Driekwart ondervraagden zegt: ‘onveilig’
EERSTE RESULTATEN ENQUÊTE NIEUWE KERKSTRAAT BEKEND

Driekwart ondervraagden zegt: ‘onveilig’

In 2012 is de Nieuwe Kerkstraat in Borne ingericht als Shared Space, een gedeelde ruimte dus. En ondanks de gewenning van acht jaar wil het gemopper over de veiligheid voor automobilist, fietser en voetganger maar niet verstommen. Alle reden dus voor BOP, het Borns Onderzoek Platform, te proberen de vinger op de zere plek te leggen. Hoe breed wordt dit gemopper gedragen, wat is de essentie en filosofie achter Shared Space en hoe verhoudt een en ander zich tot de huidige situatie in de Nieuwe Kerkstraat?

 

In dat kader heeft het onderzoeksteam onder meer gesproken met het Kenniscentrum Shared Space en ook heeft ze haar licht opgestoken bij andere gemeenten in ons land waar het concept is ingevoerd. Over de uitkomsten daarvan hopen wij je de komende tijd meer te vertellen. Ook vroegen wij via een enquête, die werd uitgevoerd door de Universiteit Twente, je mening over de situatie in Borne. De eerste resultaten daarvan zijn nu bekend.

 

De enquête werd uitgevoerd in de periode tussen 27 maart en 6 april. In totaal reageerden er maar liefst 739 mensen, een enorme response dus. Daarvan hebben er 649 de vragen volledig beantwoord, een representatief aantal.

 

Wie zijn de ondervraagden?

Van de 649 mensen die de vragen invulden, waren er 415 (64%) vrouw, 227 (35%) man en van zeven was het geslacht onbekend. Qua leeftijdsopbouw bleek 3% jonger dan 20 jaar, 14% was tussen de 20 en 29 jaar, terwijl 24% van de ondervraagden tussen de 30 en 39 jaar waren. De overige leeftijdscategorieën en percentages waren 40-49 jaar (14%), 50-59 jaar (20%), 60-69 jaar (14%), 70-79 jaar (7%) en de 80-plussers (1%).

 

Op de vraag ‘Hoe ervaart u de verkeersveiligheid in de Nieuwe Kerkstraat?’ is als volgt geantwoord:

 

  • Zeer onveilig 145 (22%)
  • Onveilig 346 (53%)
  • Neutraal 85 (13%)
  • Veilig 54 (8%)
  • Zeer veilig 19 (3%)

 

Dit betekent dus dat zo’n driekwart van de respondenten de verkeerssituatie in de Nieuwe Kerkstraat in Borne als (zeer) onveilig ervaart.

 

Tevens is aan de respondenten gevraagd op welke momenten zij de Nieuwe Kerkstraat voornamelijk bezoeken. Indien we de bezoektijd van de Nieuwe Kerkstraat koppelen aan het veiligheidsgevoel dan ontstaat het onderstaande beeld:

 

 

Over het algemeen wordt de Nieuwe Kerkstraat als (zeer) onveilig ervaren. Na 18.00 uur neemt het onveiligheidsgevoel enigszins af, dit is met name het geval op vrijdagen en zaterdagen. Er is ook gevraagd naar het gebruik op zondag, alleen waren er te weinig respondenten die op zondag gebruik van de straat maken om hier betrouwbare uitspraken over te kunnen doen.

 

Tot slot vroegen we de ondervraagden naar de wijze van vervoer: als voetganger, als fietser, of als automobilist/motorrijder en we koppelden dit aan de veiligheidscriteria. Dat leverde het volgende overzicht op:

 

 

Indien we het veiligheidsgevoel splitsen naar vervoermiddel zien we dat alle verkeersdeelnemers de Nieuwe Kerkstraat als (zeer) onveilig ervaren. Dit gevoel is het grootst voor voetgangers en fietsers, maar ook de meerderheid van de automobilisten ervaart de straat als (zeer) onveilig.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 13 apr 2020
Het gevoel van onveiligheid (want dat is het inderdaad) wordt veroorzaakt door een enorme publiekstrekker die niet investeert in een overdekte fietsenstalling en de gemeente die geen lockdown voor elke parkeeractie in die straat voor elk voertuig durft in te stellen. Hooguit laden/lossen met een uitdrukkelijke vergunning. Waarom zijn Ambtenaren eigenlijk altijd bezig met lange procedures over een omgevingsvergunning, als aan de toegankelijkheid voor alle Bornse burgers in die straat, geen aandacht wordt besteed? Nieuwbouw? 2 parkeerplaatsen per woning. Fietsen? Smijt ze kriskras rond de winkel en ben dan verbaasd dat de straat een rommelige en onveilige omgeving wordt. 1 fietsminnende ambtenaar en wat stemvolk, maken meer kapot dan je lief is (nietwaar Nico?)
Yvonne — 12 apr 2020
Meesten ervaren het als onveilig. Niet verrassend (dit onderwerp is immers gekozen). Wat ik bijzonder vind is dat ik nergens cijfers zie van het aantal (bijna) ongelukken dat daar is gebeurd. Is het echt zo onveilig of zit dit gevoel vooral tussen onze oren? Misschien houden de meeste mensen wel gewoon van wat meer structuur op de weg?
Ron Hartman — 12 apr 2020
@Nathan. De kans dat er veel meer ongelukken gaan gebeuren wordt groter als er geen auto's meer stapvoets mogen rijden.
Nathan — 12 apr 2020
Ik ben het eens dat het een onveilige situatie is en moet eerlijk zeggen dat ik ook niet zou weten hoe dit op te lossen is.

Wat ik wel vind is dat de enquête niet heel handig was opgezet, er was eigenlijk maar 1 uitkomst mogelijk.

Persoonlijk zou ik zeggen, sluit deze weg af, maar zou het alternatief niet zomaar weten. Er is blijkbaar behoefte om hier langs te rijden anders reden hier niet zoveel auto's.

Misschien de hofstraat omkeren qua richting? Of mensen stimuleren via het station te rijden? Maar dan komen ze via de oude deldensestraat binnen ben ik bang. Of de van Bonninghauzenstraat wordt nog drukker. Voor verkeer vanuit Zenderen is deze route nou eenmaal het meest praktische.

Oftewel, volgens mij is er geen pasklare oplossing.
Ron Hartman — 11 apr 2020
@Nico. Maak van je hart geen moordkuil en lok discussie uit. Ik zoek al heel lang naar beter gebruik van de (grafische) communicatie die de dorpsproaters voor jongeren kunnen aanvullen. Zaaltjes is echt vorige eeuw voor hen. Het zou voor heel veel mensen in deze tijd beter geweest zijn als ze vaker geoefend hadden met hun computer toen ze elkaar nog om raad hadden kunnen vragen. Hoe dat zo ontstaan is? Ik heb ik de beginjaren 80 met de toenmalige PTT en ingenieurs van het Philps Natlab, de doventelefoon mogen begeleiden en daarna verbeteren naar teletekst-communicatie. Ja, ik ben heel gelukkig met kletsen op papier. Met name natuurlijk over verkeerskunde. Juist nu. Zie daarvoor het onderwerp verbindingsweg rechtsbovenaan de kopregel hier. Of via menu op je tablet.
Nico — 11 apr 2020
Ik ben het niet vaak (zeg maar: zelden) eens met Ron maar in deze ben ik het volledig met hem eens. Als dit onderzoek geld heeft gekost, was dat weggegooid geld. Het is immers overduidelijk dat de situatie in de Nieuwe Kerkstraat niet alleen als 'onveilig wordt ervaren' maar ronduit 'onveilig is'.
Met het gezamenlijk gebruik (shared space) van deze straat door winkelende voetgangers, auto's, fietsers en bromfietsers in beide richtingen EN de vele vrachtauto's in een dergelijke smalle straat waarin ook nog eens overal straatmeubilair en 'geparkeerde' fietsen staan, is deze straat veel te smal en is het wachten op ongelukken.
Vanuit mijn raam heb ik zicht op een kant van deze straat en kan ik de chaos direct zien: niet alleen wordt voetgangers de veters uit de schoenen en de vouwen uit de broek gereden, er wordt ook veel te hard gereden door auto's, s ’avonds zelfs in beide richtingen.
Onveilig? Zeker! Daar heb ik geen onderzoek voor nodig.
Ron Hartman — 11 apr 2020
Het is een forse cijferbrij die eigenlijk niets anders zegt dan dat de straat door een meerderheid onveilig wordt ervaren. Dat wisten we al. De rommelige, onoverzichtelijke inrichting die versterkt wordt door reklameobjecten, en massa's kriskras geparkeerde fietsen kreeg geen aandacht. Zelfs met je scootmobiel of minidriewiel kinderfietsje wordt je daardoor midden op de weg gedwongen. Alle obstakels weg (incl. de lantarenpalen (hangend boven de straat) en fietsen weg, geeft ieder de ruimte. Laden/lossen alleen met vergunning in beperkte tijd.

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024