Snelheidsrecord raadsvergadering
ULTRASNEL, GEVOLGD DOOR LANG POLITIEK BERAAD

Snelheidsrecord raadsvergadering

In exact 52 seconden was de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond voorbij. Op de agenda een bestemmingsplanwijziging aan de Albergerweg in Zenderen. Niemand had er opmerkingen of vragen over dus kon het punt direct afgehamerd worden. Einde vergadering. Een absoluut record.

 

Die snelheid zat er niet bepaald in bij het daarop volgend Politiek Beraad. De raadsleden zijn bezig te experimenteren met nieuwe vormen van vergaderen, waarbij men vooral ruimte wil bieden om met elkaar in gesprek te gaan in plaats van het klassieke vraag- en antwoordenspel tussen Raad en College. Vorige week resulteerde dat in een chaotische vergadering, waar geen touw aan vast te knopen was, dus nu had men de teugels weer wat strakker aangehaald. Doorvragen en verdieping aan elkaar vragen was uitsluitend gereserveerd voor een tweede termijn. Klassiek en modern afgewisseld, als het ware.

 

Agendapunten

Erg veel sneller ging het allemaal niet, maar dat had ook te maken met het feit dat er dinsdagavond een aantal agendapunten waren waaraan geen collegevoorstel ten grondslag lag. Onder andere het VN-verdrag rechten van personen met een handicap. SP en GroenLinks/PvdA wilden van collega-raadsleden weten of het nodig was om als gemeente Borne een apart beleid op basis van dit verdrag te formuleren. Kort gezegd was men daar aan de linkerzijde van het politieke spectrum voor. Overige partijen vonden het allemaal op Bornse schaal niet zo nuttig en vooral niet iets om geld aan te spenderen. Of er in de toekomst een voorstel komt om als Raad over te stemmen hangt af van de bereidheid van SP of GroenLinks/PvdA om hiertoe een initiatiefvoorstel in te dienen.

 

VVD contra CDA

Ook op de agenda het Lokaal Sportakkoord. Een visie van sportverenigingen en sociaalmaatschappelijke partners op de sport in Borne. De gemeente heeft er niet direct een rol in, maar het akkoord was als memo naar de Raad gestuurd ter kennisname. Het CDA had het als bespreekpunt geagendeerd, maar Bo ter Braak van het CDA moest een beetje lacherig bekennen zich niet meer te kunnen herinneren waarom. Andere fracties kwamen vervolgens wel met vragen (het stond immers op de agenda), waar de wethouder vervolgens netjes op antwoordde. Maar de procedure zat Anka Jacobs (VVD) niet lekker. “Waarom hebben we het hier eigenlijk over? Als je iets agendeert en er dan zo laks over doet, het niet hebt voorbereid, dan vind ik dat zorgwekkend.” Uiteraard geen opmerking waar Bo ter Braak zo blij mee was.

 

Verder ging het dinsdagavond vooral over de Regionale Energietransitie en de Bornse inbreng daarbij en het imago van het gemeentebestuur. Daarover morgen meer. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Kees — 09 sep 2020
Als toehoorder heb ik de het PB ook gevolgd. Vind persoonlijk dat het beschreven verslag niet helemaal de lading dekt. Over de RES is heel veel gezegd en besproken, maar komt in het verslag niet duidelijk naar voren.
Het lokaal sportakkoord had idd door het CDA van de agenda gehaald moeten. De reactie van mevrouw Jacobs was echter kinderachtig. Er zijn namelijk ook (veel) verschillende raadsvergaderingen geweest waar mevrouw Jacobs vragen heeft gesteld die in het daar aan voorafgaande PB ook gesteld hadden kunnen worden. Maar daar schitterde ze dan weer door afwezigheid. Of zijn de verkiezingen al begonnen??
Ron Hartman — 09 sep 2020
Ik ben heel benieuwd naar de onderliggende energie van de Raad en B&W op de RES. Het bier zal wel rijkelijk vloeien, maar het kan ook zomaar destilleren. Benieuwd naar het verslag van een onbevangen toehoorder. Het andere hoofdstuk zal wat meer tijd nodig hebben? Of zou het andersom moeten zijn. Alweer; benieuwd!

Azelo: ‘Au zeggen is niet genoeg’

In Azelo is gisteravond blij en met instemming gereageerd op het verloop van de extra...
01-12-2020

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020

Regelingen WMO en Jeugdzorg aangescherpt

Volgend jaar wordt een aantal regelingen in de verordening WMO en Jeugdzorg van de gemeente...
12-11-2020