'The war on EPR'
AANVALSPLAN OM EIKENPROCESSIERUPS ONDER CONTROLE TE KRIJGEN

'The war on EPR'

De eikenprocessierupsen zorgen voor steeds meer overlast. In Borne was er vorig jaar een record aantal meldingen van nesten, 440 in totaal. Het probleem, dat gezien wordt als een risico voor de volksgezondheid, vraagt om actieve bestrijding van de rups en een concreet beleidsplan. Een aanvalsplan in ‘the war on EPR’, zoals wethouder Michel Kotteman het noemt.

 

In het beheersplan is opgenomen dat in 2020 de eikenprocessierups preventief wordt bestreden in woongebieden binnen de gemeente Borne. Het preventief bestrijden van de eikenprocessierups is het doden van de rupsen, nog voordat brandharen zijn ontwikkeld. Alle eiken van de gemeente, in totaal 1683 bomen, worden behandeld.

 

Biologisch preparaat
In aandachtsgebieden rond scholen en sportvelden wordt de eikenprocessierups bestreden met een biologisch preparaat. Deze preparaten worden in het voorjaar tot in de toppen van de bomen aangebracht. Het middel hecht zich op het blad en de eikenprocessierups die ervan eet, krijgt bacteriën binnen en sterft.

 

Nematoden
Overige eiken in de woongebieden worden bestreden met nematoden. Met nematoden worden aaltjes (kleine wormen die een voor rupsen dodelijke bacterie met zich meedragen) in het vroege voorjaar (wanneer de eikenprocessierupsen net uit de eipakketten zijn gekomen) tot in de toppen van de bomen gespoten. Na het aanbrengen in de bomen dringen de aaltjes via de lichaamsopeningen de rupsen binnen waarna deze zullen sterven.

 

Curatief bestrijden
Eventuele nesten die ondanks de preventieve bestrijding ontstaan, worden weggezogen. In de gebieden waar mensen minder frequent verblijven, wordt de eikenprocessierups alleen curatief bestreden. Het curatief bestrijden van de eikenprocessierups is het verwijderen van de rupsen, nadat de brandharen zijn ontwikkeld. Het effect van de preventieve bestrijding wordt nauwkeurig gemonitord en ook de eiken in deze matig risico gebieden worden wekelijks gecontroleerd op de ontwikkeling van de eikenprocessierups. Hierdoor kan de curatieve bestrijding van de eikenprocessierups snel en adequaat worden ingezet.

 

Knoflookpreparaat

In 2019 is een proef gedaan met het curatief bestrijden van de rupsen met een experimenteel knoflookpreparaat. De resultaten waren bemoedigend. “Maar het middel is nog steeds niet officieel toegelaten. We hopen dit wel in de toekomst in te kunnen zetten”, zegt Kotteman.

 

Lange termijn
Naast de preventieve aanpak worden ook maatregelen genomen om de overlast van de eikenprocessierups op lange termijn te beheersen. Maatregelen die gaan over het omvormen van de openbare ruimte zoals verminderen van het aantal eiken, verruigen van het openbaar groen, toepassen van specifieke waardplanten en het bieden van voldoende nestgelegenheid voor de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Hierdoor zal op termijn een natuurlijke balans ontstaan, waardoor de plaagdruk afneemt. “De sleutel is biodiversiteit. Eikenlanen aanplanten doen we niet meer en mogelijk gaan we een aantal eiken verplaatsen. Dat brengt wel extra kosten met zich mee.”

 

Kosten

In de boeken stond altijd slechts een post van 17.500,00 euro voor de bestrijding. In 2018 en 2019 ging men daar al ruimschoots overheen. De genomen maatregelen kostten vorig jaar ongeveer een ton. Met de extra maatregelen voor de lange termijn wordt geschat dat de kostenpost op 140.000,00 euro uit zal komen.

 

Verwachtingen

Het lijkt niet mogelijk te zijn om de overlast in 2020 helemaal weg te nemen. “De verwachting is dat het probleem nog gaat toenemen”, denkt Kotteman. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
R.A — 04 apr 2020
De EPR (rups) komen in de aankomende weken (begin april 2020) weer uit hun eitjes. Met het hele Covid-19 ramp gebeuren. Lees en hoor ik weinig meer over de preventie en bestrijding van deze akelige EPR (rups).
Hier en daar online lees je een mini berichtje uit andere regio's over het mogelijk 'niks gaan doen dit jaar'.
Hopelijk gaat Borne (of doen ze dit al), er WEL mee aan de slag. Want ook een plaag van dit beestje (dit jaar) zal een extra (gezondheids) ramp kunnen worden voor velen van ons (en vele huisdieren)... Gemeente Borne, onderschat dit niet.
Bernardus — 13 feb 2020
Kijk eens naar onze aangrenzende gemeentes, deze hebben wel een plan van aanpak.
Kun je zo op meeliften....
ongemakkelijke vriend — 12 feb 2020
Als vogels door hun eigen poten zakken, omdat ze wegens stifstofprobleem niet genoeg kalk kunnen verkrijgen voor gezonde botten, zullen ze weinig processierupsen bestrijden. Biodiversiteit zou helpen, maar vereist wel randvoorwaarden.
Kim — 12 feb 2020
Hoe zit het met de veiligheid van de aaltjes en het biologische preparaat?
Zijn deze veilig voor vogels en mens?
Zijn deze veilig voor de beesten die de rupsen eten?

Extra nestkasten zijn in mijn postzegelgrote tuintje al opgehangen....

Joris — 12 feb 2020
Hoe zit het met bomen die op particuliere grond staan / niet in bezit zijn van de gemeente? Kunnen die ook meegenomen worden? Eventueel tegen betaling? Of worden particuliere bomen waar vorig jaar een melding op is geweest automatisch meegenomen?

De rupsen maken uiteraard geen onderscheid. Particuliere bomen kunnen ook veel last geven en om de ‘war’ te winnen moet je volgens mij alle bomen aanpakken.
Christian Sand — 12 feb 2020
Goed betoog van Paul Cohn.
Ik heb zelf ook de indruk dat het probleem deels met de kaalslag te maken heeft, maar dit is slechts mijn indruk. Verder heb ik de indruk dat op plekken daar waar er in de avond en nacht veel straatverlichting brandt, er meer nesten aanwezig zijn dan daar waar geen verlichting brandt. Ergens logisch, aangezien de vlinders op het licht af zullen vliegen.
Verder lijkt me de huidige manier van duurzaam bouwen en vooral ook het opruimen van (ver-)ouderde gebouwen een probleem voor de vleermuisstand en dus een uitkomst voor de populatie van de rupsen. Immers, iedere opgegeten vlinder legt geen honderden eitjes meer waar rupsen uitkomen. Ik denk dat we in het probleem met de processierups het meest aan onszelf te danken hebben.
Paul Cohn — 12 feb 2020
En wat doen wij om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups een kans te geven tegen het geweld van vogelverschrikkers en bomenkappers"?
..."Natuurlijke bestrijding door vleermuizen, vogels en sluipwespen
Veel beter en goedkoper is het om de natuur ons een ecosysteemdienst te laten bewijzen. Vogels, vleermuizen en sluipwespen kunnen onze partner zijn MITS we een landschap helpen ontstaan waarin deze soorten zich thuis voelen. Aangezien bomen langs wegen van onze politici niet oud mogen worden (takken zorgen dan voor gevaar) staan er slechts bomen met maar heel weinig nestgelegenheid voor vogels. Zorg daarom voor grote aantallen nestkasten, waarmee je de holenbroedende rupsenverslinders helpt. Kool- en pimpelmezen, maar ook boomklevers, voeren hun jongen grote aantallen rupsen. Vleermuizen eten de vlinders. Sluipwespen leggen hun eitjes in de rups, waarna de wespenlarf de rups opeet.
www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/natuurlijke-vijanden-van-de-eikenprocessierups

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021

Grijp die kans, met een hoofdletter G!

In september 2019 werd bij Angélique Koedijk uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd. Ze...
18-02-2021

Opstart hospice Borne nieuw leven ingeblazen

Een groep enthousiaste inwoners van Borne heeft de opstart van een hospice in Borne nieuw leven...
18-02-2021