Wat kan Borne bijdragen aan vluchtelingenopvang?
COLLEGE BUIGT ZICH KOMENDE WEKEN OVER RECENTE VRAAG

Wat kan Borne bijdragen aan vluchtelingenopvang?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kampt met een gebrek aan mogelijkheden om asielzoekers op te vangen. Eén van de oorzaken is de toename van vluchtelingen op de Griekse eilanden en de overvolle vluchtelingenkampen die dit tot gevolg heeft. “We hebben allemaal de beelden gezien, waar je hart van omdraait”, sprak raadslid Bram Donkers (GrLi/PvdA) dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. “We horen van initiatieven om kinderen in Nederlandse steden op te vangen. Twintig getraumatiseerde kinderen in Borne opnemen kunnen we waarschijnlijk helemaal niet, maar wat kunnen we dan wel?”

 

AZC Azelo

Na jaren is onlangs het AZC in Azelo (foto boven) voorgoed door het COA verlaten. De gemeente is overgegaan tot de aankoop van het pand om te voorkomen dat er opnieuw, in tijden van nood, door het COA gebruik gemaakt wordt van de min of meer afgeschreven locatie. “Het gaat ons er niet om die discussie opnieuw te voeren”, zei Donkers. “Maar is het college bereid op korte termijn te onderzoeken of op een andere plaats in de gemeente Borne een AZC kan worden gevestigd (in bestaande gebouwen of anderszins) en daarover met het COA te overleggen, zodat we in de eerstvolgende raadsvergadering daarover via een motie als Raad een onderbouwde beslissing kunnen nemen?”, vroeg hij.

 

Zelfde vraag van CvK

Burgemeester Jan Pierik antwoordde daarop dat dezelfde vraag via de Commissaris van de Koning bij het college was neergelegd. “Het college heeft besloten een traject te gaan lopen om de vraag te beantwoorden wat we kunnen betekenen tegen de achtergrond van de huisvestingsproblemen waarmee het COA geconfronteerd wordt. Daar komen we dus op terug en dat zal in de komende weken zijn.” (AJ)

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Max de Mooij Sr. — 12 mrt 2020
Ruimte te over in onze gemeente! Laten we mensen die opvang nodig hebben een gastvrij onthaal bieden!
Paul Cohn — 12 mrt 2020
Op 10 december 1948 heeft de Nederlandse Staat -als één van de ruim 190 leden van de Verenigde Naties- de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” mede ondertekend:
ARTIKEL 13
EENIEDER HEEFT HET RECHT ZICH VRIJELIJK TE VERPLAATSEN EN TE VERTOEVEN BINNEN DE GRENZEN VAN ELKE STAAT.
De Staat der Nederlanden lijkt niet elke inwoner van Borne naar zijn mening te hebben gevraagd.
Lichtgeel hesje — 12 mrt 2020
Onze premier danst als het er op aan komt naar de pijpen van mevrouw Merkel en de heer Macron is inmiddels wel duidelijk geworden in de praktijk. In Duitsland zijn deze mensen herzlich willkommen, met inbegrip van familieleden die "nakomen". Ongetwijfeld zal dit in Nederland dus ook gaan gebeuren. Dit kabinet wisselt immers op Coalitieniveau nog steeds onderling speelkaarten uit waarop staat "jij krijgt dit van mij en dan krijg ik dit van jou". Nog een erfenis uit de periode VVD-PvdA regering....
Michaela — 11 mrt 2020
Het kabinet is niet van plan minderjarige vluchtelingen die zonder familie vastzitten in kampen in Griekenland naar Nederland te halen. Dat zei minister-president Mark Rutte vrijdag, ondanks oproepen van gemeentes en hulporganisaties.

Dusssssss ik hoop dat Rutte nu eens achter zijn stsndpunt blijft staan
Ron Hartman — 11 mrt 2020
Is niet in 2015 de grote sporthal genoemd als crisisopvang? Daar zijn bij de voorgenomen sloop snel wat kleine ruimten te maken? Verder moet er natuurlijk veel sneller gewerkt worden om de achterstand in sociale huurwoningen in de jongere wijken weg te werken. Dan kan er ook meer doorstroom op de huizenmarkt komen.
Paul Cohn — 11 mrt 2020
Al eens overlegd met Vluchtelingenwerk Borne hoeveel we er wél aan zouden kunnen? www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vluchtelingenwerk-borne
han — 10 mrt 2020
Bestuurders laat je hart spreken en maak je niet druk over regeltjes.

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020

Haast met onderzoek alternatieve...

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de...
17-06-2020

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als...
15-06-2020

Volwaardige horeca bij Weleveld lijkt...

In het Politiek Beraad dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd welke kant het op moest met de...
09-06-2020

BorneBoeit krijgt licentiesteun

In een extra (digitale) raadsvergadering dinsdagavond heeft de gemeenteraad zich in meerderheid...
03-06-2020