Op de rem voor Verbindingsweg
TUNNEL IN DE OONKSWEG ALS ALTERNATIEF ONDERZOCHT

Op de rem voor Verbindingsweg

Het college van B en W laat in een schriftelijke reactie op het verzoek van de coalitiepartijen weten dat het, nu de rondweg om Zenderen er binnen afzienbare tijd lijkt te komen, verstandig lijkt om voorbereidingen voor de aanleg van de Verbindingsweg te ‘temporiseren’, totdat de gemeenteraad zich heeft kunnen uitspreken over een mogelijk alternatief plan voor een spooronderdoorgang om de problemen met de spoorse doorsnijding van Borne aan te pakken. Volgens het college ligt het voor de hand om dat alternatief te zoeken bij de bestaande spoorwegovergang aan de Oonksweg.

 

Twee doelen

De Verbindingsweg diende kortgezegd twee doelen: het afhandelen van regionaal verkeer om Borne heen én om de situatie van vijf gelijkvloerse kruisingen met het spoor te verbeteren. Voor dat eerste is een rondweg om Zenderen, deels parallel aan de snelweg, een beter en robuuster alternatief. Als die weg er ligt zal het regionale verkeer daar voornamelijk gebruik van maken en is nut en noodzaak van de Verbindingsweg een stuk minder voor dat aspect.

 

De gemeente wilde met meerdere tunnels onder het spoor de leefbaarheid en veiligheid vergroten. Gekozen werd om daarbij ‘van buiten naar binnen’ te werken, om te voorkomen dat verkeer door Borne getrokken zou worden. Nog steeds is het college van mening dat dit een goed beleid is en een tunnel in bijvoorbeeld de Azelosestraat beter niet als eerste aangelegd kan worden. Bij een spoorwegonderdoorgang aan de rand van Borne zou een volgende tunnel aan de Azelosestraat bovendien minder hoog kunnen zijn, waardoor de impact op het centrum minder groot zou zijn.

 

Onderzoek

Het is daarom volgens het college verstandig om te onderzoeken of een spooronderdoorgang ter hoogte van bedrijventerrein Molenkamp ook op een andere manier kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij de bestaande spoorwegovergang in de Oonksweg. Vóór 31 oktober wil het college een alternatief stappenplan uitgewerkt hebben, zodat de gemeenteraad daar iets van kan gaan vinden. (AJ)

 

Lees ook onze eerdere berichtgeving: Verbindingsweg op losse schroeven?

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 28 okt 2019
Klopt ‘M’, dat verkeer hoort niet door Zenderen en niet in Borne te komen. De verbindingsweg bood geen oplossingen voor Zenderen. Dat doet gelukkig de alternatief 5 wel voor zowel Zenderen als Borne. Die is eerder klaar dan een GVW met zware weerstand. Het is triest dat in 2014 al voorspeld is dat na een 5 tracé, de GVW weggegooid geld zou zijn.
M — 28 okt 2019
Sorry, maar mag ik ff klagen? Ik kan het nou even niet meer voor mij houden.
Ik ben het even HELEMAAL ZAT!!!

Het is weer eens zover!. De gemeente Borne trekt zijn keutel weer terug van zijn plannen! Weer is er geld in onderzoeken gestoken waar de mensen aan de Prins Bernhardlaan en Oonksweg naar alle waarschijnlijkheid NIKS aan hebben!
Word er wel aan deze bewoners gedacht? NEE! Voorlopig niet blijkbaar!
De Prins Bernhardlaan en de Oonksweg die als racebaan worden gebruikt!
Hoe hard de vrachtwagens en ook personenwagens aan komen rijden bij de kruising Oonksweg/Prins Bernhardlaan??. NEE!
Hoe de leefomgeving van deze mensen word, daar hoor je niks van! De mensen die wonen aan deze straten die bang zijn dat deze straten nog meer gebruikt gaan worden als racebanen. Kunnen deze mensen nog wel prettig wonen straks? Nu houden ze het nog uit met uitzicht op een betere leefomgeving maar het geduld houd een keer op!
Het gaat alleen maar maar over Zenderen de laatste maanden/jaar. Niet dat ik voor deze mensen geen oplossing gun, in tegendeel, maar het zou fijn zijn als andere mensen ook eens iets goeds zouden horen over beloofde dingen zoals de knip!

Gemeente Borne NEEM EEN BESLUIT EN HANDEL ER NAAR! Er word met pauzes sinds jaren 70 in de gemeenste raad over de rondweg gepraat, maar doorpakken op beslissingen HO MAAR! Er zijn mensen die het spugzat zijn en definitieve resultaten willen zien!

Dank U
Christian Sand — 27 okt 2019
@C. Kruims
Ik denk dat het overgrote deel van de inwoners in de Gemeente Borne in deze kwestie blij mag zijn met de wat u noemt 'slappe knieën'. Met deze set wordt voorkomen dat er nog meer gemeenschapsmiljoenen door het putje worden gespoeld voor, zoals u zelf ook aangeeft, een regionale oplossing.
Tevens heeft de Provincie Overijssel enkele jaren geleden al aangegeven dat het alternatief dat de Gemeente Borne met de verbindingsweg heeft bedacht niet robuust genoeg zou zijn om de knip bij de Bornse maten te realiseren.
Met de uitkomst van het MIRT-rapport (m.b.t. de ontvlechting van de A1/35 in combinatie met het onderzoek naar het onderliggende Provinciale wegennet) van enkele weken geleden is duidelijk geworden dat het nut van de verbindingsweg nagenoeg verdwijnt.
Dat de Gemeente Borne nu besluit toch af te zien van de aanleg van de verbindingsweg vind ik getuigen een stukje verantwoord beleid naar de inwoners van de Gemeente Borne.
Of de door de Gemeente Borne beloofde knip ooit gerealiseerd gaat worden kan ik niet beoordelen. Met de westelijke randweg wordt in de ogen van de provincie in ieder geval een robuust alternatief gerealiseerd waardoor de knip in de rondweg een stapje dichterbij lijkt te kunnen komen.
Ook voor de Bornse maten is het schrappen van de verbindingsweg een positieve ontwikkeling. Het geld blijft de Gemeente Borne bespaard, terwijl een oplossing voor de Bornse Maten eerder dichterbij dan verder weg is komen te liggen.

Enige dat ik me vooralsnog afvraag is wat de Gemeente Borne nu gaat doen met de jaarlijkse OZB-verhogingen van 2% die vanaf 2017 zijn doorgevoerd om het budget voor de verbindingsweg bij elkaar te krijgen. Bij elkaar opgeteld hebben we dus al 6% OZB-verhoging voor de kiezen gehad en volgend jaar zou hier de laatste 2% bij komen...
C. Kruims — 25 okt 2019
En weer krijgt de politiek in Borne slappe knieën, de provincie houd je een worst voor en dan gaan de plannen weer de ijskast in. Die kast zit vol met idealen die niet gerealiseerd zijn. Standvastig zijn in wat je wilt is niet makkelijk en het geeft ook niet altijd een optimaal resultaat. Maar je maakt wel stappen. Borne in zijn politieke verdeeldheid doet niets en wordt opgezadeld met het verkeer uit de regio, zonder daar grip op te hebben. Gooi de knip in de rondweg, dan hebben Borne en Zenderen daar voordeel van. In 2004 staat in de toelichting op het bestemmingsplan dat uiterlijk 2014 de knip gerealiseerd moet zijn. Dat was er neer gezet met steun van de Provincie. De Bornsche mate moet onderdeel worden van de kern van Borne riep de politiek in Borne. Slappe knieën daar had ik het over. En nu weer de verbindingsweg.
McHak — 25 okt 2019
De N36 is voor 3 jaar geparkeerd door het Rijk. Ik voel aan dat De Bornsche Maten minstens nog 30 jaar kan wachten op verbinding met Borne. De GREX (=GRondExploitatie, waardoor landbouwgrond wordt omgezet in een wijk) kan een tunnel of een wegopheffing niet betalen ( nadat we een verdieping van een appartementencomplex hebben genomen a 1 miljoen minus profijt voor Borghende; maar een lampje bij een gevaarlijke bajonet overgang kan nog net) dus als wij als gemeenschap verbinding met elkaar zoeken, of het nu de import Melbul in de Goudkust Maten is ( joa joa, ie woont wa in Borghende, moar ie bent nog nie nen. Melbul)? of onze Gast in het asielzoekerscentrum nabij Azelo is ( kan het Zorghotel of Zwanenhof ook onder curatele ook ingezet worden?) dan ligt het bij ons. Wat willen wij als oorspronkelijke bewoners van Borghende? Waar stemt u dan nog voor? Wat wenst u met uw 35 miljoen spaargeld ???
Ron Hartman — 24 okt 2019
@Ton. Ik snap de teleurstelling van ‘t Oldhof’. Maar die GVW was nog heel lang tegengehouden; zelfs door Twickel. In het rapport van 2014 stond al dat de weg na een 5 variant bijna overbodig werd (zie ook het discussieforum Verbindingsweg) en dan is het toch wel heel veel geld over de balk. Troost: na de 5 variant die als regionale, provinciale weg zeker sneller zal gaan, is Zenderen beter af, maar wordt het verkeer langs t Olthof ook teruggebracht tot verkeer naar en vanaf de Molenkamp. En die zijn ook blij. Nu nog de tunnel onder het spoor bij de Azelosestraat. Ook jullie belang om naar het centrum te kunnen toch? En... om die paar auto’s vanaf de Stroom Esch ook weg te houden langs t Oldhof.
Ton — 24 okt 2019
Wederom op de lange baan geschoven maar wel de ozb verhogen. De bewoners van de wijk 't Oldhof in het verleden voorgehouden dat de Oonksweg tijdelijk was. Nu wordt de Verbindingsweg weer van de plannen gehaald. Wel wordt gesproken om bij de Molenkamp een tunnel te realiseren maar hier schiet de wijk niets op. Het verkeer zal blijven en overlast veroorzaken.
En de oplossing Zenderen zal wel jaren duren. Kortom een beleid wat geen beleid is.
Op deze manier kun je besluiten op de lange baan schuiven. Ik vraag mij af wat de raad hiermee doet.
Neem eens besluiten en ga aan het werk. Straks zijn de toegezegde gelden niet meer voorhanden.
Voor de f35 zou het beter zijn geweest dat gelijktijdig in de Bonerbroeksestraat een fietstunnel wordt aangelegd.
Het is van belang besluiten te nemen en aan het werk. Alle onderzoeken die gedaan zijn zijn weggegooide gelden. Dus niet weer een onderzoek instellen maar eerst besluiten. Succes!!!!
Ron Hartman — 24 okt 2019
@McHak: Mijn zorg is vooral dat de F35 aan de andere kant van het spoor moet komen. Je mag er toch niet aan denken dat ooit, als ie klaar is tussen Almelo en Hengelo, de speed pedelecs over de Ovonde scheuren? Prima hoor, als ze in Borne moeten zijn, maar straks ook - in veelvoud - naar Almelo racend langs het station en dan weer 'ergens' naar links. Als de tunnel onder het spoor bij de Azelosestraat dan klaar is, zie ik ze langs de damwand omhoog (de Bornerbroeksestraat moet weer 2 richting worden) van de Molenstraat of eerder, eerst de Parallelweg overstekend, over de parkeerplaats langs de spoorbaan en over de tunnel fietsen. De stapstenen verwisselen was niet zo handig. Fors eraan vertild zelfs. De Deldensestraat zou pas gebeuren NA de Bornerbroeksestraat en dan hadden de fietsers nu in 1 klap het tunneltje aan het huidige eind van de F35 kunnen krijgen. Links naar Almelo, rechts naar de Ovonde.
McHak — 24 okt 2019
Zucht, ik lees mij bijdrage net terug; ik wens niet belerend over te komen, maar aggeer op enige bestuurlijke ... ongeinformeerdheid. Mijn wens is dat mijn bijdrage positief wordt ervaren en als zo gelezen wordt; ten gunste van Borghende/ de gemeenschap, afhankelijk van wat ik persoonlijk vind van ons bestuur en de politieke partijen. Maar de inzet is groot, zekers als we 35.000.000,- miljoen! gespaard en in schatkistbeheer hebben! Dan kun je andere keuzes maken. Ik lees totaal geen Bestuurlijke strategie hiertoe (= onze Gedragen Dorpvisie 2030 sluit hierop totaal niet aan) met ander woorden; ik snap dit Bestuur niet ( ik ben niet bijster slim; dus ik leg maar het bij mijn gebrek neer). Laat ik niet oordelen, maar leg mij uit; waar om, waar voor is de Raad in de ban gebracht van begroting? Zoals de Bornse Courant kopt?
Mchak — 24 okt 2019
Oja, goede landbouw grond kun je kopen voor meer dan 6 euro per vierkante meter. Dus als je een kleine 5 blunder wenst te onteigenen dan komt er eenmalig 3 miljoen bij. Dit verdubbelt je investering, verhoogt je exploitatie(= onderhoudskosten) lasten met minimaal 30% ( kan oplopen tot 60%; afhankelijk van je rekenmethode) ; zitten we minimaal op 2 ton per jaar voor de komende 60 jaar. Niet gek toch. De maatschappelijke kosten baten analyse of de economische en ecologische baten inzichtelijk maken lijkt mij een kleine investering waard om zeker te zijn.
McHak — 24 okt 2019
@Ron, je hebt gelijk; via Google begrijp ik dat de route via Bornerbroeksestraat naar Almelo, van station tot station 10,3 km is. Ik krijg de trein afstand niet scherper dan 26 min., maar ik zie een loopafstand van 9,4km; 900m omfietsen ipv mijn 100m. Minder dan 10% meer reisafstand dus; als we uitgaan van een fiets snelheid van 20km/ uur ( zonder e bike of pedelec) praten we over 2,7 minuten meer reistijd. Als we 9.400m1 fietssnelweg aanleggen a 5m breedte, in rood asfalt, opgesloten in antraciet kleurige dikke opsluit banden, erbij afwijkende lichtmasten erbij F35 stickers, dan worden wij eigenaar van 47.000m2 extra verharding, die tevens rood en antraciet is dus meer kost per m2 dan gemiddeld ( los van de lichtmast en extra sticker). Grofweg een eenmalige investering van 3 miljoen, die ons jaarlijks 150.000,-/ jaar voor de komende 60 jaar gaat kosten. Voor 2,7 minuten tijd besparing per fietser. Wat gaat het ons nog meer kosten? Los van de negatieve bijdrage aan het klimaat akkoord? Een extra beschadiging van ons unieke Twentse landschap door de Zendersche Esch, waar we net 1.500.000,- miljoen in geïnvesteerd hebben om landschappelijk/ recreatief te verbeteren. En volgens mij kan de landbouw wel enige hulp gebruiken momenteel; goede landbouw grond is een Esch met eerdbeekgrond. Die wil je niet kwijt. En al helemaal niet voor 2,7 minuten tijdsbesparing, tenzij een generalistische econoom, niet een specialistische verkeerskundige van Regio Twente, mij kan uitleggen, dat alle potentiële fietsers in Twente, die forenzen in de stedenband, baat hebben bij deze verharding, de landbouw dit kan missen en de agro recreatie floreert en de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Dan zal ik blij zijn. Kent u die econoom?
Ton HUISKES — 23 okt 2019
Al eerder aangegeven dat spoortunnels de beste oplossing is zoals in Almelo en andere steden maar dit is dus niet gebeurd in de jaren 80 - 90. Nu dienen we te zoeken naar betaalbare oplossingen, ecologisch verantwoord ook nog en misschien het bouwen van fietstunnels onder het spoor (ook een dureg grap dus). Kijken of dat mogelijk (en bij welke spoorovergang) is en betaalbaar ...
Ron Hartman — 23 okt 2019
Eerlijkheidshalve: het is wel iets meer om dan 100 meter, maar het onderzoeken zeker waard (als de Deldensstraat onderdoorgang nog mogelijk zou zijn?)
http://www.fietssnelwegf35.nl/stand-van-zaken/
Ron Hartman — 23 okt 2019
@McHak: Dat was zeker een goeie zet geweest, als nu gelijk een fietstunneltje onder de overweg bij de Deldensestraat was gemaakt naar de zuidkant van het spoor en de fietsers niet elke dag voor Russische roulette zouden zorgen op de Ovonde. Maar ja, die stapstenen zijn te zwaar om nog te verplaatsen.... uh... van buiten naar binnen of ???
McHak — 23 okt 2019
Nog een scenario; als we de F35 nu eens niet langs het bestaande spoor die er sinds de 19e eeuw ligt, laat lopen en de Zendersche Esch niet nog meer doorkruisen ( tenzij het spoor nog beter ook wordt verlegd) en we maken gebruik van een bestaand vrijliggend dubbelzijdig fietspad die we verbeteren tot fietssnelweg, bv langs de Bornerbroeksestraat richting Bornerbroek en via Tusveld om in Almelo te komen, dan fietsen we 100 meter om? Nihil. Die verbetering kunnen we integreren in de bypass naar knooppunt Azelo en de rondweg om Zenderen; kost ons dus niets in aanleg en vooral niet in OZB verhogende onderhoudskosten!!! Dan zou de Bornerbroeksestraat tussen spoor en t Wooldrik een fiets straat kunnen worden (auto te gast) en deze spoor overgang ongelijkvloers kunnen worden voor fietsers. Wat besparen we hiermee gedurende de afschrijvingstermijn van 60 jaar voor een extra F35 straat die we voorkomen en kunnen we hiermee een 2e auto tunnel financieren?
Helmie — 22 okt 2019
Ik denk niet dat als het spoor dicht zit de fietsers even omfietsen via de Oonksweg. Ze zullen dan toch door de slagbomen gaan, ben ik bang.
Misschien eerst een fietstunnel aan de Azelosestraat? En later voor mijn part de Oonksweg. De auto’s kunnen altijd nog via de Ikea.
Ron Hartman — 22 okt 2019
Uh, Jos, de GVW vervalt omdat er een rondweg om Zenderen komt. Omdat het geld nu in de handen brandt en omdat de Brandweer niet verhuist naar een veel beter plek, wordt er weer niet geluisterd naar de burgers, die gewoon de ijzeren muur tussen west en de rest doorbroken willen hebben.
Jos Kok — 22 okt 2019
het zou nog beter zijn om met de rondweg ook het spoor om Borne aan te leggen. Dat spaart 5 onderdoorgangen uit en maakt van Borne weer een gemeente die niet doormidden wordt gesneden door een spoorlijn. Tevens ben je dan de gevaarlijke stoffen door het woon gebied kwijt.
Ron Hartman — 22 okt 2019
Er is maar 1 reden om een tunnel te maken voor de Bornse burgers; dat is het gat onder het ijzeren gordijn (de spoorbaan) dat Oost en West met elkaar moet verbinden. Na het vernieuwde knooppunt Azelo met oa de alternatief 5, wordt er GEEN verkeer Borne ingetrokken. Het zal gewoon de Azelosestraat moeten worden als je echt meent er voor de burgers te zijn. En ja, omdat woonbeheer te ruim bouwde tpv de oude Klippen moet er een pand op de hoek van de Bornerbroeksestraat worden aangekocht, maar daar hebben we dan ook 12,5 jaar voor gewaarschuwd. Nu de wonden likken en in 1 keer goed!
Lichtgeel hesje — 22 okt 2019
En wat gaat er nu gebeuren door dit College en de 3 Coalitiepartijen met de 2% structurele OZB-verhoging die vanaf 2017 aan eigen-woningbezitters specifiek voor de financiering van deze Verbindingsweg in rekening wordt/is gebracht?? Terugbetalen is de enige optie!

Feestelijke ingebruikname derde duofiets

Donderdag werd de derde duofiets van Fietsmaatjes in gebruik genomen door wethouder Michael...
13-04-2024

‘De straat is té mooi’

Sinds twee weken is het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg gereed en...
12-04-2024

De ‘kers op de taart’ in de Bornsche Maten

Het is een project van lange adem geweest. Al vanaf 2006 wordt er gesproken over...
11-04-2024

Brand in de afzuigkap

Tegen 18.00 uur woensdag werd de brandweer opgeroepen voor een melding aan de Struisgras. Ter...
10-04-2024

Aanrijding bij spoorwegovergang Azelosestraat

Bij de spoorwegovergang op de Azelosestraat is een aanrijding met een persoon geweest. De NS...
10-04-2024

Woningbrand aan Leeuwerikstraat

Woensdagmorgen ontstond er brand op de bovenverdieping van een woning aan de Leeuwerikstraat. De...
10-04-2024