Spooronderdoorgang duivels dilemma
14-02-2014
Keuze spooronderdoorgang is puzzel

Spooronderdoorgang duivels dilemma

De Bornse politiek staat voor een moeilijke keuze als het gaat om het beantwoorden van de vraag waar de eerste spooronderdoorgang moet komen.

Het spoor door Borne zorgt voor veel ergernis bij de bevolking. Aanvankelijk werd vooral geopteerd voor een verdiept spoor, maar dat is gezien de enorme kosten bijna een utopie. Al hebben nog niet alle lokale partijen die keuze opgegeven.
 

De gemeenteraad heeft uiteindelijk in oktober vorig jaar de opdracht gegeven om de mogelijkheid van onderdoorgangen onder het spoor te onderzoeken. Movares/Goudappel Coffeng  inventariseerde  in opdracht van de gemeente alle voor- en nadelen van de mogelijke locaties en rapporteerde hierover op 31 januari.

 

Voor- en nadelen

Er zijn zes mogelijke locaties onderzocht: Jupiterstraat, Deldenerstraat, Azelosestraat, Bornebroeksestraat, Oonksweg en de nieuw aan te leggen gemeentelijke verbindingsweg (GVW). (zie illustratie).
 

Aan alle alternatieven kleven voor- en nadelen. Zo komen bij de overgangen in de Deldenerstraat en de Azelosestraat, vanwege de ligging dicht bij het station, gesloten spoorbomen het meest voor en is daar dus verkeerstechnisch en voor de leefbaarheid de meeste winst te halen. Aan de andere kant zijn tunnels op die plekken ingrijpend voor omwonenden en ook relatief duur. Een onderdoorgang bij de Oonksweg heeft weer andere nadelen en druist bovendien in tegen de wens van de raad om de Oonksweg niet op te waarderen. De GVW is moeilijker haalbaar vanwege de planning. Bovendien kan de weg de aanleg van de gewenste Westelijke Randweg (traject 5b), die het verkeer door Zenderen moet verminderen, vertragen.
 

Aan de andere kant zou deze weg de ‘knip’ in de rondweg bij de Bornsche Maten wel eens in de tijd naar voren kunnen halen. Wethouder Mulder: “De gemeentelijke verbindingsweg kan een substantieel voordeel opleveren ten opzichte van variant 5B en heeft voor de kern Borne direct positieve gevolgen. Maar het lost niet de totale problematiek binnen de gemeente op, in elk geval niet die van Zenderen. En ook de mensen uit de Stroom Esch en de Bornsche Maten moeten ergens naar toe. Het aanleggen van de verbindingsweg kan wel in tijd invloed hebben op de realisering van 5B. Want ook daarvoor moet je sparen. En als je je spaargeld hebt ingezet voor de ene optie, betekent het dat je opnieuw moet sparen voor de volgende. Het gaat bij een weg wel om tientallen miljoenen.”
 

Movares concludeert dat de gemeentelijke verbindingsweg het meest geschikt is voor een onderdoorgang. Vanuit verkeerskundig oogpunt is de voorlopige conclusie dat de Azelosestraat als tweede locatie het beste scoort. (het rapport is hier in te zien)

 

Strak tijdspad

Om zicht te houden op financiering door Rijk en Provincie is haast geboden. Frans Bergsma (VVD) gaf in de vergadering van de Commissie Ruimte afgelopen dinsdag aan er grote moeite mee te hebben dat de zittende raad over dit belangrijke dossier beslissingen moet nemen, terwijl er binnenkort een nieuwe raad zal aantreden. Wethouder Herman Mulder benadrukte dat de zittende raad gevraagd wordt over het proces te besluiten en dat de nieuwe raad de uiteindelijke keuze zal maken.

“De procedure is uitgelijnd. Als wij gebruik willen maken van de financiering, moeten wij uiterlijk 1 maart 2015 gestart zijn met de aanleg. Op 24 juni is de laatste raadsvergadering voor de vakantie, de volgende is daarna pas op 30 september. Ik heb wel het idee dat raadsleden vinden dat ze in een strak tijdspad gespannen zitten, maar overheden leggen het geld niet voor onbepaalde tijd op de plank. Die moeten ook keuzes maken. Het is voor hen dwingen en wringen. Als we het geld een jaar lang onaangeroerd laten, laten we zien dat het wel meevalt met de urgentie. Vergeet niet dat de raad hierover wel al in december een besluit heeft genomen. Het is allemaal menselijk, maar je moet het proces ook niet onnodig lang laten duren. Anders komen mensen juist in onzekerheid. De oude raad geeft het groene licht om het proces in te gaan, de nieuwe gaat er een klap op geven na inbreng van diverse partijen, waaronder de inwoners.”, aldus Mulder.

 

Wegingsfactoren

Wel wordt de huidige raad vast gevraagd een uitspraak te doen over de wegingsfactoren van de objectief vast te stellen criteria. Toch een politieke keuze.

Voorgesteld wordt de verschillende factoren als volgt in de uiteindelijke keuze te laten meetellen:

Verkeersfunctie: 15%

Leefbaarheid: 15%

Ruimtebeslag: 5%

Ruimtelijke kwaliteit: 5%

Landschap: 5%

Planning: 10%

Overwegveiligheid: 15%

Investeringskosten: 10%

Raadpleging bevolking: 15%

Standpunt Prorail en overheden: 5%

Ook over deze wegingsfactoren werden dinsdag vragen gesteld in de Commissie Ruimte.

De wethouder zegde toe over deze factoren en andere technische vragen een extra bijeenkomst te zullen organiseren.

 

Welke optie uiteindelijk ook wordt gekozen voor de eerste spooronderdoorgang, stuk voor stuk hebben alle zes mogelijkheden invloed op de verkeersstromen door en rond Borne. En al lijken de overgangen aan de Jupiterstraat, Deldenerstraat en Bornerbroeksestraat - waar vermoedelijk voor een fietstunnel wordt besloten - niet als eerste keus in aanmerking te komen, voor de raad blijft het een bijna duivels dilemma.

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
ria boers — 14 feb 2014
is er ook gedacht aan de bus (Hengelo-Almelo v.v.)? Die moet op iedere rit twee keer het spoor over,nl. op de Deldensestraat en de Azelosestraat.

Borne experimenteert met nieuw stembiljet

De voorbereiding voor de Europese verkiezingen in Borne is begonnen. Maandagavond ontvingen de...
14-05-2024

Meulenbroek Dierenartsen bestaat 15 jaar

ADVERTORIAL • Wat gaat de tijd snel! 15 jaar geleden begonnen wij uit het niets onze...
06-05-2024

Strijdend onder Britse vlag

In Green Park, hartje Londen, staat het in 2012 door koningin Elisabeth onthulde...
03-05-2024

Overbieden is de trend in krappe huizenmarkt

ADVERTORIAL • De huizenmarkt blijft in beweging en voor verkopers kan dit goed nieuws zijn....
27-03-2024

De arbeidersklasse roert zich!

Het begin van de twintigste eeuw kenmerkte zich door de opkomst van vakbonden en...
25-03-2024

Bornse toppers lunchen samen op Vrouwendag

Vandaag, vrijdag 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Een dag die al - zij het nog...
08-03-2024