Flexwonen op ‘t Ridderspoortje
GEMEENTE EN WELBIONS WILLEN EIND 2022 PLAN GEREALISEERD HEBBEN

Flexwonen op ‘t Ridderspoortje

“De nood is zó hoog, dat we nu gewoon actie móéten ondernemen”, aldus burgemeester Jan Pierik woensdagmorgen in zijn toelichting op het principebesluit van het college om de leegstaande school ’t Ridderspoortje en de aangrenzende groenstrook zo snel mogelijk gereed te maken voor flexwonen. Het besluit komt voort uit een voorstel daartoe van woningcorporatie Welbions dat aandrong op het ‘om niet’ beschikbaar stellen van het complex. Een principebesluit dat indruist tegen het ambtelijk advies overigens, waarin een belemmering voor de gebiedsontwikkeling op langere termijn een van de bezwaren was. Pierik hoopt dat nog vóór de zomer de plannen zullen zijn uitgewerkt en dat eind dit jaar de tijdelijke woningen zijn gerealiseerd. Hoeveel precies, dat moet nog nader worden uitgewerkt.

 

Snelle woonoplossingen

Volgens de gemeente en de woningcorporatie komt de komende jaren de beschikbaarheid van woningen fors onder druk. Een stijging van het aantal actief woningzoekenden, een grotere herhuisvestingsopgave, een verhoogde taakstelling voor statushouders, meer in-, door- en uitstroom én een dalend aanbod van woningen door minder huuropzeggingen zijn debet aan de verwachte krapte in de komende jaren 10 à 15 jaar. Flexwonen kan in dit kader soelaas bieden. De kleine, demontabele en verplaatsbare woningen zorgen immers voor snelle woonoplossingen. Punt van aandacht is ondertussen nog de financiële afwikkeling. De doelstelling is de kosten zo laag mogelijk te houden en daarom wordt nog onderzocht of de gronduitgifte bijvoorbeeld in erfpacht kan plaatsvinden.

 

Het groene licht dat het college nu geeft aan Welbions laat overigens onverlet dat er ook verder wordt gekeken. Beide partijen gaan samen op zoek naar meer geschikte locaties die op korte termijn voor flexwonen kunnen worden ingezet. Gezien de doelgroep zijn een centrale ligging, de nabijheid van openbaar vervoer en de nodige voorzieningen daarbij belangrijke randvoorwaarden. Criteria waaraan ’t Ridderspoortje volledig voldoet. “Kabels en al het andere, het ligt er al”, aldus Pierik. “Vandaar dat we als college hebben gezegd: Welbions, ga maar aan de slag, de tijd dringt.” (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Michaela — 07 apr 2022
Er komt op deze manier nooit doorstroming. In deze wijk ligt de gemiddelde leeftijd erg hoog. Leven alleen of met 2 in veel te grote huizen. Bouw voor deze ouderen mooie woningen met slaapkamer beneden en velen zullen hun huizen willen verkopen zodat in de hele keten van huisvesting een betere balans komt.
Lichtgeel hesje — 26 mrt 2022
Neem aan dat door het college (oud of nieuw) wel de juiste procedure wordt gevolgd, waaronder exploitatieplan, wabo-besluit en de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen door belanghebbenden, en dat hier geen dictatoriale besluitvorming ala den haag plaatsvindt .....
Lichtgeel hesje — 26 mrt 2022
Zou als nieuwe Raad maar eens navragen wat de argumentatie is van onze burgervader om een helder en duidelijk ambtelijk advies naast zich neer te leggen. Dergelijk solo-gedrag is overigens niet bepaald bevorderlijk voor de onderlinge verstandhouding in een klein dorp, maar hieraan hecht de burgervader kennelijk geen belang (herhaling Amsterdam-periode?)...
José — 26 mrt 2022
Jaja, er zit druk op de ketel, geen tijd te verliezen! Omwonenden horen of lezen wel een keer welke plannen er gemaakt zijn voor hun buurt. Het duurt nog even voor het plan gerealiseerd kan worden dus wellicht wordt alles nog eens heroverwogen. Samen met de toekomstige verder toenemende verkeersdrukte, als de overweg in de Bornerbroeksestraat afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, kan het nog een chaos worden in het Ridderspoor. En 'om niet' iets willen hebben, daar hebben wij ook wel oren naar. Een stukje snippergroen gaat voor €70,00 per m2 over de toonbank! Als het klopt wat Hans van Hasselt uiteenzet, wat ik wel aanneem, is de nood niet zo hoog dat er op deze manier iets gedaan moet worden aan het woningtekort.
Lichtgeel hesje — 25 mrt 2022
En waar blijven de reacties van de nieuw gekozen Raadsleden op dit thema, of wordt wederom ja en amen tegen het College gepredikt?? Oh nee, we moeten eerst wachten tot de installatie heeft plaatsgevonden....
Hans van Hasselt — 25 mrt 2022
Flexwoningen zijn op zich een goed idee, Maar de argumentatie deugt niet in het artikel wordt gesteld dat er een verhoogde taakstelling zou zijn van het aantal statushouders het tegendeel is waar. De taakstelling gepubliceerd op de rijksoverheid.nl blijkt dat, dat Borne in 2021 een taakstelling had van 32 en een gerealiseerd aantal is 41. De taakstelling voor het eerste half jaar is voor Borne 14 en dus geen verdubbeling maar een verlaging bovendien hebben we als Borne vorig jaar 9 statushouders meer gehuisvest. Deze overloop mag in mindering gebracht worden op de taakstelling van 2022 dus blijven er maar 5 statushouders over die het eerste halfjaar van 2022 gehuisvest moeten worden. Daar hebben we nu nog ruim drie maanden de tijd voor. De huidige Jan Ligthart school zal binnenkort sluiten als de nieuwbouw bij 't Wooldrik gereed is Dan komt er weer een flink stuk aanliggende grond vrij voor nieuwe ontwikkeling Het is beter een totaal plan te maken
E — 25 mrt 2022
A.u.b bouw eens huur woningen voor jongeren/ alleenstaanden in plaats van alleen maar voor ouderen...Daar hebben we er al genoeg van. De jonge alleenstaande afgestudeerd en met
baan of baanzoekend heeef geen enkele mogelijkheid om in Borne te kunnen blijven en vertrekt naar elders.
daam — 24 mrt 2022
1 Aprilgrap zekers
Ron Hartman — 24 mrt 2022
Moeten de z.g antikraakbewoners en kunstenaars die comfortabel woonden in het AZC tegen uitbundig hoge kosten voor de gemeenschap (ondanks dat ze zelf ook een schijntje betalen), nu ineens ergens anders een plek krijgen? Niet op een urgentielijst bij Welbions en toch snel? Status?? Ze kunnen toch hun diensten ter beschikking stellen aan de vluchtelingen in het AZC?

Nou ja; het voordeel is dat leegstand de gemeenschap (wij) scheppen geld kost. Snelheid graag.... nou ja
Ineke — 24 mrt 2022
Ze kunnen er beter betaalbare senioren woningen op bouwen en ook op de grond van de Ligthartschool en ik denk dat er veel bewoners van het Reuvekamp er gebruik van maken omdat er inmiddels veel ouderen wonen en ik sta dan graag als eerste genoteerd .en
Lichtgeel hesje — 24 mrt 2022
Vraag: is dit een besluit van het OUDE College of van het NIEUWE College, ofwel wordt er wederom over het graf heen geregeerd door de Burgemeester en consorten? Overigens ook fijn dat omwonenden hier TIJDIG over zijn geïnformeerd cq enige vorm van inspraak hierin hebben gehad!!

De kaboutertjes zijn terug in Borne

Een kleine anderhalf jaar geleden arriveerden de eerste kabouters in Borne. Ze vonden hun...
21-05-2022

Aanrijding op net geopende Europastraat

Vrijdagmiddag vond er een aanrijding plaats tussen een fietser en een auto op de Europastraat...
13-05-2022

Borne in Overijsselse top vijf aantal woningen...

Overijsselaars kiezen steeds vaker voor zonnepanelen. Inmiddels zijn er op 20,3 procent van de...
13-05-2022

Defecte goederentrein tussen Zenderen en Borne

Een defecte goederentrein zorgt voor ontregeling van het verkeer op het spoor en gesloten...
11-05-2022

Beekparkfestival laat wijk weer bruisen

De Bornsche Maten heeft er twee jaar op moeten wachten, maar op zaterdag 11 juni is het dan toch...
11-05-2022

Hulpkaart nu breed uitgerold

Het is inmiddels een jaar geleden dat de hulpkaart in Borne werd geïntroduceerd. In eerste...
09-05-2022