Azc wordt ‘Landgoed Groot Azelo’
WONINGEN IN EEN GROENE OMGEVING

Azc wordt ‘Landgoed Groot Azelo’

Van de vier projectontwikkelaars die wel iets zagen in de herontwikkeling van het Maria Mediatrix in Azelo vielen er gedurende het proces van beoordeling twee af. De plannen van de overige twee werden door de gemeente langs de lat met vooraf opgestelde criteria gelegd en daaruit kwam als conclusie dat ‘Landgoed Groot Azelo’, het plan van Leverink en Assen en Holleman Ontwikkeling, het beste voldeed aan de gestelde eisen. Het college is daarom voornemens met deze partijen een intentieovereenkomst aan te gaan en het voormalige azc aan hen te verkopen. De overeengekomen verkoopprijs is 1,45 miljoen en dat is ruim boven het bedrag waarvoor de gemeente het complex van het COA destijds heeft gekocht. Gemeenteraad en omwonenden krijgen nog wel de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten.

 

Hoofdgebouw blijft intact

Het plan, dat in samenwerking met MAS architectuur en Stijlgroep Landschapsontwikkeling tot stand kwam, behelst voornamelijk de realisatie van woningen, in diverse segmenten en voor verschillende doelgroepen. Het hoofdgebouw blijft voor een groot deel intact, in ieder geval zullen aan de voorgevel nagenoeg geen zichtbare veranderingen komen. Een vleugel aan de achterzijde, die later is bijgebouwd zal wel verdwijnen. Het is de bedoeling dat in het gebouw een aantal woningen/appartementen gerealiseerd worden en op de tweede verdieping een functie voor ‘short stay’ gecreëerd wordt met kleinere wooneenheden voor bijvoorbeeld expats die voor hun werk tijdelijk woonruimte nodig hebben.

 

Divers

De indeling van de woningen is nog flexibel, qua grootte en dus ook prijs. Om toch op voorhand tegemoet te komen aan de wens voor ook een deel sociale woningen is contact gezocht met Welbions en afgesproken om in het voormalige kantoorgebouw van het COA een tiental goedkopere huurwoningen te realiseren. Verder zijn er op het terrein een aantal patiowoningen voorzien. In de rechtervleugel van het hoofdgebouw zou daghoreca komen met een terras aan de achterzijde. In de linkervleugel is plek voor kleinschalige winkels of kantoorruimte, bijvoorbeeld voor zzp-ers die op het terrein gaan wonen.

 

Veel groen en duurzaam

Opvallend aan het plan is verder het groene en landschappelijke karakter. Men wil veel extra bomen planten (tot zelfs 4.000 extra) en het binnenterrein ook zo groen mogelijk inrichten, met waterbergingsvoorzieningen, pergola’s en mogelijk groentetuinen of fruitbomen. De verschillende doelgroepen kunnen elkaar ontmoeten en er zal op die manier een gemeenschap ontstaan, is de bedoeling. Aandacht voor duurzaamheid is er ook. Materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt en de bedoeling is om alles gasloos en energiezuinig uit te voeren. Er zou een eigen intern warmtenet gecreëerd kunnen worden.
 

De voornaamste functie op het terrein wordt dus wonen. Een beetje afhankelijk van de uiteindelijke indeling zou het bij benadering om 40 woningen gaan, met daarvan een tiental in de sociale huursector. Daarbovenop een aantal van tussen de 12 en 24 short stay appartementen. “Grofweg 80 tot 100 bewoners”, is nu de inschatting.

 

Gemeenteraad en Azelo geïnformeerd

Na de presentatie aan de gemeenteraad maandagavond werden ook de inwoners van Azelo geïnformeerd. Een twintigtal bewoners hoorde vooral de plannenmakers aan. Reacties, op een enkele vraag na, bleven vooralsnog uit. Op 12 juli zal de gemeenteraad over het voorgenomen plan spreken. Ook insprekers hebben dan de gelegenheid om hun mening nog kenbaar te maken. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Gerard — 05 jul 2022
Kan op de impressie foto nog niet zien waar de nieuwe rondweg om Zenderen komt
Louis van Rasten — 05 jul 2022
Eindelijk is dit alles in kannen en kruiken. Op zich heel goed dat het AZC wordt omgezet tot een landgoed.
Ton Huiskes — 05 jul 2022
Een goed groen plan - graag wel aandacht voor fietsers, scooters en auto's (de parkeergelegenheden zijn met het blote oog niet te herkennen - misschien links van de foto)

‘Bij sommige aanvragen denk ik: wow…’

Voor Benedicte Tijhuis, secretaresse van de burgemeester en belast met...
30-03-2023

Iedereen wil windbeleid, raadsvoorstel toch...

De provincie voert de druk op gemeenten op om haast te maken met beleid voor windturbines....
29-03-2023

Wooldrik: scholen moet toch nog even geduld hebben

Het college krijgt van de gemeenteraad de tijd om drie denkrichtingen uit te werken over hoe nu...
28-03-2023

Lars, Jasper en Job maken Borne veiliger

Cybercriminaliteit. We hebben er allemaal weleens van gehoord. Digitale ongewenstheid die steeds...
28-03-2023

Krachtig geluid uit het onderwijs

‘De maat is vol’, ‘het kan zo niet langer’, ‘de rek is...
23-03-2023

Handtekeningen gezet. Aan de slag.

Woensdagmiddag werden door wethouder David Vermorken en Paul Bonekamp van Dusseldorp Infra,...
22-03-2023