Bezuinigen op plannen Verbindingsweg
VOORLOPIG GEEN GELD VOOR TWEEDE ONTSLUITING MOLENKAMP

Bezuinigen op plannen Verbindingsweg

De kosten die in 2015 geraamd zijn om de Verbindingsweg langs bedrijventerrein Molenkamp aan te leggen blijken niet meer reëel. Toen was er een budget van 26,5 miljoen gereserveerd, maar dat zou door prijsstijgingen en de langere doorlooptijd nu uitkomen op 31,7 miljoen. En dus is er gekeken naar mogelijke besparingen.

 

Besparen op tunnel

Voorgesteld wordt nu om de spooronderdoorgang te verkorten. Het oorspronkelijke idee was om de onderdoorgang te verlengen, zodat de Mr. Thienweg, die de Verbindingsweg ongelijkvloers moet kruisen, nagenoeg op maaiveldhoogte kan blijven. Men is echter van mening dat hiervoor ook andere alternatieven zijn. Daarnaast moet de tunnel zelf maar wat soberder uitgevoerd worden. “Het blijft een goede tunnel”, aldus wethouder Martin Velten, “maar zonder extra franje.” Met die aanpassingen past de Verbindingsweg nog net niet binnen het budget, maar de overschrijding van twee ton kan gedekt worden uit de stelpost prijscompensatie.

 

Meer onderhoudskosten

Waar ook nog geen rekening mee is gehouden zijn de toekomstige onderhoudskosten van de nieuwe weg, die een structureel exploitatietekort opleveren. Die blijken hoger dan in 2015 gedacht en worden nu ingeschat op 180.000 euro per jaar. Bij een toekomstige integrale begrotingsafweging moet daar ergens ruimte in de begroting voor gevonden worden.

 

Voorlopig geen geld voor tweede ontsluiting Molenkamp

Bij het bovenstaande is een tweede ontsluiting van bedrijventerrein Molenkamp, rechtstreeks op de Verbindingsweg, niet inbegrepen. Na veel commentaar van de ondernemers werd besloten toch die extra ontsluiting te realiseren, maar het benodigde budget hiervoor (2,6 miljoen) is er niet. Voorstel is nu om deze extra aansluiting wel op te nemen in de plannen, maar voorlopig niet uit te voeren. “We nemen dit wel mee in het aanbestedingsproces”, zegt Velten. “Misschien kan het goedkoper. We proberen voor 2024 de financiering nog rond te krijgen.” Er wordt gesproken over subsidies, OZB-verhoging in 2021 en 2022 met 1 procent, of cofinanciering door de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers.

 

‘300 procent’ achter Verbindingsweg

De bedoeling is dat 2023-2024 de schop in de grond zal gaan voor de weg die zoveel stof heeft doen opwaaien. Het college blijft voor ‘300 procent’ achter de Verbindingsweg staan, ook nu er geluiden opgaan dat de situatie is veranderd door een mogelijke versnelling van de aanleg van een westelijke rondweg om Zenderen. Velten: “De Verbindingsweg blijft een goede functie houden. Het is ook de eerste stapsteen in het proces om de spoorse doorsnijding in Borne op te lossen, waarbij we hebben afgesproken van ‘buiten naar binnen’ te werken. We zijn nu ook bezig met het veiliger maken van de spoorovergang aan de Deldensestraat. Daarvoor hebben we een extra subsidie gekregen en houden we wat geld over. Daarnaast gaan we een onderdoorgang creëren in de Bornerbroeksestraat. Als we die gelijk laten oplopen met de Verbindingsweg, dan kan een tunnel daar kleiner zijn. Alles begint nu heel snel in elkaar te grijpen.” (AJ)

 

(De afbeelding in de tekst is hier als PDF te downloaden)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 29 nov 2018
Dat krijg je als je niet transparant wilt zijn en perse door wilt drukken. De echte functie van de GVW komt pas in beeld als de Noordelijke Bandweg tussen de Beneluxlaan (Hengelo) en de Molenkamp (erlangs) functioneert. Die zou dan ook mooi aansluiten op de Noordelijke Bandweg (het alternatief rechts langs Zenderen), die ook volstrekt overbodig is bij de aanleg van een 5 variant. Ook de vele, vele externen en talloze onderzoekjes die nog zullen volgen, kosten heel veel (over de balk gesmeten) geld. Geld van anderen geeft makkelijk uit . Gewoon een achterhaalde visie, of qua prioriteit als laatste stapsteen te beschouwen. De 5 variant neemt de noodzaak van de GVW op korte en middellange termijn weg en het is waanzin om de burgers daar NU voor te laten opdraaien. Beter is om de 5B net als de Zuidelijke randweg (de Aamaatweg), intergemeentelijk EN het hoofddeel door de Provincie en het rijk met grote voorrang aan te leggen. De gemeente lijdt nu aan een ernstige tunnelvisie en smijt geld in een bodemloze put. Op onze kosten!.
Mchak — 29 nov 2018
Dus naast de aanlegkosten, spreekt men nu ook over onderhoud kosten. Dat is vooruitgang! Nu nog 1 tandje er bij; de afschrijvingskosten. Dan weten we echt welk rugzakje we met zn Allen gaan torsen de komende 40jaar.
T Huiskes — 29 nov 2018
Tsjonge, die verhoging van 26.5 naar 31.7 miljoen euro in 3 jaar tijd ruim 19% ... is er een Europese aanbesteding gedaan? gezien het bedrag - kreeg onlangs niet de gemeente Hengelo ervan langs daar ze zich niet aan de Europese bestedingsregels hielden?
Fons Lohuis — 28 nov 2018
Wie , Oh wie in de coalitie heeft en gebruikt zijn gezond verstand nog?
De coalitie van CDA, GB90 en Borne NU heeft in 2014 en in 2018 opnieuw aangegeven een aantal knelpunten op te lossen:
• Mogelijk maken van een knip in de rondweg;
• Zenderen ontlasten van doorgaand verkeer;
• Verbeteren spoorveiligheid in het centrum;
Deze doelen worden niet bereikt.
Welke effecten gaat de mogelijke aanleg van de verbindingsweg wel hebben?
1. Blijvende verhoging van OZB en opnieuw een verhoging voor de Molenkamp;
2. Zenderen blijft het echte regionale verkeersprobleem en krijgt 10% meer verkeer;
3. Het bedrijventerrein Molenkamp wordt vooralsnog niet ontsloten en is slecht bereikbaar;
4. De wijk het Oldhof komt iets verder af te liggen van het doorgaande verkeer, maar krijgt meer geluid;
5. Geen enkele voetganger of fietser heeft baat bij de nieuw aan te leggen tunnel op de Esch;
De aanleg van de westelijke randweg ( 5 variant ), die in 2012 door alle partijen werd gezien als de meest wenselijke oplossing, die in de gemeentelijke structuurvisie staat, inmiddels in de provinciale wegenvisie en binnenkort besproken wordt in overleg tussen RIJK , Provincie en Almelo, Hengelo, Tubbergen en Borne bij de oplossing verkeersknelpunt Azelo-Buren:
a) Maakt de knip in de rondweg mogelijk;
b) Ontlast Zenderen en Borne van het regionale verkeer;
c) Maakt tunnel in Oonksweg of Azelosestraat mogelijk;
d) Bespaart kosten aanleg gemeentelijke verbindingsweg ter grootte van € 15 miljoen;
e) Met besparing van 15 Miljoen kan aanzet worden gegeven voor de 2e tunnel en gereserveerd worden voor vernieuwing Wooldrik.
f) Zal in hoofdzaak door de provincie worden gefinancierd.

Yvonne — 28 nov 2018
De OZB in Borne behoort nu al bij de hoogste van Overijssel. Die verhogen vind ik een verkeerde optie.
Ron Hartman — 28 nov 2018
Na de riante rondweg in Zenderen, is deze weg overbodig. Het best verhuist de brandweer naar de Kluft of Veldkamp, maar zou ook over de Oonksweg kunnen blijven gaan. Het verkeer dat nu over de Oonksweg gaat is dan teruggebracht tot dat van de Stroom-Esch naar de A1 en de paar lokale vrachtwagens (de vrachtwagens van Almelo en Albergen gaan immers langs Zenderen en Borne). Naast de OZB verhoging voor de weg zelf en het tekort, moeten de burgers elk jaar weer, nog eens 180.000 euro ''onderhoud'' ophoesten. Wedden dat dat ook weer extra belastingen oplevert naast de forse kosten voor het Woolderik? Voor een nauwelijks gebruikte weg! De Oonksweg met een ruime rotonde voor dat overgebleven ''Molenkampverkeer'' op de Prins Bernhardlaan is in bereik. De overweg? Voor die paar lokale vrachtwagens?? Gewoon nog eens goed overwegen, die overweg daar. Het zou ook stapsteen 7 kunnen zijn. Veiligheid voor de burgers?: De tunnel onder de Azelosestraat, waar de burger WEL op wacht. Van buiten naar binnen (weren van regio verkeer) is immers dankzij Zenderen al opgelost.

Bertil Meyer (72) plotseling overleden

Op dinsdag 11 juni is Bertil Meyer vrij plotseling op 72-jarige leeftijd overleden. Bertil was...
11-06-2024

Brand in coniferen aan Tichelkampweg

Aan de Tichelkampweg heeft door nog onbekende oorzaak een coniferenhaag vlamgevat. De brandweer...
09-06-2024

Getuigen gezocht van incident met fakkels

FC Twente kan zich plaatsen voor het Europees Voetbal en wordt door vele fans uitgezwaaid op...
04-06-2024

Principeverzoek voor windturbine op grens met...

De twee beoogde windmolens bij knooppunt Buren, op grondgebied van de gemeente Hof van Twente,...
31-05-2024

Wil jij ook wonen in de Bornsche Maten?

ADVERTORIAL • Aan de rand van de Bornsche Maten, op een steenworp van het aloude...
19-05-2024

Einde parochiekerk Zenderen nabij

“Het gaat sneller dan we allemaal denken”, verzucht Maria Verheijen, vicevoorzitter...
18-05-2024