Wel of geen draagvlak voor de mestverwerker?
VUL DE POLL IN OP BORNEBOEIT

Wel of geen draagvlak voor de mestverwerker?

De kwestie mestverwerker op de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen nadert haar voorlopige bestuurlijke hoogtepunt. Op 27 februari neemt Provinciale Staten een beslissing over de mestverwerkingsinstallatie die Twence op het terrein wil realiseren en waar Gedeputeerde Staten aan mee wil werken. Middels een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zette de Provincie de gemeente Borne buitenspel, die tot aan de Raad van State protesteerde tegen de plannen.

 

Woensdagmiddag togen Jan Kruidenier, voorzitter van de dorpsraad Zenderen, en Ed Mossel van de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt, en dé kenner op het dossier, naar Zwolle om in de commissievergadering Milieu en Energie aan de statenleden nog eens uit te leggen wat hun bezwaren tegen de mestverwerker én de gevolgde procedure zijn. Woensdagavond volgde in De Zwanenhof een inloopbijeenkomst waar belangstellenden meer informatie konden krijgen over het nu voorliggende plan.

 

Draagvlak?

Jan Kruidenier over de commissievergadering in Zwolle: “Ik vond dat men echt wel probeert om het juiste besluit te nemen. Er werden goede vragen gesteld en men gaf er blijk van te weten dat de mestverwerkingsinstallatie wel een behoorlijke impact heeft op de Zenderense gemeenschap. Aan de andere kant denk ik dat het een gelopen zaak is, tenminste voor GS.” Hij vatte de discussie als volgt samen: “Er zijn in feite twee grote punten: draagvlak en locatie. GS beweert dat er in Zenderen draagvlak voor de mestverwerker is. Waar halen ze dat dan vandaan? Er is nooit gepeild en de bewering is totaal ongefundeerd. Participatie? Wat dan? Die paar bijeenkomsten? En daaruit concluderen dat de meerderheid voor is en maar een klein deel tegen? Volgens die logica ben ik een lantaarnpaal. Ik laat ook wel eens ergens mijn licht over schijnen. Het is een sprietje waarheid en een wolk onzin.” Volgens de dorpsraad is tachtig procent van Zenderen tegen de mestverwerkingsinstallatie op die plek. Ze baseren het op gesprekken in de gemeenschap.

 

Aannames

De Provincie daarentegen beweert het participatietraject zorgvuldig te hebben gevoerd. Er werd een bureau voor ingeschakeld dat diverse bijeenkomsten organiseerde. De meerderheid van Zenderen zou helemaal niet tegen de plannen zijn en graag meedenken over wat Twence eventueel voor de gemeenschap zou kunnen betekenen. Er waren diverse ‘wensenlijstjes’ ingediend en Twence zou een ‘omgevingsfonds’ instellen waaruit een deel van die wensen gehonoreerd zou kunnen worden. De Provincie, bij monde van Gedeputeerde Annemieke Traag had er ‘alle vertrouwen’ in dat het allemaal uiterst zorgvuldig was gegaan en de gemeenschap van Zenderen tevreden gesteld kon worden. Een andere indicatie dat het allemaal nogal meeviel met de tegenstand was voor de Provincie dat er slechts tien zienswijzen waren ingediend. ‘Normaal gesproken zijn het er bij dit soort zaken wel 200 of meer”, wist een ambtenaar te vertellen.

 

Vul de poll in

Maar geen van beide partijen kan het zeker weten. Er is immers nooit een fatsoenlijke peiling geweest. In samenspraak met Jan Kruidenier plaatst BorneBoeit daarom een poll op de homepagina van de website. Bij iedere enquête kunnen vraagtekens gezet worden over betrouwbaarheid en we pretenderen dan ook niet aan alle wetenschappelijke regels voor een dergelijk onderzoek te kunnen voldoen. Maar als zoveel mogelijk Zenderenaren de poll invullen, dan weten beide partijen in ieder geval meer dan dat ze nu weten. Behoefte aan een toelichting op je keuze? Gebruik dan de reactiemogelijkheid onder dit artikel. (AJ/BM)

 

Meer achtergrondinformatie over de voorgeschiedenis van de plannen van Twence in Zenderen is te vinden op ons dossier Elhorst-Vloedbelt.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 15 feb 2019
Waterschap Vechtstromen geeft vandaag de aftrap voor een uitbreiding van de Energiefabriek bij de waterzuiveringsinstallatie aan de Wegtersweg. Daar wordt eind dit jaar uit het regionale rioolwaterslib gas gewonnen. De Gemeente Borne krijgt zo 2 gasfabriekjes. Nu nog een paar windmolens en we hebben dan elektriciteit genoeg voor de nabije toekomst.
Siny Boer — 14 feb 2019
Kan de mestverwerker gebruikt worden om de huizen van Zenderen te verwarmen?
Ron Hartman — 07 feb 2019
Is de aan- en afvoer nou in beeld gebracht bij de mogelijke omgevings vergunning? Toch minimaal het stuk van variant 5 tussen de Bornerbroeksestraat en de Albergerweg??
Sandra Ottolander — 07 feb 2019
Dus als je geparticipeerd hebt, ben je automatisch voorstander? Ik was zo’n participant. Op de bijeenkomst in Sindron waren niet bijster veel mensen. De stemming via de telefoon was absoluut discutabel. De vervolgbijeenkomst met een aantal genodigden was ook discutabel. Hier werd bijv de vraag gesteld wat Zenderen zou willen ontvangen als genoegdoening voor de mestverwerker. Uiteraard zonder de belofte dat dit ook waargemaakt kon worden. Dat een groot deel van Zenderen niet in de benen komt voor dergelijke bijeenkomsten begrijp ik. Het is immers al eerder voorgekomen dat de inspraak een wassen neus is. Elhorst Vloedbelt ligt er immers als getuige.

Waarom niet een stem uitbrengen voor of tegen samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten?
Henk Semmekrot — 07 feb 2019
Bij het participatietraject van de provincie en Twence vorig jaar waren steeds maar enkele inwoners van Zenderen aanwezig. Er was steeds een geringe opkomst met vaak verhoudingsgewijs meer "buitenstaanders": mensen uit Borne of omgeving, die affiniteit hebben met (alternatieve) energie.Als er draagvlak is, dan zouden toch de meeste inwoners van Zenderen enthousiast moeten zijn, dat ze een mestverwerking naast de deur gaan krijgen! Dat is absoluut niet het geval. En de meting, die Borne Boeit nu doet met een poll, is misschien een "wiebelende peilstok", maar is absoluut niet representatief voor de inwoners van Zenderen, omdat hier ook weer veel buitenstaanders (Borne en de "grote wereld") kunnen reageren. Op afstand kun je mooi gebruik maken van de "nimby-gedachte", not in my back yard!
Wilfried — 07 feb 2019
Ook wij dienen onze verantwoordelijkheid te nemen en een goede oplossing betreft mestverwerking zal ik daarom niet in de weg staan.

frits — 07 feb 2019
Mestvergister moet er komen , einde kapitaalvernietiging en oplossing mest !!!!!!!!!!
J. Martinec — 07 feb 2019
MEE EENS.

Mestverwerking MOET er komen.9xp1

Oranje Boven aan de Aanslagsweg

ADVERTORIAL • Eind deze week is het allemaal oranje wat de klok slaat. Voor Saskia Vreeman...
24-04-2019

Aan de haal met Twentse Ros

Ook bij Het Spanjaard aan de Stationsstraat werd meegeleefd met FC Twente in aanloop naar het...
23-04-2019

Het boerenbedrijf leeft bij jong en oud

“Het was een gok en we wisten absoluut niet wat we konden verwachten", aldus een...
22-04-2019

18 bomen tegen de vlakte

Vrijdagmorgen werden 18 bomen gekapt langs de N743, om de rechtstreekse aansluiting van de...
19-04-2019

Paasei brengt 250 euro op voor KidsVooruit

Tien dagen geleden presenteerden bakker Jan Koehorst en Linda Baas van Zeut chocola een...
18-04-2019

Voor de Oosteriks is de cirkel rond

Bij het crematorium aan de Hosbekkeweg werden woensdagmiddag het strooiveld en de urnenmuren in...
17-04-2019