Borne wil wel bouwen, maar mag niet
TEGENSTELLING TUSSEN LANDELIJK BELEID EN LOKALE PRAKTIJK

Borne wil wel bouwen, maar mag niet

Premier Rutte dreigde onlangs nog gemeenten te zullen dwingen om meer woningen te bouwen vanwege de krapte op de huizenmarkt. Er moet meer en sneller gebouwd worden, maar doelstellingen worden niet gehaald. Het zijn de lokale overheden die over bouwplannen gaan en daar zou te veel getreuzeld worden. In Borne is eerder het omgekeerde het geval. De gemeente wil graag meer woningen in de Bornsche Maten kunnen bouwen, de plannen lagen er al, de vraag naar woningen in de nieuwbouwwijk is er zeker, maar Borne mag van de Provincie maar 90 woningen per jaar bouwen. Regionale afspraken. En daarin zit voorlopig geen beweging.

 

‘Complex verhaal’

“De overheid praat soms met twee monden”, verzucht wethouder Martin Velten. “In Den Haag roept men dat er meer gebouwd moet worden, maar ambtelijk vindt men in Zwolle dat het niet verantwoord is om de rem eraf te halen.” Er wordt gewezen op prognoses die zouden wijzen op ‘slechts een bobbeltje’ in de toename van de vraag. Ondertussen merkt men in Borne hoeveel belangstelling er is voor de nieuwe woningen die er wel gebouwd worden. Men staat er bij wijze van spreken voor in de rij. Maar meer bouwen mag niet.

 

“Daar is de Provincie heel strikt in. Onlangs zijn de huidige afspraken nog eens bevestigd. Heel jammer. Borne kan wel 3000 woningen bouwen, maar de vierde fase in de Bornsche Maten mogen we niet verder ontwikkelen.”

 

Diverse raadsleden vroegen tijdens het Politiek Beraad om eens van gedachten te wisselen over het woningbeleid in z’n algemeenheid, onder andere vanwege deze ogenschijnlijke tegenstelling tussen landelijk beleid en de lokale praktijk. Hoe valt dat te rijmen? Volgens Velten is het een ‘complex verhaal’.

 

Historie

De plannen voor de Bornsche Maten stammen uit de tijd van de gemeentelijke herindeling. Bornerbroek ging naar Almelo en Borne kreeg de opdracht om in eerste instantie meer dan 3000 woningen te bouwen om in de regionale woningbehoefte te voorzien. In 2002 werd er begonnen met het ontwikkelen van een Masterplan. In 2006 verrezen de eerste woningen. Ondertussen veranderde er van alles. De crisis zorgde voor een vertraging in de plannen én de ideeën over hoe er gebouwd moest worden veranderden ook. Liever geen buitengebied opofferen, maar in eerste instantie kijken naar mogelijkheden om binnen de bebouwde kom woningen te realiseren.

 

Muurvast

Dat leidde ertoe dat Borne plotseling werd geconfronteerd met geluiden dat er een streep moest door de plannen van de Bornsche Maten. Aanvankelijk zelfs zou er per direct gestopt moeten worden met bouwen. Daarmee zou Borne met een half afgebouwde wijk blijven zitten én met een enorme financiële strop. Na koortsachtig bestuurlijk overleg bleef de schade enigszins beperkt, maar in totaal meer dan 2200 huizen mochten er niet komen. En het tempo moest omlaag: 90 woningen per jaar maximaal. En zo zijn de afspraken nog steeds. Vooralsnog muurvast. (AJ)

 

Foto boven © Gertjan Veldman

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 19 jan 2020
Bram: ben je nu niet ietwat goedkoop bezig? Ook in jouw tijd ontspoorde de bouw in Borne die nagenoeg volledig werd overgelaten aan enkele (nu te dominante) ambtenaren die vol in de vijver van projectontwikkelaars konden vissen. Zoals je weet is dat wederkerig en kan in het ergste geval tot ongewenste netwerken leiden. De politiek heeft vaak alleen naar de opbrenstcijfers van de grond (grex) en de globale beeldplannen gekeken. Veel te weinig in elk geval naar een evenwichtige opbouw van doelgroepen. Dat werd zogenaamd en soms voor het sociale gezicht, opgelost door zorgwoningen toe te staan omdat die geen effect op de wooncontingenten hadden. Hoeveel procent van de woningen in de Bornse Maten is eigenlijk Sociale woningbouw? Heel laag???!!!
Bram Donkers — 17 jan 2020
Niet anderen en andere situaties de schuld geven, maar gewoon proberen anderen met andere inzichten kennis te laten maken. Concentreren op kansen, niet zoeken naar verontschuldigingen.
Paul Cohn — 17 jan 2020
Het is verstandig om na te denken vóór een besluit genomen wordt: momenteel wordt een 2-tal pakhuizen voor beter gesitueerden gebouwd in de Bornsche Maten, pal naast twee drukke, dubbele stop-and-go kruisingen en op nog geen 100 meter van een meetpunt voor fijnstof en stikstof(dioxide).
Via de burgersensor LTD_16661 geeft het RIVM op https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ de daar uit berekende uurlijkse luchtkwaliteit op die plaats aan. (dus niet alles 'illegaal weggemiddeld' over 4 weken zoals Borne deed)
Ik heb met materiele en gezondheidsschade mogen ervaren wat er gebeurt als dat verzuimd wordt. https://indebuurt.nl/hengelo/genieten-van/toen-in/toen-in-hengelo-vervuilde-grond-in-old-ruitenborgh~22556/
Lucht- en bodem-kwaliteitseisen zijn er niet voor de kat zijn edele delen!
Harry — 17 jan 2020
Bouw in Zenderen eens een paar huizen voor onze jeugd.
Gemeente Borne ziet alleen de noemde maten in hun troebele ogen.
Ron Hartman — 16 jan 2020
De overheid praat met veeeel meer monden hoor. Het is een kwestie van prioriteit in de Gemeente Borne zelf of ze rechttoe rechtaan wil bouwen in de weiden met extra stikstof problematiek, of meer aan herbouw in het bestaande doet.

21 zienswijzen op Bornse Energievisie

De Energievisie, waarin wordt beschreven hoe Borne inhoud gaat geven aan de doelen van het...
22-04-2021

Ook Borne tegen tariefsverhoging Twence

In navolging van vele Twentse gemeenten heeft ook Borne zich uitgesproken om op de komende...
21-04-2021

Geld op de plank voor Huis van Borne

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om 5,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het samenwonen...
20-04-2021

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021