Door op de ingeslagen (verbindings)weg
COALITIE HOUDT DE GELEDEREN GESLOTEN

Door op de ingeslagen (verbindings)weg

De gemeenteraadsverkiezingen draaiden om de Verbindingsweg. CDA, GB90 en Borne-Nu waren er voorstander van, de rest wilde de nieuwe weg absoluut niet. De drie partijen hadden een meerderheid, de nieuwe coalitie ging op volle koers vooruit om de weg langs bedrijventerrein Molenkamp te realiseren. Meer dan een half jaar later is er niets veranderd. De partijen zijn niet op andere gedachten gebracht. Niet door het voortdurende protest uit Zenderen, niet door de plotselinge mogelijkheid dat een rondweg om Zenderen (de fameuze 5b) wellicht veel eerder dan gedacht kan worden gerealiseerd door de combinatie te maken met de plannen voor het aanpakken van de knelpunten op de A1/A35, niet door de verontwaardiging van de ondernemers op de Molenkamp, die hun gewenste rechtstreekse ontsluiting op de Verbindingsweg in het ongewisse zien belanden en ook niet door de mededeling van de Stichting Twickel dat men niet bereid is om de gronden van het landgoed af te staan voor de weg.

 

Aanpassingen tracé op de raadsagenda

Ook de hogere kosten en daardoor noodzakelijke aanpassingen aan het tracé hebben de coalitiepartijen niet op andere gedachten gebracht. Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond, waar dat laatste op de agenda stond, werden de gelederen gesloten gehouden. Overtuigd van de juistheid van de toenmalige beslissing om een eerste stap te zetten in de oplossing van de spoorse doorsnijding van Borne en daarbij van ‘buiten naar binnen’ te werken. De gehele coalitie stemde voor het raadsvoorstel met de aanpassingen van het tracé, de oppositie spartelde heftig tegen maar had het nakijken. En daar kun je eigenlijk gewoon een punt zetten. Het is zoals het was.

 

'Uitstellen tot onderzoek 5b is afgerond'

Toch valt er veel over de raadsvergadering te zeggen. De protestgroep uit Zenderen was er weer om nogmaals aandacht te vragen voor de verkeersproblemen in Zenderen en het feit dat, naar hun mening, de Verbindingsweg die problemen alleen maar erger maakt. De rondweg langs de snelweg en om Zenderen is volgens hen een veel betere oplossing. Wacht nu even op dat onderzoek dat gaande is over de A1/A35 en het onderliggende wegennet en stop voorlopig met de Verbindingsweg was hun oproep. Een oproep die dinsdagavond werd ondersteund door een ingediende motie van de oppositie en bovendien de afgelopen dagen kracht was bijgezet door landgoed Twickel.

 

De coalitiepartijen en wethouder Martin Velten wilden het vooral over niets anders hebben dan over de voorliggende kostenreductie van de Verbindingsweg. Dat moest los gezien worden van allerlei andere infrastructurele zaken. Maar dat lukte (met uitzondering van GB90, dat sowieso heel stilletjes was) ook de woordvoerders van de coalitiefracties niet. Ook zij konden het moeilijk laten om de Verbindingsweg in de historie en in het grotere geheel van de Totaalvisie te plaatsen en het daarmee te hebben over het hoe en waarom van de weg. Als het aan de coalitie ligt dan komt die weg er gewoon.

 

Ontsluiting Molenkamp

Voor een rechtstreekse ontsluiting van de Molenkamp ging de wethouder ‘keihard werken’. Velten stoorde zich overigens aan de suggestie dat een harde voorwaarde van de ondernemers om de Oonksweg open te houden, zolang die ontsluiting er niet was, ‘stiekem’ zou zijn ‘weggemoffeld’. “Ik ben nog steeds van mening dat we die discussie hebben gevoerd en gezegd hebben dat het geen haalbare kaart was om de Oonksweg voorlopig open te houden.’

 

Opstelling Twickel valt verkeerd

Het was duidelijk dat men zich in de bestuurskamers aan het Rheineplein eveneens had gestoord aan de opstelling van Twickel. Blijkbaar is er een brief onderweg naar de stichting waarin de verbazing wordt uitgesproken over de manier van communiceren. “Het is duidelijk dat Twickel niet blij is met de Verbindingsweg, maar dat betekent niet dat je niet in gesprek kunt blijven”, meende Velten. “Ja, we hebben ze nodig om de weg te realiseren, maar daarin is Twickel niet anders dan andere partijen. We hebben voldoende juridische middelen om ons de gronden toe te eigenen.”

 

Hetgeen Ernst Janssen (D66) de opmerking deed ontlokken: “Als je tot aan de Kroon gaat procederen, ben je vijf tot acht jaar verder. Dan hebt u in ieder geval de uitslag van het MIRT-onderzoek en uitsluitsel over de 5b.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 13 dec 2018
“Onteigening is alleen mogelijk als de overheid met het plan aantoonbaar het algemeen belang dient. De overheid mag het belang niet op een andere manier kunnen realiseren”.
www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ontwikkelingen/onteigening/

Of de onafhankelijke rechter in een onteigeningsprocedure het met een krappe meerderheid van de gemeenteraad eens zal zijn dat een viaduct ver buiten de bebouwde kom “het algemeen belang dient” dat niet op een andere manier gerealiseerd kan worden?...
Anne — 12 dec 2018
We hebben in Borne geen Arc de Triomphe zoals in Parijs. We zitten ook niet te wachten op onnodige vernielingen die later weer op kosten van de belastingbetaler moeten worden hersteld. Maar het wordt onderhand wél eens tijd voor gele hesjes om daar in die bunker aan het Rheineplein eens duidelijk te maken dat ze toch net iets te ver gaan. De burger houdt het tot nu toe fatsoenlijk, maar gaat die hele raad ook wel zo fatsoenlijk om met het vertrouwen wat ze bij verkiezingen hebben gekregen? Veel beloven, weinig waarmaken. Het argument van een van hen dat de burger bij de verkiezing hen democratisch die bevoegdheden heeft gegeven, getuigt van de minachting t.o. de kiezer, anders kan ik het niet uitleggen wanneer ze stoïcijns doof zijn als er gefundeerd commentaar wordt geleverd op hun beslissingen en argumenten.
Toch wel een beetje een teken van eigendunk als ze menen dat Twickel hun plannen dwarsboomt met steekhoudende argumenten die heel wat dichter bij de werkelijkheid staan als het gaat om verkeersproblematiek rond Borne aan te pakken. Borne mag eerder bang zijn van Twickel dan andersom, al kleineert een gewichtig raadslid het schrijven.

Van buiten naar binnen werken en beginnen met de verkeerde tunnel als het er om gaat de Bornse mensen veilig over het spoor te krijgen. Wat een logica! Inderdaad, ze werken keihard, maar dan wel om de burgers zoveel mogelijk op kosten te jagen. Vroeg of laat is de rek er een keer uit, raakt het vertrouwen helemaal op door alle blunders, en dan hebben we het nog niet eens over de wereldwijde onrust die aan Borne ook niet voorbij zal gaan, al dan niet door een tunnel of via een duur stuk asfalt.
Mchak — 12 dec 2018
Duidelijk bestuur. Valt onteigening trouwens onder de bevoegdheid van het College of de Raad? Coalitie mag nadenken. Ik zie de eerste gele hesjes al in beweging komen op straat.
F.koelen — 12 dec 2018
Als de inwoners van Zenderen met de raadsverkiezingen de juiste keus hadden gemaakt had deze coalitie niet in het gemeentehuis gezeten.
Ineke Roeppel — 12 dec 2018
Hoogmoed komt tot verval!
Paul Cohn — 12 dec 2018
Op 18 februari 2019 dient voor de Rechtbank in Den Haag het hoger beroep in de Bodemprocedure waarin MilieuDefensie eist dat de Staat in ieder geval aan de Europese luchtnormen voldoet, en daarnaast de mensenrechten respecteert.
Dat betekent dat de luchtkwaliteit erg moet verbeteren.
Ondertussen wordt door burgers op vele plaatsen -ook langs de A1 en A35- die luchtkwliteit gemeten. De voor Nederland dieptreurige resultaten van die -wereldwijde- metingen kan iedereen online zien op de site van het Rijks Instituut voor Milieuhygiene, RIVM: https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
U kunt uitzoomen tot op wereldniveau en inzoomen tot op (bijna) huisniveau op de originele kaart van dit mondiale Citizen Science project: https://maps.luftdaten.info/#6/51.172/10.459
Sandra Ottolander — 12 dec 2018
Het meest heb ik me geërgerd aan het onrespextvolle gedrag van Henk vd Berg. De brief van het Twickel werd door hem gekleineerd als een schrijven van een assistent rentmeestertje. Later gaf hij te kennen dat het woord adjunct hem was ontschoten. Het was echter de toonzetting die ik het meest schokkend vond. De neerbuigendheid spatte er af. Later was er weer zo’n moment toen er hoofdelijk gestemd werd over het raadsvoorstel om de tunnel soberder uit te voeren. Vd Berg was uiteraard voor maar vroeg ook om een dokter. Daarbij voorgaand aan alle emoties die bij burgers en oppositie leven tav de Verbindingsweg.
Ook stelde vd Berg dat dankzij de democratie de coalitiepartijen in het pluche zitten en dat de burger dus heeft ingestemd met de Verbindingsweg. BorneNu was echter de grote verliezer tijdens de laatste raadsverkiezingen. Velten moest en zou wethouder blijven volgens GB en CDA. Dat is de enige reden dat BorneNu nog een wethouder heeft. Tot slot: ook teruggrijpend op de verkiezingstijd, Ben Oude Lansink...weer u het nog...er gaat geen schop de grond in voor de Verbindingsweg als er geen structurele oplossing voor Zenderen is. Gek hoe verkieizngsbeloftes worden vergeten zodra de raadszetel weer comfortabel zit.
Christian Sand — 12 dec 2018
Wat mij opvalt (en de schrijver van het stuk dus ook) is de volgende zin: "Ook zij konden het moeilijk laten om de Verbindingsweg in de historie en in het grotere geheel van de Totaalvisie te plaatsen en het daarmee te hebben over het hoe en waarom van de weg."
Samen met de uitspraken van Van den Berg, over dat de verbindingsweg een (zeer) belangrijk punt was in het verkiezingsprogramma begin dit jaar. Tijdens de aanloop naar de verkiezingen werd er eigenlijk altijd gesteld werd dat de verbindingsweg noodzakelijk zou zijn om "de knip" te realiseren.
Gisteravond is "de knip" door de coalitie totaal niet ter sprake gekomen. Wellicht dat de coalitie intussen inziet en beseft dat deze 2 zaken helemaal niets met elkaar te maken hebben? Zullen ze dan toch de uitspraken van de Provincie Overijssel tot zich hebben genomen?
Als de verbindingsweg geen voorwaarde meer is voor "de knip" dan valt m.i. het kleine beetje draagvlak dat er vanuit de inwoners van Borne was voor de verbindingsweg weg. Het gegeven dat de coalitie desondanks €26.500.000,- (!) gemeenschapsgeld door het putje wenst te spoelen is enkel nog gebaseerd om als voormalig voorstanders/initiatiefnemers van de verbindingsweg geen "gezichtsverlies" te lijden.
Mijn advies aan de Raad: Kom terug op het eerder genomen besluit voor de aanleg van de verbindingsweg. Door te bekennen dat je een fout gemaakt hebt kom je uiteindelijk verder dan je fout niet willen erkennen.

Tevens had ik wel iets meer tegengeluid van de inwoners van Borne zelf verwacht. Als makke lammetjes accepteren ze dat de subsidie -die Borne krijgt voor 1 ondertunnelde doorgang onder het spoor- wordt verkwanseld op een locatie "in" het dorp waar (bijna) geen Bornenaar er ook maar enig profijt van heeft. Enkel een verhoging van de belasting en nóg meer verkeer DOOR Zenderen én Borne.
Door deze tunnel van overheidsgeld in de kern van Borne (bijvoorbeeld bij het station) aan te leggen wordt 'de knip' van het spoor teniet gedaan.

Ook de inwoners op De Bornse Maten en in de Stroom Esch wordt hier een loer gedraaid. Er is ze een worst voorgehouden, maar deze worst is intussen opgegeten door de coalitie van CDA, GB90 en BorneNu. "De knip" komt er niet door de verbindingsweg, en de verbindingsweg draagt eraan bij dat verkeer sneller richting Weerselo/NO-Twente kan via de Stroom Esch.
Frank — 12 dec 2018
Er is hier sprake van tunnelvisie! Bekijk het vraagstuk integraal met variant 5b iswm provincie en rij. Vergeet hierbij vooral niet de burger en betrokken partijen, wat zij zijn uiteindelijke de betalende partij. Gemiste kans Borne!
Henk Muijen — 12 dec 2018
Je denkt dat de lokale partijen luisteren naar de inwoners maar hier blijkt dat ze dit wederom niet doen.
Ron Hartman — 12 dec 2018
Je zal er maar als coalitie raadslid zitten. Gelukkig krijg je presentiegeld, maar het is een lange zit. De ene helft van de Raad probeert met argumenten te overtuigen, de andere helft doet geen mond los en heeft wellicht alvast proppen in de oren gedaan. Discussie onderling? Het kenmerk van democratie? Zo was het immers bepaald, toen het dossier Noordelijke Bandweg uit de structuurvisie werd ingepakt tot een onbespreekbaar dossier? De wethouder nam het woord in de mond, maar zelfs de oppositie dorst daar niet op in te gaan. Je zal maar daar zitten met de opdracht om namens je kiezers, het beste te doen voor de gemeente en te weten dat je moet zwijgen...! Je moet wel heel krap bij kas zitten of erkenning willen krijgen.l

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023

Wat is de opbrengst van de Bornse Dromen Dagen?

Van 25 mei tot 11 juni vonden de Bornse Dromen Dagen plaats. Een participatietraject in het...
21-09-2023

Roelof-Jan Naaktgeboren draagt stokje over

Volgende week neemt GB90 raadslid Roelof-Jan Naaktgeboren na ruim vier jaar afscheid als lid van...
21-09-2023

Op zoek naar het geitenpaadje

De gemeenteraad heeft dinsdagavond in meerderheid besloten om als raad juridisch advies in te...
13-09-2023