Project ’t Wooldrik kan door
GEMEENTERAAD GEEFT (BIJNA) UNANIEM AKKOORD OM VERDER TE GAAN

Project ’t Wooldrik kan door

Een jaar was er de rem op gezet, maar dinsdagavond gaf de gemeenteraad bijna voltallig het akkoord om verder te gaan met de plannen om sportcomplex ’t Wooldrik te vernieuwen en uit te breiden met onderwijs en aanvullende functies op het gebied van onder andere welzijn. De handrem was aangetrokken, omdat er twijfels waren of de financiën van Borne het wel toe zouden laten om een dergelijk kostbaar project uit te kunnen voeren. Vrij recent kwamen er echter geluiden dat het allemaal ‘ruim behapbaar’ zou zijn, maar ook de dreiging vanuit het onderwijs dat men zou afhaken omdat er vooralsnog geen plan lag waar de scholen mee konden leven.

 

Bedenkingen en twijfels

“Een proces met veel horten en stoten”, vatte Bo ter Braak (CDA - foto in tekst) het samen. “Het enthousiasme waarmee we zijn begonnen verbleekte.” Die positieve stemming van het begin gold voor het totale concept, waarbij men sprak over ‘meer dan sport’ en ‘synergie tussen verschillende disciplines en doelgroepen’. Nog steeds vindt men raadsbreed de achterliggende gedachte geweldig, maar er zijn ook de nodige kritiekpunten en bedenkingen. Zo was men bijna unaniem verrast door de signalen van Brigantijn. Mike de Boer (GB90): “Het stemde ons niet vrolijk. We moeten aan het werk om met sport en onderwijs gezamenlijk tot goede afspraken te komen.”
 

Brigantijn gerustgesteld

Blijkbaar waren er al diverse gesprekken met de stichting Brigantijn geweest en de wethouders Michel Kotteman en Arno Spekschoor konden melden dat bestuurder Ralf Dwars inmiddels wat meer gerustgesteld was. Spekschoor: “We maken vorderingen met Brigantijn. Zij komen ook met creatieve oplossingen en zijn blij met de bevestiging van hun belang in het proces. Een harde garantie om een klasse A schoolgebouw te realiseren binnen het bestaande budget kunnen we nog niet geven, maar we zullen dat absoluut proberen.”

 

Beheersing kosten

Een ander punt van zorg was het nog steeds ontbreken van een businesscase. Vooral Ernst Janssen (D66) hamerde op het belang daarvan. Het was uiteindelijk de reden waarom hij als enige tegen het raadsvoorstel stemde. En verder waren er toch wel veel zorgen of het allemaal qua kosten niet uit de hand zou gaan lopen. “We willen geen financiële ramp”, zei Bo ter Braak. Wethouder Kotteman verzekerde echter dat hij geen signalen had dat het budget zou worden overschreden. “Ja, er zijn een paar open einden, maar u hebt als raad de grenspalen gezet en daarmee de kaders bepaald.” Meerdere raadsleden wilden wel graag regelmatig op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en de ontwikkelingen. Die toezegging werd gedaan.
 

En dus kan er nu voortgang gemaakt worden met ’t Wooldrik. Te beginnen met het uitwerken van het ontwerp en vervolgens de aanbesteding van de uitvoering. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Voorbeeldig — 02 jul 2021
Energie besparen. Veel ambtenaren en bestuurders die er geen bal van snappen, delen subsidies uit en werken inmiddels vlijtig mee aan de uitrol van het (CO2 leverende) warmtenet van het bedrijf waar ze aandeelhouder van zijn.
Goedwillende mensen die aan de wereld van morgen denken en hun verantwoordelijkheid willen nemen, investeren zich in prive gek in het terugwinnen van energie en minder gebruik door perfecte bouw. ZEN! (als het even kan)
Zonder dat bij 't Wooldrik centraal te stellen, maar een roekeloos avontuur qua energie aan te gaan, zal burgers vertellen dat zij ook de roep om minder energie te gebruiken, aan hun laars mogen lappen. Zonde van het geld. Mooie, bezielende, groene daad, omdat voor de huidige begroting, niet gerekend is met de enorme bouwkosten explosie en de energie terugwinning al het ondergeschoven kindje was.
Lichtgeel hesje — 02 jul 2021
Kijk de uitzending "opstandelingen" van 1/7 maar eens terug ter lering (en geen vermaak) wat betreft de werkwijze van lokale overheden en de schijn-inspraak van burgers (en soms zelfs een Raad) als het gaat om voorgenomen besluiten door een Wethouder cq College!
Patrick — 01 jul 2021
Toch is er iets vreemd aan de hand. Privé kan ik financieel niet meer uitgeven dan er binnenkort. De overheid kan financieel gewoon gaan graaien bij de burger om alle ambities te kunnen waarmaken. Voelt toch enigsinds onrechtvaardig.
Ron Hartman — 01 jul 2021
Gisteravond zag je de rondleiding door het huidige complex. Trots op de megalomane nieuwbouw straks. Iemand die altijd al, zonder risico geld uitgaf van anderen. Democratie van het volk? Slechts enkelen regelen zaken onderling. Dan speelt energie geen enkele rol. De goegemeenschap volgt het braaf.
Paul Cohn — 01 jul 2021
Energieleveranciers verhogen tarieven met gemiddeld 25 procent.
www.tubantia.nl/wonen/energierekening-fors-omhoog-vraag-naar-elektriciteit-blijft-toenemen~a6d9dc0d/ De gasprijs volgt nog, want beloften op VN klimaat conferenties www.government.nl/documents/speeches/2018/12/03/statement-by-prime-minister-mark-rutte-at-the-united-nations-climate-change-conference-cop-24-katowice-poland en aan de 2e Kamer https://duurzaamheid.nl/artikelen/klimaat-en-energieverkenning-2020/ moeten nagekomen worden, vonniste de Hoge Raad. Nederlands broeikasgas emissie/capita ligt met 11,3 ton per capita 34 % boven het gemiddelde in de EU, energie zorgde in 2018 voor 63.184.315.027 kg of 35 % van al die emissies. https://industry.eea.europa.eu/analyse/summary-table en
https://longreads.cbs.nl/european-scale-2019/greenhouse-gases/.
Borne vreest geen prijsverhogingen: elke suggestie om energieverbruik en emissies bij renovatie van ’t Wooldrik verder te verlagen door verduurzaming ligt in de prullenbak...
Hans — 01 jul 2021
Henry, iik ben het vollediig met je eens. De raad stapt opnieuw in een valkuil die Kotteman zo opzichtig heeft gegraven. In de Bornse poltiek zitten, op een enkeling na, alleen maar zwakkelingen en "open eind" figuren. In de tijd waarin de prijs van een stuk hout wekelijks flink stijgt heeft Kotteman geen signalen dat hey budget ocmverschreden zal worden. Die man moet echt opstappen. De ozb zal flink blijven stijgen de komende jaren door o.m. dit project en de bouw van een overbodig nieuw gemeentehuis. Een forse overschrijding van de kosten kan iedereen nu al uittekenen, behalve onzr bestuurders
Johan Wierda — 30 jun 2021
@ron, dit keer berustte het op een mis verstand, waarvoor ik inmiddels mijn excuses heb aangeboden.
Voorr alle duidelijkheid, ik heb geen enkele bestuurlijke relatie met Borne Energie!
Ron Hartman — 30 jun 2021
@Johan; had je als prive-persoon gereageerd, of namens Borne Energie? Had jij ook al gedacht aan de laatste ontwikkelingen die zich voordoen bij warmteterugwinning van ventilatielucht en warm water van douches etc. ? Het warmtewiel wordt als steeds gevaarlijker gezien bij virusverspreiding en de WTW installaties worden verdrongen door warmtepompen die warmte halen met een COP 5 uit warme ventilatielucht. En dat zit er genoeg in het nieuwe complex en het huidige zwembad. Nog geen kostencalculaties gezien. De prijs uit 2018 zal minimaal met 8 a 10 miljoen worden overschreden. Zonnepanelen dekken het dak, maar niet de lading van de massa energie van het nieuwe complex hergebruiken. Wat vind jij?
Ron Hartman — 30 jun 2021
Paul, er wordt gescherm met een massa zonnepanelen op het dak. Gelukkig moet dit project nu ook voldoen aan strenge isolatie- en ventilatienormen (die kennelijk nog niet zijn berekend), want met zonnepanelen maak je weliswaar stroom, maar doe je geen flikker aan de warmte binnenhouden en hergebruiken. Het niveau van Energie in en voor Borne is.. uh .. tja
Paul Cohn — 30 jun 2021
Gas- en elektriciteitsverbruik voor Maatschappelijk Vastgoed schóót in Borne na 2011 omhoog en lag in 2016 al ruim bóven het landelijk gemiddelde. www.lokaleeenergieetalage.nl/gemeente-zoeken/borne en www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/zoekresultaat/
Welke energiebesparingsmaatregelen worden bij renovatie van ’t Wooldrik getroffen en hoeveel zal het energieverbruik (gas en elektriciteit) daardoor dalen ten opzichte van het verbruik in 2020?
Henry — 30 jun 2021
Begint elke overschrijding niet, daar waar open einden zijn? Bestuurlijke waanzin, met een giga schuld als erfenis voor de inwoners van Borne.
Lichtgeel hesje — 30 jun 2021
Het accorderen van een miljoeneninvestering waarbij de noodzakelijke businesscase ontbreekt, ofwel een inhoudelijke onderbouwing van deze investering, zegt veel zo niet alles over het werk- en denkniveau van zowel dit College als de voltallige Raad (minus 1). Het komt overeen met het laten bouwen van een huis waarbij de financiering hiervan a) niet rond is, en b) niet onderbouwd is, maar ja, we gaan gewoon bouwen. Een Raad die een verantwoordelijke Wethouder die zijn (persoonlijke) agenda Wooldrik ala Diftar er door heen jast, onder de uitspraak van "ja, er zijn een paar open einden qua budget", en hier simpelweg ook nog mee weg komt, is geen knip voor de neus waard! Beleid maken en het dan ook nog eens een keer VERANTWOORD uitvoeren is niet besteed aan deze 'club', die maar in 1 ding goed is, namelijk samen met het College structureel geld uit de portemonnee van burgers kloppen ter financiering van (persoonlijke c.q. partijgebonden) agenda's. Nog 9 maanden tot de verkiezingen......

Opnieuw verzoek opvang Afghanen

Het COA blijft naarstig op zoek naar spoed- en noodopvang van vluchtelingen. Het recente idee om...
20-10-2021

Borne zwaar teleurgesteld in houding Almelo

Het college van Almelo heeft kenbaar gemaakt geen medewerking te willen verlenen aan het...
13-10-2021

Raad verbaasd over aankoop Rode Kruisgebouw

Blijkbaar is de gemeenteraad zo’n beetje in de volle breedte verbaasd over de procedure...
12-10-2021

10-minuten gesprekken met SP en D66

Over enkele maanden is het weer tijd om naar de stembus te gaan voor de...
11-10-2021

D66 stelt vragen over laadpalen en financiën

Middels zogenaamde artikel 39 vragen vraagt de fractie van D66 aandacht voor de hoeveelheid...
09-10-2021

‘Positief beeld’ meerjarenbegroting

Na jaren kommer en kwel lijkt Borne weer wat beter bij kas te raken. Een jubelstemming is er nog...
06-10-2021