COA benaderde burgemeester Jan Pierik al op 24 augustus
TWEE GEHEIME NOTITIES NU VRIJGEGEVEN

COA benaderde burgemeester Jan Pierik al op 24 augustus

Dinsdagavond besloot de gemeenteraad in meerderheid dat de twee geheime notities over het voornemen om het Maria Mediatrix in Azelo beschikbaar te stellen voor opvang van asielzoekers per direct openbaar moesten worden. De raad wilde daarmee niet wachten tot 1 februari, zoals het college voorstelde, en niet totdat alle documenten die onder het Wob-verzoek van Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (GBA) beschikbaar zijn voor vrijgave, inclusief een ‘tijdlijn’ en een ‘duiding’.
 

Twee memo’s

Een van de nu vrijgegeven documenten is een memo aan de gemeenteraad op 18 september vorig jaar, waarin de raad geïnformeerd wordt over het verzoek op 15 september van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om het voormalige azc Azelo beschikbaar te stellen voor noodopvang van 300 vluchtelingen voor de duur van een jaar. Niet echt nieuws, want die brief van staatssecretaris Broekers-Knol was al bekend en gold naar buiten toe als dé aanleiding om weer asielzoekers in Azelo te vestigen.
 

De andere memo is van 27 augustus, waarin het college meldt dat burgemeester Jan Pierik op 24 augustus benaderd werd door een bestuurder van het COA met de vraag of de gemeente ontvankelijk zou zijn voor een verzoek de locatie beschikbaar te stellen voor tijdelijke opvang. Het college zou een dag later unaniem hebben aangegeven daar medewerking aan te willen verlenen, maar onder voorwaarde van raadsbrede steun. Vanaf dat moment zijn er besloten vergaderingen geweest met in eerste instantie de fractievoorzitters (op 30 augustus) en later met alle raadsleden (op 20 september).
 

‘Bevestiging wat wij al dachten’

Omwonenden werden pas op 22 september geïnformeerd over wat er speelde. En daar zit nu precies de crux en de aanleiding van het Wob-verzoek van het GBA. Wim Jansen: “ Het is een bevestiging van wat wij al dachten. We hadden het vermoeden dat er al eerder dan 15 september wat speelde. We hebben daar ook nadrukkelijk naar gevraagd, maar het werd ontkend.” Wethouder Arno Spekschoor ‘deed een rondje Azelo’ voordat het officiële besluit op 28 september zou vallen. “Hij beweerde op 10 september dat er geen verzoek lag, maar ‘dat je kon aanvoelen dat dit er zou komen’. Dat vonden wij al raar. Hoezo dan?”
 

‘Voor de gek gehouden’

Tijdens het gesprek met de omwonenden op 22 september kwamen er allerlei vragen over bewegingen die men had gezien rond het voormalige azc, onder andere het opschroeven van de beveiliging en dat dus voordat het formele besluit op 28 september genomen zou worden. “Er werd gezegd dat je ‘wel kon bedenken dat in deze tijden extra beveiliging nodig was’. Hoe dan? Het gebouw is geen asielzoekerscentrum meer en er is al die jaren nooit wat geweest?” Kortom, men vertrouwde de officiële lezing niet. “Lang leve de Wob! De reden waarom we het Wob-verzoek hebben ingediend was juist. Ze hebben ons gewoon voor de gek gehouden! Wij hadden op 22 september de indruk dat de beslissing mede zou afhangen van onze mening. We weten nu dat dit niet zo is. Het was gewoon niet eerlijk!”
 

Jansen weet uit het verleden dat het ook anders kan. De laatste periode opvang asielzoekers in 2019, ook tegen geldende afspraken in, was in samenspraak met Azelo tot stand gekomen. Daarbij zijn onderling de voorwaarden besproken. “Dat is heel goed en in vertrouwelijkheid samen met de omwonenden gegaan en dat heeft goed gewerkt. Ze mogen het natuurlijk zonder ons doen, maar ga dan niet tegen ons jokken als we wel bij elkaar zitten. Het gaat om geloofwaardigheid.”
 

‘Geen formeel verzoek, maar verkenning’

Burgemeester Jan Pierik zegt al bang te zijn geweest dat het publieke debat nu wordt gevoerd op basis van het opheffen van de vertrouwelijkheid van beide stukken. Hij pleitte er dinsdagavond hartstochtelijk voor om dat pas te doen als ook alle andere documenten die onder het Wob-verzoek vallen zijn overgedragen. “Het verhaal is niet compleet met alleen die twee notities. Minstens zo relevant is wat de uitkomst was van die besloten vergaderingen eromheen. Die uitkomst was negatief en zo is het ook teruggekoppeld naar het COA.” Volgens Pierik is het een misvatting dat er op 24 augustus al een verzoek lag. “Dat was een verkenning, een informeel verzoek vanuit het COA om af te tasten of Borne eventueel bereid was asielzoekers in het voormalige azc op te vangen. Een aftasting, dus geen formeel verzoek. Dat gebeurt vaker. Een consultatieronde om te kijken of er ruimte was. Ik heb gezegd dat ik het zou gaan verkennen en daartoe zijn er twee rondes met de gemeenteraad geweest.”
 

Openbaar debat op 1 februari

Gisteravond laat nog belde Jan Pierik met Wim Jansen om de uitkomst van de vergadering over het opheffen van de geheimhouding mede te delen en hem te laten weten dat het college aanstaande dinsdag een besluit neemt over het Wob-verzoek voor zover dit het deel van het college betreft. Ook correspondentie van de gemeenteraad valt onder het Wob-verzoek en daarover besluit de raad separaat. Op 1 februari zal er vervolgens een soort ‘verantwoordingsdebat’ plaatsvinden, op verzoek van een groot deel van de gemeenteraad. Daarin kan iedereen dan in openheid kwijt hoe men zelf het proces is doorlopen en op welk moment men waarvan iets vond. “Je krijgt nu drie keer een debat. Allemaal goed hoor, maar het geeft onnodige ruis”, vindt Pierik.
 

Wim Jansen is overigens wel te spreken over het feit dat Jan Pierik hem gisteravond zo laat nog belde. “Laten we hopen dat dit een kentering is en dat er voortaan beter gecommuniceerd wordt.” En verder wacht hij met belangstelling de onder de Wob gevraagde documenten af. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
J. Bakker — 15 jan 2022
Eigenlijk mis ik nog steeds de waarnemend-burgemeester Gerard van den Hengel als burgemeester, maar helaas voor hem, was/is hij geen familie van Annie Schreijer-Pierik.
wgkub — 14 jan 2022
Och @Herman, ie hebt oons deur!!
Henk — 14 jan 2022
Joa Herman, ie hebt geliek
Herman — 14 jan 2022
@wgkub @henk
Jammer dat Mirjam Pol Dakar gewonnen heeft h? Nog een bericht boven Azelo....man man man...#droeftoeters
wgkub — 14 jan 2022
O ja......en Pierik, kruip terug onder dezelfde steen van waaronder je destijds gekropen bent!!
wgkub — 14 jan 2022
BORNE BOEIT........gauw een onbelangerijk berichtje plaatsen.........het valt niemand op!!
Herman — 13 jan 2022
@Henk...wat een lulverhaal over die bodycam zeg! Als er nou ineens 5 berichten boven zouden staan. Bericht staat toch nog prominent in beeld? Zeker in de app.
Louis van Rasten — 13 jan 2022
@freek, de reden voor dit achterbakse en stiekeme gedoe is het gegeven dat het college bang is voor een tegengeluid vanuit de burgerij. Doordrukken zonder goed en democratisch overleg vooraf heet dit. Het besluit is dan definitief en kun je dus niet meer terugdraaien.
Henk — 13 jan 2022
Opvallend is dat er meteen een nieuw artikel achter gezet wordt in Borne Boeit, zomaar ff een stukje over de bodycamera. Is dat toeval? Of moet het artikel over Azelo snel uit zicht? Verder zou ik zeggen. College schaam je en verdwijn uit Borne.
freek — 13 jan 2022
Pierik alles in Nederland kan niet meer in het geniep en komt toch wel boven tafel. En als je daar niet tegen kunt moet je opstappen. Ik zeg doen.
Lampje — 13 jan 2022
Bij storm loodsen veel schepen dankzij deskundige en ervaren teams, toch een haven in. Sommige teams voorkomen dat het schip ten onder gaat door het aan land te brengen. Dat laatste heet in de volksmond; gestrand en vaak met grote schade. Worden er eisen gesteld op zee voor de benodigde deskundigheid? Zo ja, welke en zijn die ook toepasbaar bij onze stuurlui?
wgkub — 13 jan 2022
het college van list & bedrog! opstappen!
Louis van Rasten — 13 jan 2022
Hieruit is maar weer eens al te duidelijk naar voren gekomen dat er op een geniepige en stiekeme manier wordt geprobeerd om de opvang van asielzoekers doorgedrukt te kunnen krijgen buiten de bewoners/omwonenden om. Goed dat er in.h.k.v. de WOB om openheid is gevraagd.
Lichtgeel hesje — 13 jan 2022
Citaat BB 12/01/2022: "Een consultatieronde om te kijken of er ruimte was. Ik heb gezegd dat ik het zou gaan verkennen en daartoe zijn er twee rondes met de gemeenteraad geweest.". Vraag 1: Waarom heeft onze burgervader een verkenning toegezegd aan het COA en de zaak niet direct terug verwezen op basis van een eerder ingenomen gemeentelijk standpunt van geen asielzoekers meer? Vraag 2: De burgervader geeft in dit artikel aan dat er 2 rondes zijn geweest met de gemeenteraad. Er heeft echter eerst op 30 augustus eerst een besloten gesprek plaatsgevonden met de FRACTIEVOORZITTERS, en op 24 september is pas gesproken met ALLE raadsleden. Waarom heeft deze splitsing plaatsgevonden, of maakt ook dit (weer) onderdeel uit van het politieke 'spel' dat onze burgervader heeft getracht te spelen onder de noemer van verdeel en heers? Overigens valt dit verzoek zeker niet los te zien van de zgn. aanwijzing door de inmiddels ex-staatssecretaris voor Asielzaken, waarvoor geen juridische basis bestaat.
Paulo Moekotte — 12 jan 2022
De brief van 24-08 is geen informeel verzoek van het COA maar een dringend beroep op medewerking, ondertekend door bewindspersonen van twee ministeries. Ook in die brief is sprake van hoge urgentie en korte termijnen vanwege een landelijk crisisoverleg op 30 september. Onderstaande citaat verduidelijkt het redelijk dwingende karakter.
In de aanloop naar deze bijeenkomst verwachten wij een rapportage van u over mogelijkheden die u in de regio ziet. Mocht er aanleiding zijn om vr 30 september in contact te treden over de inzet van crisisnoodopvang, dan vindt zoveel eerder als nodig crisisoverleg plaats. We hopen ten zeerste dat we hiertoe niet hoeven over te gaan en rekenen op uw hulp.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/08/25/tk-bijlage-bestuurlijke-brief-per-direct-opvang-en-huisvesting-nodig/tk-bijlage-bestuurlijke-brief-per-direct-opvang-en-huisvesting-nodig.pdf
Paulo Moekotte — 12 jan 2022
Onze burgemeester spreekt zichzelf m.i. tegen. In een eerder bericht van 22-09 (op Borne Boeit) spreekt hij van een verzoek (geen verkenning), ondertekend door de staatssecretaris, waaruit de nodige urgentie zou spreken.
Herman — 12 jan 2022
Niet te geloven!!!!!
En die mensen hebben de eed of de belofte afgelegd? Kwalijk!!!!
Dit kan echt niet. Ik moet mij inhouden om geen verschrikkelijk woorden te gebruiken. Misschien beter voor het hele college van B&W om op te stappen.
Hoe ongeloofwaardig en gemeen kun je zijn. Ik kan deze 4 heren niet meer voor vol aanzien en dat is aan hen te wijden.
Snel ?functie elders?.

Borne Werkt maakt doorstart

In 2016 ging in Borne het project Borne Werkt van start. Een initiatief vanuit de...
18-07-2024

BTKzorg wordt Twentse Huishoudelijke Hulp

De overname van BiOns door Thuisgenoten/BTKzorg is afgerond en formeel goedgekeurd door de...
15-07-2024

Onderzoek over positieve gezondheid in Borne

ADVERTORIAL. Gemeente Borne wil graag weten hoe verbonden jij je voelt met Borne en samenleving...
11-07-2024

Aan de slag met het gemeentehuis

Het gemeentehuis aan het Rheineplein wordt door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie...
11-07-2024

Standbeeld voor Wout Weghorst?

“Moeten we dan een standbeeld plaatsen voor Wout Weghorst? Afhankelijk van het resultaat...
09-07-2024

Dilemmas voorzien in opvang vluchtelingen

Op dit moment is het beleid van Borne om zich in te zetten voor de opvang van de grote groep...
28-06-2024