College wil ’t Wooldrik niet opknippen
SCHOOL BLIJFT INTEGRAAL DEEL VAN GEHELE PROJECT

College wil ’t Wooldrik niet opknippen

Het college heeft de stichting Brigantijn laten weten niets te voelen voor het ‘opknippen’ van het project ’t Wooldrik in een sportgedeelte en een onderwijsgedeelte en daarvoor aparte budgetten beschikbaar te stellen. Dit in antwoord op het schrijven van bestuurder Ralf Dwars, die te kennen gaf geen vertrouwen meer te hebben in het proces en te vrezen dat de beoogde school bij het complex niet de gewenste uitvoering en kwaliteit zou krijgen. Hij was van mening dat Brigantijn voor het bedrag (5,1 miljoen) in eigen regie een betere school kon bouwen, eventueel op een andere locatie.
 

‘Geen plaggenhut’

De brief was bij het college niet lekker gevallen. “Fijn is anders”, omschreef burgemeester Jan Pierik het. “Jammer dat het zo’n brief moest zijn, maar begrijpelijk is het wel. Het hoort misschien ook wel bij zo’n groot project.” En dat project zit ingewikkeld in elkaar. “Behalve sport en onderwijs gaat het ook om ontmoeting en welzijn”, legt wethouder Martin Velten uit. “Dat moet de school zich ook realiseren. Het vereist dat alle partijen wat water bij de wijn moeten doen en open staan voor elkaars ideeën. Wat ik nu merk is dat iedereen z’n eigen bastion gaat beschermen en het onderste uit de kan wil halen. Natuurlijk gaat de school voor een A-kwaliteit, maar het is altijd ook een geldkwestie.” Volgens Velten komt er ‘gewoon een goede school’ te staan. “Het wordt echt geen plaggenhut.”
 

BTW-deal

De regie over de school bij Brigantijn leggen is ook om een andere reden ingewikkeld. De BTW-deal, waarbij over het sportgedeelte van het project geen BTW betaald hoeft te worden, zou niet meer geldig zijn als het gehele project zodanig veranderd wordt dat er opnieuw gesproken moet worden met de Belastingdienst.
 

‘Volwaardige partner’

Inmiddels zijn er gesprekken op gang gekomen tussen gemeente en Brigantijn en zijn er stappen gezet om onderwijs en sport (Brigantijn en BLOS) een ‘volwaardige plek’ te geven in het streven naar een ‘integrale ontwikkeling’ van ’t Wooldrik. Blijkbaar was Brigantijn nog niet goed meegenomen in de uitvoering van het scenario dat uit ‘meer dan sport’ bestaat, maar wel vanuit de sport is ontstaan. Pas later haakte het onderwijs aan.
 

Of en hoe daarmee de plooien gladgestreken kunnen worden zal de tijd leren. Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond leek er nog een lange weg te gaan. Ralf Dwars: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”
 

Volgende week dient de gemeenteraad een besluit te nemen over ’t Wooldrik. Jan Pierik: “Het is eigenlijk een bevestiging van een eerder besluit om voor het gehele concept te gaan. Een van de randvoorwaarden zal zijn dat de uitvoering in goed overleg met alle partijen moet gaan.” Nogmaals uitstellen van de beslissing wil in ieder geval niemand. “Dat zou dan de tiende keer zijn en dat is natuurlijk ook killing voor de scholen.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 07 jul 2021
Johan; je wil perse je kleinzielige gelijk hebben vanwege het gelijk. Omdat je inhoudelijk niets weet, dan maar op de vorm?
Bij sluiten van de scholen en sloop daarvan, komen grote bouwterreinen beschikbaar. Je zult moeten wijken voor oa de reactie van de Bornenaar van 27 juni. Ik zal zeker geen vraag stellen aan Borne Energie.
Johan Wierda — 02 jul 2021
@ron.
De vraag gewoon stellen aan Borne Energie lijkt mij een optie. Via hun site is er naar mij mening een contactoptie. Ik vind het wel vreemd om met grote stelligheid en niet onderbouwd te beweren dat iemand onzin verkoopt.
Het zou mij de lust ontnemen de vraagstelling.
serieus te nemen.
Oh ja heeft u inmiddels een duidelijk beeld van de oppervlakte in m2 van beide scholen, het kadaster raadplegen is de meest objectieve optie in deze.
Ron Hartman — 29 jun 2021
De vraag blijft waarom Borne Energie een woordvoerder heeft die telkens weer met grote stelligheid, onzin verkoopt. Dat zal rond energie niet anders zijn is te vrezen. Wie financiert die club?
Bornenaar — 27 jun 2021
Om alle discussie over grootte van percelen even helder te maken: Oldhof: 3164+1610=4774m2, Jan Ligthart: 3690+1445 (Azelosestraat 78)+ grasveld ca. 1400m2=6535m2. Samen zo'n 11.000m2

Als er ook groen geofferd wordt komt het al snel op 13.000m2.

Het onderwijs wordt geofferd aan een megalomane visie die de gemeente Borne een bizarre hoeveelheid geld gaat kosten. En met de bouw van het project is de gemeente er niet. Dit gaat in de toekomst ook miljoenen kosten aan onderhoud, instandhouden van allerlei voorzieningen tbv de sport. Neem eens een voorbeeld aan de gemeente Enschede en de instandhouding van FC Twente, en vraag je dan af of het reeel is de inwoners van Borne met dergelijke kosten op te zadelen.
Johan Wierda — 26 jun 2021
@ron, inschatten, denk ik dat de behoefte aan sport- en spelmogelijkheden voor jeugd minimaal is, de concentratie van de nieuwe school op 't Wooldrik vindt juist daar plaats vanwege deze mogelijkheden.
Wellicht is het een optie de vrijkomende ruimte specfiek te benutten voor bewegingsmogelijkheden voor ouderen, vergelijkbaar met de toestellen bij het Dijkhuis, maar misschien bedoel je dat ook.
Een goed moment voor de orde van de dag en het aan het Bestuur over te laten een zorgvuldige afweging te maken.
Ron Hartman — 26 jun 2021
Voor beide buurten is dan ook een heldere boodschap om geld te steken in renovatie en uitbreiding met sport en spel van het bestaande voor minder geld. Veeeel minder.
Johan Wierda — 26 jun 2021
@ron, klaarblijkelijk baseert u zich op andere gegevens dan waar de kadastrale metingen zich op baseren.
Met name bij de Oldhofschool is ook een groenstrook aanwezig, ik heb de indruk dat de buurt in kwestie deze graag in standhoudt, niet geofferd zal laten aan eenzijdige belangen van een projectontwikkelaar.
In mijn optiek heeft een ieder echter recht op zijn eigen wijsheid.
Ron Hartman — 26 jun 2021
Moet zijn: 13.000 tot 17.000 bruto bruikbare m2 ers ipv euro
Ron Hartman — 26 jun 2021
Meten is weten, mits met kennis van zaken Johan. Ik zal grofweg de schatting houden op totaal (voor beide scholen samen) op 13.000 tot 17.000 euro gebied waar woningen op gebouwd kunnen worden. In Hofjesvorm zelfs plm 40 tot 50 stuks. Hoge opbrengst voor de eigenaar van de scholen en daarbij horende percelen. Plm 2,5 tot 4 miljoen Euro bij gemengd sociaal en private bouw. Je conclusie dat de nieuwe school goed uitkan als aangeplakte hut, klopt.
Johan Wierda — 25 jun 2021
@ron, met dit soort duidelijkheid schiet niemand iets op.
De kadastrale gegevens zijn heel erg duidelijk, de oppervlakte van beide scholen bedragen ca. 2000 m2, beduidend minder dus dan de geschatte 15000.
Meten is weten, is een alom bekend begrip.
Ron Hartman — 25 jun 2021
Ieder z'n vak he?
Johan Wierda — 25 jun 2021
@ron, uw plusminus is de mijne nog steeds niet, een school met een oppervlakte van een voetbalveld in een woonwijkje is niet echt waarschijnlijk.
Met de veronderstelde grondopbrengst van ?3.000.000,-- zou de exploitatie van het megacomplex dan toch ook geen enkel probleem zijn?
Ron Hartman — 24 jun 2021
Plusminus 15.000 m2 grond moet het zijn. Grof van de kaart geschat. Het terrein van beide scholen en bijhorende speelplekken en tuinen laat 2 nieuwe woonwijkjes toe. Een kapitaal dus wat vrijvalt als er 1 school terugkomt naast het beachveld.
Johan Wierda — 24 jun 2021
@Ron, met alle respect Ron 15000 m2 lijkt mij aan de hoge kant, een nulletje eraf lijkt mij realistischer.
Het gebrek aan leerlingen noopt de scholen tot een fusie.
Voor het overige zie ik de logica van uw redenering niet in. De door u genoemde argumenten zijn er met de haren bijgesleept om het zo maar te noemen.
Dat de scholen fuseren uit gebrek aan leerlingen lijkt mij logisch, ze te koppelen aan de sportvoorzieningen is naar mijn mening nog steeds ontspeend van alle logica.
Voor hetzelfde geld posteer je de school op het voormalige Jonge Poerink terrein, tevens een gerede aanleiding dit terrein te saneren van de veronderstelde ontreiniging.
Henk — 24 jun 2021
Zonnepanelen op het dak. Ik mag aannemen dat het dak vh complex wordt vol gelegd met zonnepanelen tot aan de laatste centimeter toe. Op de maquette is er geen één te zien. Als dit niet gebeurt zou dit een heel slecht voorbeeld zijn voor de gemeente mede in het kader vd energietransitie. Of is op basis van kosten de dakconstructie te licht?
Ron Hartman — 24 jun 2021
De logica Johan? Er zijn veel door elkaar lopende belangen. De grond die vrijkomt van de 2 bestaande scholen is al gauw 15.000 m2. Bij sociale woningbouw levert dat plm 200 euro/m2 = plm 3 miljoen euro. Beetje vrije markt erbij en het verdubbelt. Kosten ontwikkeling/bestemmingsplan en sloop eraf van plm 500.000,- en zie daar 1 logisch belang. Er zijn er nog vele (sport-belangen) en daar wordt dan content bij gemaakt. Logisch toch? Ook logisch dat de fietsende schooljeugd tzt onder de spooronderdoorgang aan de Bornerbroeksestraat, moet kruisen - invlechten met het snelverkeer van de F35. het onderwijs-inhoudelijke verhaal zal nog wel even snel gemaakt worden.
Johan Wierda — 23 jun 2021
Naar mijn mening is de vraag aan de orde, wat de logica is van het koppelen van een school aan een (top)sportvoorziening.
Het is klaarblijkelijk niet duidelijk voor de onderwijsvoorziening.

Lichtgeel hesje — 23 jun 2021
Vraag: wat is de rol van de Raad in dit verhaal en op welke gronden wordt er volgende week door diezelfde Raad een besluit genomen?
Ron Hartman — 23 jun 2021
@T Huiskes: Kijk eens wie er in de besturen en sympathisanten van de sportverenigingen zitten en u weet dat niet de Gemeente, maar de oons kent oons netwerken dit soort zaken voorkoken (en scoren). Netwerken maken meer democratie kapot dan je lief is.
T Huiskes — 23 jun 2021
Brigantijn zegt nu juist dat de gemeente niet genoeg Brigantijn heeft betrokken bij de onderhandelingen -wie heeft er nu gelijk de gemeente of Brigantijn? Maar ... het is weer bijgelegd althans dat hoopt B&W.
Nog een keer; bij een volgend project - groot of klein - zet alle direct betrokkenen om een tafel vanaf het prille begin. Communicatie - open, helder en duidelijk - is erg belangrijk, zodat betrokkenen niet het gevoel krijgen dat ze buitenspel worden gezet door een (plaatselijke) overheid die alles al heeft beslist.
En de zin '"fijn is anders"' had de burgemeester beter vorig zich kunnen houden.
Bornenaar — 23 jun 2021
Meneer Velten moet nog wat oefenen met zijn spindokter denk ik. Dit hele verhaal komt op mij over alsof er een dealtje moest worden gesloten, en iemand op het lumineuze idee kwam om er een school bij in te proppen om het hele project meer legitimiteit of financiele armslag te verschaffen.

Keurslager Rensink wint goud met bonensoep

Tijdens de twee beursdagen van de 50-jarige VAS, de Vereniging van Ambachtelijke Slagers - die...
26-09-2023

Slagerij Jacobs klaar voor de toekomst

ADVERTORIAL • ‘Twents Vakmanschap sinds 1931’, zo luidt het onderschrift bij de...
24-09-2023

Lonneke Oosting opent haar praktijk PodoTwente

ADVERTORIAL • Er wordt al druk verbouwd in de ruimte aan de Europastraat. Nog even, en dan...
23-09-2023

Peter Korf haalt was weer binnen in Borne

“Eind dit jaar hopen we weer terug te keren”, zei Peter Korf in april vorig jaar...
06-09-2023

‘Voor de liefde heb ik altijd tijd’

ADVERTORIAL • “Als je het mij vraagt heb ik het allermooiste beroep dat er...
03-09-2023

Brons voor Danny Kristen op WK Aardrijkskunde

In het Indonesische Bandung streden 177 deelnemers uit 45 landen op de Internationale Geografie...
14-08-2023