Voorsorteren op de Verbindingsweg
ONDERNEMERS MOLENKAMP NIET TE SPREKEN OVER UITSTEL ONTSLUITING

Voorsorteren op de Verbindingsweg

Op 11 december staat de Verbindingsweg opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. De aanleiding is dat het tracé wordt aangepast, omdat de kosten hoger blijken dan gedacht. Verkorte tunnel, sobere uitvoering en een rechtstreekse ontsluiting van bedrijventerrein Molenkamp wordt voorlopig niet uitgevoerd. Het levert opnieuw discussie op. Over nut en noodzaak van de weg en over de laatste onverwachte ontwikkelingen.

 

Die discussie zal tijdens de raadsvergadering waarschijnlijk in volle hevigheid weer losbarsten. In het Politiek Beraad van dinsdagavond, waar in principe alleen vragen ter verduidelijking aan de orde komen, bleef het nog beperkt. Tenminste vanuit de raad zelf. De ondernemers van de Molenkamp daarentegen namen geen blad voor de mond.

 

Ondernemers verontwaardigd

Namens hen sprak Ryan ter Bals (links op de foto in de tekst) de verontwaardiging uit over het feit dat die extra ontsluiting van het bedrijventerrein nu onzeker is geworden en er tegelijkertijd geen toezeggingen zijn gedaan dat de overweg op de Oonksweg open blijft zolang die ontsluiting er niet is. “De ondernemers zijn akkoord gegaan met een gefaseerde uitvoering, op voorwaarde dat gedurende de overbruggingsperiode de spoorwegovergang op de Oonksweg geopend blijft en een goede bereikbaarheid gewaarborgd blijft. Voor ons is dat een keiharde voorwaarde!”

 

Voorwaarde niet op schrift

Volgens wethouder Martin Velten was er nooit gezegd dat de overgang op de Oonksweg (voorlopig) open zou blijven. En dat kan volgens hem ook helemaal niet. Een groot deel van de 26,5 miljoen die de weg gaat kosten wordt bekostigd door ProRail en daar hangt de voorwaarde aan dat als er een nieuwe spoorwegtunnel komt er dan een andere overgang dicht moet. “Daar valt niet aan te tornen.” Verbazingwekkend, vinden de ondernemers. Inderdaad was deze specifieke voorwaarde niet opgenomen in het verslag van de Werkgroep verbindingsweg – De Molenkamp, waar de ondernemers zelf ook deel van uitmaken. Maar er was direct na het verslag op aangedrongen deze voorwaarde alsnog op te nemen. Er werd nooit geantwoord op de mail met die strekking en toen er onlangs nog naar werd geïnformeerd zou het antwoord zijn geweest dat die werkgroep, waar de ondernemers dus ook zitting in hebben, had besloten de opmerking niet mee te nemen. Omdat ‘enkele raadswerkgroepleden zich er niet in konden vinden’.

 

OZB? Cofinanciering?

En dan de kosten. De 2,6 miljoen voor de rechtstreekse ontsluiting van de Molenkamp is er niet. Financiering zou kunnen via OZB-verhoging of door cofinanciering door de ondernemers, stelt het college voor. Dat laatste lijkt geen optie. Ryan ter Bals: “We willen altijd meedenken, maar wij hebben niet om die weg gevraagd. En dan moeten we ook nog eens betalen om de ellende op te lossen? Nee!” OZB-verhoging dan? Altijd een dingetje. Jan de Vries (GroenLinks/PvdA): “Hebt u enig idee hoe burgers gaan reageren op opnieuw een verhoging van de OZB?”

 

Volgens Martin Velten was er aanleiding te denken dat de financiering van de ontsluiting alsnog rondkomt, voordat de schop in de grond gaat voor de Verbindingsweg. Naar verwachting in 2023/2024. Door subsidies of door afspraken met de aannemer. “Die ontsluiting komt er en de financiering gaan we vinden. Als het niet in 2023 is, dan wat later.” Hij liet zich niet verleiden om nu toezeggingen te doen dat de Verbindingsweg niet aangelegd wordt als de ontsluiting voor de Molenkamp niet gelijktijdig wordt uitgevoerd. Een toezegging waar Bert Oude Lansink (CDA) op leek te zinspelen.

 

Op 11 december opnieuw op tafel tijdens de raadsvergadering. (AJ)

 

Lees ook onze vorige berichtgeving: Bezuinigen op de Verbindingsweg

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 11 dec 2018
Áls 2 of 4 baans genoeg is, meneer Mchak, waarom moest de nieuwe Kluft dan 6-baans worden met een 60% hogere snelheid, dus 84% hogere emissies en 18-24 dB(A) méér geluid dan de oude 2 baans Kluft door het inmiddels gesloopte bos?
Ron Hartman — 07 dec 2018
@Mchak: 2 of 4 baans is genoeg. De 5A is dan in te voegen.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1833045143666157&set=a.1679157669054906&type=3&theater
Mchak — 07 dec 2018
Bijzonder hoe dit regiebestuur omgaat met de investeringen in het zorgvuldige participatieproces om samen met het bedrijventerrein Molenkamp tot behoorlijke consensus te komen.

De financiële doorrekening van deze consensus geeft een rigide reactie bij dit regiebestuur om als Bevoegd Gezag zonder overleg de rode pen te pakken en te strepen. Ik vraag mij dan af waar je nu regie op voert?

Side kick; Twence geeft aan geen runder poep (80% vd Twentse veeteelt) te gaan verwaarden, maar de 4x fosfaatrijkere (schaars product) varkens poep!? Dus Zenderen krijgt transport buiten Twente te verwerken ( vanuit Brabant?). Variant 5b is te klein; trek dan direct de 6 baans weg van de A1 door naar Zenderen.
Michiel — 05 dec 2018
Stop het spelen met onze belastingcenten NU!!!
Ron Hartman — 04 dec 2018
Zolang de Noordelijke Bandweg tussen de Hengelose Beneluxlaan en langs de Stroom Esch en de Flieren niet op de agenda staat, is de GVW een te overhaaste beslissing die eigenlijk alleen voor die weg is bedoeld en Zenderen zonder 5 variant, extra belast. Zeker nu de 5 variant naar voren gehaald wordt door de Provincie en het Rijk. Voor de gemeente is het dan nog alleen prestige van partijen die zich verbonden hebben aan die weg. WEL op kosten van de burgers. Die hebben belang bij de 5 variant en de tunnel onder het spoor bij de Azelosestraat. Ze hebben helemaal niets, nul, nul, aan die GVW.

Borne Werkt maakt doorstart

In 2016 ging in Borne het project Borne Werkt van start. Een initiatief vanuit de...
18-07-2024

BTKzorg wordt Twentse Huishoudelijke Hulp

De overname van BiOns door Thuisgenoten/BTKzorg is afgerond en formeel goedgekeurd door de...
15-07-2024

Onderzoek over positieve gezondheid in Borne

ADVERTORIAL. Gemeente Borne wil graag weten hoe verbonden jij je voelt met Borne en samenleving...
11-07-2024

Aan de slag met het gemeentehuis

Het gemeentehuis aan het Rheineplein wordt door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie...
11-07-2024

Standbeeld voor Wout Weghorst?

“Moeten we dan een standbeeld plaatsen voor Wout Weghorst? Afhankelijk van het resultaat...
09-07-2024

Dilemma’s voorzien in opvang vluchtelingen

Op dit moment is het beleid van Borne om zich in te zetten voor de opvang van de grote groep...
28-06-2024