Verandering van beleid in ’t Dijkhuis
FOCUS OP COMPLEXE ZORGVRAGEN, HERBEZINNING ACTIVITEITEN EN AFSTOTEN DAGBESTEDING

Verandering van beleid in ’t Dijkhuis

“Er moeten in de zorg keuzes gemaakt worden. Wie doet nog wat?”, is de mening van Herman Schoemaker, de nieuwe regiomanager Borne van TMZ (TriviumMeulenbeltZorg). Het betekent dat bij woonzorgcentrum ’t Dijkhuis niet meer alles vanzelfsprekend hetzelfde blijft als voorheen. Twee opvallende veranderingen zijn het afstoten van dagbestedingsactiviteiten voor mensen die niet in ’t Dijkhuis wonen en de herbezinning op activiteiten vanuit de samenleving die regelmatig in het Atrium plaatsvonden.
 

“Wij zijn er om te zorgen, maar realiseren ons ook dat we niet voor iedereen kunnen zorgen. In onze meerjarenvisie hebben we de keuze gemaakt om ons te concentreren op de zwaardere zorg. De toelatingseisen voor het gedeelte waar men zelfstandig woont zijn nu ook verzwaard. Mensen met een wlz indicatie (Wet Langdurige Zorg) gaan voor.” Daarnaast is er al langer een trend dat ouderen met een lichte zorgvraag langer thuis blijven wonen. Een en ander betekent dat de groep bewoners niet meer goed vergelijkbaar is met die van jaren terug en dus ook andere behoeftes heeft, is de redenering van Schoemaker.
 

Corona

In de corona-periode werd er nagenoeg helemaal niets georganiseerd in ’t Dijkhuis. “Dat was verschrikkelijk, maar je zag ook dat het rust gaf en een aantal bewoners juist toen uit hun appartement kwam. Altijd was de redenering voor die evenementen: ‘Ach het is toch leuk?’, maar is dat wel zo? Hoe goed bedoeld ook, al die prikkels werken soms averechts. Er moet een nieuwe balans ontstaan. Activiteiten vanuit de samenleving blijven welkom, maar het moet wel toegevoegde waarde hebben voor onze bewoners. Je organiseert iets voor onze mensen en niet omdat je onderdak zoekt. Daar is het Kuturhus voor. Daarom zijn we ons aan het herbezinnen over wat hier wel en niet past en gaan het gesprek aan met de verenigingen.”
 

Het leverde wel wat gefronste wenkbrauwen op hier en daar. “Dat snap ik ook wel. Iedereen had zoiets van ‘ja, het kan weer!’, maar hier waren we nog niet zo ver. Het had bijna zoiets van anderen die in jouw tuin een feestje gaan vieren, terwijl je zelf nog niets had kunnen doen. Die twee werelden liepen ver uiteen.” Ook bewoners wordt gevraagd naar wat zij belangrijk vinden. “Want een stukje vertier moet er natuurlijk wel blijven. Als het maar passend is.”
 

Dagbesteding

“Voor de 250 mensen die hier wonen doen we alles, maar niet meer voor mensen van buitenaf. Met uitzondering van (medische) dagbehandeling, dat blijven we aanbieden. Op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) deden we ook veel, maar de vraag was of dit onze taak is. Jarenlang moest er geld bij de dagbestedingsactiviteiten. We zorgden voor vervoer en ook voor een maaltijd tussendoor. Maar het kon gewoon niet uit. Nu gaat de financiering meer naar het voorliggend veld en dan vind ik ook dat wij het niet meer moeten doen. Alleen nog voor onze eigen bewoners en voor mensen die met een wlz indicatie op de wachtlijst staan.” Volgens Schoemaker is er een passende oplossing gevonden voor de cliënten van de dagbesteding en zal er niemand tussen wal en schip raken.
 

“’t Dijkhuis is er voor de mensen die hier wonen en niet voor alle ouderen in Borne. Dat klinkt heel bot, maar het is eveneens een kwaliteitsslag. Mensen die veel zorg nodig hebben moeten we bewegen om hier te komen wonen. Dan hou je in de wijken de lichtere zorg over en dan blijft dat ook betaalbaar.” (YD/AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 19 aug 2022
Dirk plaatste hier op 17 augustus de beleidsnota van TMZ. Is die nou al goed bestudeerd door ieder? En inderdaad staat daar op het eind dat dagbesteding door de WMO vergoed zou moeten worden. (Als wlz of zvw dat niet doet) Vraag is dus of dat wel of niet gebeurt door de Gemeente. De beleidsnota gaat meer uit van complexe zorg die te verwachten is lijkt me. Vraag is of TMZ dat misbruikt om forsere vergoedingen te incasseren, maar mij lijkt de vergrijzing een forse plek te claimen.
Yvon — 19 aug 2022
Heer Schoemaker: terug naar de tekentafel of anders functie elders…
Gerard Vos — 18 aug 2022
Met stijgende verbazing en verontwaardiging nam ook ik kennis van de gedachten die regiomanager Schoemaker van het Dijkhuis mee heeft gedeeld rond gewenste veranderingen in het beleid. Ik herken mij in veel van de reacties die al zijn gegeven door anderen. Het Dijkhuis is juist een goed zorgcentrum voor haar bewoners en Borne als geheel als de deuren naar de samenleving wijd open blijven staan! Als daar belemmeringen bij zijn, dan moet je die weg willen nemen in samenspraak met de gemeenschap. De visie van Schoemaker dreigt veel goeds dat is opgebouwd kapot te maken. Kan dit zomaar? Ligt hier geen taak voor het gemeentebestuur?
Louis van Rasten — 18 aug 2022
@Wendy, het is heel simpel hiervoor krijgen de gemeenten gewoon geen geld voor. Den Haag heeft er gewoon niet voor over om voor de ouderen te zorgen echter wordt er wel met bakken geld gegooid om voor gelukszoekers alles voor elkaar te kunnen krijgen.

Het is maar waar je politieke prioriteiten liggen, waar je voor wilt kiezen. Het stinkt van alle kanten en daar wordt ik kotsmisselijk van.
Wendy — 18 aug 2022
Ik schrik van de reacties richting dhr Schoemaker. Hij wordt nu neergezet als de boeman, maar hij krijgt ook alleen maar de opdracht van hogerhand wat hij dient uit te voeren.
Neemt niet weg dat het intriest is voor de ouder wordende inwoners van Borne, maar vergeet ook hun mantelzorgers niet. Dat door dagbesteding de mantelzorgers ontlast werden, dit valt in 1x weg.
Wat mij wel verbaasd, dit bericht is al veel langer bekend. Iedereen praat er schande van, maar niemand pakt het binnen de gemeente of daarbuiten op. Het blijft akelig stil...
Regi — 18 aug 2022
En dan te bedenken dat het dijkhuis bij de woning bouw hoorde en de mensen die in de appartementen er naast ook heen mochten om te voorkomen dat ze eenzaam werden er kan dus niets meer voor de ouderen vindt het echt schandalig die man komt waarschijnlijk uit een andere werkomgeving want dat hij niets om mensen geeft is erg duidelijk
Louis van Rasten — 17 aug 2022
@Henk,. Het is inderdaad te zot voor woorden: voor asielzoekers wordt de rode loper uitgerold, kan blijkbaar alles geregeld worden maar voor ouderen kijkt dit overwegend linkse kabinet de andere kant op.

Ik vind dit buitengewoon schandalig en voor wat er in Albergen is gebeurd een forse aanslag op de democratische rechtsgang. Onze overheid heeft autoritaire trekjes gekregen. Bah, wordt er misselijk van!
Dirk — 17 aug 2022
https://www.triviummeulenbeltzorg.nl/static/default/files/media/documents/pdf/TMZ%20Meerjarenvisie%202020%20-%202025%20(nieuw).pdf

Voor de liefhebbers: het beleidsplan 2020-2025 (of de Meerjarenvisie) van TMZ van maar liefst 48 bladzijden geeft op blz. 22 exact aan waar het om draait bij TMZ "De rode draad en het uitgangspunt voor ons handelen", namelijk "de kwaliteit van leven van de teamleden"....
Henk — 16 aug 2022
Nadat ik dit artikel had gelezen had ik er maar 1 woord voor: onbegrijpelijk en dat in 2022. Niet te geloven dat een mogelijk zich zelf respecterende man dit serieus naar buiten brengt.
Het wordt nog gekker en bizarder als lees dat hotel het Elshuys onder druk vd landelijke overheid wordt ingericht als azc. Hier is kennelijk geld genoeg voor en voor onze ouderen in de gemeente Borne is er straks geeneens plek in de dagopvang.
Als onze burgemeester bekeuringen kan terug draaien dan kan hij dit maffe plan ook naar de prullenbak verwijzen en voor deze manager een functie elders zoeken.
Loek Diemel — 16 aug 2022
Beste Joanne,
Zou bij liefdevolle zorg ook de samenleving van buiten naar binnen van belang kunnen zijn. In mijn visie op zorg wel in ieder geval.
Joanne — 16 aug 2022
In de zorg moeten keuzes gemaakt worden ...
net zoals wij keuzes maken in ons leven/ huishouden.
Als er bezuinigd worden dat moet ergens vandaan komen.

Deze manager bedenkt dit vast niet allemaal zelf.
Deze manager krijgt dit ook van de provincie & het rijk door om keuzes te maken.
Ik werk zelf in een verpleeghuis in een dorp.
Wij zijn voor het grootste deel
ook niet gericht op de mensen buiten het verpleeghuis. maar de mensen die er wonen een goede en liefdevolle zorg te bieden.


Dirk — 16 aug 2022
Leve de marktwerking in de zorg (cynisch bedoeld overigens)
Irma — 16 aug 2022
Weer terug in de tijd. Geen goed gevoel bij.
Louis van Rasten — 16 aug 2022
Ik wordt er ook niet goed van wanneer ik dit artikel lees. I.p.v. op te komen doet deze manager het precies het omgekeerde: nl bezuinigen op iets wat ons allen uiteindelijk aan zal gaan.
AnneMarie — 16 aug 2022
Dus ook geen plek meer voor alle verenigingen uit Borne die in het atrium een mooie plek hadden om juist daar samen te komen?
Die daarmee ook ?de samenleving? als het ware naar binnen bracht?
Die ook voor het nodige vertier en reuring zorgde?
Moeten we straks als buitenstaander een ticket kopen om binnen de muren van het Dijkhuis te mogen komen?

ria — 16 aug 2022
Zo daar hebben we er weer een die weer wat kapot komt maken in Borne.
Ik vraag me af welke ouderen onrustig worden van dagactiviteiten voor ouderen in aparte ruimtes of kaarten via de ouderenbond in een aparte ruimte.
In de woningen boven het openbare gedeelte wonen volgens mij toch echt geen patienten die daar onrustig van worden. Hoe moet het dan met de fysio, tandarts apotheek en artsen, mogen we daar nog wel heen of is dat ook te onrustig voor de bewoners.
Denk eerst eens na voordat je met zulke veranderingen komt
Gert Jan kruizinga — 16 aug 2022
Niet iedere manager is een goede manager
Jaap Engelsman — 16 aug 2022
Is de essentie niet de vraag of je als 't Dijkhuis een "open" zorginstelling wilt zijn, met beide benen in de Bornse gemeenschap, of een "gesloten" zorginstelling. Voor de dagopvang met de professionele begeleiding vanuit het Dijkhuis is binnen Borne geen alternatief voor de oudere Bornenaren van buiten 't Dijkhuis. Met het dichtgooien van de deur voor deze ouderen, die toch in potentie nieuwe bewoners zouden kunnen zijn, geef je ze niet het gevoel van een warm welkom voor het moment dat intramurale zorg aan de orde is.
Tegenover het deel van de bewoners dat met de huidige "drukte", alle activiteiten worden voor het gemak even op een hoop gegooid, te veel prikkels krijgt, staat een groep bewoners die met deze sociale contacten van buiten opleven. Ook een leerpunt uit de corona periode! Is een prikkelarme ruimte binnen 't Dijkhuis dan geen oplossing.
Ik lees niet dat er sprake is van een capaciteitsprobleem. Wel dat er geld bij moet. Hierover kan met de gemeenteraad gesproken worden.
Ron Hartman — 16 aug 2022
De toonzetting van deze manager is volstrekt fout. Hij kan beter eerst aan de orde stellen hoe en waar we de opvang gaan regelen voor de toenemende aantallen dementerende babyboomers in Borne. Nu presenteert hij zich als kille saneerder. Er zullen wel mensen geweerd moeten worden die nu nog zonder zwaar zorgpakket een deal maken met Welbions. Eigenlijk wel dapper.
Loek Diemel — 16 aug 2022
Wat een slechte visie op wat goed is voor de bewoners van het Dijkhuis en de samenleving daarbuiten. Deze manager gaat terug in de tijd, ......... de bewoners welke veel zorg nodig hebben en wellicht niet of nauwelijks uit het Dijkhuis komen daar moet je de samenleving voor naar binnen halen en houden.
Deze manager heeft een zeer verouderde visie op zorg en lijkt alleen vanuit efficiëntie te denken. Wie stopt deze ontwikkeling??
Max de Mooij Sr. — 15 aug 2022
Lees ik dit goed?:
“’t Dijkhuis is er voor de mensen die hier wonen en niet voor alle ouderen in Borne. Dat klinkt heel bot, maar het is eveneens een kwaliteitsslag. Mensen die veel zorg nodig hebben moeten we bewegen om hier te komen wonen. Dan hou je in de wijken de lichtere zorg over en dan blijft dat ook betaalbaar.”

Dat klinkt m.i. niet alleen heel bot, maar is het ook! Sinds het Dijkhuis er in zijn huidige vorm staat is het een verzamelplaats voor ouderen om er te wonen, te recreëren, er zorg te krijgen, en in contact te blijven met de Bornse samenleving.

Ik schrok echt van dit artikel, dat rechtstreeks uit een beleidsstuk geplukt lijkt. Gaat het om de financiering van de (zorg) activiteiten? Dan is het een idee om daar de verantwoordelijke beleidsmakers op aan te spreken.
Deze opstelling ervaar ik als een klap in het gezicht van veel enthousiaste en bevlogen mensen in Borne die het beste voor hebben met het Dijkhuis en haar bewoners!
Marion — 15 aug 2022
Ik krijg een heel naar gevoel bij het lezen van bovenstaand artikel!

Containerbrand aan de Cuba

De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een melding aan de Cuba. Ter plekke bleek brand...
24-06-2024

De drijfveer van Sander Borst

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
23-06-2024

Een speld in de hooiberg

Thijmen Knulst (8 jaar) wandelt graag en veel. Onder andere in de Harz in Duitsland heeft hij...
22-06-2024

Bertil Meyer (72) plotseling overleden

Op dinsdag 11 juni is Bertil Meyer vrij plotseling op 72-jarige leeftijd overleden. Bertil was...
11-06-2024

Brand in coniferen aan Tichelkampweg

Aan de Tichelkampweg heeft door nog onbekende oorzaak een coniferenhaag vlamgevat. De brandweer...
09-06-2024

Getuigen gezocht van incident met fakkels

FC Twente kan zich plaatsen voor het Europees Voetbal en wordt door vele fans uitgezwaaid op...
04-06-2024