Corona stelt leerplichtambtenaren voor nieuwe uitdagingen
FOCUS OP LEERLINGEN BIJ DE (DIGITALE) LES HOUDEN

Corona stelt leerplichtambtenaren voor nieuwe uitdagingen

Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder schooljaar door de uitbraak van de corona-pandemie. Dat blijkt uit het jaarverslag Leerplicht en RMC dat deze week is vastgesteld door de colleges van Borne en Hengelo. Door de pandemie zijn de leerplichtambtenaren op een hele andere wijze aan het werk geweest. Scholen konden bijvoorbeeld niet alle leerlingen goed bereiken. Leerplicht hielp daarbij.

 

Nadruk van de leerplichtambtenaren ligt sinds de corona-pandemie minder op verzuim bestrijden, maar vooral op het zoveel mogelijk laten doorgaan van (online) onderwijs voor iedereen. Het aantal verzuimmeldingen en het aantal voortijdig schoolverlaters in het leerplichtverslag van vorig schooljaar (2019-2020) is dan ook moeilijker te interpreteren.

 

Cijfers

In Borne is het aantal verzuimmeldingen licht gedaald. In 2018-2019 waren er 52 meldingen in Borne. In schooljaar 2019-2020 waren er 43 in Borne. In Borne werden er geen bekeuringen voor verzuim uitgeschreven in 2019-2020. Het schooljaar ervoor was dat 4 keer. Er werd 1 keer iemand naar bureau Halt gestuurd en in 2018-2019 ook 1 keer.

 

Corona

De basisscholen zijn in 2020 van half maart tot na de meivakantie gesloten gebleven en de middelbare scholen zelfs tot begin juni. Op het MBO is tot aan de zomervakantie online
les geweest met slechts beperkte contactmomenten. Kinderen van ouders met cruciale beroepen moesten in die periode wel naar school kunnen. Ook konden na een paar weken kwetsbare leerlingen naar school komen. In deze periode is er veel afstemming geweest tussen het onderwijs, de gemeentelijke jeugdregisseurs/jeugdconsulenten en de leerplichtambtenaren om alle leerlingen in beeld te houden.

 

Online lessen

Leerplichtambtenaren kregen tijdens de lockdown dus minder verzuimmeldingen. Scholen waren minder bezig met registreren en meer met het organiseren van het digitale
onderwijs. Bij leerplicht kwamen er wel regelmatig vragen vanuit scholen binnen bijvoorbeeld rondom leerlingen die ‘uit beeld’ waren; scholen kwamen niet met alle leerlingen in contact. Sommige ouders lukte het niet door bijvoorbeeld eigen thuiswerk, eigen problematiek of het ontbreken van (goed werkende) computers om het thuisonderwijs vorm te geven. Hierin hebben leerplichtambtenaren actief meegedacht en acties ondernomen om in contact te komen met de ouders en leerlingen om tot oplossingen te komen.

 

Daarnaast kreeg leerplicht na de lockdown regelmatig vragen vanuit school en ouders over situaties waarin ouders de kinderen thuishielden, dit omdat ouders moeite hadden met de coronamaatregelen of zelf onder de risicogroep vielen. In deze zaken heeft leerplicht meegedacht en bemiddeld.

 

Kwetsbare jongeren 

In 2019-2020 heeft het Regionale Meld- en Coördinatie functie (RMC) in totaal 295 jongeren preventief begeleid om te voorkomen dat ze aan het einde van het schooljaar voortijdig schoolverlater werden. Dit zijn er 48 minder dan het schooljaar ervoor. Van de 295 preventief begeleide jongeren kwamen er 225 uit Hengelo, 38 uit Hof van Twente en 32 uit Borne. Scholen kunnen jongeren aanmelden bij het RMC als voortijdig schoolverlater. De RMC- medewerker nodigt de jongere dan uit voor een gesprek. Samen met de jongere wordt er bepaald wat er nodig is om de jongere weer naar school of aan het werk te krijgen om hun talenten te ontwikkelen en hun mogelijkheden te benutten. Een schoolloopbaan is cruciaal voor deelname in de maatschappij.

 

Sinds het schooljaar 2008-2009 verzorgt de gemeente Hengelo ook de naleving en handhaving van de Leerplichtwet voor de gemeente Borne. De gemeente Hengelo voert voor de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten uit.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Brons voor Danny tijdens Geografie Olympiade

Begin juni was Danny Kristen uit Borne, vijfdejaars VWO-student aan Twickel Hengelo, een van de...
18-07-2022

Symbolische start bouw school De Horsten

In de Bornsche Maten is een start gemaakt met de bouw van het nieuwe Kindcentrum (KC) De...
12-07-2022

BE | Allbrass investeert in Bornse toekomst

ADVERTORIAL • Ietwat verscholen op het industrieterrein van Borne zit BE | Allbrass...
11-07-2022

Puk en Nadya zeggen volmondig ‘ja’

“Jeetje, wát een geregel!”, verzucht juf Marjon na afloop van de...
07-07-2022

Boze boeren doorkruisen Borne

Vandaag is het de dag van het grote boerenprotest. Zo verzamelden zich vroeg in de ochtend ook...
04-07-2022

Dusseldorp houdt zaterdag open huis

Komende zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur opent Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek, samen...
13-06-2022