Nieuw vervolgplan voor terrein Morselt
01-12-2017
HENK HUIS IN ’T VELD EN WILJO CLEMENS GAAN VERDER MET PROJECT IN OUD BORNE

Nieuw vervolgplan voor terrein Morselt

Al meer dan twintig jaar is er regelmatig sprake geweest van plannen om het voormalige aannemersbedrijf Morselt aan de Brinkstraat in Oud Borne te herontwikkelen, te slopen, dan wel te renoveren.

 

In 2014 lag er uiteindelijk een concreet plan waar de gemeenteraad goedkeuring aan gaf. De monumentale werkplaats zou worden hersteld en de overige gebouwen gesloopt ten behoeve van de realisatie van zes woningen. Het plan kwam echter niet van de grond. Henk Huis in ’t Veld en Wiljo Clemens (vanaf links op de foto boven) namen het project over van Theo Morselt en hebben een principeverzoek ingediend waar het college van burgemeester en wethouders mee instemmen.

 

Nieuw vervolgplan

Ook in het nieuwe plan worden er aan de zijde van de Oude Kerkstraat twee koopwoningen gerealiseerd, wordt de monumentale werkplaats getransformeerd naar een woning en wordt de rest van de bebouwing gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

 

Groot verschil met het vorige plan is dat drie nieuw te bouwen woningen bedoeld zijn voor mensen met een zorgvraag en de nieuwbouw direct naast de Potkaamp huisvesting gaat bieden aan een zorginstelling met één of twee appartementen voor intramurale zorg en algemene bedrijfsruimtes. Voor het vervolgplan is bewust gekozen voor een Bornse architect om zodoende, in samenspraak met de betreffende instanties, het meest passende ontwerp met het goede gevoel voor deze plek te krijgen.

 

De cirkel rond

“Het verbinden van wonen en zorg is eigenlijk de functie van deze plek”, vindt Henk Huis in ’t Veld. De huisjes op de aangrenzende Pellenhof werden vroeger bewoond door behoeftigen en ouderen, waarbij de kerk, naast de Bornse gemeenschap, een deel van de zorg op zich nam. Tegenwoordig verleent de J.P. van der Bentstichting er zorg aan mensen met een beperking, waaronder Henk’s dochter. De nieuwe woningen passen in zijn visie en in samenspraak met die van de gemeente, in de historie van de plek en moeten er ook in ruimtelijke zin een eenheid mee vormen. “Nu is de bestaande bebouwing tot een bouwval verworden. De nieuwbouw moet gaan aansluiten bij de woonomgeving en het woonklimaat van de Pellenhof en daarmee de cirkel rondmaken.”

 

Eén van de eerste herbergen van Borne

Een ander groot verschil met de plannen uit 2014 is dat Wiljo Clemens en Henk Huis in ’t Veld eigenaren blijven. Clemens gaat zelf wonen in de gerestaureerde oude werkplaats. Hij keert daarmee terug naar Borne. “De plek is uniek en het historische van Oud Borne moet je koesteren”, vindt hij. De geschiedenis van het pand gaat terug naar in ieder geval het begin van de 19e eeuw. Ooit was er een van de eerste herbergen van Borne gevestigd, de Gouden Schaaf. Later werd het onderdeel van het aannemersbedrijf.

 

De huidige staat is volgens Clemens bijzonder slecht. “Als je tien jaar wacht valt het om.” Renovatie tot woonhuis met mogelijkheid tot atelier/kantoor is nog een hele omvangrijke en kostbare klus. “Dit soort dingen kosten alleen maar geld. Ik heb er zelf belang bij, omdat ik er wil gaan wonen. Commercieel is zoiets niet te verkopen.”

 

‘Iets moois bouwen’

En ook Huis in ’t Veld heeft eveneens andere belangen dan geldelijk gewin. Zijn dochter zal één van de bewoners in dit plan worden. “Geld is in dit project niet de drijfveer. Je wilt hier gewoon iets moois bouwen, zeker als het voor je eigen dochter is . Met dit plan wordt de kwaliteit en de duurzaamheid van dit gebied voor ‘lengte van jaren’ gegarandeerd.”

 

De nieuwbouw wordt als erf ingericht, de bomen blijven staan en de huidige muur en schutting blijven behouden. Op hoofdlijnen is de erfgoedcommissie akkoord gegaan met het projectplan en ziet het als een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hoe het er precies gaat uitzien willen Wiljo Clemens en Henk Huis in ’t Veld vooral ook met omwonenden en belangstellenden delen. In februari worden aan hen de plannen voorgelegd. Mocht alles volgens plan verlopen, dan zou er in het najaar gestart kunnen worden met de bouw. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Bart — 01 dec 2017
Een stuk beter dan de tekeningen uit 2014 (zie foto op de Oud Borne fb pagina). Toch doet het wel erg modern aan op zo'n pittoresk historisch plekje. Lastig om in te beelden hoe dit in het echt zal ogen. Vooral door de ramen en het baksteen onder doet erg modern aan. Het hout onderin doortrekken lijkt me dan mooier als je toch die link met de oude schuren wil leggen. Al met al ben ik niet heel erg negatief over deze nieuwe tekeningen. Zou graag meer tekeningen willen zien.

De bijen zijn weer thuis

De bij is onlosmakelijk verbonden met Borne. Het nijvere diertje maakt immers deel uit van het...
07-05-2021

Aanhaken bij Jannie Prigge in Borne

ADVERTORIAL • “De televisie staat bij mij alleen maar aan om naar te...
07-05-2021

Gratis coronatest bij de grens

Ook inwoners uit Borne die voor hun werk, voor zorg of voor onderwijs naar Duitsland moeten,...
06-05-2021

Nieuwbouw Grotestraat zo goed als afgerond

Komende maand is het precies twee jaar geleden dat de handtekeningen werden gezet die tot de...
01-05-2021

NEO neemt afscheid van Peter Annink

Op maandag 26 april overleed, na een kort ziekbed, onverwacht Peter Annink op 55-jarige...
30-04-2021

Heuse kraamkamer bij De Bonte Koe

Het lijkt deze weken wel een kraamkamer, de plek van dierenparkje De Bonte Koe bij Het Dijkhuis....
28-04-2021