Project

De stichting BOP en Borne Boeit willen dit jaar starten met het eerste onderzoek naar een lokaal, actueel, relevant maatschappelijk thema of project. Het doel is om de Bornse inwoners hierover te informeren en ze hierbij te betrekken.

 

BOP en BorneBoeit hebben een eerste keuze van drie mogelijk te onderzoeken onderwerpen gemaakt. De Bornse inwoners werd gevraagd een voorkeur uit te spreken voor één van deze thema’s óf zelf met een onderwerp te komen dat om grondige onderzoeksjournalistiek vraagt. Inmiddels is de poll gesloten. Een meerderheid koos voor 'verkeersveiligheid in het centrum'.

 

Korte schets eerste onderzoeksonderwerp

 

Verkeersveiligheid centrum Borne, vooral Nieuwe Kerkstraat nu

De Nieuwe Kerkstraat in het centrum van Borne heeft enkele jaren geleden een facelift ondergaan. Onderdeel daarvan is de inrichting als ‘Shared Space’, waarbij verkeersstromen niet duidelijk gescheiden zijn en auto’s, fietsers en voetgangers in één ruimte bewegen. Er zijn signalen dat men de huidige situatie als onveilig zou ervaren.

 

Bij een onderzoek naar dit onderwerp zou je kunnen denken aan de vraag of de mening over onveiligheid breed gedragen is, wat de achterliggende gedachte achter het concept van Shared Space is en op welke wetenschappelijke onderbouwingen dit is gebaseerd. Hoe pakt dit in de praktijk uit? Vraagt de specifieke situatie van de Nieuwe Kerkstraat bepaalde eisen? Is er sprake van ongevallen of bijna ongevallen? Zijn er andere aspecten die de veiligheid ter plekke beïnvloeden? Hoe ervaren de verschillende typen verkeersdeelnemers en andere stakeholders (onder andere winkeliers) de Shared Space inrichting? Zijn er snelle maatregelen denkbaar die de situatie kunnen verbeteren, indien dat nodig wordt geacht? Welke alternatieven zijn er en welke consequenties hebben deze alternatieven?

 

Kortom: Is de huidige verkeersinrichting van de Nieuwe Kerkstraat de meeste optimale voor die situatie?

 

Middels dit platform houden we u de komende weken op de hoogte van de vorderingen van het onderzoek.

 

 

 


Prikbord

Regelmatig wordt de Bornse burger via het Bornepanel naar de mening gevraagd. Maar wat heeft de gemeenteraad hier mee gedaan? Hebben de uitkomsten ook naar iets van invloed gehad? Ik heb zelf het gevoel dat dit niet het geval is. En als er niets mee is gedaan, moet je dit medium dan nog inzetten? Lees meer

20 feb 2020 om 0:22 | reacties (1)

Ik zie de bui al hangen voor het grote project het woolderink . Voor uitziende blik 5 miljoen over de begroting. Daarna jaarlijks structueel veel tekort. Daarna ontroerend goed belasting weer omhoog. Lees meer

18 feb 2020 om 21:29 | reacties (1)

Het verstoken van hout in een kachel is ongecontroleerd vwb emissie. Door verduurzaming resp energietransitie zal deze manier van stoken meer toepassing gaan vinden. Gaarne onderzoeken wat er op gemeentelijk nivo in het kader van energietransitie over deze stookmethode wordt bepaalt. Lees meer

18 feb 2020 om 10:36 | reacties (1)