Vervoer voor iedereen
BUURTBUS IN PLAATS VAN BUSLIJN 30 EN DEEL BUSLIJN 51

Vervoer voor iedereen

De gemeenten Borne en Rijssen/Holten besloten niet mee te doen met de nieuwe Twentse regeling voor passend vervoer, waarbij onder andere het leerlingenvervoer, de Regiotaxi en het vervoer van en naar dagbesteding gezamenlijk wordt aanbesteed. Borne vond dat het er allemaal niet beter op werd en vatte het plan op om zelf alternatieven te onderzoeken.

 

“Het uitgangspunt is dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Er blijft altijd een groep die gestructureerd vervoer nodig heeft, maar we willen het openbaar vervoer aantrekkelijker en toegankelijker maken voor mensen met een beperking, zodat ze meer zelf kunnen beslissen hoe ze willen reizen. Dat geeft mensen met een handicap meer levensruimte”, legt wethouder Martin Velten uit.

 

Pilot van drie jaar

“In vervoersland zijn heel veel ontwikkelingen die zelfstandig reizen makkelijker maken”, weet Joachim Wissink van de gemeente. Hij noemt als voorbeeld een app of een OV-maatje, maar ook het gebruik van de elektrische fiets voor kinderen op het speciaal onderwijs, die best graag met de fiets zouden willen maar waarvoor de afstand vaak te groot is. Ook wordt er nagedacht over de introductie van een Bornepas. Velten: “Mensen die geïndiceerd zijn houden wel recht op een bepaalde vergoeding, die je via zo’n pas zou kunnen laten lopen.”

 

Het beoogde resultaat is dat er zo weinig mogelijk mensen gebruik maken van het gestructureerde (dure) taxivervoer. “Dat levert een besparing op, maar meedoen in de samenleving is in dit verband het belangrijkste”, zegt Wissink. Veel bushaltes zijn om die reden eerder al aangepast voor een betere toegankelijkheid en de nieuwe Blauwnet-treinen zijn rolstoel- en scootmobiel-vriendelijker.

 

Experimenten en nieuwe ideeën worden de komende drie jaar verder uitgewerkt en ingevoerd. Ondertussen blijven de huidige regelingen gewoon gehandhaafd. “De bedoeling is dat mensen er weinig van merken. De contracten met vervoerders zijn verlengd en we gaan met hen nadere afspraken maken. Deze pilot loopt parallel en het schuift geleiding in elkaar.”

 

Buurtbussen vanaf 4 maart 2018

Wat niet te lang kon wachten was het openbare busvervoer, vanwege het nieuwe vervoersplan van Syntus, nu Keolis. Op dit moment rijden er twee buslijnen in Borne: bus 51 van Almelo naar Hengelo, die in Borne een lus maakt in de wijk Letterveld en buslijn 30 in de Stroom-Esch en Bornsche Maten. Vanaf 4 maart 2018 vervalt lijn 30 helemaal en zal lijn 51 het Letterveld niet meer aandoen.

 

Als alternatief worden er door vrijwilligers gereden buurtbussen ingezet. “Borne gaat er daarmee op vooruit”, meent Joachim Wissink. “Alle belangrijke voorzieningen worden aangedaan en er komen meer bushaltes.” De buurtbus gaat rijden tussen 07.00 uur en 19.00 uur met een frequentie van één maal per uur op alle drie de trajecten (zie kaartje). De buurtbus vanuit Weerselo naar station Borne (grijs op het kaartje) blijft overigens in de nieuwe situatie gewoon bestaan.

 

Vrijwilligers gezocht

Voor de buurtbussen zijn vijftig vrijwilligers nodig. Op 4 januari om 19.30 uur wordt er in het Kulturhus een informatieavond gehouden waar meer uitleg wordt gegeven aan belangstellenden die wel een rol zouden willen spelen. “We hopen dat veel mensen zich opgeven om zich misschien wel een dagdeel in de week te willen inzetten. Ik hoor vaak van buurtbuschauffeurs dat ze er veel voldoening uithalen.” Mocht het niet (tijdig) lukken om 50 vrijwilligers te vinden, dan zal de buurtbus overigens ook met professionele chauffeurs van start gaan. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 24 dec 2017
en als Borne het serieus meent met duurzaamheid: https://oekonews.at/?mdoc_id=1116477

‘We moeten positief perspectief bieden’

De Fontein aan de Twijnerstraat wordt op zondag gebruikt voor kerkdiensten. Het bestuur van de...
25-10-2020

Fiets vernield bij De Vonder

Vrijdagmiddag 23 oktober werd bij basisschool De Vonder een fiets vernield. Dat zou gebeurd zijn...
25-10-2020

Stilte bij de ouderenbonden

Borne telt drie actieve ouderenbonden, de ABOB, KBO en de PCOB. Naast het verzorgen van een...
23-10-2020

Bewoners Dijkhuis verrast met bitterkoekjes

Onder het motto ‘Wij zijn u niet vergeten’ kregen de 230 bewoners en cliënten...
22-10-2020

Veel tegenwind op participatieavond windmolens

Dinsdagavond stond de derde bijeenkomst op de agenda in het participatietraject om te komen tot...
21-10-2020

Diefstal uit auto aan Vossenbeek

Op maandag 19 oktober rond 04.00 uur vond er een diefstal plaats uit een auto. De auto stond...
20-10-2020