Ouders De Vonder oneens met tijdelijke oplossing
GROEPEN 5 ONDERBRENGEN BIJ DE WENSINKHOF STUIT OP VERZET

Ouders De Vonder oneens met tijdelijke oplossing

Opnieuw klimmen ouders van leerlingen van basisschool De Vonder in de pen richting gemeenteraad. Eerder liet de medezeggenschapsraad al weten niet blij te zijn met de gang van zaken omtrent het tijdelijk huisvesten van groepen leerlingen in andere wijken, in afwachting van nieuwbouw in de Bornsche Maten. Nu de Stichting Brigantijn heeft aangegeven dat ervoor is gekozen om de huidige groepen 5 van De Vonder vanaf volgend schooljaar onder te brengen op de Wensinkhof zijn het de ouders van deze leerlingen die zich woedend tot de gemeenteraad richten.
 

Liever extra noodlokalen in de wijk

De ouders hadden veel liever gehad dat de gemeente extra noodlokalen had geplaatst bij de hoofdlocatie of bij de noodlocatie aan de Goudbes. Men vindt de gekozen tijdelijke oplossing ‘vanuit onderwijskundig perspectief zeer onwenselijk en schadelijk voor het gevoel van veiligheid, saamhorigheid en algemeen welbevinden van de kinderen’. Ze vragen zich af of de gemeente genoeg heeft gedaan om aan haar zorgplicht te voldoen, omdat al jaren duidelijk zou zijn dat de onderwijshuisvesting in de snelgroeiende wijk een knelpunt is.
 

Verkeersveiligheid

Zorgen zijn er ook over de verkeersveiligheid. De leerlingen zullen de drukke N743 moeten oversteken om bij de Wensinkhof te komen. “Er hebben zich herhaaldelijk ongevallen met letsel voorgedaan op het kruispunt bij Jasmin Garden. Het is niet verantwoord dat kinderen in de leeftijd van 8 à 9 jaar, die net deelnemen aan het verkeer, blootgesteld worden aan een dergelijke gevaarlijke oversteek”, aldus de ouders.

Tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad op 9 maart bleek dat ook de Stichting Brigantijn een voorkeur had voor meer noodlokalen in de wijk zelf, maar dat de gemeente de extra kosten voor slechts twee jaar overbrugging totdat de nieuwe school gebouwd is onverantwoord vond, mede gezien het feit dat er in nabijgelegen scholen nog ruimte was. De ophef bij de ouders achtte men een ‘interne aangelegenheid’, maar diverse raadsleden lieten doorschemeren met die insteek wel wat moeite te hebben. (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
B — 09 apr 2021
Er zijn kant en klare noodlokalen te koop met alle faciliteiten, het kan toch niet zo moeilijk zijn om hier een geschikte plaats voor te vinden.
Het gaat om een overbrugging van 2 jaar en de kinderen blijven bij elkaar
Hopelijk hebben de gemeente ,stichting brigantijn en
het schoolbestuur ook eens nagedacht over de toekomst qua ... grootte nieuwbouw, groei van de wijk .
Lijkt mij verstandig om noodlokalen achter de hand te houden ,je weet maar nooit in Borne
Paola — 08 apr 2021
Aldus het schoolbestuur, gisteravond bij monde van Hilbers, is ieder kind welkom op De Vonder. Waarom onze kinderen dan niet meer? De komende twee à drie jaar worden ze volledig geïsoleerd (eigen schoolplein, eigen ingang) van de rest van De Vonder en De Wensinkhof in het magazijn en de toneelruimte in De Wheele weggestopt. Dit is geen commotie om niks en dit heeft niets met "agile" te maken. De eerdere beslissingen betreffende De Eschschool, De Hooiberg, als ook de plaatsing van kinderen van De Vonder bij De Wensinkhof acht jaar geleden, zijn allen voorbeelden van structureel falend bestuur. Daar moet je je niet bij neerleggen. Daar moet je het bestuur op blijven wijzen. Anders verandert er nooit iets. De gemeente, de Brigantijn en De Vonder maken er een puinhoop van en wij ouders mogen dat "agile" en "scrum" gaan oplossen?! Dan heb je toch niet zo goed opgelet bij die scrum-cursus.....
Britt — 08 apr 2021
Beste ouders, omstandigheden veranderen continu en daar moet je als samenleving mee leren omgaan. Er zitten in de Bornsche Maten vast wel een paar scrum-masters die de term "agile" iets zegt ...
Natuurlijk is het niet fijn als je kind zijn/haar vertrouwde omgeving moet verlaten. Maar uiteindelijk leren ze ook daar van.
Ouders van bijvoorbeeld De Hooiberg - De Eschschool etc. kozen destijds ook heel bewust voor hun school maar werden, als gevolg van gewijzigde omstandigheden, ook gedwongen andere keuzes te maken.

Loslaten van (oudste) kinderen is lastig maar als je wilt dat een kind zich ontwikkeld moet je er niet bovenop gaan zitten (zei de Luizenmoeder volgens mij ...).

B — 08 apr 2021
Hoe de gemeente dit probleem van huisvesting aanpakt is geen uitzondering.
De Olthofschool en de Jan Ligthartschool wachten al jaren op nieuwbouw, deze scholen zijn totaal ongeschikt om nog les te geven.
Er is al jaren nieuwbouw beloofd maar tot op heden helemaal niets.
De Esch in het centrum is door achterkamerpolitiek van de kaart geveegd.
Er is jaren geleden besloten om ouder en kindcentra aan de dorpsgrenzen te realiseren maar hebben geen enkele visie over groeischolen,financien ect.
Op de Bornsche maten moet zo snel mogelijk een nieuwe locatie bijgebouwd worden om aan de snelgroeiende aantal leerlingen te voldoen.
De huidige noodlocatie zegt het al ,deze zal binnen de vastgestelde termijn weer weg moeten.

Mark — 08 apr 2021
He Tim en anderen,
Ik snap wel dat jullie je druk maken, maar het heeft in de praktijk geen zin. Ik bedoel: verwacht er niet te veel van. Schoolbestuur en gemeente trekken zich echt niets van belangen van ouders aan, zo is in 2012/2013 ook gebleken. Wij als ouders hebben ons toen ook heel boos gemaakt. Een keuze voor de BM is voor jonge ouders ook een heel bewuste keuze om hun kind(eren) in de wijk naar school te kunnen laten gaan. Maar als je denkt dat dit argument telt voor het gemeentebestuur, dan ben je (helaas) naïef.
David — 07 apr 2021
Schaam je Stichting Brigantijn /Gemeente Borne! Dit had je ruim van tevoren aan zien komen. Gun de kinderen goed onderwijs en wees zorgzaam voor jullie burgers! Nu tijd voor een alternatief plan en géén Wensinkhof!
Annemiek — 07 apr 2021
Helemaal gezien het feit dat een permanente oplossing nog wel even kan duren. Het kan toch niet zo zijn dat de groep 6 leerlingen uit de school worden geplaatst en niet meer terugkomen en vanuit daar naar het voortgezet onderwijs doorstromen.
Annemiek — 07 apr 2021
Door de groei van de Bornsche Maten is al heel lang bekend dat de onderwijslocaties in de wijk nu niet meer toereikend zouden zijn voor het aantal leerlingen. In plaats van hierop te anticiperen, wordt er door de gemeente pas actie ondernomen op het moment dat het twee voor twaalf is. De noodoplossing die nu bedacht is, betekent voor onze kinderen dat ze uit hun sociale context worden gehaald (niet meer spelen op het plein met vriendjes/vriendinnetjes van andere leerjaren, geen mogelijkheid meer voor groepsdoorbrekend werken, enz.) en in een school geplaatst worden waar ze de vonder-kinderen liever zien gaan dan komen. Helaas zijn we al op het punt aanbeland dat er naar een tijdelijke oplossing gezocht moet worden. Laten we dan alsjeblieft kijken naar de beste tijdelijke oplossing. Onder ouders en kinderen is er veel meer draagvlak voor extra noodlokalen bij de al bestaande noodlokalen. Dan blijven de kinderen meer onderdeel van De Vonder.
Inge — 07 apr 2021
Wat een gekke reacties. Nu wordt het weggezet of wij maar lopen te zeuren. Het gaat om de veiligheid en sociale ontwikkeling van kinderen. Er is een bewuste keuze gemaakt voor deze school in de woonwijk met een uitwijk voor de bovenbouw ook in de wijk. Het feit dat de kinderen nu over moeten steken is niet het enige probleem. De Vonder heeft het onderwijs en de visie dat je leert van elkaar en met elkaar. Er wordt nu 1 compleet leerjaar naar een locatie gestuurd waar ze niet zitten te wachten op ‘vonderkinderen’, omdat deze kinderen ruimte innemen die eigenlijk voor eigen kinderen is. Verder zonder je een groep af van een sociaal gebeuren. Natuurlijk maakt een juf of meester het gezellig en zal er goed onderwijs gegeven worden, maar het feit blijft dat het geen passende oplossing is. Volgend jaar komen er nog meer kinderen bij en het jaar daarop weer aangezien de wijk blijft groeien. Waar moet dat dan naartoe? Nog een extra locatie??
IH — 07 apr 2021
Het gaat niet alleen om de oversteek maar over het feit dat de kinderen naar een ander gebouw moeten omdat de gemeente heeft zitten slapen. Er is al jaren bekend dat de school te klein is maar er worden alleen pleisters geplakt. Gaan ze dit net zolang volhouden totdat de wijk weer krimpt.
Tim — 07 apr 2021
commotie om niks en maak je niet zo druk?
dan heb je werkelijk inhoudelijk dus géén flauw benul waar je over praat, en/of geen kinderen en het zal anders op zeker niet uw kind betreffen. Bijna lachwekkend de reacties, als het feitelijk niet intriest zou zijn, als je echt denk dat het alleen maar vast zit op een oversteek (over een vastgesteld gevaarlijk kruispunt overigens) dan ben je wel heel bekrompen van geest of zijn uw oogkleppen groter dan bij een gemiddeld paard. Misschien eerst verdiepen in materie voor dat je met dergelijke slappe futile reacties komt, misschien een bruikbare tip?
Michel — 07 apr 2021
Ongelooflijk dat mensen reageren dat dit commotie om niks is! Kijk, als ik in een wijk zou wonen waar 20 kinderen wonen, dan snap ik dat ik mijn kinderen niet in dezelfde wijk naar school kan doen. Maar in de Bornsche Maren wonen 600 kinderen in de basisschoolleeftijd. En dat is niet iets dat in 1 dag ontstaan is. Al drie jaar geleden wisten we dat de wijk hard bleef groeien, en nu moet er 4 maanden voor een nieuw schooljaar nog snel even een besluit genomen worden over waar we die extra groepen laten! Ik mag er toch vanuit gaan dat kinderen in zo’n grote kinderrijke wijk binnen de wijk naar school kunnen.
Ik heb straks 3 kinderen gehad die alle drie op 3 verschillende locaties les hebben gehad. Dat is toch niet wenselijk voor de ontwikkeling van een jong kind.
Patrick — 07 apr 2021
Een mooi voorbeeld van een overheid die haar burgers in de steek laat. Dit kun je ouders en kinderen toch niet aandoen. Waar is de inhoudelijke onderbouwing voor dit besluit?
Een paar noodlokalen in de wijk, hoe moeilijk kan het zijn!? Een kosten/baten analyse is er niet.
Mark — 07 apr 2021
Voor iedereen die dit neerzet als commotie... Mijn aanname is dat je niet goed geïnformeerd bent of makkelijk praat als internet reageerder zonder inzicht. Er zijn daadwerkelijk goede redenen om dit proces aan de kaak te stellen. Verdiep je eerst goed voordat je je toetsenbord opentrekt aub.
Albert van Daelen — 06 apr 2021
Inderdaad wat een commotie om niets. Kinderen worden er echt niet slechter van om net even de weg over te steken. Klaar-over en weg vermeend probleem.
Doelmatigheid van besteding van overheidsgeld speelt hier ook een belangrijke rol.
Beetje flexibel opstellen ouders (er zijn wel grotere problemen).
Britt — 06 apr 2021
Jeetje wat een commotie weer om niks. De klasgenoten en de leerkrachten zijn bepalend voor het succes van een school, niet het gebouw.
Dagelijks fietsen er nu al tientallen kinderen uit de Bornsche Maten (Tuinstad, Oost Esch, Nieuw Borne) naar de Wheele. Daarbij is het kruispunt nu veel overzichtelijker dan enkele jaren geleden toen ook al (noodgedwongen) gebruik moest worden gemaakt van de gastvrijheid van de Wheele.
Eline — 06 apr 2021
Mijn kinderen zaten in het verleden ook op de vonder waar nu beekpark op zit. Daar gingen wij altijd ook klaar-overen als ouders zijnde toen ze naar de wensinkhof gingen. Daar hadden wij toen ook niet voor gekozen in feite.
Mark — 06 apr 2021
Maak je niet druk ouders, dat heeft geen zin. 8 jaar geleden is hetzelfde gebeurd. Stichtingsbestuur en gemeente hebben geen goed zicht op demografische ontwikkelingen en rommelen maar wat aan.

Brons voor Danny tijdens Geografie Olympiade

Begin juni was Danny Kristen uit Borne, vijfdejaars VWO-student aan Twickel Hengelo, een van de...
18-07-2022

Symbolische start bouw school De Horsten

In de Bornsche Maten is een start gemaakt met de bouw van het nieuwe Kindcentrum (KC) De...
12-07-2022

BE | Allbrass investeert in Bornse toekomst

ADVERTORIAL • Ietwat verscholen op het industrieterrein van Borne zit BE | Allbrass...
11-07-2022

Puk en Nadya zeggen volmondig ‘ja’

“Jeetje, wát een geregel!”, verzucht juf Marjon na afloop van de...
07-07-2022

Boze boeren doorkruisen Borne

Vandaag is het de dag van het grote boerenprotest. Zo verzamelden zich vroeg in de ochtend ook...
04-07-2022

Dusseldorp houdt zaterdag open huis

Komende zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur opent Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, samen...
13-06-2022