Wel of geen draagvlak voor de mestverwerker?
VUL DE POLL IN OP BORNEBOEIT

Wel of geen draagvlak voor de mestverwerker?

De kwestie mestverwerker op de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen nadert haar voorlopige bestuurlijke hoogtepunt. Op 27 februari neemt Provinciale Staten een beslissing over de mestverwerkingsinstallatie die Twence op het terrein wil realiseren en waar Gedeputeerde Staten aan mee wil werken. Middels een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zette de Provincie de gemeente Borne buitenspel, die tot aan de Raad van State protesteerde tegen de plannen.

 

Woensdagmiddag togen Jan Kruidenier, voorzitter van de dorpsraad Zenderen, en Ed Mossel van de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt, en dé kenner op het dossier, naar Zwolle om in de commissievergadering Milieu en Energie aan de statenleden nog eens uit te leggen wat hun bezwaren tegen de mestverwerker én de gevolgde procedure zijn. Woensdagavond volgde in De Zwanenhof een inloopbijeenkomst waar belangstellenden meer informatie konden krijgen over het nu voorliggende plan.

 

Draagvlak?

Jan Kruidenier over de commissievergadering in Zwolle: “Ik vond dat men echt wel probeert om het juiste besluit te nemen. Er werden goede vragen gesteld en men gaf er blijk van te weten dat de mestverwerkingsinstallatie wel een behoorlijke impact heeft op de Zenderense gemeenschap. Aan de andere kant denk ik dat het een gelopen zaak is, tenminste voor GS.” Hij vatte de discussie als volgt samen: “Er zijn in feite twee grote punten: draagvlak en locatie. GS beweert dat er in Zenderen draagvlak voor de mestverwerker is. Waar halen ze dat dan vandaan? Er is nooit gepeild en de bewering is totaal ongefundeerd. Participatie? Wat dan? Die paar bijeenkomsten? En daaruit concluderen dat de meerderheid voor is en maar een klein deel tegen? Volgens die logica ben ik een lantaarnpaal. Ik laat ook wel eens ergens mijn licht over schijnen. Het is een sprietje waarheid en een wolk onzin.” Volgens de dorpsraad is tachtig procent van Zenderen tegen de mestverwerkingsinstallatie op die plek. Ze baseren het op gesprekken in de gemeenschap.

 

Aannames

De Provincie daarentegen beweert het participatietraject zorgvuldig te hebben gevoerd. Er werd een bureau voor ingeschakeld dat diverse bijeenkomsten organiseerde. De meerderheid van Zenderen zou helemaal niet tegen de plannen zijn en graag meedenken over wat Twence eventueel voor de gemeenschap zou kunnen betekenen. Er waren diverse ‘wensenlijstjes’ ingediend en Twence zou een ‘omgevingsfonds’ instellen waaruit een deel van die wensen gehonoreerd zou kunnen worden. De Provincie, bij monde van Gedeputeerde Annemieke Traag had er ‘alle vertrouwen’ in dat het allemaal uiterst zorgvuldig was gegaan en de gemeenschap van Zenderen tevreden gesteld kon worden. Een andere indicatie dat het allemaal nogal meeviel met de tegenstand was voor de Provincie dat er slechts tien zienswijzen waren ingediend. ‘Normaal gesproken zijn het er bij dit soort zaken wel 200 of meer”, wist een ambtenaar te vertellen.

 

Vul de poll in

Maar geen van beide partijen kan het zeker weten. Er is immers nooit een fatsoenlijke peiling geweest. In samenspraak met Jan Kruidenier plaatst BorneBoeit daarom een poll op de homepagina van de website. Bij iedere enquête kunnen vraagtekens gezet worden over betrouwbaarheid en we pretenderen dan ook niet aan alle wetenschappelijke regels voor een dergelijk onderzoek te kunnen voldoen. Maar als zoveel mogelijk Zenderenaren de poll invullen, dan weten beide partijen in ieder geval meer dan dat ze nu weten. Behoefte aan een toelichting op je keuze? Gebruik dan de reactiemogelijkheid onder dit artikel. (AJ/BM)

 

Meer achtergrondinformatie over de voorgeschiedenis van de plannen van Twence in Zenderen is te vinden op ons dossier Elhorst-Vloedbelt.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Bakker, J — 11 mei 2019
Ook Stankoverlast te verwachten in Zenderen:
TcTubantia zaterdag 11 mei 2019
PvdA stelt vragen over stankoverlast mestvergister
Bewoners in de directe omgeving van de biocentrale op Zenkeldamshoek in Goor ondervinden nog altijd stankoverlast van de mestvergister. De PvdA heeft het college om opheldering gevraagd.
ROB STEENTJES
GOOR
Voorman Fred Rijkens wil van het college weten hoe het mogelijk is dat er binnen de bestaande vergunning toch sprake kan zijn van ernstige stankoverlast voor de omwonenden. "Is er mogelijk een fout gemaakt bij het toestaan van dit bedrijf (Groen Gas Goor, red.) nu uit de praktijk blijkt dat de overlast veel groter is dan op grond van de aanvraag kon worden ingeschat?"

De wethouder wordt ook gevraagd duidelijkheid te geven over de mogelijkheden tot handhaving. "Is de gemeente, of de instantie die belast is met handhaving, bereid om het bedrijf dwang op te leggen om een eind te maken aan de problemen?"

Eind 2018 kwam de overlast ook al aan bod bij gemeente en provinciale staten. Bewoners van de Goorse wijk Heeckeren klaagden toen over een 'penetrante geur' die in de straten hing. Operationeel manager Menno Wiggers van Groen Gas Goor BV gaf vorig jaar in een reactie aan dat er al aanpassingen waren gedaan om de overlast te beperken.

"Wij denken dat de stank al flink is afgekomen en we zijn nog altijd bezig met het aanbrengen van verbeteringen", vertelt hij nu. "Zo worden er binnenkort luchtwassers geplaatst. Dat heeft echter even geduurd omdat we daar een vergunning voor nodig hadden. Wij doen echt ons uiterste beste de overlast te beperken. Voor ons en ook de gemeente heeft dit topprioriteit."
Ron Hartman — 15 feb 2019
Waterschap Vechtstromen geeft vandaag de aftrap voor een uitbreiding van de Energiefabriek bij de waterzuiveringsinstallatie aan de Wegtersweg. Daar wordt eind dit jaar uit het regionale rioolwaterslib gas gewonnen. De Gemeente Borne krijgt zo 2 gasfabriekjes. Nu nog een paar windmolens en we hebben dan elektriciteit genoeg voor de nabije toekomst.
Siny Boer — 14 feb 2019
Kan de mestverwerker gebruikt worden om de huizen van Zenderen te verwarmen?
Ron Hartman — 07 feb 2019
Is de aan- en afvoer nou in beeld gebracht bij de mogelijke omgevings vergunning? Toch minimaal het stuk van variant 5 tussen de Bornerbroeksestraat en de Albergerweg??
Sandra Ottolander — 07 feb 2019
Dus als je geparticipeerd hebt, ben je automatisch voorstander? Ik was zo’n participant. Op de bijeenkomst in Sindron waren niet bijster veel mensen. De stemming via de telefoon was absoluut discutabel. De vervolgbijeenkomst met een aantal genodigden was ook discutabel. Hier werd bijv de vraag gesteld wat Zenderen zou willen ontvangen als genoegdoening voor de mestverwerker. Uiteraard zonder de belofte dat dit ook waargemaakt kon worden. Dat een groot deel van Zenderen niet in de benen komt voor dergelijke bijeenkomsten begrijp ik. Het is immers al eerder voorgekomen dat de inspraak een wassen neus is. Elhorst Vloedbelt ligt er immers als getuige.
Waarom niet een stem uitbrengen voor of tegen samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten?
Henk Semmekrot — 07 feb 2019
Bij het participatietraject van de provincie en Twence vorig jaar waren steeds maar enkele inwoners van Zenderen aanwezig. Er was steeds een geringe opkomst met vaak verhoudingsgewijs meer "buitenstaanders": mensen uit Borne of omgeving, die affiniteit hebben met (alternatieve) energie.Als er draagvlak is, dan zouden toch de meeste inwoners van Zenderen enthousiast moeten zijn, dat ze een mestverwerking naast de deur gaan krijgen! Dat is absoluut niet het geval. En de meting, die Borne Boeit nu doet met een poll, is misschien een "wiebelende peilstok", maar is absoluut niet representatief voor de inwoners van Zenderen, omdat hier ook weer veel buitenstaanders (Borne en de "grote wereld") kunnen reageren. Op afstand kun je mooi gebruik maken van de "nimby-gedachte", not in my back yard!
Wilfried — 07 feb 2019
Ook wij dienen onze verantwoordelijkheid te nemen en een goede oplossing betreft mestverwerking zal ik daarom niet in de weg staan.
frits — 07 feb 2019
Mestvergister moet er komen , einde kapitaalvernietiging en oplossing mest !!!!!!!!!!
J. Martinec — 07 feb 2019
MEE EENS.
Mestverwerking MOET er komen.9xp1

Containerbrand aan de Cuba

De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een melding aan de Cuba. Ter plekke bleek brand...
24-06-2024

De drijfveer van Sander Borst

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
23-06-2024

Een speld in de hooiberg

Thijmen Knulst (8 jaar) wandelt graag en veel. Onder andere in de Harz in Duitsland heeft hij...
22-06-2024

Bertil Meyer (72) plotseling overleden

Op dinsdag 11 juni is Bertil Meyer vrij plotseling op 72-jarige leeftijd overleden. Bertil was...
11-06-2024

Brand in coniferen aan Tichelkampweg

Aan de Tichelkampweg heeft door nog onbekende oorzaak een coniferenhaag vlamgevat. De brandweer...
09-06-2024

Getuigen gezocht van incident met fakkels

FC Twente kan zich plaatsen voor het Europees Voetbal en wordt door vele fans uitgezwaaid op...
04-06-2024