Vervoer voor iedereen
BUURTBUS IN PLAATS VAN BUSLIJN 30 EN DEEL BUSLIJN 51

Vervoer voor iedereen

De gemeenten Borne en Rijssen/Holten besloten niet mee te doen met de nieuwe Twentse regeling voor passend vervoer, waarbij onder andere het leerlingenvervoer, de Regiotaxi en het vervoer van en naar dagbesteding gezamenlijk wordt aanbesteed. Borne vond dat het er allemaal niet beter op werd en vatte het plan op om zelf alternatieven te onderzoeken.

 

“Het uitgangspunt is dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Er blijft altijd een groep die gestructureerd vervoer nodig heeft, maar we willen het openbaar vervoer aantrekkelijker en toegankelijker maken voor mensen met een beperking, zodat ze meer zelf kunnen beslissen hoe ze willen reizen. Dat geeft mensen met een handicap meer levensruimte”, legt wethouder Martin Velten uit.

 

Pilot van drie jaar

“In vervoersland zijn heel veel ontwikkelingen die zelfstandig reizen makkelijker maken”, weet Joachim Wissink van de gemeente. Hij noemt als voorbeeld een app of een OV-maatje, maar ook het gebruik van de elektrische fiets voor kinderen op het speciaal onderwijs, die best graag met de fiets zouden willen maar waarvoor de afstand vaak te groot is. Ook wordt er nagedacht over de introductie van een Bornepas. Velten: “Mensen die geïndiceerd zijn houden wel recht op een bepaalde vergoeding, die je via zo’n pas zou kunnen laten lopen.”

 

Het beoogde resultaat is dat er zo weinig mogelijk mensen gebruik maken van het gestructureerde (dure) taxivervoer. “Dat levert een besparing op, maar meedoen in de samenleving is in dit verband het belangrijkste”, zegt Wissink. Veel bushaltes zijn om die reden eerder al aangepast voor een betere toegankelijkheid en de nieuwe Blauwnet-treinen zijn rolstoel- en scootmobiel-vriendelijker.

 

Experimenten en nieuwe ideeën worden de komende drie jaar verder uitgewerkt en ingevoerd. Ondertussen blijven de huidige regelingen gewoon gehandhaafd. “De bedoeling is dat mensen er weinig van merken. De contracten met vervoerders zijn verlengd en we gaan met hen nadere afspraken maken. Deze pilot loopt parallel en het schuift geleiding in elkaar.”

 

Buurtbussen vanaf 4 maart 2018

Wat niet te lang kon wachten was het openbare busvervoer, vanwege het nieuwe vervoersplan van Syntus, nu Keolis. Op dit moment rijden er twee buslijnen in Borne: bus 51 van Almelo naar Hengelo, die in Borne een lus maakt in de wijk Letterveld en buslijn 30 in de Stroom-Esch en Bornsche Maten. Vanaf 4 maart 2018 vervalt lijn 30 helemaal en zal lijn 51 het Letterveld niet meer aandoen.

 

Als alternatief worden er door vrijwilligers gereden buurtbussen ingezet. “Borne gaat er daarmee op vooruit”, meent Joachim Wissink. “Alle belangrijke voorzieningen worden aangedaan en er komen meer bushaltes.” De buurtbus gaat rijden tussen 07.00 uur en 19.00 uur met een frequentie van één maal per uur op alle drie de trajecten (zie kaartje). De buurtbus vanuit Weerselo naar station Borne (grijs op het kaartje) blijft overigens in de nieuwe situatie gewoon bestaan.

 

Vrijwilligers gezocht

Voor de buurtbussen zijn vijftig vrijwilligers nodig. Op 4 januari om 19.30 uur wordt er in het Kulturhus een informatieavond gehouden waar meer uitleg wordt gegeven aan belangstellenden die wel een rol zouden willen spelen. “We hopen dat veel mensen zich opgeven om zich misschien wel een dagdeel in de week te willen inzetten. Ik hoor vaak van buurtbuschauffeurs dat ze er veel voldoening uithalen.” Mocht het niet (tijdig) lukken om 50 vrijwilligers te vinden, dan zal de buurtbus overigens ook met professionele chauffeurs van start gaan. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 24 dec 2017
en als Borne het serieus meent met duurzaamheid: https://oekonews.at/?mdoc_id=1116477

Zondag koeiendans bij Bonthuis

Het begint nu toch zo zoetjesaan lente te worden, mensen trekken er op uit met de wandelschoenen...
16-04-2021

‘Hier woon je toch nog niet?’

Ruim 18 jaar bleef het pand leeg en zes lange jaren stond het zelfs te koop, het voormalige...
15-04-2021

Zeldzame grote vos gesignaleerd

Een lange rij eiken aan de Stroom-Eschlaan, versierd met een zo overbekend waarschuwingslint...
14-04-2021

Vaccinfeestje bij Fleminghof

Dinsdagmiddag om 14.00 uur ging de deur bij huisartsenpraktijk Fleminghof aan de Stationsstraat...
13-04-2021

Zwembad nog tot zeker woensdag gesloten

Maandag en dinsdag kunnen er nog geen zwemlessen gegeven worden in het zwembad. Men hoopt...
12-04-2021

Politieke vragen over viskraam Toren

Het na 37 jaar verdwijnen van vishandel Toren uit het straatbeeld van Zenderen roept vragen op...
11-04-2021