Corona stelt leerplichtambtenaren voor nieuwe uitdagingen
FOCUS OP LEERLINGEN BIJ DE (DIGITALE) LES HOUDEN

Corona stelt leerplichtambtenaren voor nieuwe uitdagingen

Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder schooljaar door de uitbraak van de corona-pandemie. Dat blijkt uit het jaarverslag Leerplicht en RMC dat deze week is vastgesteld door de colleges van Borne en Hengelo. Door de pandemie zijn de leerplichtambtenaren op een hele andere wijze aan het werk geweest. Scholen konden bijvoorbeeld niet alle leerlingen goed bereiken. Leerplicht hielp daarbij.

 

Nadruk van de leerplichtambtenaren ligt sinds de corona-pandemie minder op verzuim bestrijden, maar vooral op het zoveel mogelijk laten doorgaan van (online) onderwijs voor iedereen. Het aantal verzuimmeldingen en het aantal voortijdig schoolverlaters in het leerplichtverslag van vorig schooljaar (2019-2020) is dan ook moeilijker te interpreteren.

 

Cijfers

In Borne is het aantal verzuimmeldingen licht gedaald. In 2018-2019 waren er 52 meldingen in Borne. In schooljaar 2019-2020 waren er 43 in Borne. In Borne werden er geen bekeuringen voor verzuim uitgeschreven in 2019-2020. Het schooljaar ervoor was dat 4 keer. Er werd 1 keer iemand naar bureau Halt gestuurd en in 2018-2019 ook 1 keer.

 

Corona

De basisscholen zijn in 2020 van half maart tot na de meivakantie gesloten gebleven en de middelbare scholen zelfs tot begin juni. Op het MBO is tot aan de zomervakantie online
les geweest met slechts beperkte contactmomenten. Kinderen van ouders met cruciale beroepen moesten in die periode wel naar school kunnen. Ook konden na een paar weken kwetsbare leerlingen naar school komen. In deze periode is er veel afstemming geweest tussen het onderwijs, de gemeentelijke jeugdregisseurs/jeugdconsulenten en de leerplichtambtenaren om alle leerlingen in beeld te houden.

 

Online lessen

Leerplichtambtenaren kregen tijdens de lockdown dus minder verzuimmeldingen. Scholen waren minder bezig met registreren en meer met het organiseren van het digitale
onderwijs. Bij leerplicht kwamen er wel regelmatig vragen vanuit scholen binnen bijvoorbeeld rondom leerlingen die ‘uit beeld’ waren; scholen kwamen niet met alle leerlingen in contact. Sommige ouders lukte het niet door bijvoorbeeld eigen thuiswerk, eigen problematiek of het ontbreken van (goed werkende) computers om het thuisonderwijs vorm te geven. Hierin hebben leerplichtambtenaren actief meegedacht en acties ondernomen om in contact te komen met de ouders en leerlingen om tot oplossingen te komen.

 

Daarnaast kreeg leerplicht na de lockdown regelmatig vragen vanuit school en ouders over situaties waarin ouders de kinderen thuishielden, dit omdat ouders moeite hadden met de coronamaatregelen of zelf onder de risicogroep vielen. In deze zaken heeft leerplicht meegedacht en bemiddeld.

 

Kwetsbare jongeren 

In 2019-2020 heeft het Regionale Meld- en Coördinatie functie (RMC) in totaal 295 jongeren preventief begeleid om te voorkomen dat ze aan het einde van het schooljaar voortijdig schoolverlater werden. Dit zijn er 48 minder dan het schooljaar ervoor. Van de 295 preventief begeleide jongeren kwamen er 225 uit Hengelo, 38 uit Hof van Twente en 32 uit Borne. Scholen kunnen jongeren aanmelden bij het RMC als voortijdig schoolverlater. De RMC- medewerker nodigt de jongere dan uit voor een gesprek. Samen met de jongere wordt er bepaald wat er nodig is om de jongere weer naar school of aan het werk te krijgen om hun talenten te ontwikkelen en hun mogelijkheden te benutten. Een schoolloopbaan is cruciaal voor deelname in de maatschappij.

 

Sinds het schooljaar 2008-2009 verzorgt de gemeente Hengelo ook de naleving en handhaving van de Leerplichtwet voor de gemeente Borne. De gemeente Hengelo voert voor de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten uit.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Chiropractie Borne vestigt zich aan de Anemoon

ADVERTORIAL • Eindelijk kon zaterdagmorgen de grote ballonnenboog naar buiten, de partytent...
18-09-2021

Lotte maakte ‘Zandvoort’ van binnenuit mee

Je zult maar net afgestudeerd zijn van de opleiding Tourism Management aan het Saxion, praktisch...
17-09-2021

BSO+ kers op de taart voor KDV in Hertme

“De Drie Biggetjes is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”, vertelt eigenaresse...
03-09-2021

Zo’n eerste schooldag blijft spannend...

Geen schoolbel op maandagmorgen in Zenderen. Om iets voor half negen stapt juf Petra van de St....
23-08-2021

Marijke Adams stopt als wijkcoördinator

Vandaag zwaait Marijke Adams af als wijkcoördinator van de gemeente Borne. Geen uitbundige...
19-08-2021

Buurman Urenco: wereldspeler op rustige Twentse...

Het is alweer meer dan vijftig jaar geleden dat het zogenoemde Verdrag van Almelo werd...
18-08-2021