Voorstel nieuwe woonwagenlocatie voor eind dit jaar
ZOEKTOCHT BEPERKT ZICH NIET TOT WOOLDERWEG EN PIEPERSVELDWEG

Voorstel nieuwe woonwagenlocatie voor eind dit jaar

De zoektocht naar locaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen is in een volgende fase beland. Uit een eerste verkennend onderzoek in 2019 bleek dat de gemeente Borne, volgens wet- en regelgeving plaats zou moeten bieden aan acht woonwagens in totaal. Nu staan er drie aan de Blauwgras in de Stroom Esch. De initiële gedachten gingen uit naar een nieuwe locatie aan de Woolderweg en ten noorden van de Bornsche Maten. Inmiddels is een stedenbouwkundige tot het advies gekomen om de zoektocht niet te beperken naar deze twee gebieden.

 

“Het is heel gecompliceerd”, vertelt wethouder Martin Velten. “Je mag woonwagens niet zomaar ergens achteraf op een industrieterrein plaatsen. Bovendien wil je dat de bewoners binding houden met de gemeenschap. Uit gesprekken met een delegatie van de woonwagenbewoners blijkt dat ook zij er belang bij hebben om in de samenleving te aarden.” De zoektocht is geen gemakkelijke. “In Borne is het moeilijk een geschikte locatie te vinden.”

 

Onrust

Met name bij de kopers van kavels in de Bornsche Maten was er veel onrust ontstaan nadat de resultaten van het eerste onderzoek naar buiten kwamen. Er zouden geluiden zijn dat het plan om aan de Piepersveldweg woonwagens te faciliteren inmiddels van de baan is, maar volgens Velten is die conclusie voorbarig. “Op dit moment zijn we er nog mee bezig en sluiten niets uit.” Zo wordt eveneens overwogen om de vierde standplaats aan de Blauwgras toch weer in gebruik te nemen.

 

Door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin is bepaald dat woonwagenbewoners een minderheidsgroep zijn met een eigen culturele identiteit die beschermd dient te worden door de overheid, moet de gemeente Borne ruimte zoeken om aan de vraag van woonwagenbewoners tegemoet te komen. Die vraag blijkt voor Borne te bestaan uit acht legitieme aanvragen. “We gaan nog eens kritisch kijken naar de aanvragen, maar we hebben in ieder geval één nieuwe woonwagenlocatie nodig. Met de extra plek aan de Blauwgras redden we het niet.”

 

Duidelijkheid

De wethouder denkt voor het einde van het jaar een voorstel voor een locatie te hebben liggen. “We kunnen ook niet te lang meer wachten, want we willen geen toestanden zoals in de Hof van Twente en bovendien moeten we ook duidelijkheid bieden aan zowel de woonwagenbewoners als de omgeving.” Voordat de beoogde locatie ook daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden zullen er de gebruikelijke procedures en bezwaarrondes volgen. “Maar waar de locatie ook komt”, besluit Velten, “er wordt heel goed gekeken naar een goede inpasbaarheid. Dat is in het belang van alle kanten.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Frank — 30 nov 2020
Helaas moesten wij via via horen rondom de woonwagen plannen bornsche maten, masterplan gaf hierover niks aan. Dus gemeente gebeld. Die verzekerden ons dat zij nooit problemen hadden met woonwagenbewoners en dat als de locatie Piepersveldweg gekozen zou worden, de woonwagens ver weg, uit t zicht en achter een groenwal geplaatst zouden worden. Nu lees ik dat er een rechtzaak loopt (eis tbs, brandstichtende man die onder forse invloed van middelen in zijn auto is gestapt en weg racte door n woonwijk. Hier lees ik dat de woonwagen bewoners gebaat zijn bij integratie. Hoe ziet de gemeente die integratie voor zich, als t per definitie gaat om n groep die erop gebrand is de eigen gesloten cultuur voort te zetten? Is dit ook in t belang van de Bornsche maten? Of is het plan sociale controle inzetten? Als je echt wil integreren koop dan gewoon een huis, betaal evenredig belasting etc. En hoe compenseert de gemeente voor waarde daling? ...dag aanzien Bornsche maten...
MarissaD — 01 okt 2020
Ook wij staan op de lijst voor een wagen. Hopelijk krijgen we snel duidelijkheid. Jammer dat veel mensen dit als negatief zien is nergens voor nodig. Zelfs wij onder elkaar weten niet welke andere 7 gereageerd hebben. We hopen snel iets te horen.
Stephan — 25 sep 2020
Wat is er mis met Landgoed Wildyk?
Ruimte zat toch? En genoeg onverkochte kavels.
Albert van Daellen — 25 sep 2020
De oude plek van het CJV-gebouw, Mooi beschut en toch centraal.
Lichtgeel hesje — 25 sep 2020
Is toch wel meegenomen in de Begroting door de Wethouder, of is/wordt dit wederom een financiële flater? PS plein voor het Gemeentehuis is ook altijd nog een optie als locatie....
mark — 25 sep 2020
Zet ze allemaal in dezelfde wijk (Stroomesch) Dan heeft alleen die wijk overlast en hoef je alleen daar maar te handhaven.
Frans Edelijn — 25 sep 2020
Gezien de ervaringen in de wijk Stroomesch is het raadzaam uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het zoeken van een woonwagenlocatie in een woonwijk. Mooie wollige verhalen helpen niet.

Eindconclusies BornePanel

Het Borns Onderzoek Platform deed onderzoek naar het BornePanel, de burgerpeiling die sinds 2017...
24-01-2021

‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’

Het lijkt erop dat er landelijk een avondklok gaat gelden vanaf komend weekend. Het is in ieder...
20-01-2021

Vervolgproces azc onder vergrootglas

Uit de vele, vele vragen van raadsleden tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het...
19-01-2021

Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek

In de ingelaste raadsvergadering van 14 januari werd met meerderheid van stemmen een motie van...
14-01-2021

Uitsluiten biologische varkenshouderij niet...

Het blijkt niet mogelijk te zijn om aparte regels te maken voor biologische varkenshouderijen en...
14-01-2021

Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’

De optie om het azc-gebouw in Azelo, tegen eerdere afspraken in, opnieuw aan het COA te verhuren...
13-01-2021