Wel of geen bus in de Stroom Esch?
WIJKBEWONERS PRATEN GEMEENTE BIJ OVER MOBILITEIT

Wel of geen bus in de Stroom Esch?

Dat het openbaar vervoer ook op wijkniveau stof tot discussie kan opleveren werd dinsdagavond al snel duidelijk tijdens een bijeenkomst in wijkcentrum De Wanne in de Stroom Esch. De praatavond was een initiatief van de gemeente Borne om van inwoners te horen hoe over mobiliteit wordt gedacht en wat er eventueel zou moeten gebeuren om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

 

Buiten bij de ingang staat een zestal rollators in slagorde opgesteld. Binnen zitten zo’n 25, meest oudere, buurtbewoners bij elkaar, onder wie drie mannen. Nog voordat Aart de Vries, beleidsmedewerker Wmo van de gemeente zijn presentatie start, wordt hij al aan de jas getrokken met vragen als ‘Waarom is er zo weinig publiciteit gegeven aan deze avond en waarom staat er niks van in de krant?’

 

Een bijna lege Syntus-bus

De toon is gezet lijkt het wel, al slaagt De Vries er, samen met Joachim Wissink, verkeersdeskundige bij de gemeente, goed in zijn verhaal helder voor het voetlicht te krijgen. Duidelijk wordt dat de huidige situatie niet lang meer kan voortduren. Er rijdt een bijna lege Syntus-bus door de wijk, met hooguit acht in- en uitstapbewegingen per dag, terwijl ook ritten van de Regiotaxi (969 stuks in heel 2016) onvoldoende soelaas bieden voor de wijk.

 

“Er moet dus iets gebeuren”, aldus de beide ambtenaren. “Maar in Borne willen we het omdraaien”, aldus De Vries. “We willen niet uitgaan van een lege bus die alleen maar rondjes draait. Maar wat kunnen we dan wel? Wat past bij de vraag van onze bewoners? Met die informatie willen we aan de slag. En wellicht kunnen we van Borne een pilot maken, gelden beschikbaar krijgen om alternatieven te ontwikkelen. Daarvoor zitten we hier vanavond bij elkaar.”

 

Schots en scheef

En die kans lieten de aanwezigen niet voorbijgaan. ‘De buurtbus moet ook op zaterdag en zondag rijden’, zei de een. 'Aan dat zinloze rondje hebben we niks. Laat de bus naar enkele specifieke plekken rijden, bijvoorbeeld naar de ziekenhuizen, naar de huisartsenpost, het station of naar het centrum’, aldus de ander, ‘want nu kom ik niet meer in het dorp’. ‘Je kunt nergens lopen of je breekt je nek, de trottoirs liggen schots en scheef’, klonk het links, gevolgd door ‘een heel slechte straatverlichting’ rechts. ‘Waarom wordt er niet op vaste tijden of vaste dagen gereden, misschien wel naar de supermarkt. Dan kan iedereen daar rekening mee houden en krijgt het ook een sociale functie’.

 

Kortom, de ambtenaren kregen aardig wat te verwerken dinsdagavond. En toch was Wissink blij. “Hier kunnen we wel wat mee. Het is goed al deze informatie te verzamelen en te proberen er iets goeds uit te halen.” Ook Frans Edelijn, die als voorzitter van de wijkvereniging de avond afsloot, was content. Hij vond het een levendige bijeenkomst, waarin veel ideeën naar voren waren gekomen. “Laten we hopen”, besloot hij, “dat de huidige buslijn anders georganiseerd kan worden. Maar hoe? Daar hebben we de deskundigen voor….” (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Burger — 08 apr 2017
''Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht''. In plaats van de eeuwige vergaderpapa te blijven spelen, zou je eens met concrete oplossingen kunnen komen die daarna op haalbaarheid getoetst worden. De socialist is weg dankzij de weggevallen luxebaantjes en mede dankzij de salons vol subgroepen, die vooral hun prive netwerken daarmee verrijkten, maar zelden met oplossingen komen. Buursink was de laatste die wat deed..... Chapeau Dick!
F. Edelijn — 06 apr 2017
Niks jaren 70 Burger. In een drietal subgroepen zijn nieuwe ideeen voor de toekomst besproken. Soortgelijke sessies vinden in nog meer wijken plaats. Dus wellicht een veelheid van mogelijke opties om het openbaar vervoer in Borne beter en meer klantgerichter te organiseren. Inspraak optima forma lijkt me. Uiteindelijk zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Een mooie taak voor de deskundigen.
Hans — 05 apr 2017
Dat is handig, een inspraakavond houden maar er geen publiciteit aan geven. Waar hebben we kunnen lezen dat dit plaats zou vinden? Achteraf melden dat het geweest is daar hebben we niets aan
Burger — 05 apr 2017
Zoooo jaren 70 uit de vorige eeuw; 'daar hebben we deskundigen voor'. Vanwege die salonmentaliteit ipv zelf je nek uitsteken en een paar oplossing-opties te bedenken. Er is onvrede over die houding. Kom zelf met oplossingen en laat zien dat het burgers ernst is met de wens tot inspraak. Dit soort inspraak bevestigt alleen maar de bevoogding die het uiteindelijk wel zal weten.

Je hebt sneeuw en je hebt sneeuw...

Een paar centimeter, meer was het niet dat in Nederland viel in de nacht van zaterdag op zondag....
17-01-2021

Klein beetje wit brengt groot plezier

De weersvoorspellingen deden zaterdag veel harten sneller kloppen. De sneeuw zou Nederland...
17-01-2021

16.500 bomen/struiken erbij in Borne

Komende winter plant Staatsbosbeheer ruim dertig hectare nieuw bos aan in de regio Twente. Onder...
13-01-2021

Auto over de kop op Azelosestraat

Dinsdagavond ging een auto over de kop op de Azelosestraat na van de weg geraakt te zijn. Het...
12-01-2021

Stroomstoring aan Van Heemskerkstraat

Zondag aan het begin van de avond zaten de bewoners aan de Van Heemskerkstraat plotseling in het...
10-01-2021

‘Maria Mediatrix’ door de jaren heen

Een internaat, juvenaat, bedehuis en asielzoekerscentrum in Azelo. Het was...
10-01-2021