Ophef om varkens aan Oude Bieffel
COLLEGE ANTWOORDT OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN BORNE-NU

Ophef om varkens aan Oude Bieffel

Er is een vergunning aangevraagd voor de realisatie van een biologische varkenshouderij op het perceel Oude Bieffel 17, op korte afstand van de rand van de wijk Stroom Esch. Omwonenden zijn er niet blij mee en vrezen stankoverlast. Inmiddels is er een sterk protest te horen met ondersteuning van onder andere de wijkvereniging en Borne-Nu, dat er schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over stelde.

 

Eerder al, in 2014, waren er plannen voor een varkenshouderij. Toen voor 1100 vleesvarkens. Ook in 2014 waren er luide bezwaren uit de buurt. Het gemeentebestuur oordeelde dat het plan niet tegen te houden was, omdat het indertijd geldende bestemmingsplan de ontwikkeling zou toestaan. De rechter was dezelfde mening toegedaan, maar in hoger beroep oordeelde de Hoge Raad verrassend anders. Het draaide allemaal om de vraag of het om de vestiging van een nieuw agrarische bedrijf ging of de voortzetting van een bestaand bedrijf. De Hoge Raad vond bij die afweging een andere peildatum van belang.

 

Nieuwe aanvraag, nieuw bestemmingsplan

In april 2017 werd er opnieuw een aanvraag ingediend. Dit keer voor 500 biologische varkens. Een plan dat zo mogelijk op nog meer bezwaren stuitte, omdat de varkens een vrije uitloop zouden krijgen en daardoor nog meer geuroverlast zouden veroorzaken. In eerste instantie oordeelde het college dat de bouw niet was toegestaan omdat de verwachte ammoniakemmissie te hoog zou zijn. Daarop werd het plan gewijzigd en een nieuwe aanvraag ingediend voor 300 biologische vleesvarkens, waardoor de ammoniakemissie onder de toegestane waarde bleef.

 

Vragen Borne-Nu

Borne-Nu vroeg bij monde van Henk van den Berg of het college het er mee eens was dat het een ongewenste ontwikkeling betreft. Daarop antwoordde het college dat de raad in mei 2016 het nieuwe bestemmingsplan had vastgesteld, waarin op het perceel een agrarische bestemming rust, met dien verstande dat er geen intensieve veehouderij is toegestaan. Het lijkt er op dat de biologische varkenshouderij wel binnen het nieuwe bestemmingsplan past.

 

Verder suggereerde Borne-Nu dat een nieuwe geurverordening de ontwikkeling misschien zou kunnen tegenhouden, maar het college vindt het van onbehoorlijk bestuur getuigen om halverwege een aanvraag de spelregels te gaan veranderen. Juridisch is dat ook niet toegestaan. Er is wel sprake van toename van geurhinder, maar dat valt binnen de geldende normen.

 

Borne-Nu denkt verder nog aan de mogelijkheid het hele perceel op te kopen, om onder de ontwikkeling uit te komen. Het college is echter van mening dat zoiets niet past in het beleid. Onteigening is volgens de wet in dit geval bovendien niet mogelijk.

 

‘Onrust’ bij aspirant kopers Bornse Flieren

Henk van den Berg spreekt in zijn vragen over ‘onrust’ onder aspirant kopers van vrije kavels op de Bornse Flieren en het gerucht dat zij door de gemeente ‘onder druk gezet worden’ om snel over de koop te beslissen. Volgens het college is daar echter helemaal geen sprake van. Gegadigden kunnen kosteloos een periode een optie nemen, waarna nog een optie mogelijk is tegen een reserveringsvergoeding. Een kandidaat zou een verlenging van de gratis optietermijn aangeboden zijn, maar is er wel op gewezen dat hij moet beslissen of hij van de mogelijkheid tot verlenging van de optie gebruik wil maken. Bovendien vindt het college dat aspirant kopers vooral moeten kijken naar het bestemmingplan als het gaat om mogelijke ontwikkelingen in de buurt en niet naar de betreffende vergunningsaanvraag voor de Oude Bieffel alleen.

 

Uiterlijk 7 september 2017 moet er besluitvorming plaatsvinden om binnen de daarvoor wettelijk geldende termijnen te blijven. Het valt te verwachten dat er daarna nog juridische procedures zullen volgen. De aanvrager van de vergunning heeft ondertussen ook al bezwaar ingediend tegen de afwijzing van een omgevingsvergunning voor de in eerste instantie beoogde 500 varkens. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Datdachtikal — 03 jul 2017
Toch vervelend als je wordt geconfronteerd met je eigen consumptie patroon. Zolang het maar niet in je eigen achtertuin is kun je lekker je kop in het zand steken. Of zijn deze bewoners soms allemaal vegetarisch? Ik betwijfel het. Ik wens de aanvrager veel succes.

Een bijzonder geschenk: Trudi

Het hertenkampje aan de Vinkstraat mocht zaterdagmorgen een nieuwe bewoonster verwelkomen:...
04-07-2020

Medewerkers De Ster testen corona app

Het is geen doorsnee vrijdagmorgen bij De Ster. Op de stoep staat een tot mobiel laboratorium...
03-07-2020

Laatste weken geen nieuwe coronabesmettingen

Via BorneBoeit informeren de Bornse huisartsen u regelmatig over de bijzondere omstandigheden...
03-07-2020

Uitgestelde lintjesregen live op BorneBoeit

De traditionele lintjesregen, op de laatste werkdag vóór Koningsdag, verliep dit...
01-07-2020

Ieder kind verdient een feestje!

Op 12 juni is de Stichting Verjaardagsbox Borne opgericht. Ook in Borne leven gezinnen onder de...
01-07-2020

Dikke ‘plus’ voor de grootgrutters

Terwijl de thermometer vrijdagmorgen steeds dichter naar de dertig graden kruipt, rijden Robert...
26-06-2020