Gemeente en Zenderen niet op zelfde spoor
BIJ ‘TERUGKOPPELAVOND’ OVER VERKEERSPROBLEMATIEK

Gemeente en Zenderen niet op zelfde spoor

Het was woensdag aanzienlijk minder druk dan verwacht tijdens de zogenaamde ‘terugkoppelavond’ over de Verbindingsweg. Omdat er veel belangstellenden werden verwacht, werd de bijeenkomst dit keer niet in ‘t Sindron gehouden, maar bij Lutke Hulscher. Zo’n zestig inwoners van de dorpskern waren aanwezig. Na afloop kon één conclusie duidelijk worden getrokken: gemeente Borne en Zenderen zitten nog lang niet op hetzelfde spoor.

Tijdens de ‘meedenkavond’ op 30 november 2016 in ‘t Sindron kreeg de projectgroep, die zich onder meer bezighoudt met de problematiek van de verkeerstoename in Zenderen een boodschap mee. ‘Niet beginnen aan de Verbindingsweg, voordat het probleem Zenderen is opgelost.’ Volgens projectleider Bend van den Dolder van de gemeente Borne is dat een onmogelijke opgave.
“De zogenaamde 5B-variant in de Structuurvisie, waarvoor niet alleen Borne maar ook Zenderen wel te porren lijkt, is een oplossing voor de heel lange termijn”, legt hij uit. Het gaat dan om een regionale randweg parallel aan de rijksweg, die bij Elhorst Vloedbelt weer op de provinciale weg aansluit (zie kaartje hiernaast).

Veel gelobbyd
Van den Dolder: “Daarover wordt vooral op beslissingsniveau heel veel gelobbyd met Provincie, Rijkswaterstaat en de buurgemeenten Almelo en Tubbergen. Dat staat echter los van het project van de Verbindingsweg. Als gevolg van de aanleg daarvan wordt het wat drukker in Zenderen en we onderzoeken welke maatregelen we daartegen kunnen nemen. Dat onderzoek ronden we af, we bieden de resultaten aan en college en gemeenteraad moeten zeggen wat ze daar verder mee willen. Dat is wat anders dan de al bestaande drukte in Zenderen oplossen. Dat wil niet zeggen dat men daarmee niet bezig is, maar dat vraagt om een langere voorbereidingstijd.”

In zaal Lutke Hulscher presenteerde de projectgroep een onderzoek naar een aantal mitigerende maatregelen, die door de bezoekers vooral als ‘flutoplossingen’ werden gezien. zijn. Voorbeelden daarvan zijn het anders afstellen van de verkeerslichten, het optimaliseren van de doorstroming van de Hoofdstraat door onder meer het links afslaan niet toe te staan, het aanbrengen van een extra strook op het kruispunt met de Albergerweg, het realiseren van een rotonde op het kruispunt Albergerweg/Hoofdstraat, het invoeren van doseersysteem voor wachtrijen buiten Zenderen en het aanpassen van de werkwijze van de klaar-overs.

De bedachte opties werden gewogen op de criteria verkeersafwikkeling, ruimtebeslag, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. “Allemaal maatregelen, die misschien iets helpen, maar niets afdoen aan dezelfde grote verkeersstroom”, vindt Henk Semmekrot van de Dorpsraad Zenderen. Op het eind van de bijeenkomst werd nog een meer duurzame oplossing voor het verkeer door Zenderen gepresenteerd. De 5B-variant, zoals gemeld ooit door de hele gemeenschap van Borne -inclusief Zenderen- werd vergeleken met de oostelijke variant, de zogenoemde Ter Keurs variant.

Krachten bundelen
Echter, de dorpsraad en vele anderen zijn er van overtuigd dat de 5B-variant er nooit zal komen, wanneer de Verbindingsweg eenmaal is aangelegd. “In dat geval zou de oostelijke variant voor Zenderen veel meer ontlasting betekenen. Echter, beide varianten betekenen een flinke aantasting van het landschap. Wel werd er door de gemeente nog een oproep gedaan om de krachten te bundelen en de lobby te versterken voor de 5B-variant.
 

Na de presentaties konden de aanwezigen in groepen in gesprek met de projectleider en zijn team. “De sfeer was goed”, vond Bernd van den Dolder, “de avond verliep veel minder geëmotioneerd dan die in november.”

Daaruit mag volgens Henk Semmekrot niet worden afgeleid dat Zenderen ‘om’ is of berust in de situatie. “Velen hebben ook het plenaire gesprek gemist, waarbij samenvattende meningen op tafel hadden kunnen komen. Voor de meesten van ons was het een ronduit teleurstellende avond, die niets heeft opgelost.” (WP)

Foto’s © Ben Oude Nijhuis
 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Anny Toonen — 16 mei 2017
Ik ben geen planoloog, maar hoe haal je het in je hoofd om een extra rijstrook of zelfs een rotonde voor te stellen bij de afslag Hoofdstraat/ Albergerweg? (i.p.v. het een kruispunt te noemen) Waar haal je daarvoor de ruimte vandaan op de paar meter fiets- en voetpad die daar liggen? Niet meer linksaf mogen slaan, klaarovers anders laten werken, stoplichten anders instellen, nog meer geldverslindende tijd voor ideeën die weinig tot niks oplossen? Borne maakt zich druk om de eigen kern, moet grotendeels maatregelen treffen voor alle doorgaande verkeer, leg dat op het bord van de provincie i.p.v. een deel van je eigen inwoners op te zadelen met gevolgen die weer leiden tot grotere belastingaanslagen, waarvoor alleen maar meer overlast tegenover staat. Nog steeds niets geleerd in de ivoren toren! Garant staan voor een golfbaan onder het mom van breder sportaanbod, instemmen met de aanleg van de vuilstort die al niet meer nodig bleek voordat de eerste schop de grond in ging, nu weer star volhouden aan plannen die slechts gedeeltelijk problemen oplossen, zeg maar liever opschuiven. En tegelijkertijd wél de inwoners oproepen om over een paar weken mee te laten denken over de invulling van burgerinitiatief en die dan zelf ook maar even uitvoeren. Als je via de dorpsraad al niet gehoord wordt, is er dan nog veel animo over? Over goede sfeer gesproken....gezien door een gekleurde ambtelijke bril dan wel.
Ron Hartman — 16 mei 2017
Ik bekeek de spooronderdoorgangen studie uit 2014 nog eens en zie (dom natuurlijk) dat de stapsteen 2 niet goed is uitgewerkt door Goudappel Coffeng. Er werd nl een volledige tunnel neergelegd die bruikbaar is voor 2 zijdig autoverkeer EN de ladderwagen van de Brandweer. Overgedimensioneerd dus en wie daar opdracht voor gaf?????? Dat is op het het verkeerde been.... De Bornerboeksestraat is nl door de bouw van de megaflat bij de rotonde aan het begin, normaal gesproken, nooit meer als 2 baansweg te gebruiken. 1 baans dus en dan kan zowel de F35 als de ene rijbaan tbv auto's (en dan eigenlijk alleen te gebruiken bij gesloten overweg op de Azelosestraat) benut worden. Of die ladderwagen nou perse er onder moet met de Zuidelijke randweg en de tunnel daar, zo dichtbij? Bij gesloten overwegen kan dan een op dat moment verlicht digitaal bord bij de Kluft, adviseren om naar rechts te gaan en de tunnel bij Ikea te nemen en hetzelfde bij de rotonde aan de Prins Bernhardlaan (voor personenverkeer; dus Bornse burgers) om de Bornerbroeksestraat (1 richting) te nemen. Geen van alle oplossingen is de definitieve, want in ellk geval (zeker voor Zenderen) zal de 5A er moeten komen.
Ron Hartman — 14 mei 2017
Hou maar vast aan ''van buiten naar binnen'', want dat betekent: ''Zenderen First'' =stapsteen 1 en daarna stapsteen 2 (tunnel onder de Bornerbroeksestraat) en dan logisch natuurlijk; het verlengen van de Bornerbroeksestraat richting Zenderen. 5A dus en als er ooit veel geld is, die weg upgraden naar 5B
Henk Semmekrot — 14 mei 2017
Nog een punt van kritiek: Borne noemt het hele plan van aanpak, van buiten naar binnen, van randweg en spoortunnel en het vervolg, een Totaalvisie. Maar dit woord geldt alleen voor de plaats Borne zelf, de gemeente Borne daar hoort Zenderen toch ook bij, dan dient dus de problematiek Zenderen ook meegenomen te worden, anders verschuif je problemen" van het ene bord op het andere".
Ron Hartman — 13 mei 2017
Het is overigens een complex probleem. Vooral het feit dat Borne de aanrijtijden voor de hulpdiensten ''ook'' moet garanderen voor het gevaarlijkste stuk A1/RW35 tussen Azelo en Buuren maakt dat er een tunnel gebruikt moet kunnen worden door de hulpdiensten. De ambulances en politie kunnen dat sinds de opening van de Zuidelijke Randweg al beter via de (tunnel bij) de Veldkamp, maar de brandweer lijkt te gehecht aan z'n plekje op de Biefeld. DAT is eigenlijk het hoofdprobleem wat in alle onderzoeken werd genegeerd, behalve in stapsteen 2 (tunnel onder de Bornerbroeksestraat), maar die is door de GVW uit beeld geraakt (ook qua financiering). De Zuidelijke randweg kwam zomaar eerder klaar door de vestiging van Nijhof-Wassink en ineens was alles weer mogelijk. Je moet dan WEL ten halve willen keren... Immers; de 5A of B kan ook door de provincie aangelegd worden vanaf de Albergerweg terwijl Borne vast de tunnel onder de Bornerbroeksestraat bouwt (zonder enige overlast) en die weg enigszins aanpast aan het nieuwe gebruik. Niet veel; immers, de Azeiosestraat blijft ook gewoon functioneren..

Feit blijft dat als bv de kazerne van de brandweer naast bv de Sprankel of op de kop van de Veldkamp (ruimte in overvloed) zou komen, Borne via alle mogelijke wegen bediend kan worden en natuurlijk via de Veldkamp, snel naar de afslag Borne West, of verder via de 5A (5B is beslist niet nodig en kan later altijd nog worden ingepast) en dan naar Zenderen kan spoeden via dat korte te bouwen stukje weg langs de ijsbaan en naar Elhorst-Vloedbelt. Vorgers zou ook een superbluswagen voor een zeer snelle actie op de snelweg kunnen onderhouden voor de EHBO in afwachting van de Brandweerwagen(s) en een kontrakt aangaan met de Rijkswegbeheerder en/of provincie.

Natuurlijk hoort dit veiligheidsprobleem dat voor de Bornse Burger veel te weinig oplost, niet via de WOZ en via een verder (zeker na aanleg van 5A of 5B) onnodige GVW mede op kosten van de burgers opgelost te worden. Het verkeer maakt immers ook nog gebruik van de overwegen? Ik zou graag de studie naar dit (verplaatsen Brandweer)-scenario eens willen zien. Of.... is de lobby hier ook ''langs de Raad'' heengegaan en is er geen studie te vinden.... Ik kan hem in ieder geval NIET vinden. Zaken onder de pet houden, blijkt uiteindelijk niet te werken (oa Golfbaan), maar nog heel lang in de toekomst zal de Raad worden toegedicht dat het haar keuze was.

Keus? Dan moet je wel alle studies en mogelijkheden afwegen en DAT is nog steeds niet gebeurd

Sandra Ottolander — 13 mei 2017
Duidelijk werd dat de verbindingsweg er komt. Zenderen moet leren leven met de gevolgen en voor de korte termijn worden lapmiddelen geboden. Voor de lange termijn wordt een worst voorgehouden. Zenderen heeft eerder kennis gemaakt met een politiek besluit waar geen terugkeer mogelijk was. De vuilstort moest en zou er komen. De verbindingsweg moet en zal er komen, ook al is dit een korte termijn visie. Geen wonder dat de opkomst mager was. Een dejavu?
Henk Semmekrot — 13 mei 2017
De sfeer was goed. Ja....als je de mensen niet de kans geeft om plenair in de grote groep naar elkaar te reageren. Velen gingen "gefrustreerd" huiswaarts, het gevoel hebbend: "Wat doet het er toe?" Bovendien: de projectgroep zegt steeds:"We organiseren de terugkoppelavond samen met de dorpsraad". Daarvan is echter absoluut geen sprake. Als men plenair de discussie was aangegaan, had men ook kunnen vernemen, dat er best veel tegenstanders zijn in Zenderen, die tegen de oostelijke variant zijn. Ons pleidooi blijft: onderzoek het eens, die oostelijke variant. Al deze onzinnige bijeenkomsten kosten al met al ook handen vol geld!

Bornse bedrijven boosten lokale innovatie

Innovatie en duurzaamheid. Het zijn inmiddels containerbegrippen geworden, maar in de dagelijkse...
24-05-2024

Zeepkistenrace op herhaling in Azelo

Het was een probeersel vorig jaar mei in Azelo. De roemruchte Zeepkistenkistenrace, die na zes...
23-05-2024

Grote zorgen over windturbines

Bij het Politiek Beraad dinsdagavond waren er maar liefst 12 insprekers, die zich – op...
22-05-2024

Avond4daagse Borne weer in de startblokken

Ook dit jaar wordt door het Avondvierdaagse-comitė Borne, onder auspiciën van...
22-05-2024

Stil protest als opmaat voor vurige pleidooien

De ‘Noodoproep’ zoals de kop van het pamflet luidde die de tegenstanders van...
21-05-2024

Woonwinkel Nyhus opent in de Nijstad

Volgende week zaterdag,1 juni, opent de Bornse Mascha Nijhuis haar fonkelnieuwe woonwinkel in de...
21-05-2024