Onderzoek en feiten

DOORSTART BORNS ONDERZOEK PLATFORM VRAAGT OM MENSKRACHT EN FINANCIËN

BOP heeft ook jóuw hulp nodig!

 

Het Borns Onderzoek Platform is een onafhankelijk werkende stichting met ANBI-status waarin ter zake kundige inwoners van Borne, Hertme en Zenderen zich geheel belangeloos inzetten voor lokaal maatschappelijk relevante zaken. De onderzoeksresultaten zijn voor iedere inwoner gratis toegankelijk en worden gedeeld via de lokale nieuwswebsite borneboeit.nl.

 

Eind 2019 zag de Stichting Borns Onderzoek Platform het levenslicht. Een aantal enthousiaste en ter zake kundige Bornenaren kon zich vanaf dat moment, met inhoudelijke en financiële support van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, gaan richten op haar nieuwe taak: het doen van onderzoek naar lokaal maatschappelijk relevante zaken. Onafhankelijk en van belang voor de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen.

 

Een terugblik

  • Zo verdiepte BOP zich vorig jaar in de verkeerssituatie in de Nieuwe Kerkstraat. Er werd gesproken met verkeerskundigen, met ondernemers, aanwonenden én met passanten, die een onophoudelijke stroom van kritiek uitten. Het onderzoek mondde uit in een aantal aanbevelingen, waarvan de eerste in het nieuw te ontwikkelen centrumplan zichtbaar zullen worden.
  • Een ander opvallend onderzoek handelde over de gemeentelijke financiën. Onze gemeente verkeert immers in zwaar weer en de gevolgen daarvan dreigen (voor een deel) bij de belastingbetaler terecht te komen. BOP zocht, met inschakeling van enkele financiële experts, naar oorzaken en mogelijke oplossingen. De resultaten van het onderzoek speelden vervolgens een belangrijke rol bij de begrotingsbehandelingen van de gemeenteraad.

 

Kort en goed, BOP heeft in het eerste jaar van haar functioneren al een duidelijk stempel weten te drukken op zaken die in onze gemeente van belang zijn en haar bestaansrecht daarmee meer dan bewezen. Nu is het zaak om door te ontwikkelen. Dat kan het onderzoeksteam echter niet alleen, want de bijdrage van het Stimuleringsfonds is eind vorig jarig beëindigd en bovendien vragen nieuwe onderzoeken ook om een meer diverse expertise. Vandaar onze oproep ‘BOP heeft ook jóuw hulp nodig!’

 

Hulp in de vorm van inzet

BOP heeft op velerlei terrein expertise nodig. Denk alleen maar aan de onderzoeksrichtingen die op de planning staan, zoals het goederenvervoer per spoor door Borne, het winkelaanbod in onze gemeente en de verkiezingsbeloften en -resultaten van de aflopende raadsperiode.

 

Hulp in de vorm van een financiële bijdrage

Daarbij kan het uiteraard gaan om startsubsidies en fondsen, maar ook om giften. Groot en klein, want de vrijwillige en belangeloze inzet van het BOP-team brengt - hoe je het ook wendt of keert - kosten met zich mee. Een bijdrage is daarom meer dan welkom (Stichting Borns Onderzoek Platform - NL26 RABO 0352 1308 30).

 

Wil je meer weten over BOP, je ook gaan inzetten óf de mogelijkheden voor een financiële bijdrage bespreken, neem dan contact op met stichtingsvoorzitter Fons Lohuis, 06 2043 2858 / lohuis.fons@gmail.com.

 

Eind 2019 ontving BorneBoeit een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor het project Borns Onderzoek Platform, kortweg BOP.

 

Het BOP wil maatschappelijk relevante thema’s, die lokaal van belang zijn, nader onderzoeken. De bedoeling is om jaarlijks twee of drie onderwerpen te onderzoeken, vanuit verschillende gezichtspunten en op een objectieve en zorgvuldige manier. Ideaal gesproken zouden inwoners ook zelf onderwerpen kunnen aandragen, die men nader uitgespit wil hebben. De resultaten ervan worden via BorneBoeit voor iedereen beschikbaar gemaakt en we hopen op deze manier iets van waarde voor de Bornse gemeenschap te kunnen bijdragen.

 

Op dit platform houden we u de komende tijd graag op de hoogte van onze onderzoeken en de daaruit voortvloeiende bevindingen. En natuurlijk horen wij er graag uw mening over.

 

Project Nieuwe Kerkstraat

Het onderzoeksteam heeft een eerste selectie van onderwerpen gemaakt en deze voorgelegd aan de lezers. Middels een poll kon men stemmen op:

 

1. Verkeersveiligheid in de Nieuwe Kerkstraat

2. Groenbeleid (kappen van bomen en herplantplicht)

3. Regiotaxi/AOV/Buurtbus

 

Meer dan 300 lezers brachten hun stem uit. Met 132 stemmen was de meerderheid voor 'verkeersveiligheid in de Nieuwe Kerkstraat', net iets meer dan 131 stemmen voor het 'groenbeleid'. Voor 'Regiotaxi/AOV/Buurtbus' kozen 54 stemmers.

 

Voor de resultaten van het onderzoek naar de verkeersveiligheid in de Nieuwe Kerkstraat, zie de pagina 'project Nieuwe Kerkstraat'.

 

Project Financiële positie van Borne

 

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De verwachting is bovendien dat ook het lopende jaar een miljoenentekort zal laten zien. Dit betekent dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om het hoofd boven water te houden. Het Borns Onderzoek Platform (BOP) probeert in aanloop naar de ongetwijfeld vele overlegrondes die nog zullen volgen de vinger op de zere plek te leggen door diep in de cijfers te duiken, experts te raadplegen en vergelijkingen te maken met soortgelijke gemeenten.

 

De (voorlopige) resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de pagina Financiële positie Borne.

 

Project BornePanel

 

Het Borns Onderzoek Platform deed onderzoek naar het BornePanel, de burgerpeiling die sinds 2017 bestaat en waaraan ongeveer 700 mensen in Borne, Hertme en Zenderen deelnemen. Het is één van de instrumenten die de gemeente gebruikt om burgerparticipatie vorm te geven en er zijn in de afgelopen jaren zo’n 20 enquêtes uitgezet. Voldoet het BornePanel aan de doelstellingen? Zijn de uitkomsten betrouwbaar en wat doet de gemeente er eigenlijk mee?

 

Het eindrapport is hier te vinden.

 

 

Poll
Welk onderwerp moet het BOP onderzoeken?
U heeft al gereageerd.
Klik hier voor de resultaten

Prikbord

Mijn complimenten aan het BOP voor het opstellen van het rapport over de financiŽle situatie in Borne. Echter: inhoudelijk triest!! Wat gebeurt er nu mee, want dit moet natuurlijk wel een vervolg krijgen. Zou het een keer - in begrijpbare termen, want ik vond het lastig te volgen - aan de bevolking kunnen worden... Lees meer

07 nov 2020 om 20:31 | reacties (0)

Regelmatig wordt de Bornse burger via het Bornepanel naar de mening gevraagd. Maar wat heeft de gemeenteraad hier mee gedaan? Hebben de uitkomsten ook naar iets van invloed gehad? Ik heb zelf het gevoel dat dit niet het geval is. En als er niets mee is gedaan, moet je dit medium dan nog inzetten? Lees meer

20 feb 2020 om 0:22 | reacties (1)

Ik zie de bui al hangen voor het grote project het woolderink . Voor uitziende blik 5 miljoen over de begroting. Daarna jaarlijks structueel veel tekort. Daarna ontroerend goed belasting weer omhoog. Lees meer

18 feb 2020 om 21:29 | reacties (1)