Brigantijn heeft weinig vertrouwen in onderwijsdeel Wooldrik
BESTUURDER RALF DWARS WIL REGIE OVER BOUW NIEUWE SCHOOL

Brigantijn heeft weinig vertrouwen in onderwijsdeel Wooldrik

Bestuurder Ralf Dwars van Stichting Brigantijn heeft de gemeenteraad laten weten te twijfelen of deelname aan het project ’t Wooldrik, vanuit het onderwijs gezien, nog wel zo’n goede keuze is. “Op basis van de huidige gang van zaken krijgen wij steeds minder vertrouwen in een goede afloop voor het onderwijs in het gehele plan ‘t Wooldrik. Uiteindelijk willen wij het beste gebouw voor het beschikbare budget realiseren dat aansluit op onze onderwijsvisie."

 

"De risico’s nemen in onze visie echter toe en de kansen op een succesvol project worden steeds kleiner. Dat maakt dat wij u willen laten weten dat wij op dit moment niet met voldoende vertrouwen in het proces zitten om het eerder gegeven positieve advies - te kiezen voor scenario A - te handhaven. De komende periode zullen wij gebruiken om onze definitieve keuze te maken aangaande onze deelname in het project ’t Wooldrik”, schrijft Dwars.
 

Opknippen

Brigantijn wil het liefste dat het project wordt opgeknipt in een sportgedeelte en een onderwijsgedeelte en het aan de scholen zelf over te laten hoe en waar er binnen het bestaande budget van 5,1 miljoen het beste gebouwd kan worden. Daarbij is nieuwbouw op de huidige Jan Ligthart ook een optie. “Tot nu toe lijkt het er niet op dat wij een schoolgebouw krijgen dat we moeten hebben. Met dat budget kan ik zelf een topgebouw neerzetten en voor minder wil ik niet gaan. Ik heb een verantwoordelijkheid naar de leerlingen, de ouders, het personeel, maar ook naar de burgers. Het gaat wel om gemeenschapsgeld tenslotte.”
 

'Onvoldoende met onderwijs gesproken'

“In het hele traject is er onvoldoende met ons gesproken. Er is meer óver het onderwijs gepraat, dan mét het onderwijs.” Dwars realiseert zich dat zijn recente schrijven niet overal goed zal vallen, maar het komt ook niet uit de lucht vallen. “In de tien jaar dat ik bestuurder ben, heb ik nog nooit zo’n brief geschreven. Het is mij ernst! Ik ga met liefde naar ’t Wooldrik, maar als ik daar niet kan realiseren wat goed is voor het onderwijs, geef mij dan maar het budget en dan bouwen we zelf een school.”
 

De reden om nu met zijn mening naar buiten te komen heeft alles te maken met het besluitvormingstraject van de gemeenteraad. Eind juni moet er definitief een klap op het miljoenenproject ’t Wooldrik gegeven worden. “Als het uiteindelijk niet lukt om een school te bouwen bij het sportpark, dat past bij onze onderwijsvisie, dan zijn we vervolgens weer helemaal terug bij af en dan moet ik wéér het hele traject door. De Jan Ligthart wacht al 12 jaar op een nieuw gebouw en ’t Oldhof al 8 jaar! Uitstel heeft ook consequenties voor het leerlingenaantal. Bovendien kunnen we niet aan de slag met een fusie van beide scholen als er geen perspectief is. We willen snel een besluit en snel een goede school!”
 

Reactie BLOS

Opknippen van het project en de regie over de school bij het onderwijs leggen, inclusief locatiekeuze, is zijn advies aan de gemeenteraad. Dinsdag 22 juni spreekt de politiek erover tijdens het Politiek Beraad.
 

Vanuit de sport wil Jan Gielians, voorzitter van de BLOS eigenlijk liever op dit moment geen reactie geven. “Wat ik jammer vind is dat deze informatie nu naar buiten komt. Ik ga er nog steeds vanuit dat we, samen met het onderwijs, de school bij ’t Wooldrik goed kunnen invullen. Naar tevredenheid van de Brigantijn.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
ongemakkelijke vriend — 16 jun 2021
Heel van hitte-eiland om oorzaak auto te parkeren op het plaatje. Waar past de fiets? Moet die zich door manouvrerende stinkende staalmassa's manouvreren?
Ron Hartman — 16 jun 2021
De bouwkosten stijgen en de Beng/Zen-normen zijn sinds 1 januari jl eigenlijk (minimaal) ook van toepassing voor de gemeente die energiebesparing (van riothermie t/m ventilatie-warmtepompen e.v.) hoog in het vaandel heeft staan. Het budget gaat eerder van 30 miljoen (waarvan al een deeel is gesoupeerd), naar 40 miljoen daardoor. Dat de school vreest dat de sport het onderste uit de kan wil en de school de sluitpost wordt is helder. Oons kent oons is wat beter vertegenwoordigd in 1 van de 2 richtingen?

BSO+ kers op de taart voor KDV in Hertme

“De Drie Biggetjes is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”, vertelt eigenaresse...
03-09-2021

Zo’n eerste schooldag blijft spannend...

Geen schoolbel op maandagmorgen in Zenderen. Om iets voor half negen stapt juf Petra van de St....
23-08-2021

Marijke Adams stopt als wijkcoördinator

Vandaag zwaait Marijke Adams af als wijkcoördinator van de gemeente Borne. Geen uitbundige...
19-08-2021

Buurman Urenco: wereldspeler op rustige Twentse...

Het is alweer meer dan vijftig jaar geleden dat het zogenoemde Verdrag van Almelo werd...
18-08-2021

Aegidius Hertme ondergaat metamorfose

Als komende maandag voor het eerst de schoolbel weer gaat luiden in Hertme, stappen de 70...
18-08-2021

Architect Henk te Kiefte geniet van zijn vak

Ruim dertig jaar geleden zette een jonge Henk te Kiefte zijn eerste stappen in de...
15-07-2021