Puzzelen met de Omgevingsvisie
BORNSE DROMEN DAGEN IN PERSPECTIEF VAN HET PROCES

Puzzelen met de Omgevingsvisie

Vorige week is de samenvatting gepresenteerd van de Bornse Dromen Dagen. Eigenlijk een opsomming van wat er zoal gezegd is tijdens het festival en bij de Dromen Express. “We hebben bewust geen conclusies getrokken en de opmerkingen niet gefilterd. Het is een inventarisatie. We vonden het belangrijk transparant te zijn zodat inwoners hun reacties terug konden vinden”, zegt wethouder David Vermorken. De Bornse Dromen Dagen zijn de Bornse uitwerking van de voor gemeenten verplichte participatie om tot een omgevingsvisie te komen. Allemaal nodig vanwege de nieuwe Omgevingswet, die ervoor moet zorgen dat alle opgaven in de fysieke ruimte gebundeld worden en regels eenvoudig zou moeten maken.

 

‘Input’

“Meer groen, meer parkeerplaatsen en meer woningen … dat kan gewoon niet allemaal op dezelfde vierkante meter. Daarin moeten keuzes gemaakt worden.” Over die keuzes gaat de gemeenteraad begin volgend jaar in gesprek. Uiteindelijk moet het uitmonden in een Omgevingsvisie, die vervolgens dan weer leidt tot een concreter Omgevingsplan. Hoe past de hele dromentoestand in het proces? “We nemen het als input mee.” Net als alle meepraatsessies bij de deelvisies, allemaal in een andere vorm, afhankelijk van het ingehuurde bureau. Wordt allemaal ‘meegenomen’. “Het klinkt vervelend, maar we gaan er echt serieus naar kijken. Het wordt nog wel een hele puzzel om het allemaal te laten landen in de Omgevingsvisie.”
 

Kritiek

Vanuit de samenleving en in de gemeenteraad klonk wel kritiek op de Dromen Dagen. Over het nut ervan, de vorm en de kosten. Meer dan 27.000 euro, waarvan 17.000 euro voor bureau De Geluksbaas voor de invulling en uitwerking. “Als je weet wat de hele implementatie van de Omgevingswet kost, dan valt het nog wel mee”, vindt Vermorken. “Het was een nieuwe manier van participatie, anders dan gebruikelijk. We wilden juist ook de Bornenaren bereiken die normaal gesproken niet naar de participatie-bijeenkomsten komen. Het is ook wel gelukt om door die bubbel heen te breken. Er zijn veel reacties gekomen, waaronder veel kindertekeningen.”

 

Inhoudelijk bleek er al heel veel bekend bij de ‘dromenvangende’ ambtenaren en bovendien minder geschikt voor een langetermijnvisie dan wellicht gehoopt. “We gaan het allemaal nog inventariseren. Het is een leerproces en we nemen de goede dingen mee, maar ik denk niet dat we het nog eens op dezelfde manier zullen doen.”
 

Lange termijn keuzes

In de loop van volgend jaar zal de Omgevingsvisie er waarschijnlijk zijn. Voordat het zover is zal de gemeenteraad zich erover buigen en zijn er nog de gebruikelijke inspraakmomenten en bijeenkomsten met wijk- en dorpsraden om er als inwoner iets van te vinden. “Het gaat dan bijvoorbeeld ook over of je als Borne nog wel wil groeien en waar dan? Voor dat soort lange termijn keuzes is het belangrijk dat er een breed draagvlak is.”
 

Ondertussen wordt er buiten het zicht om op een ander vlak hard gewerkt om de Omgevingswet te implementeren. “Het is ook vooral een hele saaie juridische transformatie.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Max de Mooij Sr. — 30 sep 2023
Samengevat: Er is bijna 30.000 Euro gemeenschapsgeld over de balk gesmeten...

Blijvende herinnering oorlogstijd in Oud Borne

Vanaf nu prijken aan de toegangswegen naar Oud Borne cortenstalen tekstplaten die verwijzen naar...
29-11-2023

Hoe staat het met het warmtenet van Twence?

Afvalverwerker Twence is volop aan het ontwikkelen met een warmtenet, dat in Twente duurzame en...
29-11-2023

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer...
23-11-2023

Internationale waarnemers volgen Bornse stemdag

Terwijl de verkiezingsdag in ons land halverwege is, stappen Jane Lake en Agho Oliver Bamenju...
22-11-2023

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023