Aan de slag met inclusie
OOK MENSEN MET EEN BEPERKING MOETEN MEE KUNNEN DOEN

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Het VN-verdrag heeft als doel om Nederland toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen. Het legt de rechten vast van mensen met een beperking op gelijke behandeling en participatie en benadrukt de noodzaak van toegankelijkheid in verschillende aspecten van het leven. Er ligt nu een Lokale Inclusie Agenda die invulling geeft aan die opdracht. Daarin zijn knelpunten beschreven op verschillende thema’s en een actieprogramma voor 2024 om tot verbeteringen te komen.
 

Breed begrip

“Inclusie is een breed begrip”, legt wethouder Michael Geerdink uit. De raad heeft ingestemd om focus aan te brengen in de inclusieagenda. De gemeente Borne richt zich op de inwoners die fysieke, zintuiglijke, auditieve beperkingen, chronische ziekte, of psychische kwetsbaarheid ervaren. Ook richt de inclusieagenda zich op inwoners die moeite hebben met lees-, schrijf- en digitale vaardigheden. Daarnaast moet er aandacht zijn om discriminatie te voorkomen.” Het doel is dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ook mensen met een beperking.
 

Aandachtspunt

Met ervaringsdeskundigen is vorig jaar geïnventariseerd tegen welke problemen ze aanlopen op het gebied van toegankelijkheid van openbaar vervoer, sporten, informatie, winkels, openbare gebouwen en openbare ruimtes in de gemeente. “We kunnen natuurlijk niet alles gelijk verbeteren. Het zal geleidelijk gaan. Het uitgangspunt wordt toegang en bruikbaarheid voor iedereen in plaats van voor de gemiddelde gebruiker. Inclusie is nooit echt een aandachtspunt geweest. Dat is het nu wel en het wordt onderdeel van het gemeentelijk beleid.”
 

De praktijk

Zo is er bijvoorbeeld met het ontwerp van het Huis van Borne al meegekeken door ervaringsdeskundigen en bij de herinrichting van de Spanjaardswijk is eveneens advies gegeven hoe de openbare ruimte ingericht kan worden om het voor mensen met een beperking eenvoudiger te maken. “Dat hoeft niet altijd duurder te zijn”, weet wethouder David Vermorken. “Soms is een andere materiaalkeuze voldoende. Waar het kan kiezen we de inclusieve toepassing. Maar soms moet je wel keuzes maken. Niet alles is op iedere plek mogelijk.” Het ontbreken van stoepranden op het Dorsetplein is handig voor evenementen en mensen met een rolstoel. Maar visueel beperkte mensen hebben juist weer baat bij stoepranden.
 

De bedoeling is dat er jaarlijks een actieprogramma komt. Ervaringsdeskundigen en de Adviesraad Sociaal Domein blijven betrokken. Geerdink: “Deze lokale inclusieagenda is geen éénmalige inspanning, maar een eerste aanzet. Inclusie betreft alle levensgebieden en er zullen nog vele inspanningen gedaan worden om te bereiken dat ‘Iedereen doet mee’ daadwerkelijk bereikt wordt. Maar ik vind dat we in het afgelopen jaar al best wel iets bereikt hebben.” (AJ)

 

De foto’s zijn van de ervaringstocht van vorig jaar, georganiseerd door Bornse Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024

Borne houdt 6 miljoen over

De jaarrekening 2023 van de gemeente Borne laat een positief saldo zien van iets meer dan 6...
03-06-2024

Invoering toeristenbelasting een feit

Per 1 januari 2025 gaan toeristen ook in Borne toeristenbelasting betalen op overnachtingen....
29-05-2024