Provincie neemt initiatief tot vergister
ROL VAN GEMEENTE ONDUIDELIJK BIJ ZENDERENSE PLANNEN

Provincie neemt initiatief tot vergister

In een persbericht meldt de Provincie Overijssel woensdag dat zij het initiatief neemt om te komen tot de realisatie van een mestvergistingsinstallatie in Zenderen. Dit initiatief van Twence is, zoals bekend, gepland op het terrein Elhorst-Vloedbelt. Volgens de provincie hebben de gesprekken tussen Twence en de gemeente Borne niet tot een oplossing geleid en vormt dat de aanleiding de rol van de gemeente daarin over te nemen.

 

‘Voor de provincie is de biovergister in Zenderen belangrijk bij zowel het terugdringen van het mestoverschot in Twente als bij de energietransitie waar Overijssel voor staat,’ aldus het persbericht, om te besluiten met ‘Bij het opstellen van het provinciale inpassingsplan zal de provincie veel ruimte inbouwen voor participatie. De provincie verwacht hiermee tot voldoende acceptatie van de plannen te komen.’ Wat de rol van gemeente Borne straks nog is in dit proces, blijft vooralsnog onduidelijk.

 

‘Zwaar middel’

Een woordvoerder van de provincie bevestigt dat de procedure van een zogenaamd ‘inpassingsplan’ een zwaar middel is. “In feite nemen we de rol van de gemeente voor de vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeente over.” De Raad van State gaf onlangs gemeente, de dorpsraad Zenderen en de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt gelijk in hun bezwaren. De bouw van een mestverwerker zou niet passen in het bestemmingsplan en op die plek niet toegestaan zijn. De provincie lijkt nu het heft in handen te nemen en vanuit Zwolle een passend bestemmingsplan op te leggen.

 

‘Teleurgesteld en verrast’

In een eerste reactie zegt wethouder Herman Mulder (foto rechts) ‘echt teleurgesteld en verrast’ te zijn over het besluit dat ook hij pas woensdagmiddag kreeg medegedeeld. “We hebben twee keer bestuurlijk overleg gehad en ik had niet de indruk dat wat wij inbrachten niet goed geland was.” Wat de beslissing nu verder betekent voor de rol die de gemeente nog kan spelen kan Mulder niet zeggen. “Ik heb het besluit nog niet gelezen. Ik begrijp dat er ook sprake is van een participatietraject en weet nu nog niet wat ik me daar bij voor moet stellen.”

 

‘Mega-schandalig’

“De provincie lapt hiermee de democratie aan de laars”, reageert Henk van den Berg van Borne-Nu. “Ik ben ernstig teleurgesteld in dit soort regentengedrag. Als de gemeenteraad zo ver is gegaan als wij en de Raad van State zegt ‘ze hebben een punt’….. en dan grijp je naar dit machtsmiddel….. dat kan ik niet meer uitleggen. Het is echt mega-schandalig!” Van den Berg is niet van plan om de strijd op te geven. “We strijden voort. We komen elkaar nog wel tegen”, dreigt hij.

 

‘Te verwachten’

Ed Mossel (foto links), al jaren opposant van de plannen op Elhorst-Vloedbelt, reageert laconieker. “Het was te verwachten”, meent hij. “Ze volharden in hun boosheid. Ik had er al rekening mee gehouden. Nu is het afwachten hoe ze dit gaan aanpakken.” Mossel verwacht dat er wel gelegenheid komt om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit. “En dat gaan we als Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt en ik denk ook als Dorpsraad Zenderen zeker doen. Het zal misschien wel wat moeilijker worden, maar ik doe dit al een jaar of dertig. Ik laat me niet opjutten. We wachten rustig af. Maar voor de burger is dit natuurlijk moeilijk te bevatten. Dan heb je een uitspraak van de Raad van State en dan gaan ze toch gewoon door….”

 

‘Aanfluiting voor de democratie’

Henk Semmekrot van de Dorpsraad Zenderen deelt de verontwaardiging. “De Raad van State is het hoogste rechtsorgaan en dan kan de provincie blijkbaar zomaar een beslissing nemen om zich daar niet aan te houden? Een aanfluiting voor de democratie!” Semmekrot bevestigt dat de dorpsraad zich zal blijven verzetten. “We blijven de ingeslagen weg bewandelen, ondanks het feit dat er ook in Zenderen mensen zijn die voor een mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst-Vloedbelt zijn. We kunnen het wel weer een poos rekken”, verwacht hij. “En dan maar hopen dat van uitstel afstel komt.”

 

‘Overstijgend belang’

Een heel ander geluid is te horen bij Arjan Bonthuis (foto rechts), voorzitter van de LTO Zuid Twente en boer in Zenderen. “Ik ben hartstikke blij met het besluit. Het inpassingsplan dient een overstijgend belang. Dit soort duurzame ontwikkelingen zijn gewoon van deze tijd en kun je niet tegenhouden. Na negen jaar praten en procedures lijkt het er op dat de vergistingsinstallatie er toch komt. De manier waarop het moet gaan vind ik wel wat jammer.” Volgens Bonthuis, vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de mestverwaardingsinstallatie, is er door Twence en de LTO alles aan gedaan om in goed overleg met de omgeving te opereren. “Maar het was gewoon de hakken in het zand.”

 

‘In gesprek’

Arjan Bonthuis deelt niet de mening van Henk van den Berg, Ed Mossel en Henk Semmekrot dat met de ingreep van de provincie de democratie geweld is aangedaan. “De landbouw, andere gemeenten, de provincie en ook een deel van Zenderen zijn voor. In die zin krijgt de meerderheid z’n gelijk.” Bonthuis verwacht niet dat bezwaar maken uiteindelijk effect zal hebben. “Het niet passen in het bestemmingsplan was het laatste haakje. Alle andere bezwaren op het gebied van geur, verkeer, geluid en water zijn ongegrond verklaard.” Veel kans van slagen ziet hij niet als de provincie met het inpassingsplan de vaststelling van het bestemmingsplan overneemt. “Uiteindelijk gaat het toch door”, is zijn overtuiging. “Laten we dan in gesprek gaan om te zorgen dat er iets voor het dorp wordt teruggedaan.” (AJ/BM)

 

Lees ook de eerdere berichtgeving: Mestverwerker in Zenderen mag niet

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Harry Boezelman — 24 dec 2017
Als iedereen maar nee blijft zeggen dan wordt het nooit wat met "groene energie".
Laten we in mogelijkheden denken.
Ron Hartman — 23 dec 2017
Het kan heel kort door de bocht; mestvergister ja, mits veilig en reukloos en dan eerst de 5b weg erlangs aanleggen ( voorlopig tot de Bornerbroeksestraat). Een betere deal is niet denkbaar voor Zenderen ( en Borne, dat dan een simpel GVW tje kan maken MET aansluiting op de Molenkamp)
Fons Lohuis — 22 dec 2017
De reacties van de tegenstanders zijn nogal verhit behalve van voorstander Arjan Bonthuis. Begrijpelijk zo kort na dit besluit van gedeputeerde staten. Laten we eerst even de toelichting van de provincie Overijssel afwachten. De provincie zal ongetwijfeld zeggen dat het hier om een belang gaat dat de gemeentegrenzen van Borne overstijgt.en in da geval mag de provincie het wettelijk middel van het inpassingsplan gebruiken. En terecht. Twence is goeddeels eigendom van de Twentse gemeenten. De Twentse gemeenten hebben een gezamenlijke opgave in het terugdringen van de CO2 uitstoot, het oplossen van het mestoverschot, het verminderen van het restafval en energieverbruik en het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen. In dit geval gaat het om het oplossen van het mestoverschot in Twente. Dan zoek je naar een centrale plek in Twente. Dat is de Elhorst/Vloedbeld in eigendom bij Twence en daarmee van de Twentse gemeenten. Terecht dat tegenstanders wijzen op mogelijke overlast van geur, geluid en verkeer. Daar moet omwille van de inwoners van Zenderen dan ook een passende oplossing voor komen. Die zijn er.Terecht dat Arjan Bonthuis zegt "laten we in gesprek gaan om te zorgen dat er iets voor het dorp wordt teruggedaan".
Ron Hartman — 21 dec 2017
Er zijn enkele 10 tallen vergisters hier in de omgeving nodig om de transitie en de CO2 productie van mest te verminderen (of geen vlees meer eten!! incl. exportverbod op vlees). We kunnen onze kop niet meer in de Groningse gasbodem steken als de sluiting van Lingen een feit is. Duitsland heeft voor eigen gebruik dan alternatieven genoeg gemaakt. Waar zien we die in Twente?
Henk Semmekrot — 21 dec 2017
Twence zou aanvankelijk de mestverwerking realiseren op of rond de Boeldershoek. Toen de omwonenden in de Twekkelerhoek daar gingen protesteren, ging het niet door. Wij protesteren ook, maar daar wordt niet naar geluisterd. Puur omdat Twence zijn /haar zinnen zet op Elhorst/Vloedbelt.
Ron Hartman — 21 dec 2017
Als de mest-eter maar gas levert voordat de hoogspanningskabels tussen Duitsland en Hengelo over nog maar een paar jaar geen stroom meer leveren. Minder gas uit Groningen, geen stroom meer uit de kerncentrale in Lingen, en stijgende bergen mest die een steeds groter probleem zijn? De 5B weg (langs de vergister) die Zenderen volledig kan ontlasten en het Weleveld spaart, zou een fraaie compensatie kunnen zijn.
erik ten Hove — 21 dec 2017
Dit dossier gaat alleen verliezers opleveren en mag hoe dan ook niet doorgedrukt worden. Gemeenteraad Borne, Twence, Provincie, dorpsraad , burgers raken oververhit en dragen daardoor niet bij aan een oplossing. Mediation een oplossing? In ieder geval lange termijn werk, terwijl voor de Bornse verkeersaanpassing oplossing Zenderen van wezenlijk belang is.
Voor alle duidelijkheid: de Raad van State is een adviesorgaan, zonder sanctionele uitspraak.
Stront voor dank — 20 dec 2017
Is de Boeldershoek echt een optie? Dat ligt toch niet centraal in het mestgebied?
Henk Semmekrot — 20 dec 2017
Die hebben we Twence al vaker aangedragen: XL park Almelo /Het Rikkerink Ambt Delden of De Boeldershoek. Maar Twence wou nooit een plan B achter de hand hebben!
stront voor dank — 20 dec 2017
Zijn er al alternatieve locaties in beeld?
Henk Semmekrot — 20 dec 2017
Ik ben het helemaal met u eens, meneer de Mooij! Het is aan de gewone burger ook niet meer uit te leggen. De Raad van State, toch, zo zegt men, het hoogste rechtsorgaan van Nederland, doet een uitspraak en de provincie grijpt zo maar in en gaat zijn/haar gang zonder de motivatie van de bezwaarmakers mee te laten tellen! Dat lijkt verdacht veel op schijndemocratie! En inderdaad....van meet af aan een prestigeobject waarbij Zenderen weer het afvoerputje van Twente moet worden, ten koste van de zgn. energie-idealen/transitie en een mestprobleem bij de boeren. Mestvergisting, als dat de toekomst heeft (het is nog maar de vraag of het er uit kan zonder subsidie) hoort op een andere plek!!!
Sandra Ottolander — 20 dec 2017
De mestverwerker moet en zal er door gedrukt worden. Waarvan kennen we dit toch. Herhaling van zetten. Zo is de vuilstort toch ook ooit begonnen.
Max de Mooij Sr. — 20 dec 2017
Provincie Overijssel is dus bij deze de grens van fatsoenlijk bestuur gepasseerd! De rechter heeft beslist dat die mestverwerker in strijd is met het bestemmingsplan en de provincie gaat nu op eigen houtje de spelregels veranderen! Te bizar voor woorden! Dat hele complex op de Elhorst-V;oedbelt is trouwens een monstrum dat er nooit had mogen komen. Het was van meet af aan een prestige-object en speeltje van enkele politici en beleidsambtenaren.

Brand in schuur aan Hertmerweg

Rond 21.10 uur vrijdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een bijgebouw aan de...
19-07-2024

Gedwongen vliegles in Hertme

De twee jonge ooievaars in het nest in het retentiegebied in Hertme hadden van pa en moe al af...
15-07-2024

Oudere dame overvallen in woning

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juli is een oudere dame overvallen in haar woning...
11-07-2024

Nieuwe naam voor Fysiotherapie ’t Dijkhuis

Fysiotherapiepraktijk Gezondheidscentrum ’t Dijkhuis gaat voortaan verder onder de naam...
01-07-2024

Containerbrand aan de Cuba

De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een melding aan de Cuba. Ter plekke bleek brand...
24-06-2024

De drijfveer van Sander Borst

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
23-06-2024