Verhouding Almelo-Borne onder druk
VERSCHIL VAN MENING OVER VLOEDBELTVERBINDING

Verhouding Almelo-Borne onder druk

Binnen een aantal weken zal de provincie een besluit nemen over het in gang zetten van de aanleg van de Vloedbeltverbinding. Gedeputeerde Staten, gemeente Borne en Zenderen zijn het erover eens waar die weg moet komen, namelijk zo dicht mogelijk langs de A1/A35 en vervolgens langs de Elhorst-Vloedbelt richting N743 en daarna met een boog om Zenderen naar de Albergerweg. Maar Almelo en Bornerbroek zien dit niet zitten en proberen de provincie op andere gedachten te brengen. De voorstanders roeren zich ook, om niet alsnog te elfder ure het plan te zien sneuvelen. Dat daarbij de onderlinge verhoudingen er niet beter op worden is evident.

 

‘Teleurgesteld in Almelo’

“We zijn wel een beetje teleurgesteld in hoe bestuurlijk Almelo zich heeft gedragen”, zegt burgemeester Jan Pierik. Wethouder Arno Spekschoor: “Dit dossier loopt al tien jaar. We zijn in het voortraject gezamenlijk opgetrokken met Almelo. Toen uit de onderzoeken bleek dat de bundeling A1/A35 als beste uit de bus kwam, was ons duidelijk dat Almelo in een wat lastig parket kwam. We hebben steeds gevraagd wat ze nodig hadden en wilden graag samen uit en thuis komen. Er is op verzoek van Almelo nog een extra variant onderzocht, maar die bleek geen oplossing te zijn. Nu we richting concrete uitvoering komen, kwam Almelo ineens met het besluit alleen de korte boog (van N743 richting Albergerweg) te kiezen. Voor ons een totale verrassing! Duidelijk is dat dit helemaal geen oplossing is. En dan gaat Almelo nu ineens voor de spoorvariant. Allemaal niet bestuurlijk met ons gedeeld.”

 

Vloedbeltverbinding 

De Vloedbeltverbinding heeft eigenlijk drie doelen: minder verkeer op de A1/A35, een robuuster onderliggend wegennetwerk en minder verkeer op de N743. Verschillende varianten werden op deze doelstellingen getoetst én op criteria als leefbaarheid, natuuraantasting en gevolgen voor recreatie. Door een onafhankelijk bureau werd geconcludeerd dat de variant langs de snelweg op basis van al deze afwegingen de voorkeur geniet. Maar minder voordelige gevolgen en nadelen zijn er natuurlijk evengoed bij deze variant. Eén ervan is dat het drukker wordt op de wegen in Almelo en de weg zo’n 600 meter het natuurgebied De Doorbraak in Bornerbroek doorkruist.

 

“Gedeputeerde Boerman heeft al gezegd dat directe gevolgen aan omliggende wegen onder het project vallen. Maar als je verkeersmaatregelen moet nemen, omdat je een woonwijk wil aanleggen, valt dit er uiteraard niet onder”, zegt Spekschoor. “Een ander argument van Almelo is dat Borne dit allemaal heeft ‘bekokstoofd’. Niets is minder waar! Wij hadden alleen al heel wat huiswerk gedaan. Als 5b stond de weg immers al vanaf 2010 in de regionale en lokale plannen.”

 

Acties vanuit Bornerbroek

Ondertussen is vanuit Bornerbroek een campagne begonnen om Zenderenaren te overtuigen dat ze de verkeerde keuze aan het maken zijn. Er zijn spandoeken langs de wegen geplaatst en er worden flyers huis-aan-huis verspreid. Daarin wordt gewezen op het feit dat de spoorvariant een veel grotere reductie van verkeer door Zenderen oplevert en wordt min of meer gesuggereerd dat dit feit bewust niet onder de aandacht van de inwoners is gebracht. Een suggestie die Jan Kruidenier, voorzitter van de Dorpsraad Zenderen, ver van zich werpt. “We hebben niemand op het verkeerde been gezet en zijn altijd transparant geweest.”

 

Zenderen is volgens Kruidenier behoorlijk eensgezind. “We willen een reductie van het verkeer in Zenderen om de leefbaarheid te verbeteren. Maar we kijken niet alleen naar dat aspect, maar ook naar de impact op het landschap. De bundeling A1/A35 geeft een acceptabele verkeersreductie tegen een acceptabele inbreuk op het landschap. En Zenderen is natuurlijk geen eiland. Bij de spoorvariant heeft Zenderen nog minder verkeer, maar neemt juist het verkeer bij Borne op de N743 toe ten opzichte van de weg langs de A1/A35.” Fons Lohuis van de Stichting Zenderen Filevrij vult aan: “We willen het dorp niet op slot zetten en kijken ook naar de belangen van de regio.” In Zenderen is men niet gecharmeerd van de acties vanuit Bornerbroek en Almelo. “Onbegrijpelijk en onvoorspelbaar!”

 

Insprekers in Zwolle

Alle partijen hebben zich inmiddels gemeld in Zwolle om op 1 december in te spreken bij de Commissievergadering en hun standpunten nogmaals duidelijk te maken. Half december buigen Provinciale Staten zich over de kwestie. Almelo hoopt op uitstel, in Borne en Zenderen zal de vlag uitgaan als de knoop eindelijk is doorgehakt. “En dan is er een nieuwe werkelijkheid en hoop ik dat we alle pijnpunten in goed overleg met elkaar kunnen oplossen”, spreekt Jan Pierik tenslotte verwachtingsvol uit. (AJ/BM)

 

(Op de foto vanaf links: Jan Pierik, Fons Lohuis, Jan Kruidenier en Arno Spekschoor)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Herman — 27 nov 2021
Goed dat de provincie in deze de beslissing neemt, anders blijft het maar doormodderen.
Ron Hartman — 27 nov 2021
Hou je bij de belangen van Almelo ( en wat die echt zijn)
Herman — 27 nov 2021
Ron, hoe kun je zeggen dat Zenderen voor de 5b (A1/A35) is. Zenderen heeft zich nooit uitgesproken. Als jij daar nader onderzoek naar hebt gedaan dan hoor ik het graag.
Zenderen wil verlost worden vd auto?s in de spits. Hoe dat gebeurt zal hen een worst zijn en daarom is welke variant dan ook welkom. Zie Facebook Dorpsbelangen Bornerbroek waar een bewoner vd Hoofdstraat zich hier overduidelijk over uit laat.
Zou toch maar even kijken.
Ron Hartman — 26 nov 2021
Zenderen wil de 5b incl. de korte boog. Hou je bij de belangen van Almelo ( en wat die echt zijn) ipv te denken voor de Zendenaren en de bewoners van de Bornsche maten.
Herman — 26 nov 2021
Met nog steeds gemiddeld 8000 auto?s wordt Zenderen verre van een dood dorp. Het sluipverkeer door de Stroom Esch etc zal giga toe nemen. Zie de rapporten hierover uitgebracht.
Om de kleine Doorbraak, uw slootje, en haar omgeving zoals de Haares waarvan velen dagelijks genieten in uw ogen te degraderen vind ik een belediging voor deze mooie omgeving.
Daarom verwijs ik u nogmaals naar Facebook Dorpsbelangen Bornerbroek,, trouwens ook zonder Facebook te bekijken.
Ron Hartman — 26 nov 2021
Het eerlijke verhaal Herman, is dat Borne geen regionaal verkeer meer moet krijgen langs de Bornsche maten en... dat Zenderen ontlast moet worden, maar geen dood dorp moet worden. De spoorweg-weg is een dure en niet effectieve weg en gekunsteld bedacht omdat de Doorbraak doorsneden zou worden? Dat laatste is opgeklopte onwaarheid, omdat alleen het slootje naar de Grote Doorbraak wordt overgestoken. Op termijn is een aansluiting op het klaverblad Azelo, een eis. Dat kan nooit vanaf de spoorlijn en dan is alsnog een extra weg nodig. Bornerbroek komt op voor z'n belangen en dat is oke, maar wel eerlijk blijven omdat de belangen van Zenderen en Borne samen, immens groot zijn om de overlast alleen te blijven dragen. Solidair zijn met Borne... broek ophalen dus.
Herman — 26 nov 2021
Beste lezer, er moet gekozen worden voor de beste oplossing. Eerlijkheidshalve moet worden verteld dat er echt niet zoveel minder auto?s door Zenderen komen bij de keuze van de A1/A35. Een echte vermindering vindt pas plaats bij de spoorvariant. Het eerlijke verhaal staat op ?Facebook Dorpsbelangen Bornerbroek ?.
Echt even kijken voordat de verkeerde keuze wordt gemaakt. Als er een oplossing moet komen voor Zenderen laat het dan een echte oplossing zijn en kies voor de Spoorverbinding.

Puzzelen met de Omgevingsvisie

Vorige week is de samenvatting gepresenteerd van de Bornse Dromen Dagen. Eigenlijk een opsomming...
29-09-2023

Borns Bijtje voor Roelof-Jan Naaktgeboren

Roelof-Jan Naaktgeboren ontving dinsdagavond een Borns Bijtje uit handen van burgemeester Jan...
26-09-2023

Mantelzorgers kunnen overstappen naar Wijkracht

De dienstverlening van het failliete SIZ Twente (Stichting Informele Zorg) is per 1 augustus...
26-09-2023

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023