Keuzes voor ’t Wooldrik
DIVERSE SCENARIO’S NADER UITGEWERKT

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de gemeente op stapel staan. De eerste fase, de renovatie van het zwembad, is al afgerond. De omvangrijke tweede fase behelst nieuwbouw van de bestaande sporthallen, uitbreiding met sport gerelateerde functies (fysiotherapie, bestuurskamers, sponsorruimte, sportcafé, krachthonk en dergelijke) en de bouw van een basisschool ter vervanging van de huidige Jan Ligthart en Oldhofschool. Ook kinderopvang zou er een plek krijgen. Totale kosten: een kleine 23 miljoen.
 

Alternatieven

Wat zijn de alternatieven? Die vraag ligt er al een tijdje. Meerdere keren werd het antwoord uitgesteld. Dinsdagavond vond er dan toch een ambtelijke presentatie plaats, waarbij diverse scenario’s, doorgerekend en al, aan de gemeenteraad werden voorgelegd. Gekeken is naar het verkleinen van de omvang, waarbij meer ruimtes gedeeld moeten worden. Bijvoorbeeld een ruimte voor dans- en vechtsport ook bruikbaar maken voor denksporten en het schrappen van een sponsorruimte. Blijkbaar zit die speling er wel in. Er zou in het huidige ontwerp geanticipeerd zijn op groei van de behoefte. Een extra gymzaal voor het onderwijs zou in dit scenario (B) wel voorbereid kunnen worden, maar pas gebouwd als het daadwerkelijk nodig is. Een variatie op dit scenario (B2) is nog dat de wedstrijdhal niet nieuw gebouwd wordt, maar opgeknapt en de rest er bij wijze van spreken omheen gebouwd wordt.
 

Nog verder uitkleden (scenario C) van het plan betekent geen nieuwe functies en alleen renovatie van de bestaande gebouwen. Wel met nieuwbouw voor onderwijs. En in scenario D valt ook het onderwijs af. Een nieuwe school zou dan gebouwd worden op bijvoorbeeld de huidige locatie van de Jan Ligthart.
 

Investeringen

Alle scenario’s hebben zo hun voor- en nadelen. In financiële zin zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Investeringen dalen, naarmate het plan verder uitgekleed wordt. Variërend van 22,6 miljoen voor het huidige plan tot 13,6 miljoen in scenario D. Voor scenario B1 wordt de investering becijferd op 22,1 miljoen en in scenario B2 is dit 21,2 miljoen.
 

Exploitatielasten

Een belangrijk aspect om rekening mee te houden is de BTW-compensatie op sport gerelateerde investeringen. Daar kan nog gebruik van gemaakt worden, als alles opgeleverd wordt voor 31 december 2023. Daarna vervalt de regeling en moet er 21 procent BTW meegerekend worden. Omdat er opnieuw ontworpen moet worden komt de deadline onder druk. Inschatting is dat het in scenario B1 nog net zou lukken, maar in alle andere scenario’s niet meer. Daarnaast is renoveren minder duurzaam en moet er in een veel kortere tijd afgeschreven worden. Dat maakt dat de jaarlijkse exploitatielasten in scenario’s C en D behoorlijk veel hoger liggen dan in het geval van A en B, die onderling wat dat betreft niet veel verschillen.
 

Besluitvorming

De voorkeur van het college gaat uit naar het huidige, door de gemeenteraad vastgestelde scenario (A). Het relatief beperkte verschil met de overige scenario’s in structurele lasten weegt wat het college betreft op tegen de kwaliteit en toekomstbestendigheid van dit scenario. Een raadsvoorstel ligt er nog niet.
 

De gemeenteraad krijgt nog de gelegenheid om over ’t Wooldrik te debatteren en de investering ook te bekijken in samenhang met andere ambities en het financieel perspectief van de gemeente. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 26 mrt 2021
Te zot voor woorden dat riothermie bij ‘ons’ zwembad niet kon. Niemand heeft gekeken hoe Zwembad Tijenraan in Raalte dit al 7 jaar doet.
www.infomil.nl/publish/pages/126758/rioolwaterverwarmtzwembadwatertijenraam_raalte.pdf
Kennelijk lozen wij energie uit warm douchewater en toiletten illegaal op een of andere geheime sloot om maar 90% van de energie die dat zwembad verbruikt kwijt te zijn, Groningen een openlucht zwembad in die verzakkende provincie te bezorgen en armlastig Den Haag te spekken met een aanzienlijk bedrag aan energiebelasting voor gas dat er eigenlijk “af” moest.
Dat de allerbelangrijkste vorm van duurzaamheid “hergebruik” is komt in Borne niet boven water.
Ik snap dat via riothermie verwarmde zwembaden van de Bilt, Groningen(?!), Nieuwkoop, Rosmalen, Urk en Wezep, helemáál te ver zijn om n’s te buurten. Laat díé gemeenten maar 3 á 400.000 kilo CO2 emissie en € 25.000,- energiekosten per jaar besparen. Borne weet blijkbaar niet hoe ze het geld ánders kwijt zou kunnen.
Ron Hartman — 26 mrt 2021
inhoudelijk al breed becommentarieerd.
https://www.borneboeit.nl/index.php?id=95688&searchstr=Wooldrik

Toen werden al veel hogere kosten voorzien dan nu wordt gesuggererd terwijl de bouw steeds duurder wordt. Misleiding! De BTW bespaar je op wat je investeert. Je moet het niet weggooien door het te duur te maken. Typisch werken met geld van een ander door theoretici!
Ruud Steltenpool — 26 mrt 2021
Auto-infra is enorm duur. Misschien valt aanleg mee, maar ruimte niet en zeker niet de effecten op omgeving (die in vicieuze cirkel ook weer aanzet tot auto-infra kosten). Zorg voor super wandel- en fiets optie naar station, en snelle fietsdoorsteek naar Bornsche Maten en zodanig dat je bij sporthal als kind op zwemlesleeftijd die gevaarlijke chaos van manouvrerende veel te grote stinkende auto's compleet kan ontwijken. Hulpdiensten, leveranciers, mindervaliden mogen vlakbij gebouw. Rest auto's net ietsje verder weg aub.
En weet je waar dat top voor is? Net als sporten? Gezondheid en leefplezier! En klimaat! En misschien ook wel voor omzet kantine.
Bornenaar — 26 mrt 2021
Gezien de financiele situatie van de gemeente komt alleen plan D nog enigszins in aanmerking, en eigenlijk is zelfs daar geen geld voor. Elke bestuurder die een andere keuze maakt en daarmee de burger van Borne met enorme lasten opzadelt zou met pek en veren het dorp uitgejaagd moeten worden.
Lichtgeel hesje — 26 mrt 2021
Alle initiatieven voor herontwikkeling van de AZC-locatie zijn van tafel. Dit houdt in dat de 900.000 euro waarvoor de gemeente enige tijd geleden het terrein kocht, deels moet worden afgeschreven. Het restant van het bedrag, dat beschikbaar was voor de aankoop en het onderhoud, kan nu worden gebruikt voor de sloop en sanering. Dit is echter niet toereikend, waardoor er zeker 279.000 euro extra vrijgemaakt moet worden. Oftewel bijna 1.2 miljoen euro weggegooid down the drain! Maar wel als Coalitie willen forceren onder het mom van de regeling BTW-compensatie dat er met bloedspoed 23 miljoen euro (wat er gewoon niet is in de portemonnee van de Gemeente) vrij te maken voor het realiseren van een ongefundeerde Coalitie-ambitie. Krijg zo langzamerhand steeds meer de gedachte dat (financiële) ondercuratelestelling van politiek Borne steeds meer een noodzaak begint te worden. Een alternatief is dat alle huidige ambities controversieel worden verklaard tot de gemeenteraadsverkiezingen 2022!!
Denk — 26 mrt 2021
Tja, en wie gaat dit mooi idee bekostigen. Ik realiseer me uiteraard dat dit een typisch Nederlands antwoord is, maar de belastingbetaler heeft inmiddels al redelijk wat verhogingen gehad. Of heb ik het mis?
Lichtgeel hesje — 26 mrt 2021
Het verschil tussen scenario A en scenario B1 en B2 is circa 1.5 miljoen euro. Wat is het verschil tussen scenario A en scenario C. Dit wordt namelijk niet concreet benoemd, in tegenstelling tot de overige scenario's. Wel weet men te vertellen dat de jaarlijkse exploitatielasten in scenario C behoorlijk veel hoger liggen dan in A en B. Wat 'behoorlijk' concreet inhoudt wordt niet vermeld. Ook wordt een einddatum van de BTW-compensatie op sportgerelateerde investeringen als drukmiddel gehanteerd door politiek Borne om 23 miljoen in no-time te spenderen, al dan niet op basis van een zgn. ambitie van een aantal politieke partijen in Borne. Kortom, hopelijk laat deze Raad zich geen knollen voor citroenen verkopen als het gaat om het al dan niet fiatteren van deze waanzinnige uitgave van 23 miljoen, gezien de financiële status waarin de Gemeente Borne zich bevindt. Ieder weldenkend mens zou immers eerst de tering maar eens naar de nering zetten, en geen geld uitgeven wat er niet is!
Paul Cohn — 25 mrt 2021
gelukkig is er een dikke gasbuis in het complex: hoeven de ambtenaren zich niet te vermoeien met hedendaagse zaken als duurzame energie zoals bij vele van dit soort complexen -ook in Overijssel- al jaren toegepast wordt...
Huib Burchartz — 25 mrt 2021
Informeer eens in Delden hoe ze een duurzaam sportcomplex hebben gerealiseerd voor weinig.
Ron Hartman — 25 mrt 2021
Herontwerpen zou nog moeten gebeuren en wel de getallen kennen van de varianten? Knap hoor! Details uitwerken is wat anders en kan na de beslissing

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023

Wat is de opbrengst van de Bornse Dromen Dagen?

Van 25 mei tot 11 juni vonden de Bornse Dromen Dagen plaats. Een participatietraject in het...
21-09-2023

Roelof-Jan Naaktgeboren draagt stokje over

Volgende week neemt GB90 raadslid Roelof-Jan Naaktgeboren na ruim vier jaar afscheid als lid van...
21-09-2023

Op zoek naar het geitenpaadje

De gemeenteraad heeft dinsdagavond in meerderheid besloten om als raad juridisch advies in te...
13-09-2023