Weg Verbindingsweg
NIEUW PLAN: TUNNEL IN DE OONKSWEG

Weg Verbindingsweg

De seinen leken al op groen te staan voor de aanleg van een westelijke rondweg om Zenderen naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek naar oplossingen voor de knooppunten Azelo en Buren en het onderliggende wegennetwerk. Zo’n rondweg zou nut en noodzaak van de nieuw aan te leggen Verbindingsweg langs bedrijventerrein Molenkamp ondergraven. Het regionale verkeer zou dan immers veel minder gebruik gaan maken van de Verbindingsweg en bovendien biedt de rondweg een grotere kans op het op termijn realiseren van de knip in de N743 om de Bornsche Maten aan te laten sluiten bij de kern van Borne. Eén van de redenen voor de Verbindingsweg was dat die rondweg om Zenderen nog wel heel erg lang zou gaan duren en de Verbindingsweg als deel van een randwegenstructuur om Borne eerder een kans(je) zou bieden de Provincie over te halen de N743 te knippen.

 

Meer zekerheid

Het College wilde echter eerst meer zekerheden over de verse plannen voor de rondweg om Zenderen voordat men een knoop wilde doorhakken over de Verbindingsweg. Begin december heeft het College een gesprek gevoerd met het provinciebestuur en is overtuigd dat de aanleg slagvaardig ter hand genomen wordt. Binnen zeven jaar zou die rondweg gerealiseerd kunnen worden. Half januari bespreekt het projectteam, met daarin ook vertegenwoordigingen van omliggende gemeenten en het Rijk een plan van aanpak, waarin scope, planning, organisatie en communicatie worden vastgelegd.

 

Tunnel in Oonksweg

De seinen staan dus (bijna) definitief op groen en er kan snel gas gegeven worden. Het College heeft daaruit geconcludeerd dat de aanleg van de Verbindingsweg niet meer noodzakelijk is en stelt de gemeenteraad voor om in plaats daarvan een plan uit te werken om de eerste spooronderdoorgang in de Oonksweg aan te leggen, bij de huidige spoorwegovergang. Ergens in het eerste kwartaal van dit jaar worden de financiële consequenties daarvan in beeld gebracht.

 

De gemeenteraad is uiteindelijk het beslissingsbevoegde orgaan dat moet beslissen over de wijziging van de Totaalvisie, waarvan de Verbindingsweg ‘Stapsteen 1’ was. Maar het lijkt waarschijnlijk dat het College afstemming heeft gezocht met de coalitiepartijen CDA, GB’90 en Borne-Nu, aangezien de Verbindingsweg onderdeel uitmaakt van het coalitieprogramma en het dossier politiek gevoelig ligt. De oppositiepartijen roepen al lange tijd dat de Verbindingsweg overbodig is. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 15 jan 2020
Puinruimen na gigantische geldverspilling op kosten van de burgers. In 2016 maakte ik al een voorstel met schets die de aansluiting van de a1 en a35 bij Azelo liet zien als richting en daardoor betere vertakking in het achterland. De A1 gaat ooit verder daar. Bij gebrek aan enige respons maar doorgestuurd naar Rijkswaterstaat. Op dat moment moest de MER voor de 6 baans A1 eerst en daarna de ontvlechting Regionaal/doorgaand, resulterend in de MirT Er is veel geld verspild door ondeskundigheid en arrogantie van het totale apparaat.
Anne — 15 jan 2020
Mark; was het nou de gemeente of de provincie die beloofde dat er een knip zou komen? Juist omdát het stukje rondweg niet van de gemeente is, moesten juist zij daarover geen beloftes doen . Maar blijkbaar is het in de politiek een gewoonte geworden veel te beloven om iets gedaan te krijgen. Hóe ze dat dan moeten regelen of rechtbreien is een latere zorg. Als ze in eerste instantie maar scoren. Het politieke spel van alledag. Puinruimen is voor de volgende lichting.
Mark — 13 jan 2020
Anne: de N743 is een provinciale weg. Je moet niet bij de gemeente zijn, maar bij de provincie.
Anne — 11 jan 2020
De belofte die destijds mbt de knip in de rondweg is gedaan, was weer een staaltje van gedegen Borns beleid. Hoe kun je immers iets beloven over iets wat niet je eigendom is? Heb me dat vaak afgevraagd waarom de Bornse Maten wél zgn. meer bij Borne zou moeten aansluiten dan de Stroomesch. Daar hebben ze heel wat meer last van doorgaand verkeer lijkt mij zo. En zoals hier al gezegd is, straks is de noodzaak van de knip overbodig als het doorgaande verkeer om Borne heen kan. Daarvoor hoef je toch geen universitaire studie voor te hebben doorlopen om die logica te begrijpen. Dat geld om de knip te maken is beter te besteden voor noodzakelijker zaken.
Ron Hartman — 11 jan 2020
@Mieke en Blom; de meeste mensen snappen nog niet (of lazen het niet in het rapport) dat de MIRT oplossing van de 5 variant bij Azelo betekent dat er nagenoeg helemaal geen regionaal verkeer door Zenderen EN Borne komt. De huidige rondweg wordt dan een gewoon wijkstraatje.
T.T. Blom — 11 jan 2020
Als we oversteekplaatsen gaan aanpakken, weet ik er nog twee levensgevaarlijke: die in de n743 thv de Bornsche maten. Ik mag daar dagelijks met jonge kinderen oversteken, terwijl de weg volgens de belofte en mooie praatjes van de gemeente allang verdwenen zou moeten zijn.

Het wordt tijd dat het college eens de recht rug houdt en zich houdt aan de totaalvisie in plaats van totaal gebrek aan richting.
Mieke — 10 jan 2020
De verbindingsweg weg? Ging het maar ook zo makkelijk met de knip in de rondweg. Het duurt nu nog langer voordat deze wordt gerealiseerd. Hoe lang houdt de Bornse politiek inwoners nog aan het lijntje? Wanneer wordt de belofte ingelost dat de knip er komt?
Lichtgeel hesje — 10 jan 2020
Een tunnel, voor zover dit bouwkundig, logistiek en financieel al haalbaar is, is verplaatsen van een ogenschijnlijk probleem van de ene plek naar de andere plek. Wenselijk is dat ambtelijk Borne eerst maar eens een mobiliteitsplan opstelt, gebaseerd op feiten en niet op politieke agenda's cq beleving van ogenschijnlijke verkeersdrukte tussen west en oost.
Ron Hartman — 10 jan 2020
@Ton: Het verkeer over de Oonksweg en dus langs 't Olthof zal fors afnemen, omdat de Oonksweg alleen nog verkeer vanaf de Stroom-Esch hoeft te verwerken. En natuurlijk de vrachtwagens van de Molenkamp zelf, maar alle regioverkeer gaat voortaan langs Borne heen.
Probleem is dat een tunnel wel weer een extra zuigkracht heeft voor mensen die perse geen risico willen lopen om een keer voor het spoor stil te komen staan. Strategisch is het voor t Olthof dan ook wenselijk om te pleiten dat de tunnel in de Azelosestraat komt. Heel veel burgers willen dat ook. Gewoon West- en Oost Borne altijd verbonden. De burgers moeten ook meebetalen, dus ook mee beslissen?
Ton — 09 jan 2020
Kun je zien wat een coalitieakkoord waard is.
Van de huidige partijen kun je niets op aan. Bewoners van 't Oldhof steeds een rad voor de ogen te draaien. In het verleden belooft dat de huidige Oonksweg tijdelijk zou zijn. Toen de Verbindingsweg belooft maar nu weer van de baan. Wat hebben inwoners aan zo'n college. Besluiteloos en geen deskundigheid. Beter eerst Zenderen oplossen en dan de oplossing voor heel Borne zoeken. Wat hebben de inwoners aan deze politieke partijen die steeds heen en weer zwalken. Bij de volgende verkiezingen een nieuwe partij die standvastig is en beloften nakomt.
Werk eerst alle plannen uit en investeer dan.
Ook de andere spoorwegovergangen moeten uitgewerkt worden en dan weet men of er voldoende geld is om te investeren.
Het is ook van belang het totale financiële kader in beeld te brengen ook in relatie tot de uitkomsten van de bestemmingsplannen. Misschien zijn hier ook nog verrassingen te verwachten. De ozb verhogen kan niet de oplossing zijn.
T Huiskes — 09 jan 2020
Een prima idee voor de spoorwegondergang in de Oonksweg. Tevens eentje voor de Azelosestraat EN de Deldensestraat ... 3 in een 1 keer - voor de aanbesteding daarvan misschien een goede prijs betalen na onderhandeling? Maar dat zal wel te veel van het goeie zijn (in de jaren '80 was er even sprake van dat dit zou gebeuren inderdaad). Wel jammer. Kijk naar Almelo bijv. en daar is het nu stukken veiliger rond deze spoorwegondergangen.
w.g.kub — 09 jan 2020
Beste Heer Kruizinga,

Klopt, maar ik niet op die ...oten van CDA, Borne- NU of die bende van Kotteman!!! Vr Grt.Kruizinga
Gert Jan Kruizinga — 09 jan 2020
Beste h.houtman, stemmen op wie wel of niet bepaald de Bornse burger zelf wel. Vr Gr
Ron Hartman — 09 jan 2020
Voor Zenderen kon het niet beter geregeld worden. Vanaf Albergen bovenlangs en langs Twence. Dat kost daar zeker een paar mooie plekken zoals wellicht de Tinkerhoeve en enkele anderen, maar is denk ik het offer waard waar de infrastructuur nu haast perfect is te noemen. Zelfs de zachte knip in Borne is in zicht, waar Almelo-Hengelo verkeer meegaat in de stroom A1 verkeer over de 5B/A en het A35 verkeer al direct bij het zorghotel wordt afgesplitst. Inderdaad; tel de zegeningen en ruim uitkopen. Dan maar van het al betaalde WOZ potje. Burgers willen voor die riante uitkoop vast wel zolidair zijn?.
Christian Sand — 09 jan 2020
@Henk Semmekrot: Niet gegrepen is altijd mis, niets zeggen is niet gehoord worden.
Wat er wel of niet mogelijk is, dat is niet aan mij. Door het te benoemen wordt er misschien (opnieuw) over nagedacht.

Uiteraard, met het resultaat tot op heden ben ik zeker tevreden. Dit neemt echter niet weg dat er ook (nieuwe) mensen ontevreden zullen zijn. Ik vind het ook van belang dat deze mensen uiteindelijk gehoord worden en dat hen een passende vergoeding of oplossing wordt aangedragen. Met elkaar veroorzaken we deze door welvaart gedreven kwestie. Met elkaar moet er ook een passende oplossing komen die uiteindelijk ook de minst blije partijen een beetje tevreden kan stellen. Hier ligt nog wel een uitdaging voor de komende tijd denk ik.
H. Houtman — 09 jan 2020
Maar Bornse burger, onthoud het volgende wanneer u de volgende keer in het stemhokje staat: CDA, GB’90 en Borne-Nu hebben kostte wat kost de verbindingsweg door willen drukken. Ondanks tegenstand van bevolking en ondernemers.

Nu maar even opletten of de geplande OZB-verhoging voor de verbingsweg door deze partijen geschrapt gaat worden...
Henk Semmekrot — 09 jan 2020
Christian, je grijpt te hoog! Met iw voorstel van het verleggen van het spoor in Borne. Al eerder is gebleken, dat dit veel te duur wordt. Tel je zegeningen met dit resultaat!
Ron Hartman — 08 jan 2020
Het zou verstandig zijn om alle rapporten uit 2014 ev te vergeten en een studie te laten doen met de nieuwe werkelijkheid van het feit dat behalve vanaf de Stroom-Esch, geen regionaal verkeer meer in of door Borne gaat. Dat regioverkeer gaat dan vanaf Twence bij Azelo rechtstreeks naar de A35 en de 5A/B brengt dan alleen nog A1 verkeer langs Borne naar de A1. Het splitsen van de verkeersstromen gebeurt bij het zorghotel io. (wegrestaurant?)

Een tunnel wordt dus nagenoeg volledig voor (en door) de Bornse burgers gemaakt. De Azelosestraaat is daarbij voor de burger een gewenst object om Oost- en West met elkaar te vebinden ingeval van enige overlast of hulpvraag.
En ja, de rotonde bij de Prins Bernhardlaan moet dan groter worden tbv het Molenstraat-verkeer via de Bornerbroeksestraat, maar een veiliger rotonde daar, is een vurige wens. Het belang voor de burgers weegt nu veel zwaarder dan voorheen en gelukkig hebben we daar de volksvertegenwoordigers voor!
Christian Sand — 08 jan 2020
Goed om te lezen dat de aanleg verbindingsweg wordt geannuleerd. Het geld dat hiermee bespaard wordt (de OZB is al met 8% omhoog voor deze weg) zullen we als inwoners van de Gemeente Borne niet terug zien verwacht ik. Een deel kan gebruikt worden voor de aanleg van de tunnel in de Oonksweg, samen met het geld dat ProRail beschikbaar stelt. Nog beter zou zijn om het volledige spoor te verleggen zodat deze tegen de A1/A35 komt te liggen. Station Borne moet dan verplaatst worden naar de Veldkamp. Wordt heel wat geld mee bespaard wat anders in ondertunneling van de overige spoorwegovergangen moet worden gestoken en Borne raakt op de koop toe zijn spoorse doorsnijding kwijt.
Wat nu de eerste aandacht nodig heeft is opkomen voor de belangen van degenen die dadelijk dichtbij de aan te leggen Westelijke Randweg zullen wonen. Het leefgenot van mensen waarlangs de nieuwe weg wordt aangelegd zal worden aangetast. Hiervoor moeten middelen beschikbaar worden gesteld vanuit Provincie + Gemeente
g.j.kruizinga — 08 jan 2020
Beter wachten met de tunnel in de Oonksweg tot de westelijke rondweg gereed is. En dan kijken of de Azelose straat geen betere oplossing is.
mark — 08 jan 2020
goed nieuws.
Paul Cohn — 08 jan 2020
Alleen met de oogn van n aander zee’j oe eagn gebrek ‘t best.
wgkub — 08 jan 2020
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!!!

21 zienswijzen op Bornse Energievisie

De Energievisie, waarin wordt beschreven hoe Borne inhoud gaat geven aan de doelen van het...
22-04-2021

Ook Borne tegen tariefsverhoging Twence

In navolging van vele Twentse gemeenten heeft ook Borne zich uitgesproken om op de komende...
21-04-2021

Geld op de plank voor Huis van Borne

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om 5,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het samenwonen...
20-04-2021

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021