Onenigheid in college over Wooldrik
WETHOUDER ARNO SPEKSCHOOR WIL BESLISSING UITSTELLEN TOT BIJ DE KADERNOTA

Onenigheid in college over Wooldrik

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om op 25 mei te besluiten verder te gaan met het oorspronkelijke scenario A voor vernieuwbouw van het sportcomplex ’t Wooldrik én de realisatie van een school met kinderopvang. Diverse alternatieven werden eerder voorgelegd en het college is van mening dat het plan, zoals het er al lag, het meest verstandige is. Er is enige haast bij de besluitvorming, omdat er anders een deal met de belasting dreigt te vervallen, waardoor BTW-compensatie van 21 procent niet meer aan te vragen is. Het college vindt het verantwoord dat de gemeenteraad op 25 mei over het miljoenenproject besluit.
 

Afwijkende mening Arno Spekschoor

Daar is echter niet iedereen het mee eens. Wethouder Financiën Arno Spekschoor laat aantekenen dat hij een andere mening is toegedaan en liever had gehad dat er over project ’t Wooldrik besloten gaat worden tijdens de kadernota in juni, als er beter zicht is op de actuele financiële situatie en de afwegingen die dan gemaakt moeten worden door de raad. “Inhoudelijk is het een mooi plan”, zegt Spekschoor. “Maar ik mis een business case en we hebben nog geen zicht op de jaarrekening en de bestuursrapportage. Ik heb daarom met pijn en moeite een officiële aantekening laten maken en dat valt me echt heel zwaar. Maar alle reserve is eigenlijk op en ik hou m’n hart vast.”
 

Ongebruikelijk

Een vrij ongebruikelijke actie. “Het gaat wel om een structurele last van in totaal een miljoen per jaar, 40 jaar lang. Acht ton voor sport en twee ton voor onderwijs. Dat is nogal wat. De vraag is of we daar wel geld voor hebben.” De wethouder is overigens van mening dat nieuwbouw van de school, als vervanging voor de Oldhof en de Jan Ligthart wel doorgang moet vinden, omdat uitstel niet langer meer verantwoord is. Opknippen van het project en uitstel van investeringen in de sport zou wat hem betreft bespreekbaar moeten zijn. Hij denkt dat het verstandig is dat de gemeenteraad in juni een afweging kan maken, waarbij ook gekeken wordt naar wensen voor nieuw beleid, waar nu budgettair nog geen rekening mee gehouden is. Bijvoorbeeld twee extra schoollokalen in de Bornsche Maten, continuering van de sportcoaches-regeling, mogelijk teruggave van ozb aan de inwoners vanwege het niet doorgaan van de Verbindingsweg, et cetera. “Voor zover mij nu bekend zal uit de kadernota 2022-2025 blijken, dat er amper tot geen geld beschikbaar is voor nieuw beleid.”
 

‘Op losse schroeven’

Wethouder Michel Kotteman is bang dat als er te lang gewacht wordt met een besluit het hele project op losse schroeven komt te staan. “We lopen dan 4,2 miljoen BTW-compensatie mis en zijn weer terug bij af. Bovendien willen sport en onderwijs ook wel een keer duidelijkheid hebben.” Burgemeester Jan Pierik ziet minder donkere wolken qua financiën dan kennelijk zijn wethouder Financiën. “We hebben in maart een financiële doorkijk gegeven en als je dat afzet tegen nieuwe ontwikkelingen, dan denken wij dat er niet een wezenlijk ander beeld op ons afkomt.”
 

De gemeenteraad spreekt over ’t Wooldrik tijdens het Politiek Beraad op 11 mei en vervolgens tijdens de gemeenteraadsvergadering op 25 mei. De verschillende geluiden vanuit het college zullen het de raad niet gemakkelijker maken. (AJ) 


 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
BorneBoeit — 30 apr 2021
Door een storing is het enkele dagen niet mogelijk geweest om te reageren op artikelen. De functionaliteit is inmiddels hersteld. Excuses voor het ongemak.

Puzzelen met de Omgevingsvisie

Vorige week is de samenvatting gepresenteerd van de Bornse Dromen Dagen. Eigenlijk een opsomming...
29-09-2023

Borns Bijtje voor Roelof-Jan Naaktgeboren

Roelof-Jan Naaktgeboren ontving dinsdagavond een Borns Bijtje uit handen van burgemeester Jan...
26-09-2023

Mantelzorgers kunnen overstappen naar Wijkracht

De dienstverlening van het failliete SIZ Twente (Stichting Informele Zorg) is per 1 augustus...
26-09-2023

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023