Aan de slag met de Europastraat
MINDER RUIMTE VOOR AUTO’S, MEER RUIMTE VOOR FIETSERS, VOETGANGERS, GROEN EN WATERBERGING

Aan de slag met de Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. Met inbreng van omwonenden en gebruikers is de afgelopen maanden een zogeheten schetsontwerp gemaakt. Samen met NTP Enschede gaat de gemeente Borne de komende tijd als bouwteam aan de slag om van dit schetsontwerp een voorlopig ontwerp te maken. De overeenkomst hiervoor is vandaag ondertekend door wethouders Michel Kotteman en Martin Velten en directeur van NTP Enschede, Sander Heitbaum.
 

Doel is om de Europastraat te ‘upgraden’, wat minder ruimte voor auto’s betekent en meer ruimte biedt aan fietsers, voetgangers, groen en waterberging. “De Europastraat wordt nu veelal gebruikt als ontsluitingsweg voor de omliggende wijken. De upgrade moet ervoor zorgen dat doorgaand verkeer meer via de randwegen gaat rijden en de veiligheid verbetert”, licht wethouder Martin Velten toe. “Tevens een wens van de omwonenden.”

 

Door de Europastraat als 30 km weg in te richten, krijgt de openbare inrichting minder een verkeersfunctie en meer een verblijfsfunctie. Wethouder Velten: “Dit willen we op meer wegen gaan doen. Zo ontstaat er uiteindelijk een dorp met wegen waar ontmoeten, leefbaarheid en veiligheid belangrijker worden dan het snel van A naar B verplaatsen.” Hierdoor krijgt het dorp een leefbaarder en groener karakter.
 

Klimaatbestendig

Daarnaast is het plan om de Europastraat klimaatbestendig in te richten, onder andere door middel van waterberging en meer groen. Zo kan regenwater bijvoorbeeld worden opgevangen in beplanting en waterdoorlatende bestrating. “Zo zal de hittestress verminderen”, licht wethouder Michel Kotteman toe. Ook het riool zal daar waar nodig worden vervangen of worden hergebruikt. Ook de aanleg van een schoonwaterriool, dat eindigt in de Bornse Beek, is meegenomen in het ontwerp. Wethouder Kotteman: “Hiervoor is twee jaar geleden al een voorziening aangelegd tijdens de herinrichting van het kruispunt Grotestraat - N743.”
 

Planning

Het bouwteam is voornemens om begin juli een soort inloop te houden voor omwonenden en geïnteresseerden. Gedurende de voorbereidingsfase is nauw samengewerkt met omwonenden van de Europastraat. De inbreng van deze inwoners is meegenomen in het ontwerp dat tijdens de inloop te zien zal zijn. Conform de dan geldende coronamaatregelen kan men buiten, op locatie, het ontwerp bespreken en vragen stellen aan het bouwteam.

 

Planning is om na de bouwvak te starten met de werkzaamheden die gefaseerd worden uitgevoerd tot het voorjaar van 2022. “Door de werkzaamheden op te delen, willen we de overlast voor de omwonenden en gebruikers zo veel mogelijk beperken”, aldus de omgevingsmanager die tijdens de werkzaamheden het contact zal onderhouden met bewoners en ondernemers.
 

Meer informatie over de inloop, de uiteindelijke inrichting en de werkzaamheden volgt de komende tijd via de communicatiekanalen van de gemeente Borne. Vragen over de werkzaamheden kunnen worden gesteld via europastraat@ntp.nl.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Caro — 15 jun 2021
Leuk dat mail adres, maar geen enkele reactie ontvangen, op de ingestuurde vragen....
BHM — 01 jun 2021
Een heel goed plan om het veiliger te maken, das nu dan voor het eerst.
Waar gaat het niet goed ......Grotestraat zuid ,verbreed fietspad en niemand die er iets op uit doet.
Ze rijden als gekken
als straks de Europastraat verkeersluw gemaakt word , is dit de nieuwe sluipweg met alle gevolgen .
Prins Bernardlaan waar veel te hard gereden word.
Oude Hengeloseweg is een 30 km zone ,maar weinigen die zich eraan houden.
De hele 30 km zone in het centrum.... je kunt er wel borden neerzetten ,maar zet eerst de borden er eens duidelijk neer.
voorbeeld Bekenhorst vanaf stroomesch ,er staat een bord voor een T splitsing met drempels en verkeer van rechts .
het laatste wat je opmerkt is een bord met 30 km.
zo ook grotestraat nieuwe situatie, daar staat een bord aan de binnenzijde van de parkeerplaats .
staat er een hoog voertuig dan kun je het bord niet of zeer slecht zien.
Dus er is nog genoeg te doen en luister eens meer naar de burgers die vaak hele goede ideeen hebben
Wesleyhoek — 31 mei 2021
, prima jongens dat jullie de Europastraat aanpakken Het wordt een keer tijd echt helemaal super en de Marktstraat 1 in Borne moet ook helemaal aangepakt worden er moet helemaal een Nieuweweg in en het riool is daar ook niet goed dus toen jullie er alsjeblieft mee super helemaal goed daar worden de mensen blij van helemaal super toppie Groetjes Wesley hoek topje supper Doe alsjeblieft ook wat met de Marsstraat 1 in Borne moet er helemaal uit er moet een nieuwe weg in in een nieuw riolering supper gortjes wesleyhoek topje 😋👍👍👍👍👍😊😊😊😊😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 helemaal super goed Fijne dag nog maar doe er alsjeblieft wel wat mee gemeente Borne topje gortjes wesleyhoek topje helemaal super goed alvast super gortjes wesleyhoek topie
Jos — 30 mei 2021
Leuk dat men een e-mailadres er in zit maar deze werkt niet.
Jan Horstman — 30 mei 2021
Wordt echt tijd dat de weerselosestraat in de stroomesch ook aangepakt word. Het is echt gekkenwerk.
Johan Wierda — 29 mei 2021
@ron,
Geen zorgen voor de dag van morgen.
Bevoorradingsverkeer, niet meer toelaten in het centrum en directe omgeving.
Een lokaal distributiecentrum inrichten op de Veldkamp en van daaruit het centrum bevoorraden met elektrische vrachtwagens, zoals de grootgrutter aan de markt nu al doet.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Ron Hartman — 29 mei 2021
Die 30 km beperking is prima, maar hou m'n hart vast voor de veiligheid van de fietsers bij het gekozen extreem smalle profiel voor auto's op die weg, die ook bevooradingsverkeer blijft houden. Ook na het Vloedbelttraject.
Paul Cohn — 29 mei 2021
Beter laat dan nooit:
bij de presentatie van de luchtkwaliteit in Borne en Zenderen door Cauberg-Huygen werden de vele forse overschrijdingen van de fijnstof concentratie aan raadsleden onthouden… (weggemoffeld in niet gemeten jaargemiddelden)
Drs. Jaap de Wolf, Senior beleidsmedewerker milieu en gezondheid van GGD IJselland, stelde al op 13(!) januari 2015 voor om van Jasmin Garden tot Platenkamp en A1/A35 de hele kom van Borne tot 30 km/uur zone te maken.
Dat zou een enorme verbetering van veiligheid en gezondheid opleveren.
Hij werd weggehóónd…
Goed dat het huidige gemeentebestuur zes jaar later alsnog mee begint.
Erik — 29 mei 2021
En niet alleen de verkeersstromen meten maar ook regelmatig de snelheid, want er wordt nog regelmatig asociaal hard gereden. En wat als dit een "30KM"zone wordt?????????
Lichtgeel hesje — 29 mei 2021
BB 30-10-2019:"Verkeersintensiteit: In oktober 2016 vond de eerste meting plaats, in mei dit jaar de tweede. Belangrijk verschil tussen 2016 en 2019 is de aanleg van de Zuidelijke rondweg. Als gevolg van die weg blijkt het verkeer op de Europastraat afgenomen te zijn met 29 procent.". Hoe verhoudt zich dit tot de opmerking van de Wethouder dat de Europastraat nu (mei 2021) veelal wordt gebruikt als ontsluitingsweg voor de omliggende wijken. Uit de laatste meting in 2019 is namelijk sprake van een daling van 29%. Kennelijk vindt de Wethouder het vreemd dat de Europastraat als ontsluitingsweg wordt gebruikt om het dorp in en uit te kunnen rijden. Zou wel eens de cijfers willen zien van de daadwerkelijke verkeersstromen over de Europastraat, bekeken over een langere periode. Meten is namelijk weten. Krijg het idee dan ook dat dit besluit meer is genomen op 'emotie'......
Henk — 28 mei 2021
Positief is wel dat de hittestress zal verminderen.

Tjonge jonge, hoe kun je het verzinnen !!
Pohli — 28 mei 2021
Ik heb met verbazing dit bericht gelezen.
Wat verstaan jullie onder Randwegen?
En waar blijft het verkeer als de Europastraat verkeersluw wordt gemaakt.
Ik dacht dat die straat een ontbindingsweg was voor het verkeer in het centrum en omliggende straten, waaronder ook de Saturnusstraat.
Sinds de afslag Borne West open ging is de Saturnusstraat een racebaan geworden, wegen van rechts worden genegeerd en de drempel die er ligt daar vliegen ze overheen. De verkeerstoename is gigantisch toegenomen.
Bewoners van het Wensink nemen nu deze straat om zo snel mogelijk thuis te zijn en letten dan nergens meer op. En wat denkt u van al dat fijnstof dat hierdoor vrij komt.
Ik ben in 1983 hier komen wonen, het was een rustige straat en daar kozen wij voor en niet voor een straat waar constant auto's voorbij racen. Het is een onveilige situatie aan het worden.
Na jarenlang last te hebben gehad van de Lemerij is er nu een autoweg voor in de plaats gekomen. Wordt dit dan nog meer verergerd door de Europastraat verkeersluw te maken.
Wat denkt u hieraan te doen??.
Erik — 28 mei 2021
En hopelijk luisterd de gemeente nu eens!!!

Bertil Meyer (72) plotseling overleden

Op dinsdag 11 juni is Bertil Meyer vrij plotseling op 72-jarige leeftijd overleden. Bertil was...
11-06-2024

Brand in coniferen aan Tichelkampweg

Aan de Tichelkampweg heeft door nog onbekende oorzaak een coniferenhaag vlamgevat. De brandweer...
09-06-2024

Getuigen gezocht van incident met fakkels

FC Twente kan zich plaatsen voor het Europees Voetbal en wordt door vele fans uitgezwaaid op...
04-06-2024

Principeverzoek voor windturbine op grens met...

De twee beoogde windmolens bij knooppunt Buren, op grondgebied van de gemeente Hof van Twente,...
31-05-2024

Wil jij ook wonen in de Bornsche Maten?

ADVERTORIAL • Aan de rand van de Bornsche Maten, op een steenworp van het aloude...
19-05-2024

Einde parochiekerk Zenderen nabij

“Het gaat sneller dan we allemaal denken”, verzucht Maria Verheijen, vicevoorzitter...
18-05-2024