Dertig gegadigden voor failliete Zwanenhof
03-02-2020
BIEDINGSPROCEDURE BINNENKORT GEOPEND

Dertig gegadigden voor failliete Zwanenhof

Er hebben zich bij curator Kolkman tegen de dertig gegadigden gemeld voor de koop van het failliete De Zwanenhof in Zenderen. De grote interesse geldt voor zowel het retraitehuis als het in aanbouw zijnde zorghotel, laat faillissementsmedewerker Cor Gent van het advocatenkantoor weten. Nog deze maand wordt er een kijkdag georganiseerd voor de geïnteresseerde potentiële kopers en de biedingsprocedure geopend. De curator kan geen uitspraken doen over de mogelijke plannen van gegadigden met het complex.

 

Pleidooi van Dorpsraad Zenderen

De Dorpsraad Zenderen heeft ondertussen zowel de curator als de gemeente Borne laten weten zich zorgen te maken over de leegstand van het markante complex en de kwalijke aanblik van de niet afgeronde nieuwbouw. “Omdat niet uit te sluiten is dat gebruik en karakter van De Zwanenhof met de verkoop zal wijzigen heeft de Dorpsraad gemeend een aantal suggesties aan te reiken”, staat in het schrijven te lezen.

 

Starterswoningen of zorgwoningen

Zenderen ziet het liefste een nieuwe bestemming in de richting van starterswoningen of (zorg)woningen voor ouderen. “De Zenderense jeugd trekt weg, vooral naar Hengelo. De meesten van hen zouden graag in Zenderen blijven wonen, maar voor hen zijn te weinig of zelfs helemaal geen betaalbare woningen beschikbaar”, beargumenteert de Dorpsraad. En: “Een toenemend aantal ouderen ziet zich genoodzaakt te verhuizen naar zorginstellingen in Borne of elders. Het gros raakt daardoor ontworteld, omdat zij vrijwel hun hele leven in Zenderen hebben gewoond.” Mogelijk zouden beide functies gecombineerd kunnen worden, suggereert de Dorpsraad.

 

“Daarnaast zien wij een gebruik min of meer in het verlengde van de vergader- en congresfunctie die De Zwanenhof tot nu toe vervulde. Het zou goed zijn als er ruimte bleef voor bijeenkomsten, voorstellingen en cursussen. Saillant detail daarbij is dat het voortbestaan van de huidige ontmoetingsruimte Sindron niet is gegarandeerd; het zou dus erg prettig zijn wanneer inwoners en Dorpsraad kunnen terugvallen op een dergelijke faciliteit in De Zwanenhof.” In hoeverre er rekening gehouden kan worden met de wensen vanuit Zenderen is de vraag. Cor van Gent is daar in ieder geval helder in: “Wij kunnen er niets mee. Wij zijn er voor de belangen van de schuldeisers.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Anne — 04 feb 2020
Een curator is er voor de schuldeisers, maar een dorpsraad mag gerust opkomen voor dorpsbelangen. En waarom? Het AZC is net gesloten. De hele wereld rommelt, nieuwe ladingen vluchtenden liggen in het verschiet. Een kiene koper kan de Zwanenhof dan toch mooi aan de COA verhuren? Zal niet de eerste keer zijn.
De nieuwbouw biedt allerlei mogelijkheden tbv huisvesting. De ideeën van Dorpsbelangen zijn zo gek nog niet in een tijd vol woningnood.

Update van de Bornse huisartsen

Via BorneBoeit informeren de Bornse huisartsen u regelmatig over de bijzondere omstandigheden...
29-05-2020

Het Dreamteam kan verder op nieuwe plek

Vanaf vrijdag kunnen mensen die het hard nodig hebben een voedselpakket ophalen bij het oude...
27-05-2020

Aanpassing Nieuwe Kerkstraat heeft consequenties

Shared Space in de Nieuwe Kerkstraat lijkt, ook naar aanleiding van de artikel-39 vragen over de...
25-05-2020

Accu drone veroorzaakt brand in woning

In een woning aan de Horststraat vatte een accu-pack van een drone zondagmiddag vlam. Als gevolg...
24-05-2020

Bramer koopt zorghotel en retraitehuis

Aannemersbedrijf Bramer B.V. heeft zowel het in aanbouw zijnde zorghotel als het...
15-05-2020

925 aspergekistjes voor het goede doel

Lange tijd was het onduidelijk of de actie van de Lions vanwege de coronamaatregelen wel kon...
14-05-2020