‘Azelo’ stelt gemeente in gebreke
AFHANDELING WOB-VERZOEK OPNIEUW VERTRAAGD

‘Azelo’ stelt gemeente in gebreke

Op 27 september deed de Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (GBA) een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om alle informatie rondom het collegevoornemen van 21 september om 300 Afghaanse vluchtelingen op te vangen in het voormalige azc in Azelo boven tafel te krijgen. In principe dient een antwoord op een dergelijk wob-verzoek binnen vier weken gegeven te worden, maar die termijn kan eventueel verlengd worden als het bijvoorbeeld om een zeer uitgebreid verzoek gaat. Die verlenging is ook na vier weken meedegedeeld, maar onlangs is door de gemeente te kennen gegeven dat oplevering van de gevraagde documenten nog langer op zich zal laten wachten.

 

‘Gemeente traineert’

“Na drie maanden hebben we nog steeds geen antwoord en het vooruitzicht is dat het nog wel maanden kan duren”, vertelt secretaris van het GBA Wim Jansen verbolgen. “Het duurt veel te lang. De gemeente traineert het gewoon!” Reden om officieel de gemeente Borne in gebreke te stellen, wegens het niet voldoen aan de wet.

 

Vraagtekens

Zoals bekend is het voornemen voor her-ingebruikname van het complex in Azelo door het COA door de gemeenteraad afgeschoten, maar er blijven vraagtekens bestaan over hoe precies het proces is verlopen dat resulteerde in het bewuste collegevoorstel om toch weer asielzoekers in Azelo op te vangen, tegen eerdere afspraken in. Bekend was dat er een acuut probleem bij het COA ontstond, men name door de toestroom van vluchtelingen uit Afghanistan. Eind augustus verzocht het ministerie alle gemeenten om uit te kijken naar opvangmogelijkheden. Dat was toen voor Borne nog geen aanleiding om het Maria Mediatrix-complex aan te bieden. Maar op 15 september was daar ineens een verzoek vanuit Den Haag direct aan Borne en specifiek over het voormalige azc in Azelo. Een verzoek waarvan het voltallige college van mening was dat je daar geen ‘nee’ tegen kon zeggen.

 

Twijfels aan officiële lezing

Maar in Azelo wordt getwijfeld aan die lezing. “We hebben van alle kanten signalen gekregen dat er al lang voor 15 september contacten zijn geweest over het opnieuw opvangen van asielzoekers in Azelo. Er waren allerlei bewegingen rondom de gebouwen die deden vermoeden dat er al eerder voorbereidingen werden getroffen. Onder andere de extra beveiliging die werd aangebracht. Er werd ons gezegd dat in algemene zin de druk groter werd en men onrust rond opvangcentra verwachtte, maar ik vind dat niet erg aannemelijk.” En zo waren er meer zaken die door omwonenden werden opgemerkt.

 

Geheimhouding

Middels het wob-verzoek wil GBA achterhalen wat zich precies heeft afgespeeld tussen het algemene verzoek op 24 augustus en die bewuste brief van het ministerie op 15 september. Daarvoor worden alle bestuurlijke en ambtelijke documenten, app- en e-mail berichten, telefoon- en gespreksnotities en -verslagen in de periode tussen 23 augustus en 16 september 2021 aangaande het (verzoek tot) plaatsen van vluchtelingen en/of asielzoekers in het (voormalige) azc Azelo (Maria Mediatrix) opgevraagd. “Ik heb begrepen dat de gemeenteraad de geheimhouding die ze zichzelf heeft opgelegd moet opheffen. Maar waarom duurt dat zo lang?” Er zouden meerdere besloten raadsvergaderingen over het onderwerp zijn geweest, voorafgaande aan het uiteindelijke besluit om geen instemming te verlenen met het voorstel van het college.

 

Jan Pierik: ‘Intentie om verzoek te honoreren’

Volgens burgemeester Jan Pierik zijn er volop gesprekken gaande met de gemeenteraad over de opheffing van de geheimhouding. “De gemeenteraad wil weten wat er in de openbaarheid moet en zich er dan over beraden.” Volgens Pierik is het geen onwil om aan het wob-verzoek te voldoen. “De intentie is om dat te honoreren, maar we moeten het wel zorgvuldig doen. Er zijn veel mensen bij betrokken en er zijn ook nog andere instanties die om toestemming gevraagd moeten worden de correspondentie met hen openbaar te maken. Het is allemaal heel erg veel werk. Maar ik verwacht het wob-verzoek in het eerste kwartaal van volgend jaar te kunnen afwikkelen.” (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Herman — 23 dec 2021
Ik verbaas mij over het zeer slechte vertrouwen in de Bornse politiek en met name het college. Één wethouder heeft inmiddels al eieren voor zijn geld gekozen. Het zou beter zijn en sieren dat de andere twee dit ook maar deden en geen gebruik te gaan maken van de riante wachtgeldregeling die door de Bornenaar moet worden bekostigd. De burgemeester kan misschien ook maar beter solliciteren naar een andere gemeente.
Het wantrouwen en het niet professioneel optreden lees je telkens weer in vele artikelen in de pers en onder meer op dit medium. Misschien een mooi moment om tijdens de feestdagen voor de heren politici de balans op te maken en de consequenties zelf te bepalen. Ik wens u fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!
Wim ter keurs — 23 dec 2021
Het is algemeen bekend dat de bornse politiek wet en regelgeving zo uitlegt als hun het beste uitkomt
Louis van Rasten — 23 dec 2021
@Ton Huiskes: de opname van asielzoekers ligt politiek heel gevoelig met name met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. Dat verklaart waarschijnlijk ook het geheimzinnige karakter. Het is nou eenmaal niet een populaire maatregel en politieke partijen zijn bang hiervoor politiek afgestraft te gaan worden...
Ben Hoitink — 23 dec 2021
De snelste manier om dit onverkwikkelijke probleem op te lossen lijkt mij dat het college van BenW met de Azelose vertegenwoordigers aan tafel gaat en ronduit vertelt wanneer en hoe het overleg met het COA is verlopen. Hoe eerder er complete duidelijkheid komt en openlijk het boetekleed wordt aangetrokken, des te beter dat is.
Geheimhouding of geheimzinnigheid verlaagt het vertrouwen in de overheid nog meer en dat is al niet om over naar huis te schrijven.
Ton Huiskes — 23 dec 2021
Ik heb geen goede woorden waarom niet alles boven tafel komt. Ook heb ik eerder al bericht over het feit dat er 300 asielzoekers dienen te worden geplaatst ergens in Twenthe. Maar over de alternatieven in Twenthe hoor ik niemand (dus de staatssecretaris heeft Enschede verplicht asielzoekers op te nemen op Vliegveld Twenthe) - is er onderzocht waar en hoeveel ergens in Twenthe. Ik hoor daar niemand over ... wel vreemd.
Ronald Pronk — 22 dec 2021
Als het zo lang duurt om aan een WOB verzoek te voldoen dan ?stinkt? het gewoon.
Waarheid mag kennelijk (nu) nog niet boven tafel komen
Ron Hartman — 22 dec 2021
In het openbaar bestuur, worden dossiers al snel vertrouwelijk en vaak ook geheim verklaard. Meestal in het presidium en de rest van de Raad moet dan gewoon jaknikken. Een Raadslid is vaak daardoor op voorhand de bek gesnoerd. Je mag maar 1 x in de 4 jaar even denken dat Democratie inspraak betekent. In praktijk moet de ambtenarij gevolgd worden. Slechts weinigen weten hoe de hazen lopen naar die beslissers. Oons kent oons.
Frits — 22 dec 2021
En waarom is het eigenlijk geheim? Dat zou mooi zijn, dan hebben we een Wet Openbaarheid van Bestuur, die geldt voor iedereen in Nederland behalve voor de gemeenteraad van Borne. Want wat die doen, dat is geheim… Wie gelooft dat?
Frits — 22 dec 2021
Nee mensen, goed lezen! Niet de leden van het college zijn aan zet, het is de gemeenteraad zelf. Dezelfde raad die iedereen de maat neemt over afspraken en termijnen moet nu zelf openheid van zaken geven. Volgens de wet binnen 4 weken, maar ze zijn nu al drie maanden bezig en voorlopig komt er helemaal niks. Ze zijn zich zogenaamd aan het beraden. Flauwekul natuurlijk, ze willen het rekken tot na de verkiezingen. Dan hebben ze geen zwarte stift meer nodig. Dan zijn de belangrijkste vogels gevlogen en de anderen zitten weer voor vier jaar op het pluche of zijn met dikbetaald pensioen. Azelo word wakker! Waarom heeft die Spekschoor ineens zoveel haast om weg te komen? Zonder een onafhankelijke rechter krijgt Azelo die stukken niet voor de verkiezingen, zeker weten.
Louis van Rasten — 22 dec 2021
Uiteindelijk komen er toch -ondanks bezwaren van de burger- weer asielzoekers in het centrum. Wat een hypocriete bende!!
Jan — 22 dec 2021
Zoals al vaker gezegd is dit keiharde klap in het gezicht van de bewoners in Azelo. Ogenschijnlijk hoeft een college zoch niet aan de regels te houden. Schande is nog een net woord.
wgkub — 22 dec 2021
Herman...helemaal mee eens, dan kan deze "bende" weer terugkruipen onder de steen waar onder ze destijds vandaan kropen!
Herman — 22 dec 2021
Voor wie zal het bericht gelden: ?functie elders?. Het moet een keer afgelopen zijn met de heren op het pluche om alsmaar te liegen en te bedriegen. Anders snel opheffen deze amateurclub en bij Hengelo voegen. De beste besparing en geen Huis van Borne.
Hans — 22 dec 2021
Het schijnt dat in de wijde omtrek van Borne geen enkele zwarte stift meer te koop is...
Lichtgeel hesje — 22 dec 2021
Zal wei een hoop worden zwart gelakt, waar hebben we dat ook alweer meer gezien onlangs????

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024

Arthur Lammers geïnstalleerd als wethouder

Er werd door de gemeenteraad dinsdagavond één blanco stem uitgebracht en...
26-03-2024