Behoefte aan acht woonwagenstandplaatsen
NAAST VIER PLEKKEN AAN DE BLAUWGRAS NIEUWE LOCATIES IN ONDERZOEK

Behoefte aan acht woonwagenstandplaatsen

Uit onderzoek blijkt dat er in de gemeente Borne behoefte is aan in totaal acht woonwagenplekken. Borne kent tot nu toe één woonwagenlocatie met vier plaatsen aan de Blauwgras in de wijk Stroom Esch. Door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin is bepaald dat woonwagenbewoners een minderheidsgroep zijn met een eigen culturele identiteit die beschermd dient te worden door de overheid, moet de gemeente Borne ruimte zoeken om aan de vraag van woonwagenbewoners tegemoet te komen. Voor nieuwe locaties gaat de zoekrichting momenteel naar een plek aan de Woolderweg (voormalige MAVO Stella Maris) en ten noorden van de Bornsche Maten.

 

Onderzoek

Tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad over het woonbeleid in z’n algemeenheid werd uitleg gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de woonwagenlocaties. Als gevolg van het nieuwe beleid is er door een extern bureau onderzoek gedaan naar de behoefte aan woonwagenplekken en naar mogelijke locaties. Naast de huidige vier woonwagens blijken er acht nieuwe aanvragen bij de gemeente binnengekomen te zijn. Een deel daarvan zou zich in meerdere gemeenten hebben ingeschreven, maar geen binding met Borne hebben en/of afstammen van een woonwagenbewoner. Voorwaarden om binnen de doelgroep te passen.

 

Diverse locaties beoordeeld

Uiteindelijk bleken er nog vier legitieme nieuwe aanspraken te zijn. Dat betekent dat Borne naast de vier plekken aan de Blauwgras nog vier woonwagens moet faciliteren binnen de gemeentegrenzen. Diverse locaties zijn de revue gepasseerd, waaronder de Kleiweg, Steenbakkersweg, De Bieffel, het Ridderspoortje, de Woolderweg en ten noorden van de Bornsche Maten. De locaties werden beoordeeld op verschillende criteria, waarna er nog twee locaties overbleven: de Woolderweg en ten noorden van de Bornsche Maten.

 

Een collegebesluit over de nieuwe locaties is nog niet genomen en de discussie in de Raad moet ook nog plaatsvinden, maar vooralsnog richt de zoektocht zich op deze twee gebieden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
ks — 04 mrt 2020
Op de Stroom Esch was al een lokatie in de ontwikkeling opgenomen. Maar die grond werd later verkocht onder anderen aan de ambtenaren van de gemeente.
Frans Spekschate — 27 feb 2020
Hoezo regenwateropslag voor de wijk Wensink-Zuid.
Paul Cohn — 19 feb 2020
75 jaar geleden werden wij bevrijd van hen die voor minderheden een “Endlösung” voorstonden. Niet alleen Joden en homo's, ook Roma en Sinti werden massaal het slachtoffer.
Ik hoop dat de huidige inwoners van Borne niet alleen door een juridische uitspraak wat toleranter zijn jegens hun medemensen.
Rene — 18 feb 2020
Zet de woonwagen maar in de beeldentuin achter het gemeentehuis

RK Kerk Zenderen eert jubilarissen

Aan het einde van de Eucharistieviering zondagmorgen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen...
22-11-2020

Vermakelijke ‘Alles is anders’ in première

Zou het kunnen? Dat was de afgelopen maanden voortdurend de vraag bij Karin Nijhof van het...
20-11-2020

'Had ik maar bij jullie aangeklopt'

Vandaag is het precies 76 jaar geleden dat de Engelsman Jimmy Taylor, hangende aan zijn...
19-11-2020

Verkeersregelaars bij spoor toch niet wegbezuinigd

Begin oktober informeerde het college van B en W de gemeenteraad over de voortgang van de in...
18-11-2020

Zonnepark op de Elhorst-Vloedbelt

Naast een mestverwerkingsinstallatie, waarvoor de Raad van State onlangs het definitieve groene...
16-11-2020

Tegenstanders stappen uit participatieproces...

Vertegenwoordigers van de actiegroepen ‘Geenwindmolensbijwoonwijken’ en...
15-11-2020