Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan Verbindingsweg
INCLUSIEF SPOORONDERDOORGANG IN DE OONKSWEG

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan Verbindingsweg

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding, vanaf de Zuidelijke Randweg in Borne om Zenderen heen richting de N743, en in plaats van de Verbindingsweg langs bedrijventerrein De Molenkamp met spooronderdoorgang een tunnel in de Oonksweg aan te leggen, dan is dat financieel een stuk voordeliger. Vanaf volgend jaar is er dan 1,3 miljoen beschikbaar om het weerstandsvermogen aan te zuiveren en de structurele lasten worden vanaf 2024 zo’n twee ton lager.
 

Investering

Het zijn vooralsnog ruwe berekeningen die de gemeenteraad donderdagavond tijdens een informatieavond te horen kreeg. Het voordeel voor de begroting zit ‘m voornamelijk in het feit dat de Vloedbeltverbinding een provinciale weg wordt en het onderhoud dientengevolge ook voor Zwolle is. Borne moet wel bijdragen aan de weg. Geschat is 5 miljoen. De investering voor Borne in de Verbindingsweg stond in de boeken voor 12 miljoen. Voor de aanpassingen in de Oonksweg, een gemeentelijke aangelegenheid, is tussen de 4 en 5 miljoen nodig. De middelen zijn al begroot en onder andere opgebracht door ozb-verhogingen. Subsidies, waaronder een groot bedrag van Prorail, blijven in beide opties beschikbaar.
 

Grote plaatje

Het lijkt steeds waarschijnlijker dat de Vloedbeltverbinding er komt. En blijkbaar kan het ook snel gaan als zowel Rijk, Provincie als omliggende gemeenten het met elkaar eens zijn. Voor Den Haag is de weg een onderdeel van het grotere plaatje om rondom de knooppunten Buren en Azelo een robuust onderliggend wegennetwerk aan te leggen. Het plan is om A1 en A35 op den duur te ontvlechten en vanaf knooppunt Azelo een ontsluiting op de nieuwe Vloedbeltverbinding te maken, waarvandaan verkeer richting Albergen en verder z’n weg kan vervolgen, zonder langs Borne en door Zenderen te gaan.
 

Het zou betekenen dat afslag Borne West wordt afgewaardeerd en het in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn om via die afrit vanuit Borne richting Almelo de rijksweg op te gaan.
 

Aanpassing Totaalvisie

Voor de zogenaamde Totaalvisie van Borne betekent het dat ‘stapsteen 1’, de Verbindingsweg met tunnel, vervangen wordt door de onderdoorgang in de Oonksweg. De gemeente blijft het belangrijk vinden om ‘van buiten naar binnen’ te werken met tunnels/verbeterde overgangen bij het spoor, om een aanzuigende werking in het centrum tegen te gaan. Het idee is om, bijna tegelijkertijd, een fietsonderdoorgang te maken in de Bornerbroeksestraat, waardoor ook het vervolg van de F35 zal lopen. De overgang op de Deldensestraat is al aangepast.

 

Blijft over een tunnel in de Azelosestraat. Dat ligt allemaal wat verder in de toekomst, net als een eventuele knip in de N743 ter hoogte van de Bornsche Maten. Voor dat laatste is de medewerking van de Provincie nodig. De verwachting/hoop is dat een Vloedbeltverbinding daarop een gunstige invloed heeft.

 

De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de infrastructurele plannen. Op 13 april wordt er weer over gesproken, in samenhang met alle andere grote ambities. En ten slotte verwacht men op 25 mei de weg te vervolgen en rechtdoor te rijden op de Verbindingsweg, dan wel af te slaan richting Oonksweg/Vloedbeltverbinding. (AJ)

 

Foto boven (Bornerbroeksetraat) © Dirk de Graaf. Foto in de tekst, impressie Verbindingsweg

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 02 mrt 2021
@Paul: de N35 die tzt vanaf knooppunt Azelo via de Vloedbeltweg de huidige fly-over bij knooppunt Buuren zou kunnen nemen als afslag van de Aamaatweg, geeft je terechte zorg over de geluids- en andere overlast. Het tracé is goed , maar moet vanaf het begin serieuze aandacht krijgen voor de aanwonenden en de wijk waar jij woont.
Paul Cohn — 01 mrt 2021
@Ron Hartman: …”graag wat meer technische achtergronden zien op de kieslijsten”…
Ron, ik herhaal: geluidoverlast, luchtkwaliteit, gezondheid, inwoners: allemaal verkiezingsretoriek.
Tot op heden stelt de gemeente dat het geluid na ontbossing en aanleg van Aamaatweg en Kluft als 80 km/u autoweg nog steeds minder zou zijn dan 46 dB(A).
Raadsleden trappen tekens weer in “wiens brood men eet diens taal men spreekt”-rapporten:
www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0147.BpZR001-ow01/b_NL.IMRO.0147.BpZR001-ow01_tb5.pdf
Het betreft NOG STEEDS schattingen en/of berekeningen want METEN vinden onze politici te duur.
Zowel de Rijksoverheid als de Atlas van Overijssel geven al jaren beduidend hogere waarden op. Dat die verdraaide bewoners van Letterveld dag-en-nacht tot 30 dB(A) hóger meten zal wel komen doordat ze geen politieke maar “technische achtergronden” hebben.
Ron Hartman — 01 mrt 2021
De verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo en er daardoor sneller dan gedacht 2 x 3 banen komen, maakt dat het weefvak tussen Azelo en Buuren breder zou moeten worden, OF de A1 en A35 worden gescheiden. Er is gekozen voor het laatste. Het 5a/b traject hield altijd al rekening met die mogelijkheid. Het A35 verkeer zal tzt via Azelo-Zenderen-Borne gaan. Dat je een mening geeft nav de presentaties is de schuld van de slechte voorlichting, waarin dit hot item buiten beschouwing bleef voor het Vloedbeltraject. Eigenlijk misleiding, maar politici zijn er gelukkig mee en strooien met meningen. Jammer dat dit zo verdomd veel geld kost. Kijk alleen wat die waanzinnige GVW meningen al gekost hebben. Ik zou graag wat meer technische achtergronden zien op de kieslijsten.
Johan Wierda — 28 feb 2021
@Ron
Op dit medium verkondig ik net als vele anderen mijn opvatting en reageer zo nu en dan op andere opvattingen.
Volgens is dat ook de bedoeling van dit medium.
Ron Hartman — 28 feb 2021
Mooi, dan weet je dus dat het spoor al heel lang, een gepasseerd station is.
Johan Wierda — 28 feb 2021
@Ron.
Uit betrouwbare bron weet ik dat er sprake s van een volledige "reset" van het bewuste knooppunt.
Details ken ik niet, heb er van begrepen dat het de bedoeling dat m.n. de aansluiting A1/35 wordt aangepast met in acht name van aansluiting op de nieuwe afslag.
Er is inmiddels ook al een houtwal gekapt.
Henk — 28 feb 2021
Ron een aansluiting op knooppunt Azelo is DE oplossing. Alleen duurt dit nog zeker 15 jaar (Rijkswaterstaat) Wat men nu wil realiseren met de Vloedbeltverbinding is een aansluiting ergens tussen het politiecentrum en Borne West. Het zal dus daar echt wel aanzienlijk drukker worden. De aansluiting op knooppunt Azelo laat dus nog wel op zich wachten als deze er ooit al zou komen.
Waarom eerst deze noodoplossing. Nu moet je gaan voor eens en altijd: het oplossen van het echte probleem.
Ron Hartman — 28 feb 2021
@Henk en Johan. Vertel nou eens hoe je rechtstreeks het verkeer dat om Zenderen heen is geleid, op het knooppunt Azelo laat komen en de afslag Borne West rustiger wordt? DAAROM wordt die weg 50 miljoen! Denk eens wat breder en laat dat spoor los!
Henk — 28 feb 2021
Als de weg er dan echt moet komen dan maar parallel langs het spoor. Dit is de minst belastende ingreep voor de natuur en het milieu. Aanleggen in combinatie met de F35 aan de Noordzijde vh spoor. Almelo legt aan die zijde ook de F35 aan. Het Flier, Tusveld en de Doorbraak worden zo ook geen schade aangedaan en minder doorsnijding vh landschap.
Johan Wierda — 28 feb 2021
De overheid en voorlichting daar weten we inmiddels alles van, veelal vanuit zichzelf redenerend en niet nadrukkelijk klantgericht, de boodschap blijft hangen in formeel, juridisch taalgebruik, vandaar ook je struikelt over de juristen bij de overheid.
Langs het spoor heeft mijn voorkeur omdat het landschap zo min mogelijk wordt aangetast.
De Bornse gemeenschap is een open gemeenschap, gericht op het ontvangen van zoveel mogelijk bezoekers, zie bijv. de "Rode draad" manifestatie, ook de de middenstand vaart er wel bij, als ze het alleen van Bornse klandizie moeten hebben kan de helft de deuren wel sluiten.
Dus vandaar mijn redenering dat het verkeer voor en langs Borne heel lastig is te scheiden, vanuit het oogpunt van economische en culturele belangen, zodat Borne in staat blijft zich als opzichzelf staande gemeenschap te blijven manifesteren.
Wel moeten we waken vooral te populistisch en megalomane trekjes bij sommige politieke partijen.
In dat opzicht vertrouw ik op corrigerend vermogen van de kiezer.
In dat opzicht doet de raad er goed aan de kiezer serieus te nemen en hooguit besluitvorming voor te sorteren en de kiezer in de gelegenheid te stellen bij de verkiezingen van 2022 zijn/haar voorkeur uit te spreken.
Dat belooft op zijn minst een spannende campagne en na ruim 10 jaar moeizaam modderen kan 1 jaartje er nog wel bij, lijkt mij.
Ron Hartman — 28 feb 2021
De voorlichting hapert inderdaad. De gemiddelde burger heeft geen notie wat het verschil is tussen de oude 5b (in jouw geval je keuze om die langs het spoor te leggen) en het Vloedbelttraject dat vooral de directe afwikkeling bij het knooppunt Azelo tot einddoel heeft. De doelen op korte termijn zijn het nagenoeg stilvallen van de huidige rondweg langs de Bornsche Maten en het verdwijnen van Regionaal verkeer IN Zenderen. Vertel nou eens welk voordeel het volgens jou heeft om het Regionaal verkeer (net als de GVW deed) naar Borne te trekken? Ik ben superblij met de laatste keuze. De Doorbraak blijft helemaal uit beeld en alleen bij het kleine toevoerslootje komt een fietstunnel denk ik. De voordelen voor de tienduizenden gezinnen in de Gemeente Borne zijn immens.
Johan Wierda — 28 feb 2021
@Ron.
Op een bierviltje ontstaan vaak mooie en creatieve ideeën. In dat opzicht vind ik jouw opvatting van miskenning getuigen van zowel Christian alsmede de roemruchte Bornse horeca.
Beiden verdienen een beter lot, mede gezien de huidige misère.
De klaarblijkelijk nu gekozen oplossing is in mijn ogen de minst pijnlijke, het spoor doorsnijdt al ca. 100 jaar het essenlandschap daar kan makkelijk nog een weg langs en bespaar je het fraaie Tusveld een pijnlijke ingreep.
De "slimme" vrouwen en mannen van de provincie en het rijk vinden er gesteund door de gemeentes vast wel een fraaie en acceptabele oplossing voor.
Uiteindelijk is het ook in deze zo dat "wie bepaalt ook betaalt"
Laat duidelijk zijn de Bornse en daarmee ook de Zenderse burger geven er tot nu geen blijk van te willen betalen voor wat dan ook en zo modderen we al ruim 10 jaren moeizaam voort.
Ron Hartman — 28 feb 2021
@Christian. Elke speculatie over de hoogte van de investering is een stamtafelgesprek uit de kroeg. Het belangrijkst is dat tzt het klaverblad bij Azelo, veel verkeer gelijk naar de rw35 verwerkt en Borne geen last meer heeft van dat verkeer. Nog mooier is dat Zenderen binnen enkele jaren verlost is van files.
Christian Sand — 26 feb 2021
Wat een mooie draai wordt er hier weer gegeven aan een oplossing die al lang en breed voor handen was. Enkel de bijdrage van de Gemeente Borne hierin was nog niet bekend, maar krijgt nu dus ook gestalte.
In de kritiek die Henk hieronder geeft, over de kosten die met €50 miljoen vele malen groter zouden zijn dan de kosten van de van de Verbindingsweg, kan ik me niet vinden. Dit is appels met peren vergelijken, aangezien de Vloedbeltverbinding een oplossing biedt voor de verkeersdrukte/problematiek in zowel Zenderen als Borne. Dit terwijl de verbindingsweg enkel voor Borne een 'probleem' oplost maar dit probleem voor Zenderen vergroot.
Ben blij dat ik als inwoner van de Gemeente Borne niet hoef op te draaien voor de volle mep om de omliggende gemeenten beter te kunnen laten passeren. Borne trok met de verbindingsweg een provinciaal probleem naar zich toe, vooral gelokt door de subsidie van ProRail voor 1 ondertunneling. Gebruik die subsidie voor een tunnel in het centrum, voor Borne.
Joham Wierda — 26 feb 2021
@Henk Hoek
Beste Henk goed lezen is inderdaad een kwaliteit die niet iedereen is gegund.
De Tubantia heb ik inderdaad goed gelezen, het was weer eens hetzelfde verhaal zoals dat al jaren klinkt.
Tegen alles wat dat mooie dorp niet past en de rekening elders neerleggen, typisch "nimby" gedrag.
Voor de goede orde, ik rij vrijwel dagelijks door het mooie dorp, ook zojuist nog in de spits er stonden zegge en schrijven 3 auto's voor mij, ik ben er niet van onder de indruk.
Een fietstunnel zou in mijn ogen de beste,de goedkoopste en tevens de veiligste oplossing voor het "fileprobleem" in Zenderen.
Men mag zich dus in de handen wrijven voor de nu geboden oplossing.
Henk Hoek — 26 feb 2021
@Wierda, als je vorige week dagblad de Tubantia goed had gelezen dan had je een artikel van een halve pagina kunnen lezen waarin de Stichting Zenderen Filevrij aangeeft druk bezig te zijn met een lobby richting zowel de Gemeente als ook de Provincie door middel van een brief, mede namens de Dorpsraad Zenderen en het plaatsen van heel erg mooie nieuwe spandoeken. Zou zeggen, doe Zenderen aan en bekijk dit, al hoewel, doe maar niet want dan wordt het nog drukker in het dorp.
Lichtgeel hesje — 26 feb 2021
De Raad wordt ook nu weer verzocht om het eigen document Begroting Borne 2020-2023 nr 19int07514 hfst. 4.1.3.1 OZB eens goed te bestuderen, met name de één na laatste alinea::"Als de gemiddelde waarde op de vastgoedmarkt stijgt, leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van het OZB-tarief". "Ook leidt de hoogte van het tarief tot de opbrengst die met de begroting is vastgesteld". Vraag: Waarom is het bestaande OZB-tarief peildatum 01-01-2020 niet verlaagd? De gemiddelde vastgoedwaarde is immers behoorlijk gestegen in de afgelopen jaren. Of is de OZB inderdaad niet meer of minder dan een ordinaire melkkoe voor de Gemeente om (persoonlijke en/of partijgebonden) Ambities en Wensen te kunnen financieren, maar durft men dit als politiek Borne niet aan de inwoners (lees: de kiezers) te vertellen, uit angst het pluche te moeten verlaten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022???
Michiel — 26 feb 2021
Ik kreeg vandaag mijn ozb aanslag: voor het derde jaar op rij meer dan 100 euro erbij.

Wanneer stoppen de eindeloze ambities ten koste van de huiseigenaren?

Na Corona is er überhaupt veel
Minder asfalt nodig.
Johan Wierda — 26 feb 2021
Op zich goed nieuws, echter de lobby uit het fraaie kerkdorp heeft nog niet van zich laten horen.
Er worden namelijk wel een paar heilige huisjes omver getrokken.
De vraag is: Durft de "Groot CDA coalitie" dit aan, de verkiezingen zijn aanstaande in 2022.
Ben benieuwd!
Henk Hoek — 26 feb 2021
Ron, even een opmerking over jou schrijven in de verleden tijd. Het verkeer uit het achterland perst (huidige tijd) zich door Zenderen en gebruikt (huidige tijd) de afslag Borne naar A1 en A35 en dat zal nog wel een jaar of 5 of 6 zo doorgaan tot de nieuwe Randweg er ligt. Maar dat kan er nog wel bij na bijna 30 jaar ambtelijk getreuzel.
Ron Hartman — 26 feb 2021
Veel verkeer uit het achterland van Zenderen (gezamenlijk een fors deel van de Provincie) persten zich door Zenderen en gebruikten de afslag Borne naar de A1 en A35. Borne krijgt haar bijna volledige knip en slecht daarmee de blokkades met de Stroom Esch en de Maten. Ja, het is een klap geld uit de Provincie waar we de handen voor dicht mogen knijpen en dat fraaie oplossingen brengt voor het Provinciale probleem waar Zenderen en Borne, al veel te lang onder bezweek.
Henk — 25 feb 2021
Voorkeurstemmen moet zijn voorkeurtrace
Henk — 25 feb 2021
Wat een kolder!!! De vloedbeltverbinding is veld malen duurder dan de Verbindingsweg. Typisch weer de boekhoudmethode vd gem Borne. De kosten worden nu afgewimpeld op de provincie terwijl de kosten vd Verbindingsweg voor Borne zijn. De kosten voor de vloedbeltverbinding worden geraamd op 50 miljoen weer een boekhoudkundige slimme truc net zoals het plan van het kopen vh Azc vh Coa en dan weer verhuren aan het COA. Ook juiste timing. Volgende week zal het voorkeurstemmen wel bekend worden gemaakt. Slim om nu al te zeggen dat de vloedbeltverbinding goedkoper is dan de verbindingsweg, wat dus niet juist is.
Ron Hartman — 25 feb 2021
Eindelijk! Natuurlijk is elke nieuwe weg beladen, maar de voordelen zijn in dit geval groot en maken Borne volledig verkeersluw voor Regionaal verkeer. Jammer is wel dat alle stapstenen met ambtelijke oogkleppen op, inmiddels verschoven zijn. De F35 zou natuurlijk de nieuwe weg moeten volgen en niet moeten samenkomen met de jeugd in de tunnel onder de Bornerbroeksestraat. Het kan nog. Stapsteen 3 was toch voorbarig en ging foutief, nog uit van de GVW. Nu nog even een tunneltje onder de spoorovergang van de Deldensestraat om de Ovonde het doorgaande snelverkeer op de F35 te besparen en dan dus westelijk van het spoor. Afslag station kan blijven, maar dan ook even een wadi eronder.
Paul Cohn — 25 feb 2021
..."als zowel Rijk, Provincie als omliggende gemeenten het met elkaar eens zijn"...
Ik lees: geluidoverlast, luchtkwaliteit, gezondheid, inwoners: ach allemaal verkiezingsretoriek

Borne Werkt maakt doorstart

In 2016 ging in Borne het project Borne Werkt van start. Een initiatief vanuit de...
18-07-2024

BTKzorg wordt Twentse Huishoudelijke Hulp

De overname van BiOns door Thuisgenoten/BTKzorg is afgerond en formeel goedgekeurd door de...
15-07-2024

Onderzoek over positieve gezondheid in Borne

ADVERTORIAL. Gemeente Borne wil graag weten hoe verbonden jij je voelt met Borne en samenleving...
11-07-2024

Aan de slag met het gemeentehuis

Het gemeentehuis aan het Rheineplein wordt door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie...
11-07-2024

Standbeeld voor Wout Weghorst?

“Moeten we dan een standbeeld plaatsen voor Wout Weghorst? Afhankelijk van het resultaat...
09-07-2024

Dilemma’s voorzien in opvang vluchtelingen

Op dit moment is het beleid van Borne om zich in te zetten voor de opvang van de grote groep...
28-06-2024