Einde van het AZC in Azelo
19-10-2017
REMKO KOOTSTRA EN ROB WELTEN BLIKKEN MET TROTS TERUG

Einde van het AZC in Azelo

In een gemoedelijke, huiselijke sfeer werd donderdagavond afscheid genomen van het AZC in Azelo. Na bijna drie jaar komt er een einde aan de opvang van asielzoekers binnen de gemeentegrenzen van Borne. Het voormalige jongensinternaat is niet langer een tijdelijke opvang voor mensen die, om wat voor reden dan ook, hun vaderland verlaten hebben op zoek naar een betere toekomst.

 

Locatiemanager Remko Kootstra (links op de foto boven) kijkt met trots terug. “Als ik zie wat we hier allemaal gedaan hebben aan leuke en nuttige dingen….. Ik werd er stil van toen ik het nogmaals voorbij zag komen. We hebben het met z’n allen goed gedaan.” Lof voor de vele vrijwilligers, natuurlijk zijn eigen team, het vertrouwen van de gemeente, maar ook voor de Bornse samenleving.

 

‘Beschaafd, menselijk en warm’

Ook burgemeester Rob Welten (rechts op de foto boven) vond dat trots op z’n plaats was. “De mate van beschaving kun je aflezen aan de mate waarin men zich bekommert om mensen die het moeilijk hebben. Borne heeft zich beschaafd, menselijk en warm getoond. Daar mogen we trots op zijn.”

 

De burgemeester memoreerde hoe Borne min of meer overvallen werd met de mededeling dat het AZC, na jaren leegstand, opnieuw in gebruik genomen zou worden om de plotselinge toevloed van asielzoekers te kunnen opvangen. “Hebben we er goed aan gedaan om het gesprek aan te gaan in plaats van ons te verzetten? Gelukkig heb ik niet het gevoel de discussie te hebben hoeven voeren.” Respect van Rob Welten voor de wijze waarop buurtbewoners constructief het proces zijn ingegaan en er gezamenlijk afspraken zijn gemaakt. Complimenten ook aan alle verenigingen en vrijwilligers die zich voor het AZC hebben ingezet.

 

Balans

Het was niet allemaal altijd zo gemakkelijk. “Er waren best momenten dat het spannend was, zeker toen het bestuursconvenant met het COA met voeten werd getreden.” Het leverde een bestuurlijke ruzie op die zich dreigde te herhalen toen Borne opnieuw werd overvallen met het nieuws dat het AZC in Azelo ging sluiten. Kritiek was er op de houding van het landelijke COA, maar tegelijkertijd waardering voor de mensen in Azelo en met name de openheid van Remko Kootstra. Als de balans na drie jaar wordt opgemaakt is de overwegende emotie toch trots en vindt het gemeentebestuur het vertrek van het asielzoekerscentrum spijtig, ondanks de zorgen die het met zich meebracht.

 

Persoonlijke noot van de redactie

BorneBoeit heeft drie jaar lang regelmatig verslag gedaan van de ontwikkelingen rondom het AZC. We hebben met belangstelling de discussies voorafgaande aan de hernieuwde ingebruikname gevolgd en de oprechte intenties genoteerd om er het beste van te maken. We hebben, soms met tranen in de ogen, hartverscheurende verhalen van asielzoekers opgetekend en met veel plezier bericht over de initiatieven van verenigingen en mensen in ons dorp die onvermoeibaar, met het hart op de juiste plek, het ene na het andere initiatief ontplooiden om een steentje bij te dragen aan het welzijn van mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Met iets minder plezier schreven we over de zorgen en de incidenten, die er ook waren.

 

We kregen kritiek dat onze berichtgeving te positief zou zijn en evenzeer kritiek dat het juist te negatief was. Het was praktisch het enige onderwerp waarbij wij soms genoodzaakt waren reacties te verwijderen, omdat ze de grenzen van het fatsoen overschreden. We hebben kortom ook geworsteld met een correcte en objectieve berichtgeving van een onderwerp waarbij de gemoederen soms hoog opliepen.

 

Het AZC bracht een stukje wereld en wereldproblematiek binnen de gemeentegrenzen. In die zin hebben wij het AZC ervaren als een verrijking voor Borne. We wensen de medewerkers van het AZC, maar zeker ook de honderden bewoners die tijdelijk in hun, vaak bewogen, leven voet op Bornse bodem hebben gezet het allerbeste. (AJ/BM)

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Stilte bij de ouderenbonden

Borne telt drie actieve ouderenbonden, de ABOB, KBO en de PCOB. Naast het verzorgen van een...
23-10-2020

Bewoners Dijkhuis verrast met bitterkoekjes

Onder het motto ‘Wij zijn u niet vergeten’ kregen de 230 bewoners en cliënten...
22-10-2020

Veel tegenwind op participatieavond windmolens

Dinsdagavond stond de derde bijeenkomst op de agenda in het participatietraject om te komen tot...
21-10-2020

Diefstal uit auto aan Vossenbeek

Op maandag 19 oktober rond 04.00 uur vond er een diefstal plaats uit een auto. De auto stond...
20-10-2020

EHBOstaat even niet paraat

Zij waren er op 12 en 20 september tijdens de Open Monumentendag en de Twickelloop. De dames en...
19-10-2020

Meer gezinnen in de problemen

Half maart begon de alternatieve voedselbank met voedselpakketten voor 15 gezinnen in nood....
16-10-2020