Warmtestudie Cogas

We staan landelijk voor een flinke opgave: een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Net als alle andere gemeenten moet Borne vóór 2021 een warmteplan maken. Daarin staat per wijk beschreven hoe de wijk in de toekomst zonder aardgas verwarmd wordt. Dus ook voor Wensink-Zuid.

 

Voor het warmteplan van Wensink-Zuid werkt de gemeente samen met NTP en Cogas. Samen met de gemeente zal Cogas een warmtestudie uitvoeren om uiteindelijk tot de meest optimale en duurzame energieoplossing te komen, waarbij de wijk van warmte en warm water wordt voorzien zonder aardgas.

 

Warmtenet

De aanleg van een warmtenet zou hierbij een van de oplossingen kunnen zijn. Een warmtenet is een duurzaam verwarmingssysteem, waarbij woningen en bedrijven worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. Kijk hier hoe dit precies werkt.

 

Waarom nu al over alternatieven voor aardgas nadenken?

In het kader van het project Waterbeheer Wensink-Zuid gaat in de hele wijk de schop in de grond. Omdat de gemeente voor 2021 ook het warmteplan in orde moet hebben, is het goed om nu al na te denken over hoe we in de wijk omgaan met duurzame energie. Door werkzaamheden in samenhang uit te voeren, is er minder overlast en kunnen er kostenvoordelen optreden

 

Wanneer is bekend wat de duurzame energieoplossing wordt?

Op dit moment is Cogas bezig met een verkennend onderzoek naar de beste oplossing voor duurzame energie in Wensink-Zuid. Cogas verwacht medio 2019 een oplossing te presenteren aan de gemeente.

 

Stel dat er een warmtenet komt, gaan bewoners dan meer betalen?

Bij de aanleg van een warmtenet gaat men er vanuit dat bewoners niet meer gaan betalen dan dat ze nu betalen voor hun energie. In sommige gevallen zijn de kosten zelfs lager.

 

Wat merken bewoners van de werkzaamheden?

De straat gaat open. Bewoners worden hierover t.z.t. over geïnformeerd. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar, eventueel via een alternatieve route. Door de werkzaamheden binnen het project te bundelen, wordt de overlast tot een minimum beperkt.

 

Kan men dan helemaal geen aardgas meer in huis gebruiken?

Vooralsnog blijft het mogelijk om een aardgasaansluiting te houden. Cogas kan echter niet garanderen dat de aardgasaansluiting ook in de (nabije) toekomst nog gebruikt kan worden. Het huidige beleid van de overheid is om alle huishoudens in Nederland voor 2050 van het aardgas af te halen. Wat dit precies betekent is nog niet duidelijk.

 

Energiebesparen en zelf opwekken

De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Om energie (en geld) te besparen komt er een buurtteam van buurtbewoners die het energieverbruik in en om de woning gaat aanpakken. Het idee is om gezamenlijk op zoek te gaan mogelijkheden, en door gezamenlijk in te kopen geld te verdienen, en het voor iedereen makkelijker te maken om energie te besparen.

Omdat Cogas bezig is met de verwarming van woningen, richt het buurtteam zich in eerste instantie op isolatie en zonnepanelen. Het Buurtteam wordt ondersteund door Buurkracht, Borne Energie en de gemeente.

 

Meedenken over een duurzame energieoplossing? Of vragen over energie? Mail naar waterbeheerwensinkzuid@borne.nl.

 

Op de schop

 

De gemeente Borne gaat aan de slag met het waterbeheer in Wensink-Zuid. Tijdens (zomerse) buien komt er in de wijk namelijk regelmatig waterhinder en wateroverlast voor door regenval. Om dit tegen te gaan, wordt onder andere de riolering aangepakt.

 

Samen aan de slag
Om te zorgen voor een prettige en duurzame leefomgeving gaat de gemeente samen met bewoners, bedrijven en instellingen aan de slag. Daarbij is aandacht voor onder andere sociale binding en veiligheid in de wijk. Want niet alleen het waterbeheer wordt aangepakt, de gehele openbare ruimte (zoals speel- en parkeerterreinen, straatinrichting en groenvoorzieningen) gaat op de schop.

 

Klimaatadaptieve wijk
Samen met de wijkbewoners hoopt de gemeente de komende jaren een zogeheten ‘klimaatadaptieve’ wijk te realiseren, oftewel een wijk die bestand is tegen klimaatsveranderingen. Een wijk die klaar is voor de toekomst, verkeersveilig is en een waterbergend vermogen heeft. Maar bovenal: een wijk met een prettige leefomgeving.

 

Contact met het Bouwteam Wensink-Zuid?

U kunt al uw vragen tips over Waterbeheer en de energietransitie mailen aan:

waterbeheerwensinkzuid@borne.nl

 

Wijkplatform Wensink-Zuid is dé plek om op de hoogte te blijven van nieuws over waterbeheer Wensink-Zuid!

 Prikbord

Na de laatste bijeenkomst omtrent plan wensink zuid , volgende stap gemeente woz waarde verhogen bij mensen die zonnepanelen plaatsen (waarde vermeerdering) en saldering bij teruglevering aanpassen ? Lees meer

30 nov 2018 om 14:45 | reacties (0)