Gemeente worstelt met geheimhouding azc-stukken
DEEL VAN DE GEMEENTERAAD WIL EERDER OPENBAARHEID

Gemeente worstelt met geheimhouding azc-stukken

In Azelo wacht Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (GBA) al lang op afhandeling van het verzoek om openbaring van documenten voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 september, waarin uiteindelijk werd besloten niet in te stemmen met hernieuwde opvang van asielzoekers in Azelo. De termijn – maximaal 8 weken - waarbinnen een dergelijk beroep op de Wet openbaarheid bestuur moet worden afgehandeld is al enige tijd verstreken. Aanvankelijk koerste het college op beantwoording in maart, maar nadat GBA de gemeente officieel in gebreke stelde werd een versnelling ingezet.
 

Sneller geheimhouding opheffen

Een van de redenen voor de vertraging zou zijn het feit dat de gemeenteraad de geheimhouding moet opheffen die het zichzelf heeft opgelegd. Dat moet in een raadsvergadering en de eerstvolgende is gepland op 1 februari. Maar de VVD, gesteund door GrLi/PvdA, Voor Borne en D66, vindt dat het best sneller kan door een extra vergadering in te plannen en heeft daartoe een besloten vergadering toegevoegd aan de agenda van vanavond, met als doel het opheffen van de geheimhouding op tot geheim bestempelde documenten.
 

Leo Graafhuis (VVD): “De reden voor het doen van dit verzoek is, dat inmiddels in de verschillende media door het college wordt gesteld, dat de vertraging van de afdoening van het Wob-verzoek van GBA zijn oorzaak vindt in de raad, die eerst de opgelegde geheimhouding van 28 september 2021 moet opheffen en daartoe pas in staat is op 1 februari. Door het houden van een extra besloten raad, wordt de reeds lang bestaande vertraging in de tijd van afdoening bekort, wanneer een meerderheid van de raad daar natuurlijk toe besluit.
 Bij deze willen wij deze gelegenheid bieden.”
 

Tweede verzoek vanuit de raad

Het is de tweede poging vanuit de gemeenteraad om meer openheid te geven over de gang van zaken rondom het voornemen om het Maria Mediatrix voor een jaar in gebruik te laten nemen door het COA voor het opvangen van 300 vluchtelingen. Op 28 september – de dag van de chaotische raadsvergadering waarin het plan door de gemeenteraad van tafel werd geveegd – deed de SP een soortgelijk verzoek als nu de VVD. Gesteund door VVD, D66, Voor Borne en Borne Nu vroeg Mieke Visser (SP) de geheimhouding over de inhoud van overleg en correspondentie met betrekking tot eventuele tijdelijke openstelling van de locatie Maria Mediatrix op te heffen voordat de bewuste raadsvergadering begon.
 

“We achten de kans aanwezig dat raadsleden zich in het vuur van vraag en antwoord vergissen en zich dan ongewild strafbaar maken en we hebben een voorkeur voor openbaarheid in dit netelige dossier, nu er een formeel verzoek ligt”, was toen de redenering. Mieke Visser kreeg blijkbaar geen steun van de andere partijen in de raad, of de indienende partijen werden overtuigd dat opheffen van geheimhouding geen goed idee was. Omdat het een besloten vergadering was is dit niet duidelijk, maar het gevolg was in ieder geval dat geheim bleef wat geheim was.
 

Geheim

Waar gaat het dan om? Dat is geheim, uiteraard, maar het zal zich vermoedelijk hebben afgespeeld tussen 24 augustus en 15 september. Op de laatste datum viel de brief van het ministerie op de mat en dat zou de aanleiding zijn om toch maar weer het azc in gebruik te laten nemen. In Azelo – en elders – leeft echter het sterke vermoeden dat al veel eerder afspraken zijn gemaakt in die richting. Het Wob-verzoek zou daar duidelijkheid over kunnen bieden. Met of zonder geheime documenten, dat is na vanavond helder of anders uiterlijk op 1 februari. (AJ)

 

Lees ook de eerdere berichten: ‘Azelo stelt gemeente in gebreke en Versnelling in afhandeling Wob-verzoek ‘Azelo’

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 17 jan 2022
@Frits: mijn houding ten opzichte van asielzoekers heeft alles te maken met het feit dat mijn vader ruim 80 jaar geleden het Protokoll der Wannsee-Konferenz als asielzoeker ontwam. In die periode moest hij 2 x rennen voor zijn leven omdat zijn onderduikadres door een Twentenaar verraden was.
Zijn -en dus mijn- familie is “ausradiert”. Ik heb als vrijwilliger van VluchtelingenWerk Nederland in AZC Azelo ervaren hoe asielzoekers in Twente nog steeds door sommigen bejegend worden en schaam mij daarvoor.
Frits — 12 jan 2022
Voorstel aan de redactie: verwijder alle bijdrages met het woord “Wannsee”, inclusief deze.
Frits — 12 jan 2022
De reactie van de heer Paul Cohn is ver onder de gordel. Dit gaat werkelijk alle perken te buiten. Ik nodig iedereen uit om even te googelen op Wannsee(conferentie). Het is niet grappig, het voegt niks toe en het heeft hopelijk niks met het onderwerp of - nog erger - met in Borne gehuisveste vluchtelingen te maken.
Louis van Rasten — 11 jan 2022
Ik denk dat er al veel eerder op een buitengewoon achterbakse manier is gepoogd de weg vrij te maken voor het open en beschikbaar stellen van het centrum voor asielzoekers, dit ondanks de talloze bezwaren van de omwonenden. Dit moest uiteraard geheim blijven. Zo gaat men met de burger om m.a.w.: de democratische rechtsgang wordt op een zeer robuuste en asociale manier met voeten betreden. Ben echter wel benieuwd welke politieke partijen hierachter zitten....
Lichtgeel hesje — 11 jan 2022
Zou het wellicht te maken kunnen hebben met het sinds gisteren (10/1/22) in de openbaarheid gebrachte feit dat de zgn _ aanwijzing" aan een aantal gemeenten door de inmiddels ex-staatssecretaris(VVD) voor asielzaken om verplicht asielzoekers op te nemen, op geen enkele juridische basis is gestoeld, maar er simpelweg gewoon door heen gedrukt zou gaan worden. Borne heeft ook zo'n 'verzoek' ontvangen, waarna het gedonder ook meteen begon.....
Jolanda van Ochten — 11 jan 2022
Waarom geen corona ziekenhuis van maken zodat de niet coronapatienten voor een normale behandeling naar t ziekenhuis kunnen. Er is ook een corona locatie voor asielzoekers. Waarom niet voor de Nederlanders.

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024

Arthur Lammers geïnstalleerd als wethouder

Er werd door de gemeenteraad dinsdagavond één blanco stem uitgebracht en...
26-03-2024