‘Geen windmolens op landgoed Twickel’
30-11-2018
BEZWAREN TEGEN PLAN VOOR TWEE WINDTURBINES BIJ KNOOPPUNT BUREN

‘Geen windmolens op landgoed Twickel’

“Het standpunt van de Stichting Twickel is dat wij het initiatief om twee windturbines te plaatsen bij knooppunt Buren niet steunen vanwege het effect op het landschap”, was de heldere boodschap van rentmeester Egbert Jaap Mooiweer aan zo’n 200 mensen die zich donderdagavond hadden verzameld bij ’t Hoogspel in Delden. Het was voor het eerst dat de stichting die het landgoed beheert zich zo duidelijk uitsprak tegen het plan van Bert en Annemarie Kristen.

 

“We moeten zuinig zijn op het Twickel. Windturbines passen hier niet. Ze zijn foeilelijk. Er zijn vast geschiktere plekken.” Daar moest wat hem betreft vooral de overheid over nadenken. “Er zijn enorm veel zonnepanelen en windmolens nodig om Twente energieneutraal te maken. Die opgave is te groot om aan marktpartijen over te laten. Nu zijn er veel stuurlui, maar is er geen vaste koers. Zorg dat je als overheid de regie houdt en laat het niet over aan private partijen.”

 

‘Paniekreacties’

Een standpunt waar ook landschapsarchitect André Bijkerk zich in kon vinden. “Nu is het volstrekt willekeurig waar windmolens in Twente komen. Er is een soort hersenspoeling bij ambtenaren en een paniekreactie om de duurzaamheidsdoelen te halen.” Er moest veel beter nagedacht worden over de inpasbaarheid in het landschap. “Een object van 200 meter hoogte is nogal wat en het beweegt ook nog!” Horizonvervuiling die ten koste gaat van de landschappelijke waarde. “We hebben het veel te weinig over hoeveel geld en energie het kost om natuur en landschap te behouden.”

 

Doemscenario’s

De avond begon met waarschuwingen van huisarts Sylvia van Manen. Zij waarschuwde voor de gevolgen van vooral het laagfrequente geluid van windturbines op de gezondheid. Ze had het over slaapproblemen, hoofdpijnklachten, luchtwegproblemen, ontwikkelingsachterstand bij kinderen en de relatie met hartinfarcten en beroerten. Ze haalde er diverse wetenschappelijke onderzoeken bij om haar punt duidelijk te maken. Er viel wel wat af te dingen op de verbanden die zij legde en de conclusies die ze trok. Zij was er zelf van overtuigd dat er ernstige gezondheidsproblemen kunnen ontstaan en vond dat er in ieder geval meer onderzoek nodig was voordat er waar dan ook windturbines geplaatst zouden worden.

 

En dan was er nog Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Hij was van mening dat de geluidsnormeringen rammelden. En bovendien: “De ene Db is de andere niet.” En verder gaf hij de toehoorders mee vooral niet veel te verwachten van planschade, mochten de windturbines er uiteindelijk komen.

 

‘Tegengeluid’

De informatieavond in ’t Hoogspel was een initiatief van de actiegroepen Buren tegen Windmolens (Hof van Twente) en de Stichting Twickelrand (Borne). Henny Nijenhuis van deze laatste groep: “We hoorden dat de familie Kristen gewoon doorgaat en we vinden dat ook wij proactief mensen moeten waarschuwen voor de effecten en gevolgen.” Dat het daarbij alleen ging om de negatieve gevolgen was logisch. “Dit moet je zien als een tegengeluid. We wilden zo objectief mogelijk informeren, maar uiteraard wel vanuit ons perspectief.”

 

‘Volstrekt absurd plan’

De actiegroepen zijn niet tegen windmolens op zich, maar wel tegen winturbines vlakbij woonwijken. “Ook nog eens in een windluw gebied.” Een ‘volstrekt absurd’ plan, vindt men. Twee derde van de toehoorders was afkomstig uit Borne. De locatie voor de windmolens is gelegen in de gemeente Hof van Twente. “Een handicap. De meeste gevolgen zijn voor Borne, dus we moeten de gemeente Borne betrekken en laten praten met Hof van Twente.” Wat de volgende stap zou kunnen zijn van de actiegroepen is afhankelijk van of het initiatief doorgaat. Op dit moment is er nog geen officiële aanvraag, maar wordt er met werkgroepen nagedacht over vervolgstappen. De Kristens willen daarbij zoveel mogelijk partijen betrekken, voor- en tegenstanders. Maar op de actiegroepen hoeven ze niet te rekenen. “Daar hebben we bewust voor gekozen, want we distantiëren ons volkomen van dit plan.”

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Gerard Sleumer — 03 jan 2019
Geachte heer Rijkens. De inleider heeft het doel van de avond duidelijk aangegeven. Als u het daar niet mee eens was, had u de zaal kunnen verlaten in plaats van op “ tenenkrommende “ wijze tijdens de voordrachten hardop te communiceren met uw buurman. De heer Rietveld had het over het geluid van het wegverkeer van de 110.000 voertuigen die overdag passeren. In de nacht neemt het omgevingsgeluid af en zijn de windturbines wel degelijk te horen en zorgen voor de nodige hinder. De antwoorden op uw vragen kunt u keurig terugvinden op de site “ geen windmolens bij woonwijken “ . Van u als raadslid verwacht ik in ieder geval niet dat u ons ongenuanceerd wegzet als klimaatontkenners.
Voor een goed gesprek met uw fractie zijn wij altijd in.
IA — 02 jan 2019
De heer Fred Rijkens (PVDA) heeft het lef gehad om op de informatie-avond een initiatiefnemer grof te beledigen. Deze man dient te worden afgezet, immers met hem kun je blijkbaar geen goed gesprek voeren als de inhoud hem niet aan staat!
Sylvia van Manen — 16 dec 2018
De afgelopen week heb ik een mailwisseling gehad met dhr Fred Rijkens naar aanleiding van de opmerking dat ik 'aantoonbaar onjuiste informatie' zou hebben gegeven. Daar was ik wel benieuwd naar.
Citaat uit zijn reactie: ' Het probleem is natuurlijk dat ik niet kan aantonen dat uw beweringen niet juist zijn net zo goed als dat uw kunt aantonen dat ze kloppen.' Er volgde wel nog het voorbeeld dat ik zou hebben gezegd dat het geluid van de windturbines boven de snelweg-geluiden zou uitkomen, iets wat ik niet heb beweerd. Blijkbaar is de strekking van mijn betoog - dat over gezondheidseffecten van laagfrequent geluid gaat en niet over hoorbaar geluid - aan dhr Rijkens voorbij gegaan. Ongefundeerde, beschadigende uitspraken dus, vooral van een volksvertegenwoordiger.
4 min video — 07 dec 2018
https://climatechangedispatch.com/video-how-wind-farms-ruin-germany/
Fred Rijkens — 07 dec 2018
Vond het een bijzonder slechte avond. Ben er als raadslid naar toe gegaan om te luisteren maar heb er grote moeite mee als tegengeluid niet mogelij is. Het vethaal van de huisarts was tenenkrommend en aantoonbaar onjuist. Wat ik frappant vond was dat de meneer van de landelijke vereniging tegen windmolens iets zei wat nogal indruist tegen de belangen van de tegenstanders. Volgens hem kwamen de windmolens niet boven het geluid van het wegverkeer uit en zou je de windmolens daar niet boven uit horen. Heb zelf op proef nog twee vragen gesteld omdat ik het een ongeloofelijk gekleurd verhaal vond. Vraag een was of het niet slim zou zijn om met de initiatiefnemers te overleggen en vraag twee of het genoemde alternatief van zonnepanelen niet veel minder rendement zou opbrengen dan de twee windmolens. Beide geen antwoord op gehad omdat vragen te opinierend waren. Veel onzin gehoord waar best iets is in te brengen tegen windmolens op deze plek. Organisatoren zouden so in hun eigen argumenten moeten geloven dat andersdenkrnden ook aan het woord mogen. Tijdens de avond geen enkel reeel alternatief gehoord. Volgens mij veel klimaatontkenners aanwezig anders benader je een opzich misschien terecht bezwaar serieuzer.
Wind voor Buren — 07 dec 2018
Beste mensen.
Als Wind voor Buren volgen we de reacties op Borne Boeit met belangstelling.
We hebben ons voorgenomen de dialoog niet te voeren via de media. Tot nu toe lukt dat aardig.
We willen alle mensen met oprechte belangstelling voor onze kant van het verhaal graag verwijzen naar onze website www.windvoorburen.nl .
Hier kunt u zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief informeren wij belangstellenden over de voortgang en ontwikkelingen.

Vriendelijke groeten,

Wind voor Buren
Paul Cohn — 04 dec 2018
Al voor presentatie van een nieuwe sprookje in Katowicie maakte het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de "Dutch Disease" bekend: https://longreads.cbs.nl/trends18/assets/img/graphics/TIN-energie.gif
Ron Hartman — 04 dec 2018
Fijn dat u denpositie weergeeft. Je zit op de grens m.i van half November tot Half Januari Wbt slagschaduw. In uw plaats zou ik dat zeker een bezonningberekening willen zien. Zelf ‘denk’ ik dat het niet veel kan zijn, maar terecht dat u bezorgd bent. M.i. gaat de lage frequentie, echter verwerkt worden door het geluid van de A1 A35 als u daar nu ook last van hebt. Ik verhuisde ooit vanwege die geluidsdruk van de Letterveldweg naar hier. U dient hier zeker berekeningen te eisen. Ik denk zelf dat het positief uitvalt, maar dat durf ik haast niet te zeggen omdat dan zeker naar mijn comfortabele woning aan de in de spits idioot drukke Prins Bernhardlaan wordt gewezen. Verder: ja, U moet een voordeel krijgen, maar hou op met jaloezie (allen) naar boeren die een kans zien inkomsten te verwerven. Waaarom zouden we liever aan Shell of Nuon betalen? Er moet wat gebeuren en de naaste buren die direct last hebben, maar ook op de grens, moeten een compensatie krijgen. Ga daar nou voor! Succes.
Jan Withag — 03 dec 2018
Ik heet Jan Withag en woon aan de Veldovenweg 20a in Borne. Ik woon op circa 600 meter van de beoogde windmolens. Ik heb mij afgevraagd waarom landen als Duitsland en Denemarken afstanden van 900 meter en 1050 meter afstand van woningen hanteren. Dit zijn landen die al meer dan 30 jaar ervaring hebben met windmolens.Laat iedereen duidelijk zijn dat ik voor windenergie ben, maar op gepaste afstand van de woningen. Ik ben er tegen omdat ik dan last heb van slagschaduw , waardevermindering van mijn woning ,mogelijke gezondheidsrisico's en subsidieverstrekking om een boerenbedrijf te laten overleven!! Ik ben voor windmolens op zee en in gebieden waar voldoende wind is en voldoende afstand tot woningen.groet Jan Withag
P.S heb het lef om commentaar met naam te plaatsen.
Ookdatnog — 03 dec 2018
@IA. Het tegenovergestelde is waar. Meehuilen met de klimaatsceptici gaat niemand helpen. U haalt knap onderzoeken aan die u bevestigen wat u vindt en slaat de overweldigende aantallen onderzoeken die uw verhaal ontkrachten "in de wind".

@Boudewijn. Fijnstof verspreiden door windturbines?! Serieus?! Wat een totale onzin loopt u hier te verkondigen, of gaat u straks ook beweren dat windturbines wind veroorzaken?!

@W.Sonneveld. Punt gemaakt. Ik denk dat vanaf nu niemand meer twijfelt aan uw ontwikkelingsachterstand. Ik gok alleen dat dit niet door de windturbine komt.

Maar wanneer kunnen wij een écht alternatief van deze NEE figuren verwachten? Ik hoor namelijk alleen maar gezeur en geen enkel beter plan. Moeilijk he?! Zeuren en tegen zijn is zo veel makkelijker.
Ron Hartman — 03 dec 2018
Paul, anderen en ikzelf gaan op de inhoud van de problematiek in; ook nog eens onder eigen naam. Schimpscheuterij, op de man in plaats van de bal spelen ''Boudewijn'' en andere hele of halve nicknamen? Het zegt alles over de kennis en veel over de angst, onwetendheid en niveau. jammer dat dat gebeurt. Er zal toch heel veel moeten gebeuren.
Boudewijn — 03 dec 2018
Paul Cohn heeft zich al meerdere malen druk gemaakt over de fijnstof van de A1 / A35.

Dat met de beoogde hoogste windturbines van Nederland de fijnstof naar duizenden inwoners van Borne wordt geblazen en grote gezondheidsrisico's worden veroorzaakt horen wij deze man niet over.Komt natuurlijk ook door zijn banden met Raedthuys.

U weet wel van:

https://www.groenerekenkamer.nl/3917/beleggingsfirma-raedthuys-aast-op-uw-centjes-wind-bijzaak-winst-niet/
W. Sonneveld — 03 dec 2018
En langs het tuinpad van m'n vader
zag ik de hoogste windturbines van NL staan.

Ik was een kind en wist niet beter,
waar komen mijn ontwikkelingsachterstanden en gezondheidsklachten toch vandaan.

https://www.tubantia.nl/borne/hebben-bornenaren-straks-slapeloze-nachten-door-het-gezoef~a392ad95/
Paul Cohn — 03 dec 2018
Ach mensen, kibbel toch niet verder maar ga kaarsen, warme truien en fietsen kopen:
Het CBS heeft geconstateerd dat alle moie praatjes en plannen van onze politici ten spijt Nederlands aandeel fossiel energie gesten is naar 91,8%.
He taandeel duurzaam is al weer gedaald onder de 6% en het totale energieverbruik in ons land is wéér verder gestegen:
www.cbs.nl/nl-nl/zoeken?query=keyword%3a%22energieverbruik%22

Na Saoedi Arabia en Quatar is Nederland per capita nu de ergste luchtvervuiler ter wereld:
https://twitter.com/dicktersteege/status/1012618498890260480
Bodemdaling en zeespiegelstijging verdrijven u over een paar generaties naar hoger gelegen oorden... (tenzij u en onze overheid doen wat we beweren)
www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000331.html
IA — 03 dec 2018
Beste @Ookdatnog, u geeft blijk van geen enkele kennis en kunde van de onderzoeken die wereldwijd zijn gedaan en gepubliceerd rondom de schadelijke effecten van windmolens op mensen en dieren. U geeft dan ook blijkbaar niets om uw medemens! U bent een triest geval in deze maatschappij.
Als voorbeeld en onlangs gepubliceerd: Windmolens zijn slecht voor het hart. Dat blijkt uit recent Duits onderzoek, verricht door Professor Dr. Christian-Friedrich Vahl (Hart- en Vaatchirurg, Universitätsmedizin Mainz). Windmolens produceren (laagfrequent)geluid dat door het menselijk oor niet hoorbaar is. Maar dit ultrasone geluid verzwakt o.a. de hartspier en verhoogt het risico op vaatvernauwingen. Prof Vahl concludeert uit onderzoek dat het geluid van de windmolens de kracht van de hartspier met maximaal 20% vermindert. Dat stsst volgens hem vast!.
Leest u (en anderen) hier het hele artikel: https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/windkraft-storsender-furs-herz-mainzer-forscher-untersuchen-folgen-des-infraschalls_18566513
Ron Hartman — 03 dec 2018
Net uit de kerk en dan al roddelen, is niet zo fraai, maar van oudsher werd na de dienst al tegen de kerk gepist. Ik zou proberen overeen te komen met de initiatiefnemers dat als er overlast door slagschaduw en meer geluid dan de A1 levert, de stroom gratis geleverd wordt. Er zullen heel wat meer molens moeten komen dan die twee........
Ookdatnog — 02 dec 2018
Stelletje azijnpissers. Ga klaverjassen, koffie schenken bij 't Dijkhuis...maar hou op met het zwart maken van initiatiefnemers en het aanhalen van allang achterhaalde "onderzoeken".

Laat je anders afsluiten van het elektriciteitsnet. De échte profiteurs zijn degenen die het hardst NEE roepen en het nalaten om alternatieven aan te bieden om te voorzien in die enorme energie behoefte.....kom maar op met die geweldige "betere locaties"'. Maar dan zónder tegenstanders.. kom maar op...

Ik hoop dat de molens er komen en dat er nog vele volgen!
Ron Hartman — 02 dec 2018
Dank Monique, dat je wat meer inzicht geeft in het waarom van de weerstand. Inderdaad kon ik niet bij die bijeenkomsten zijn, maar omdat ik aan huis ben gebonden ben ik ook veel op internet. Ik ben civiel ingenieur en heb veel belangstelling voor infrastructurele projecten. That's all. Lees mijn bijdragen maar na hier. Een oordeel heb ik pas na heel veel studie. Hier verzamel ik vooral info, maar wel met de dringende gedachte dat er wat moet gebeuren en sneller dan nu gaat.
Fam. de Graaf — 02 dec 2018
Wij hoorden na de kerkdienst van vanochtend dat energieloket Borne Energie zich terugtrekt uit windturbines van Kristen.

Kan iemand dit bevestigen ?

Reden zou zijn dat leden steeds meer in een integriteitsspagaat kwamen te zitten enerzijds met acquisitie-/commercie werkzaamheden voor financiële participatie voor het project met Raedthuys en Kristen ver buiten Borne

en anderzijds niet meer onafhankelijk in kunnen gaan op vele schadelijke effecten voor Bornenaren (nav bijeenkomst bij 't Hoogspel) en vele verzoeken om naar alternatieven te kijken voor Bornenaren zonder de gezondheidsrisico's.
Monique — 02 dec 2018
Beste Ron,
Inderdaad moeten we zuiver blijven met beweringen. Maar wie bepaalt of een bewering zuiver is tegenwoordig?
Uit een jaar eigen ervaring met de initiatiefnemers durf ik mij uit te spreken op basis van feiten en kan ik wel concluderen zoals velen met mij dat de beweringen van De familie Kristen, Borne Energie en Readthuijs Pure Energie niet zuiver waren. Het doel was duidelijk en zuiver voor de initiatiefnemers, inkomsten genereren. De rest was onzuiver.
U was niet bij al de bijeenkomsten aanwezig dus u kunt niet weten of de beweringen zuiver waren. Wanneer je vanaf t begin niet eerlijk bent en de twijfel groeit verlies je medestanders, keer op keer op keer. En dat is wat hier gebeurd.
Uiteindelijk sta je dan met lege handen hoe goed een idee ook eigenlijk is bedoeld.
Fam. de Graaf — 02 dec 2018
Wij hoorden na de kerkdienst van vanochtend dat energieloket Borne Energie zich terugtrekt uit windturbines van Kristen.

Kan iemand dit bevestigen ?

Reden zou zijn dat leden steeds meer in een integriteitsspagaat kwamen te zitten enerzijds met acquisitie-/commercie werkzaamheden voor financiële participatie voor het project met Raedthuys en Kristen ver buiten Borne

en anderzijds niet meer onafhankelijk in kunnen gaan op vele schadelijke effecten voor Bornenaren (nav bijeenkomst bij 't Hoogspel) en vele verzoeken om naar alternatieven te kijken voor Bornenaren zonder de gezondheidsrisico's.
Ron Hartman — 02 dec 2018
Buurtbewoner: weer zegt U dat er genoeg alternatieven zijn voor het opwekken van energie. Maakt U dat nou eens hard. Waar dan hier in de buurt en hoe dan? Of moet de kust volgebouwd worden en willen die mensen dat daar extra voor de rest van Nederland? Overigens rekende ik met de verbouw van ons pand met 3 Wokkelmolens. Helaas nog onvoldoende uitgerijpt en toesdtemming??? . Je moet wel zuiver blijven met beweringen. Ik blijf wel van mening dat de enige die enige overlast zal hebben van slagschaduw in de namiddag, de grote Volvogarage op de Veldkamp is. De geluidsoverlast van de A1/A35 is m.i in staat als buffer te dienen. Hebt U nou al een keer precies naar de gevolgen bij U laten onderzoeken ipv algemene onvrede in te brengen, als angst voor het onbekende? Belangrijk; hoe en waar gaan we die 50% meer elektra maken bij toename van warmtepompen en e-auto's en afname van Gronings gas?
Buurtbewoner — 02 dec 2018
Ben het helemaal met je eens Boudewijn. En Ron Hartman, waar u woont hebt u er totaal geen last van dus waar bemoeit u zich toch altijd mee. Er staat verdorie een gezinshuis met kinderen op 450! meter afstand van zo'n turbine. Wat denkt u dat de gevolgen zijn? Laat de familie Kristen lekker in een hutje op de hei gaan wonen en daar zo'n ding plaatsen ipv in onze achtertuin met alles gevolgen van dien!! Er zijn genoeg alternatieven voor het opwekken van energie.
Ron Hartman — 02 dec 2018
Dus, Saskia, hebben de bijeenkomsten waar mensen de hakken in het zand zetten, pas zin nadat er meer info is. De gemeente laat het hier m.i. schandelijk over aan marktpartijen en zou er zich met deskundige informatie, tussen moeten stellen?
Saskia — 02 dec 2018
Ik ga Boudewijn niet verdedigen, maar nu ik de publicaties over Raedthuys door de Groene Rekenkamer lees word je wel aan het denken gezet.

Raedthuys en initiatiefnemers op stoel arts ???
Of commercieel belanghebbenden die onderzoek gaan doen of bijeenkomsten gaan organiseren rondom minimale schadelijke effecten voor omwonenden, lijkt niet betrouwbaar en onafhankelijk.
Herman — 02 dec 2018
@ Boudewijn ik heb met u te doen. U bent degene die zich moet schamen voor zulke beschuldigingen.
Ron Hartman — 02 dec 2018
@Saskia: Zo zou het moeten zijn. Echter in de link staat een echte beschuldiging. Ik heb inmiddels TRIODOS waar ik veel vertrouwen in had/heb, gevraagd om op deze discussie te willen reageren.
Saskia — 02 dec 2018
Boudewijn baseert zich volgens mij op publicaties van o.a. De Groene Rekenkamer

"De Groene Rekenkamer is een door ingenieurs, wetenschappers en journalisten opgerichte stichting met als missie":

het kritisch doorrekenen van overheidsbeleid op de gebieden natuur, milieu, klimaat, gezondheid en energie om de kosteneffectiviteit van de besteding van belastingmiddelen te bepalen uitgaande van de beste natuurwetenschappelijke en economische inzichten alsmede het via oude en nieuwe media onder een breed publiek bekend maken van de resultaten van dit rekenwerk.

Cijfermatige controle van economische en/of wetenschappelijke aannames, berekeningen alsmede de daar aan gekoppelde conclusies is de enig juiste wijze om vrij van emotie en objectief vast te stellen of beleidskeuzes productief dan wel contraproductief zijn. Wij rekenen op lokaal niveau maar ook op nationaal en internationvrij aal niveau, waarbij het streven is om op deze wijze bij te dragen aan een mooiere, schonere en gezondere wereld.
Bas — 01 dec 2018
@Boudewijn wat heftig dat je mensen en bedrijven die bijdragen aan de energietransitie schandalig en crimineel noemt. Het is juist schandalig om niet aan groene energie mee te werken. Door dit soort wantrouwen zie ik de toekomst van de aarde en de bewoners zwart in..:(
Boudewijn — 01 dec 2018
Beleggingsfirma Raedthuys aast op uw centjes, wind is bijzaak, winst niet:

Raedthuys ontwikkelt projecten samen met boeren die ze contracten laat ondertekenen waar ze niet meer onderuit kunnen en maakt vervolgens handig gebruik van Rijksregelingen om de omwonenden volledig buiten spel te zetten (SDE+ regeling voor de rendementen, RCR voor het doordrukken van het project zonder betrokkenheid van bevolking of het locale bestuur en de planschaderegeling om de schadeclaims op af te wenden).

Raedthuys deinst er ook niet voor terug om onderzoeksbureaus en onderzoeken die draagvlak moeten aantonen te manipuleren (voorbeeld: “Opinie onderzoek windenergie” van Newcom Research; een klacht bij het MOA heeft dat aangetoond). Natuurlijk worden voor de vorm nog enkele bijeenkomsten georganiseerd over participatiemogelijkheden echter zonder alle bewoners uit te nodigen. Die zogenaamde participatiemogelijkheden hebben trouwens niets om het lijf of zijn een sigaar uit eigen doos. Daarbij gebruikt Raedthuys misleidende teksten als “gratis energie” (windwissel). Dit grenst aan oplichting en heeft veel weg van de praktijken van een criminele organisatie.

Foei Fam. Kristen om jullie buren en wijkbewoners al meer dan een jaar te negeren. SCHANDE !!

Tonnen geld in de zak steken en lak hebben aan noabers.
GELD MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS !
Ron Hartman — 01 dec 2018
Voor niets gaat de zon op en de wind tekeer. Toch moet er eerst geinvesteerd worden om daar profijt van te hebben. De TRIODOS bank lijkt zich eenvoudig te laten bedriegen volgens het stukje van de boze buurman hieronder. Ik ga eens kontakten met de TRIODOS bank om te vragen waarom ze zich zo laten naaien of anderen in het pak naaien. De TRIODOS bank heeft veel te verliezen?
Boudewijn — 01 dec 2018
Beleggingsfirma Raedthuys aast op uw centjes, wind is bijzaak, winst niet:

Raedthuys ontwikkelt projecten samen met boeren die ze contracten laat ondertekenen waar ze niet meer onderuit kunnen en maakt vervolgens handig gebruik van Rijksregelingen om de omwonenden volledig buiten spel te zetten (SDE+ regeling voor de rendementen, RCR voor het doordrukken van het project zonder betrokkenheid van bevolking of het locale bestuur en de planschaderegeling om de schadeclaims op af te wenden).

Raedthuys deinst er ook niet voor terug om onderzoeksbureaus en onderzoeken die draagvlak moeten aantonen te manipuleren (voorbeeld: “Opinie onderzoek windenergie” van Newcom Research; een klacht bij het MOA heeft dat aangetoond). Natuurlijk worden voor de vorm nog enkele bijeenkomsten georganiseerd over participatiemogelijkheden echter zonder alle bewoners uit te nodigen. Die zogenaamde participatiemogelijkheden hebben trouwens niets om het lijf of zijn een sigaar uit eigen doos. Daarbij gebruikt Raedthuys misleidende teksten als “gratis energie” (windwissel). Dit grenst aan oplichting en heeft veel weg van de praktijken van een criminele organisatie.

https://www.groenerekenkamer.nl/3917/beleggingsfirma-raedthuys-aast-op-uw-centjes-wind-bijzaak-winst-niet/

Foei Fam. Kristen om jullie buren en wijkbewoners al meer dan een jaar te negeren. SCHANDE
Ron Hartman — 01 dec 2018
Oef, wat een emotionele (ook helaas giftige) reacties soms hier. Natuurlijk moet je rekening houden met alle mogelijke gevolgen. Zeker als je die kunt voorkomen of verminderen. Je wilt ook aannemen dat een vergunning pas verstrekt zal gaan worden als die gevolgen aanvaardbaar zijn. Toen de 2G zendmasten werden verdicht door het hele land, werden vele argumenten gebruikt door toen nog de meerderheid aan niet-GSM bezitters. Bij de 3G, 4G masten werd het al veel minder. Ieder gebruikte toen zelf immers al 2 en 3G? Paul heeft gelijk waar de behoefte aan elektriciteit de komende jaren 50% toeneemt. Door al die zaken wat buurtbewoners (naast hun GSM-etje) ook gaan doen. Warmtepomp (die alleen overdag in de winter wat stroom krijgt van de zonnepanelen en in de avond gewoon van het stroomnet tapt) Idem voor de e-auto, die laadt gewoon in de nacht van het netwerk. We kunnen voor die 50%, niet in Groningen extra oppompen (dat moet juist extreem minder als we ze niet laten zakken) en of waterstofgas binnen 10 jaar functioneert?. Aan de terugkeer van kwalmende schoorstenen wil je ook niet denken toch? Allemaal mee te nemen bij een oordeel. Succes
Monique — 01 dec 2018
Beste Annemarie,
Je hebt gelijk jij bent consultant bij dit bedrijf, excuus.
Ik vind t alleen jammer en arrogant dat jullie allen absoluut geen medische kennis in huis hebben en desondanks onderzoeken, kennis en zorgen van nationale- en internationale gerenommeerde medici niet serieus nemen. Heel erg jammer.
Dat wij ons allemaal moeten inzetten voor een duurzamer leven daarin steun ik je volledig maar een initiatief waarbij niet stil gestaan wordt bij de gezondheidsrisico s voor zoveel mensen is bizar en onacceptabel. Hiermee help je de mensen niet. Ik ben van mening dat bedrijven en politiek echt serieus een keer moeten luisteren naar de klachten die ontstaan bij mensen die wonen in de buurt van windturbines. Echt luisteren doe je door de tijd te nemen voor iemand, er geen geldelijke belangen spelen en je oprecht interesse voor iemands situatie hebt. Ook hier krijg je dan feiten bovenwater. Een goede gezondheid voor de mensen en de natuur. Want dat is wat we allemaal willen. Alleen het hoe dat is een lastige wanneer er geen ruimte is voor dialoog en dat is het probleem bij jullie idee.
Boudewijn — 01 dec 2018
Paul Cohn heeft zich al meerdere malen druk gemaakt over de fijnstof van de A1 / A35.
Dat met de beoogde hoogste windturbines van Nederland de fijnstof naar duizenden inwoners van Borne wordt geblazen en grote gezondheidsrisico's worden veroorzaakt horen wij deze man niet over.

Komt natuurlijk ook door zijn banden met Raedthuys.
U weet wel van:
https://www.groenerekenkamer.nl/3917/beleggingsfirma-raedthuys-aast-op-uw-centjes-wind-bijzaak-winst-niet/

https://drimble.nl/regio/overijssel/50876550/cda-ronselpraktijken-van-windmolen-exploitanten-in-twente-moeten-stoppen.html
Paul Cohn — 01 dec 2018
Zo, nou weten we wat ze níét willen, maar…
De 15 miljard kWh die ons land nu jaarlijks gebruikt, waar komen die straks vandaan? https://longreads.cbs.nl/trends17/economie/cijfers/energie/
En straks de 50% méér, voor hun warmtepompen en hun E- auto’s?
Als de Noordzee vol is met hun offshore windturbines, waar halen ze dan de overige 91% elektriciteit vandaan? www.clo.nl/indicatoren/nl0064-gebruiksfuncties-van-de-noordzee
De miljoenen tonnen schadelijke en giftige dampen, gassen, zware metalen en chemicaliën die jaarlijks uit elke fossiele centrale komen die ze nog lang niet kunnen of willen missen: waar laten ze die?
www.ruhrbarone.de/ueberparteiliches-aktionsbuendnis-gegen-datteln-iv-vor-neugruendung/73253#

Vragen, vragen, vragen…. Die niet gesteld mochten worden. Het moest een mooi sprookje blijven.
Bas — 01 dec 2018
We moeten blij zijn met initiatieven zoals deze. Door me in te lezen kwam ik erachter dat deze 2 windmolens in een klap 2/3e vd huishoudens van Borne van groene energie kan voorzien.

Het maakt me bang dat de energietransitie zo langzaam gaat door drogredenen en bangmakerij. Alles in onze omgeving kan gezondheidsrisico’s brengen. Het gunstigste wat we kunnen doen om onze leefomgeving te redden is duurzame energiebronnen gebruiken. De babyboomers maken het voor onze generatie kapot :(
Peter — 01 dec 2018
Grappig dat de energievreters rondom de kerkedennen het felst tegen de molens zijn
Ron Hartman — 01 dec 2018
@Bert: Ik roep op tot onderzoek naar bijeffecten ipv meningen te schreeuwen. In windrijke gebieden willen ze graag jouw energie leveren Bert? Dat heb je geregeld?
Annemarie — 01 dec 2018
Goedemorgen, onderstaande als reactie op de reactie van Monique ..

ik ben niet Pondera Consult, ik werk sinds kort bij Pondera Consult samen met 32 andere professionals (natuurkundigen, meteorologen, planologen, akoestiici, milieukundigen etc) met veel passie aan het mogelijk maken van de energietransitie in binnen- en buitenland.

Bij het schrijven van het aangehaalde artikel ben ik overigens op geen enkele wijze betrokken geweest.
Monique — 01 dec 2018
Matthijs Oppenhuizen , Readthuijs Pure energie .
Panteraconsult dat is Annemarie Kristen. Een slager die zijn eigen vlees keurt?????????
Borne wordt wakker
Bert — 01 dec 2018
Ron Hartman heeft zijn zonnepanelen denk ik aan de schaduwkant van zijn huis liggen, hij is duidelijk niet goed ingelezen in de windturbine materie, jammer, wel gelijk een mening klaar. Beetje categorie meteen ja schreeuwen bij het horen van windturbine, maar niet kijken naar efficiency. Als we met dezelfde investering een turbine in een windrijk gebied plaatsen, halen we met gemak 40/100% meer opbrengst. Daar kunnen we heel wat goede dingen mee doen Ron Hartman
wouter — 01 dec 2018
@Bartjens, de provincie Overijssel heeft hiervoor kansrijke gebieden aangewezen, zie hun site. Deze zijn kansrijk omdat het hier harder waait, hogere opbrengst, dus minder compensatie nodig met ons belastinggeld, en daarnaast minder overlast voor omwonenden en beter inpasding in het landschap.
Mchak — 30 nov 2018
Knooppunt Buren is het zenuwcentrum van Twente: het markantste punt om Twente te duiden en te oriënteren.

Helaas hebben we een zeeklimaat met een overheersende zuidwestenwind pal op Borne. Meer onderzoek is nodig.
Ron Hartman — 30 nov 2018
Buurtbewoner: natuurlijk snap ik dat je zoiets nooit gewenst had. Net zomin als een snelweg wat ik meemaakte in het prachtige gebied, toen, ik meen in 1976. Niemand zou ook graag al die rookkwalmende schoorstenen terug willen hebben zoals in de jaren 50. En toch.... moeten er oplossingen gaan komen die meer opleveren dan zonnepaneeltjes die alleen overdag werken. Zouden 6 lagere molens dan een optie zijn? Ik denk oprecht dat daar langs de snelwegen, nauwelijks een bij effect is. Waar zou het anders wel of beter kunnen?
Buurtbewoner — 30 nov 2018
Eric, als jij het zo mooi vind dan hoop ik dat hij bij jou in de achtertuin komt. Kun je er mooi van genieten. Het is belachelijk om deze lelijke dingen aan de rand van een natuurgebied te zetten laat staan zo dicht bij een woonwijk. Er zijn genoeg andere manieren om energie op te wekken. En meneer Hartman, de plek is helemaal niet prachtig. Het is bijna bij bewoners in de achtertuin. Laat staan wat het voor kinderen betekent!
Ron Hartman — 30 nov 2018
Het zou heel interessant zijn om de wederzijdse effecten van de enorme geluidsbron A1 en A35 ter plekke, te matchen met het geluid van de windmolens. Wordt het absorbtie van de ene door de andere bron, of juist vermeerdering, maar tot een beter verdraagbare frequentie? De plek zelf blijft ideaal daar aan dat knooppunt van wegen waardoor slagschaduw niet of slechts zeer gering speelt.
Matthijs Oppenhuizen — 30 nov 2018
Een recent artikel over het geluid van windmolens en gezondheid waarin het ook gaat over de stellingen van huisarts Sylvia van Maanen: https://ponderaconsult.com/windturbinegeluid-en-gezondheid-feit-en-fictie/
Bartjens — 30 nov 2018
Het zou interessant zijn om van actiegroepen een paar locaties aangereikt te krijgen, waar het wel zou kunnen. (meestal is de opmerking; er zijn betere plekken; waar dan??) We ''moeten'' immers op korte termijn aan andere energiebronnen raken? Of... en dat zou erger zijn, is men volstrekt niet overtuigd dat het huidige gebruik van energie bij afnemend gebruik van fossiele brandstof, tot problemen leidt, die echt niet met een paar lelijke ontoereikende zonnepanelen op de daken kan worden opgelost? Om over het afval aan het eind van de korte levensduur maar te zwijgen. Warmte vraag je in de avond. Licht idem. Zonnepanelen zijn vooral leuk voor je koeling in de zomer. (en het sust je geweten). De industrie heeft er WEL voordeel van, maar doet daardoor zelf weer te weinig.
Frank — 30 nov 2018
Mensen komen hun beklag houden maar dan wel met de auto 5 km verplaatsen door Twickel.
Mensen kijk in de spiegel, misschien heb je boter op je eigen hoofd.
Eric oude Avenhues — 30 nov 2018
In duitsland staan die molens ook overal. Ziet er mooi uit. En is de enige manier om de aarde te sparen.

Dit tegen proberen te houden is vechten tegen windmolens. Get real folks, de aarde Vergaat anders.

Feestelijke ingebruikname derde duofiets

Donderdag werd de derde duofiets van Fietsmaatjes in gebruik genomen door wethouder Michael...
13-04-2024

‘De straat is té mooi’

Sinds twee weken is het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg gereed en...
12-04-2024

De ‘kers op de taart’ in de Bornsche Maten

Het is een project van lange adem geweest. Al vanaf 2006 wordt er gesproken over...
11-04-2024

Brand in de afzuigkap

Tegen 18.00 uur woensdag werd de brandweer opgeroepen voor een melding aan de Struisgras. Ter...
10-04-2024

Aanrijding bij spoorwegovergang Azelosestraat

Bij de spoorwegovergang op de Azelosestraat is een aanrijding met een persoon geweest. De NS...
10-04-2024

Woningbrand aan Leeuwerikstraat

Woensdagmorgen ontstond er brand op de bovenverdieping van een woning aan de Leeuwerikstraat. De...
10-04-2024