‘We staan er financieel nog steeds goed voor’
‘MAAR WE LEVEN IN ONZEKERE TIJDEN’, ALDUS WETHOUDER VERMORKEN

‘We staan er financieel nog steeds goed voor’

Het ziet er halverwege het jaar naar uit dat Borne 2022 zou kunnen gaan afsluiten met een kleine miljoen extra voordelig. Er was een overschot begroot van 976.000 euro en daar komt naar verwachting nog 987.000 euro bij, die in de algemene reserve gestort kan worden.
 

De belangrijkste oorzaak voor het verschil is de extra 2,4 miljoen die de gemeente via het gemeentefonds van het Rijk heeft toebedeeld gekregen. Daarnaast liet de gemeente de stelpost Sociaal Domein van 900.000 euro in 2022 incidenteel vrijvallen.

 

Nadelen

Hier staan voor ongeveer 2,4 miljoen aan nadelen tegenover. Een nadeel van 500.000 euro wordt veroorzaakt door de aanvullende afschrijving die van de accountant moest worden gedaan op het huidige gemeentehuis. Binnen het thema maatschappelijke participatie wordt een nadeel van 1,2 miljoen verwacht. Zoals ook gemeld in de kaderbrief leveren een aantal hersteloperaties op het gebied van sport een nadeel op van 200.000 euro in 2022. Dat heeft te maken met onderhoudskosten die niet juist in de begroting waren opgenomen. Aanvullend blijkt voor 2022 nog eens extra 125.000 euro benodigd te zijn vanwege hogere indexaties en energiekosten. Het continueren van de buurtsportcoaches zorgt daarnaast voor aanvullend benodigd budget ter hoogte van 80.000 euro.
 

De kosten van de grote projecten, zoals ’t Wooldrik, het Huis van Borne, het doortrekken van de F35 en de revitalisering van de Spanjaardswijk beginnen pas op de begroting te drukken vanaf volgend jaar. “Het goede nieuws is dat de gemeente er financieel nu goed voor staat, maar tegelijkertijd zien we ook wel veel uitdagingen op ons afkomen”, waarschuwt wethouder David Vermorken. “De inflatie is ongekend en we weten niet wat het Rijk gaat doen. We leven in onzekere tijden.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Dirk — 05 sep 2022
Kan deze wethouder uitleggen aan zijn inwoners waarom een gemeente nu wel een langjarig energiecontract met vaste prijs kan afsluiten bij in dit geval Vattenfall en een inwoner niet? Of is hier simpelweg sprake van een vorm van bevoordeling omdat het om de overheid als klant gaat? In ieder geval reden genoeg om Vattenfall links en rechts te laten liggen bij een aanbieding voor een contract. Het zou de gemeente wellicht sieren om een raamcontract af te sluiten waarop inwoners kunnen meeliften op zowel de vaste prijzen als een langjarige periode, het is maar een idee....
Dirk — 02 sep 2022
Lees net dat ook borne vanaf 10 oktober a.s. aardgas krijgt geleverd van Vattenfall in plaats van Gazprom voor de duur van meerdere jaren. Mooi zou je zeggen, maar wel tegen de hoofdprijs, namelijk vier keer zo veel als het huidige contract. Heeft onze wethouder hier rekening mee gehouden in zijn "mooie" woorden over 2022 en vervolgjaren, of valt dit ook onder de categorie ' oeps nog niet over nagedacht' cq 'dan verhogen we toch gewoon de ozb'??
Hans van Hasselt — 02 sep 2022
Regeren is vooruitzien is de regel maar hier lijkt het er toch op dat we niet verder kijken dan dit jaar. want de donkere wolken van de gestegen energie, bouwmaterialen en loonkosten m.i.v. 1 jan 2023 ziet het er allemaal niet zo rooskleurig uit als nu voorgesteld word.
Dirk — 02 sep 2022
En waar in dit (vage) verhaal zit de voorziening voor de 2,4 miljoen btw-compensatie waar naast wordt gegrepen door de gemeente door het overschrijden van de datum 31-12-2023 van oplevering van 't wooldrik?
Ron Hartman — 02 sep 2022
Inderdaad Ernst.. Begrotingen zijn geduldig. Het gaat natuurlijk om de actuele (afgelopen) halfjaar (exploitatie)cijfers zoals tegenwoordig elk groot-bedrijf op 1 sept. paraat heeft en aan de hand waarvan je je half- en jaarbegroting aanpast. Gewoon de harde cijfers. en de realistische verwachte cijfers. Dit is een ongeleid projectiel in wording, vooral omdat naast de huidige onzekerheden (energieprijzen, inflatie) teveel geplande inspanningen, NIET gehaald worde.
Ernst — 02 sep 2022
Even een klink rekensommetje optellen en aftrekken maken zo op de helft van het jaar en daarbij rekening houden met :
Overschot: is of niet o.a goed begroot of gewoon (nog) niet uitgevoerd,
M ? 2,4 extra dat alleen al opgaat aan de inflatie op de grote projecten( rekenen wij pas volgend jaar ipv. Te reserveren daarvoor,
Etc.
Ergo: is de financiële positie echt wel zo goed???

Beste Buur Siny Boer: ‘Ik doe het niet alleen!’

Bj Il Tartufo werd zaterdagmorgen, op Nationale Burendag, bekend wie zich het komende jaar de...
24-09-2022

Eerste handtekeningen Landgoed Groot Azelo gezet

Vrijdagmorgen werden vóór de ingang van Maria Mediatrix de handtekeningen gezet...
23-09-2022

‘Beste weg op de beste plek’

Naar verwachting zou ergens in 2025 de eerste schop in de grond kunnen voor de aanleg van de...
21-09-2022

Weinig verheffende start nieuwe raadsperiode

De raadsvergadering van dinsdagavond stond geheel in het teken van het werkprogramma Samen Sterk...
20-09-2022

Huis van Borne wordt 3 miljoen duurder

De aanbouw bij het Kulturhus waarin de ambtelijke organisatie straks een plek moet krijgen zal...
13-09-2022

Pilot deelscooters ‘valt of staat bij...

Sinds een paar weken kent Borne het systeem van deelscooters en –fietsen. De opvallende...
13-09-2022