Willen we zonnepanelen langs de A35/N35?
EERSTE INLOOPAVOND OVER DUURZAAMHEIDSROUTE

Willen we zonnepanelen langs de A35/N35?

Je laten informeren en meepraten over mogelijkheden om zonne-energie op te wekken langs het traject N35/ A35. Dat was donderdag aan het eind van de middag mogelijk in het gemeentehuis. Een gering aantal mensen had zich opgegeven voor deze eerste participatiebijeenkomst speciaal voor de inwoners van de gemeente Borne. Het gaat om een pilotproject van de mogelijke plaatsing van zonnepanelen langs de weg A35/N35 tussen Nijverdal en Enschede. Er zijn zes gemeenten betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden van deze Duurzaamheidsroute.

 

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de Rijksoverheid probeert eigen grond beschikbaar te stellen voor het duurzaam opwekken van hernieuwbare energie. “Er zijn in Nederland 10 locaties die mogelijk daarvoor in aanmerking komen”, vertelt Paul Bielen, adviseur bij Rijkswaterstaat. Het bevindt zich nu in een onderzoeksfase. Oftewel: het is een verkenning. Voor de beoogde route hier in Twente wordt vooralsnog gekeken naar het opwekken van zonne-energie. Als omgevingsmanager is Bielen betrokken bij het verzamelen van opmerkingen, ideeën en suggesties over deze materie. Dit vormt de basis voor de ontwerpfase. In het najaar verschijnen online de visualisaties. Uiteindelijk ligt de beslissingsbevoegdheid bij de individuele gemeenten. De mogelijke realisatiefase zou in 2025-2027 kunnen plaatsvinden.

 

Reacties inwoners

Joukje Hijlkema, communicatieadviseur duurzaamzaamheid, is tevreden met de eerste input. “Van de 140 aangeschreven grondeigenaren, in het beoogde gebied, heeft 20 procent inmiddels gereageerd op een reeks vragen. Zo’n 60 reacties zijn binnengekomen via een enquête die te vinden is op www.duurzaamheidsrouteA35.nl. Er is er een interactieve kaart op de website afgebeeld. Daar kan iedereen opmerkingen maken over een zelfgekozen plek op de kaart”, aldus Hijlkema. Maar vooral deze inloopavond wordt gewaardeerd, merkt ze. Een bezoekster merkt op: “Je voelt je welkom. We kunnen meedenken. Het is prematuur. Niets ligt nog vast. Wij kunnen ideeën aandragen. Het kan nog alle kanten op.”

 

Geluidswallen en grote daken met zonnepanelen

De meningen van de bezoekers van deze inloopbijeenkomst over dat er iets moet gebeuren met de duurzaamheidsproblematiek liepen niet ver uiteen. De suggesties en ideeën verschilden al naar gelang de betrokkenen in het beoogde gebied woonachtig zijn. Een betrokken inwoner meldt: “Wij hopen dat het aanleggen van zonnevelden niet doorgaat. Dit is ten nadele van de landbouw, omgeving. Het is horizonvervuiling!” Hij merkte op dat er nog veel ruimte is op de daken van grote bedrijven. “Leg die eerst vol.” Ook werd door een Bornse inwoner het idee geopperd om langs de A35 geluidswallen aan te leggen. “Plaats hier zonnepanelen op.” Een suggestie die meerdere keren werd omarmd. Ook door de twee aanwezige gemeenteraadsleden. Herald Lucas (CDA) opperde het idee om het gebruik van windversnellers te onderzoeken. Als suggestie werd het gebruik van de nutteloze grond in de oksels van de A35 genoemd.

 

Twintig hectare oppervlak voor zonnepanelen

Marcel Wielinga, programmamanager duurzaamheid, geeft aan dat de gemeente een bepaalde capaciteit aan duurzame energie moet opwekken. Omgerekend is dat vergelijkbaar met twintig hectare oppervlak. Hieronder vallen zonnepanelen die op daken van grote panden staan, zonnevelden en zonnewallen. “Het bedraagt minder dan 1,7 procent van de grondoppervlakte van Borne”, legt Wielinga uit.

 

Tweede inloopavond 7 oktober

Hijlkema, Wielinga en Bielen hopen dat meer inwoners van Borne op 7 oktober meepraten en hun idee over het pilotproject: opwekken van zonne-energie laten horen. Willen we zonnepanelen langs het tracé A35/N35 plaatsen? Aanmelden kan via info@energievanborne.nl. Achtergrondinformatie is te vinden op www.duurzaamheidsrouteA35.nl. Daar is ook een enquête in te vullen. Er is een informatieve video gemaakt met uitleg over het project. (YD)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Rudie — 12 okt 2021
Zet maar neer.
Paul Cohn — 02 okt 2021
jazeker, @Wouter, maar ook jij kon kennelijk een vorige wethouder niet afhouden van zijn goedkope, onzalige en -behalve als schapenverblijf- nutteloze aardwalletje op de plaats waar jarenlang luisterrijk struweel functioneerde als natuurlijke geluidswal.
Zie de informatieve video: www.youtube.com/watch?v=KB8LQtSgUWE&ab_channel=GemeenteEnschede
Wouter — 20 sep 2021
"Nutteloze grond in de oksels van de A35" ?
Op deze NUTTELOZE GROND, staan op dit moment overwegend bos en struiken. Deze vangen grote hoeveelheden fijnstof af die anders in nog grotere mate over Borne zou waaien. Ook houden ze snelweg geluid tegen. Om nu bos te gaan kappen om daar glas neer te gaan leggen lijkt me niet bepaald duurzaam, de huidige situatie is duurzamer. Maak een verticaal geluidscherm, dat beperkt grond inneemt, zodat het bestaande groen kan blijven staan. Dan hebben de Bornse bewoners daar ook nog het geluid beperkend voordeel van.
Herman — 18 sep 2021
Lichtgeelhesje. Je hebt helemaal gelijk en slaat de spijker op zijn kop. Mij is inderdaad verteld dat alle particuliere initiatieven niet meetellen voor het totale saldo. Verbazend.
Ook het Zonneveld in Zenderen op de vloedbelt telt maar voor 5% mee. De rest is voor de overige gemeenten/aandeelhouders.
Lichtgeel hesje — 18 sep 2021
De zinsnede dat "de gemeente een bepaalde capaciteit aan duurzame energie moet opwekken" duidt er op, dat het opwekken van duurzame energie door particulieren volledig buiten deze discussie wordt gelaten door de drie ambtelijk afgevaardigden. Het gaat enkel en alleen maar om hoeveel (en waar) energie kan worden opgewekt door de lokale overheid; initiatieven van burgers worden hier volledig buiten gelaten. Onbegrijpelijk deze one-man show, temeer daar er meer dan voldoende inwoners zijn van Borne die stroom cq duurzame energie terugleveren aan het net....
Ron Hartman — 17 sep 2021
Teruglevering wordt steeds vaker ook (of juist?) bij particulieren geblokkeerd als het net tegen haar grenzen loopt. Worden dit soort grote zonneakkers direkt aangesloten op aparte netwerken, of wordt het vechten voor terugleveren tussen de kleine particulier en de grote velden voor m.n. de industrie en niet-paneelbezitter? Waar vind ik de feiten?

Extra financiële injectie voor ondernemers

Een klein jaar geleden werd de Stichting Borns Noaberschap opgericht, bedoeld om Bornse...
19-01-2022

Winkels vanaf morgen tóch ‘gewoon’ open

Vanaf zaterdag kan er weer worden gewinkeld, mogen we naar de kapper, draait het fysieke...
14-01-2022

Bastian Drees lijsttrekker Borne-Nu

Bastian Drees (29) wordt de nieuwe lijsttrekker van Borne-Nu voor de gemeenteraadsverkiezingen...
11-01-2022

Brandweer Borne rukt 107 keer uit in 2021

Uit de jaarcijfers die Brandweer Twente woensdag publiceerde, blijkt dat het Bornse korps vorig...
05-01-2022

Verzet ‘hackt’ Borns bevolkingsregister

Wat gebeurt er als criminelen zich op ongeoorloofde wijze toegang verschaffen tot je...
04-01-2022

Het aftellen naar 2022 is begonnen

Vanavond beleven we de laatste uurtjes van het jaar. We kijken nog heel even terug op wat 2021...
31-12-2021