Provincie verkiest tracé langs A1/A35
MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VLOEDBELTVERBINDING VASTGESTELD

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de regionale randweg tussen Borne en Almelo vastgesteld. De PlanMER is het onderzoek dat gemeente Borne, gemeente Almelo en provincie Overijssel gezamenlijk hebben gedaan naar nut en noodzaak, ligging en milieueffecten van een nieuwe weg.

 

Al in de Wegenvisie van de Regio Twente (2010) werd gesproken over het versterken van het onderliggende wegennet en de aanleg van een nieuwe verbinding. De A1/A35 wordt voor veel korte routes binnen Twente gebruikt en heeft regelmatig fileproblemen. Er zijn rondom knooppunten Azelo en Buren geen robuuste alternatieven op het onderliggende wegennet.

 

Oplossing

Uit onderzoek in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van Rijk, Provincie en Twentse gemeenten is gebleken dat een regionale randweg (projectnaam Vloedbeltverbinding) een goede oplossing biedt voor het verbeteren van de robuustheid. Daarnaast zal dit de verkeersdruk op de A1/A35 verminderen en zal de leefbaarheid in de kernen van Borne en Zenderen verbeteren. Het gaat om een mogelijke doortrekking vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de N743 (Almelosestraat) tussen Almelo en Zenderen inclusief een doortrekking naar de N744 (Albergerweg).

 

Onderzoek

Omdat nieuwe infrastructuur gevolgen heeft voor onder andere landschap, leefomgeving en verkeer is zorgvuldig onderzoek gedaan met een PlanMER, uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco. Inbreng van eigenaren en bewoners in het betreffende gebied was daarin belangrijk. Voor de PlanMER is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld en is de omgeving gevraagd wat ze van de aanpak vinden. Suggesties en opmerkingen zijn met het projectteam gedeeld.

 

Tracés 

In de PlanMER zijn verschillende tracés uitgewerkt. Elk tracé is op alle milieuthema’s beoordeeld, zoals woon- en leefmilieu, landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie. De tracés scoren wisselend op deze thema’s. Het tracé dat het landschap het minste aantast, is het tracé ‘Bundeling A1/A35’. Dit tracé laat het gebied tussen A1 en spoorlijn grotendeels intact.

 

De PlanMER is ook door de provincie Overijssel vastgesteld en de provincie heeft het tracé Bundeling A1/A35 als voorkeursalternatief benoemd. Voordat het college van Borne hierover besluit, worden de tracés op dinsdag 9 maart eerst besproken met de gemeenteraad en bewoners tijdens een Politiek Beraad. Aan de hand daarvan stelt de gemeente Borne het voorkeurstracé vast en wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook de gemeente Almelo gaat in overleg met de raad.

 

Vervolg 

Na besluitvorming worden de financiële bijdragen bij zowel de provincie, gemeente Borne en de Regio Twente aangevraagd. Pas op het moment dat de financiële middelen beschikbaar zijn, kan het tracé verder worden uitgewerkt en kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart. Het verder uitwerken van het tracé, waaronder een goede inpassing en de juiste ligging, gebeurt samen met de bewoners en betrokkenen van het gebied.

 

Het PlanMER is hier in te zien

 

Foto boven @ Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Helder lichtje — 04 mrt 2021
Leuk dat je het licht eindelijk ziet. Koers houden nu en niet weer op drift raken
Johan Wierda — 04 mrt 2021
Heren, jullie maken er naar mijn mening een samen spraak van tussen 2 heren.
De oplossing van dit complexe vraagstuk ligt in de beperking van het verleden en de realiteit van het heden.
Dit houdt wat mij betreft in dat de Bornse inwoners keuzes voorgelegd krijgen gebaseerd op haalbaarheid, rekening houdend met direct betrokken aanwonenden, uitgaand van nut en noodzaak.
De kool en de geit sparen lukt niet meer, de tijd van moeizaam modderen is voorbij.
Heldere, democratische besluitvorming is aan de orde. De tijd van het wensdenken is wat mij betreft voorbij.
Ron Hartman — 04 mrt 2021
Nee Paul, ik vertaal het geplemp. Ik heb jou ooit zelfs mijn MER inspraak nummer gestuurd, toen ik niet naar Enter kon voor de voorlichtingsbijeenkomst over de A1 verbreding. TOEN heb ik geprobeerd om de vraag op de agenda te krijgen om de 2 x 3 baans A1 MER TOT Azelo, in een keer uit te breiden t/m het knooppunt Azelo zelf. Daarna hoorde ik niets meer van Rijkswaterstaat. WEL heb ik vanaf 1970, de A1 en de politieke kronkel daarin, intensief gevolgd. Ik probeer nu te vertalen wat onafwendbaar is, zodat bv maximale geluidswallen of zelfs strategische verdieping op sommige punten nog te wensen valt. Zoals eerder gezegd, vind ik de aangereikte oplossingen mooi. Niet voor de auto's en het beton, maar omdat die rust oplevert in Zenderen en langs de Bornse Maten. De Clematishof moet tijdig voor de juiste geluids-maatregelen pleiten denk ik.
@Ron: jij denkt als 'n betonplemper: “2 x 3-baans om dorpje Borne amper voldoende?”
Kijk naar Ringweg Köln, West-Duitse hoofdader: de 2 x 3-baans A1 is daar RÚÍM VOLDOENDE voor een stad met > 1.000.000 inwoners. Bewéér niet langer wat hiér NÍÉT kan, maar léér van wat dáár WÉL kan.
Nodig 3 notabelen uit jouw dorpje uit, maak ‘n afspraak met Frau Bürgermeisterin van Köln, Brigitta von Bülow, Mitbegründerin und eine der Sprecherinnen von "Köln stellt sich quer".
Notitieblok mee, want problemen bedénken is makkelijk, maar heb ein-de-lijk ook eens de moed te luisteren naar wie ze oplosten: www.youtube.com/watch?v=6B5rCr3EVBk&ab_channel=DSzumaher
Johan Wierda — 04 mrt 2021
@Ron.
De buurtschap Azelo/Tusveld heeft zich, behalve in de TC Tubantia, nog niet van zich laten horen, dus wie weet wat zij nog in petto hebben.
Voor alle duidelijkheid ik maak geen keuzes, ventileer hooguit naar mijn mening ook haalbare voorkeuren.
De gemeenschap is via de raad aan zet, deze raad, deze coalitie is naar mijn niet meer voldoende gelegitimeerd, wegens 10 jaren van moeizaam modderen, zij hebben hun kans gehad!
Het is aan de kiezer in 2022 om te stemmen op die partijen die het aandurven duidelijk stelling te nemen voor de meest gerede oplossing, die op korte termijn realiseerbaar is.
Het woord aan de kiezer, weg met de achterkamertjes, leve de democratie!
Ron Hartman — 04 mrt 2021
Mooi Johan. Alle seinen staan dus op groen voor Azelo.
Johan Wierda — 04 mrt 2021
@Ron.
Interessant zo'n vraagstelling, wellicht kunnen we in Borne krachten bundelen en via jouw connecties een lijst met knelpunten doorsturen naar het ministerie. Het legt wellicht nog meer gewicht in de schaal waardoor niet alleen in Borne maar ook vanuit Den Haag de juiste keuzes kunnen maken wat goed is voor Borne en de regio.
Alle gekheid op een stokje het weefvlak Azelo is al jaren een punt van discussie, de centjes waren op vanwege andere prioriteiten, noem Maastricht, regio Amsterdam, de Afsluitdijk en nu is de Twente regio aan de buurt, mede dankzij een stevige lobby van de regio en het gebundelde bedrijfsleven, chapeau!
Ron Hartman — 04 mrt 2021
Tja Paul, ik denk dat ik de enige was die het ministerie bij het behandelen van de MER verbreding (2 x 3 baans) A1 tot Azelo, gevraagd heb om de daardoor toenemende problematiek bij het weefvak Azelo-Buuren, gelijk mee te nemen en gelijk de MER af te ronden incl. het knooppunt Azelo die immers de enige manier is om het gevaarlijke weefvak te ontlasten. Hoewel ik de technische oplossingen omarm, baal ik van het fenomeen dat dossiers het stempel geheim krijgen en stap voor stap de burgers worden geconfronteerd met vaak onomkeerbare feiten. Ik neem dat de volksvertegenwoordigers heel erg kwalijk. Zij zouden de burgers veel meer inzicht moeten geven ipv zich te wentelen achter geheime dossiers en daardoor vermeende belangrijkheid. Of de 4e macht, is ook hen te machtig.....???
jantje Beton — 04 mrt 2021
MIRT OVERZICHT 2020 MEERJARENPROGRAMMA INFRASTRUCTUUR, RUIMTE EN TRANSPORT
@Ron: Na biete, was zagen zie?... wiefiel Hektaare Natur darf ich betonnieren bie oons?

Sinds januari 2014 heeft de Europese Unie een nieuw beleid voor het Trans-European Transport Networks (TEN-T).
DOELSTELLINGEN VAN HET BELEID ZIJN: DE VAN OORSPRONG NATIONALE INFRASTRUCTUURNETWERKEN AANEENSLUITEN, KNELPUNTEN VERWIJDEREN EN TECHNISCHE BARRIÈRES WEGNEMEN.
In het nieuwe beleid is een kernnetwerk vastgesteld, met negen multimodale TEN-T-corridors als belangrijkste vervoersaders. Het nieuwe kernnetwerk wordt ondersteund door een uitgebreid netwerk van verbindingen. Nederland ligt aan drie van de negen kerncorridors:
• Rhine-Alpine corridor (Rotterdam - Duisburg - Basel - Genua),
• North Sea-Baltic corridor (Randstad – Twente – Warschau - Baltische staten)
• North Sea-Mediterranean corridor (Ierland/Randstad – Brussel - Lyon).
www.mirtoverzicht.nl/
Im grünen Tor gibt es immer weniger Grün...
Ron Hartman — 04 mrt 2021
Hopelijk voorkomt de Duitse inbreng dat het steeds erger wordt hier. Eea neemt niet weg dat Zenderen geen regio verkeer meer door het dorp wil en de Bornsche Maten geen Nweg meer langs de wijk wil en de 6 baans A1 tzt ook een veiliger (ont)vlechting nodig heeft. Lastige puzzel die eindelijk dankzij Rijk en Provincie lijkt te worden opgelost. Borne heeft met geklets rond een gvw dat heel veel geld heeft gekost, bewezen dat het probleem niet lokaal is op te lossen. Maarrrrrrrrr, ieder heeft gelijk.
Paul Cohn — 03 mrt 2021
@Ron de waarzegger? Das deutschlandrelevante Umschlagvolumen der 36 in der Seeverkehrs-prognose betrachteten Seehäfen wird zwischen 2010 und 2030 von 438 Mio. Tonnen auf 712 Mio. Tonnen steigen (+ 63 % bzw. + 2,5 % p.a.).
In den deutschlandrelevanten Nordseehäfen (deutsche und ausländische Nordseehäfen zusammen) wird das Umschlagsvolumen von 367 Mio. Tonnen im Jahr 2010 auf 599 Mio. Tonnen im Jahr 2030 steigen (+ 63 % bzw. + 2,5 % p.a.). In den deutschen Nordseehäfen ist ein jährlicher Anstieg der Umschläge von 3,0 % zu erwarten.
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/seeverkehrsprognose-2030.html
Ron Hartman — 03 mrt 2021
Tja Paul, laten we hopen niet teveel op de Krim te gaan lijken en te worden ingelijfd. Je ziet goed dat autonoom?? Nederland het havengebied van de EU wordt. Die fout door onze ex burgemeester in de tijd dat hij lobbyde om de A1 perse langs (inmiddels door) Hengelo te willen hebben, moet een keer hersteld worden.
Paul Cohn — 03 mrt 2021
@Ron: hoeveel autowegen worden in Scandinavië, midden- en Oost Europa en klein Azië aangelegd om NL-transporteurs te faciliteren? Nou?
Wij hebben in januari naar en van Kootwijkerzand geteld wat op de A1 reed; ca 15% van de zware vrachtwagens van Beekbergen tot Azelo kwam uit NL, de rest vooral uit ‘die andere’ landen: ze lachen zich rot in Zeebrugge, Antwerpen en (minder) peperduur Rotterdam: wie is er nou gek? De rest natuur opofferen in NL dat consequent WEIGERT binnenscheepvaart te faciliteren met 40 km kanaal van Twente naar Rheine zodat Moskou over water verbonden is met de Noordzee havens: zou onze longen zo'n 80-90% luchtverontreiniging schelen:
In Overijssel veroorzaakt het wegverkeer de hoogste milieuverontreiniging, niet de boeren…
www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0154.html en
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/documenten/publicaties/2020/03/13/emissiefactoren-vrachtautos-in-een-milieuzone-2020
Johan Wierda — 03 mrt 2021
Dag Ron.
Ach zware woorden, landschapliefhebbers wegzetten als een paar betrokkenen, klinkt uiteraard iets subtieler echter ook veelzeggender.
Wat mij betreft tellen de argumenten, laat duidelijk zijn geld speelt geen rol met name als de provincie en het rijk een duit in het zakje doen.
De ir’s van Waterstaat en ingehuurde bureau’s zijn creatief genoeg om een prachtig kunstwerk te ontwerpen teneinde de verkeersstroken in de juiste banen te leiden, voorbeelden te over het en der in Nederland en elders in Europa.
De A1 heeft zich ontwikkeld tot een van de hoofd toegangspoorten van dit land, dus niet van het benauwde wat mij betreft, dan zijn we klaar voor mainport Europa, zoals de regio zich nu ontwikkelt.
Hierbij doel ik tevens op ontwikkelingen in de naast gelegen regio’s, Apeldoorn/Deventer en Zwolle niet te vergeten.
Ron Hartman — 03 mrt 2021
Johan, waarom zware woorden zoals roeptoeteren en populisten? De 6 baans A1 is bijna klaar tot Azelo. Het is NU kiezen om het weefvak veilig te maken en de keus is dat de A1 en A35 ontvlochten worden. De aanleg van dat weefvak was een historische blunder. Er zal DUS bij Azelo in de toekomst, uitbreiding van het kunstwerk komen en de wegen van het achterland (t/m Tubbergen) LANGS Zenderen voeren. Dan moet je naast de door jou gewenste weg langs het spoor, een extra weg over de Braamhaarstraat leggen naar jouw voorkeurstrace. Dubbelop en dubbel de natuur aangetast. En passant blijft dan ook de huidige rondweg langs de Bornsche Maten heel druk.
Johan Wierda — 03 mrt 2021
@Ron
Vandaar ook mijn stelling dat de huidige raad de voorliggende opties uitermate zorgvuldig tegen het licht, zich daarbij niet laat leiden door roeptoeters en andersoortige populisten.
In mijn opvatting dient deze raad de zaak zodanig voor te sorteren dat de in 2022 nieuw te kiezen raad een verantwoorde keuze kan maken.
Politieke partijen kunnen dan luid en duidelijk stelling nemen en de kiezer in de gelegenheid te stellen een voorkeur uit te spreken.
In democratisch opzicht uitermate verantwoord na 10 jaren van moeizaam modderen.
Roeptoeters en andersoortige populisten kunnen zich dan onderscheiden van diegenen met meer inzicht en verstand van zaken.
Dan blijkt ook wie zich betrokken acht over het al of niet teloor laten gaan van een uniek stukje landschap in een sterk verstedelijkte omgeving.
Ron Hartman — 03 mrt 2021
Het is zeker triest voor de paar betrokkenen die al decennia hun mooie plekjes verdedigden. De nood voor de massa's wordt te groot en langer rekken geeft steeds meer ongelukken. Ruimhartigheid van alle kanten ipv strijd, is nu de beste stap. Je zou ook niet willen dat de A1 6 baans rechtdoor gaat bij Azelo en de A35 blijft zoals die is. De weeffout uit 1970 moet sneller worden opgelost.
Johan Wierda — 03 mrt 2021
Interessante opties die er worden getoond een ambtelijk wens traject, de A1/35 variant en de spoorlijn variant zijn de meest in het oog lopende.
Ben het helemaal met Henk Semmekrot eens dat de A1/35 variant een gebied met een grotere landschappelijke waarde aantast dan de spoorweg variant.
De kleurcodering is naar mijn mening te beperkt geobjectiveerd. Daarnaast is de directe toegankelijkheid van zowel Zenderen als ook Borne nadrukkelijker gewaarborgd, met de spoorwegvariant.
Voor de gesloten Zenderse gemeenschap maakt dat niet zoveel uit, naar ik vermoed, voor Borne is het van groot belang rechtstreeks van diverse kanten ontsloten te zijn.
Voor het culturele leven, de middenstand en de horeca is dit van levensbelang.
Het biedt perspectief voor toeristen en andere toevallige passanten het mooie dorp met een bezoek te vereren. Om verkeersdrukte te voorkomen is het aan te bevelen her en der parkeerruimte te creëren, zodat het dorp niet wordt overspoeld met auto's.
De buurtbus zou een rol kunnen spelen in het vervoer van de bezoekers.
Aan het college en de raad de taak keuzes te maken en zodoende een eind te maken aan ruim 10 jaren van moeizaam modderen.

T Huiskes — 03 mrt 2021
Een goed besluit inderdaad. Valt te bezien hoe lang dit gaat duren, zeker gezien de kosten ervan en ook het compenseren van bewoners die langs dit traject wonen, zal nog enige tijd vergen. En dit geldt voor alle projecten: hoe langer men wacht, hoe hoger de kosten.
Henk Semmekrot — 03 mrt 2021
Inderdaad, Connie. En weet men wel, dat het gebied naast de Braamhaarsstraat tot aan het Vleer en vervolgens naar het bos Elhorst/Vloedbelt ook Zenderen is met grote landschappelijke waarde?
Connie — 02 mrt 2021
Vanavond kreeg de raad een presentatie daarin werd door een gemeenteraadslid gezegd: Zenderen hangt de vlaggen al uit. Weet men dan daar wel dat de Braamhaarsstraat ook Zenderen is!
Ron Hartman — 02 mrt 2021
Van harte eens Christian. Niet alleen fatsoenlijk, maar ook ruimhartig namens de gemeenschap. Een kat in de zak situatie zoals 20 jaar speelde op de Veldkamp en vele, vele miljoenen extra kostte, moeten wij als burgers niet willen.
Christian Sand — 02 mrt 2021
Dit lijkt me een erg logische keuze van de Provincie. Vooral als je je bedenkt dat er op deze manier in de toekomst eenvoudig een aansluiting op knooppunt Azelo is te realiseren. Door de nieuwe weg nu al in de goede richting te leggen voorkom je dat er in de toekomst opnieuw allerlei lastige keuzes moeten worden gemaakt. Ook het het sluipverkeer over het Tusveld en de Bavinkel zal vermoedelijk volledig verdwijnen met deze weg. Blijft staan dat er natuurlijk tal van mensen langs dit traject wonen. Deze mensen moeten m.i. een fatsoenlijke compensatie ontvangen via Gemeente of Provincie.
Paul Cohn — 02 mrt 2021
eindelijk een partij met respect voor de natuur:
Natuurvriendenhuis Krikkenhaar zal er blij mee zijn dat alle beton- teer- decibel- en fijnstof-liefhebbers even terzijde worden gezet...

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024