Borne zwaar teleurgesteld in houding Almelo
VANWEGE AFWIJKEND STANDPUNT VLOEDBELTVERBINDING

Borne zwaar teleurgesteld in houding Almelo

Het college van Almelo heeft kenbaar gemaakt geen medewerking te willen verlenen aan het voorkeurstracé van de Vloedbeltverbinding, maar uitsluitend een ‘kleine boog’ te willen tussen de N743, ter hoogte van de Elhorst-Vloedbelt, en de Albergerweg. Dinsdagavond lag dat voorstel ter kennisname voor bij de raadsvergadering in Almelo, maar er vond verder geen discussie plaats.
 

“Hoe serieus neem je het knelpunt dat bij de buren bestaat?”, verwoordt burgemeester Jan Pierik het algemene gevoel dat er in Borne bestaat. Wethouder Arno Spekschoor vult aan: “We hebben altijd de hand gereikt naar Almelo. Het is te betreuren dat Almelo nu een eigen weg volgt. Heel jammer. Samen uit samen thuis!” De korte boog is volgens de wethouder helemaal geen oplossing. “Daardoor krijgt Zenderen juist te maken met een toename van verkeer en bovendien is de doortrekking naar knooppunt Azelo dan ook uit beeld.”
 

‘Paar vierkante meters Almelo’

De Stichting Zenderen Filevrij is helemaal furieus over de gang van zaken. “Dit staat haaks op alle onderzoeken. Te gek voor woorden!”, vindt Fons Lohuis van de stichting. Er is lang en fors gestreden voor een oplossing voor het verkeersprobleem in Zenderen. De Vloedbeltverbinding langs de snelweg en vervolgens om Zenderen heen richting N743 is in vele ogen een goede oplossing. “Niet alleen voor Zenderen, maar ook in het belang van Borne en de hele regio.”
 

Het betreft een provinciale weg, die voor het overgrote deel over Borns grondgebied loopt. “Het is absurd dat Almelo nu zo’n grote broek aantrekt. Het voorliggende voorkeurstracé gaat maar voor een paar vierkante meter over grond van Almelo en dan zeggen ze alleen maar ‘wij willen de weg niet over ons grondgebied en niet langs het Tusveld’ en daarmee torpederen ze het hele plan! De verhoudingen worden volledig uit hun verband gerukt!” De Stichting Zenderen Filevrij heeft inmiddels een pittige brief gestuurd naar de Almelose gemeenteraad en hoopt dat de kwestie toch binnenkort besproken gaat worden. En verder is het vizier gericht op Zwolle. “De provincie moet gewoon doorpakken! Laten we hopen dat het gezonde verstand zegeviert.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 17 okt 2021
Mooi. Voor de 5B (de Vloedbeltverbinding) hoeft er dan geen stront meer aan de knikker te zijn. DAT gaat voortaan via Almelo. Rustiger ook voor alle regionale personenvervoer die ritten over de 5B die niet meer door Zenderen en langs de Maten of Beeklaan hoeven te persen. Hoe sneller aangelegd, hoe evenwichtiger de pijn van alle autogebruik door haast ieder, verdeeld is. Uiteindelijk zal het klaverblad Azelo onontkoombaar zijn, of..... autootje opdoeken!
Paul Cohn — 17 okt 2021
Zijn de 12.000 vrachtwagens per jaar naar Elhorst Vloedbelt op een fatsoenlijke wijze te regelen? Daar mag de Raad van State zich over buigen. Er kan een flink verkeersprobleem ontstaan in Zenderen. Twence zegt bereid te zijn er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de chauffeurs hun twintigtonners gevuld met mest niet door Zenderen sturen. www.tubantia.nl/borne/12-000-vrachtwagens-met-mest-gaan-die-straks-allemaal-dwars-door-zenderen~a1fd258a/
Nu wérkt Almelo daar aan mee en wat lees ik van de beruchte het-is-ook-nooit-goed brigade:
Zenderen min of meer op slot
Melbuuln of zeurzakken? zeg het maar...
Ron Hartman — 14 okt 2021
Aardig van Almelo dat zij volgens jou het verkeer van Albergen/Tubbergen en het verdere achterland met de korte bocht uitnodigt om over de Nijreessingel naar de snelwegen te gaan. Dan moet de gemeente Borne wel zorgen dat Zenderen min of meer op slot gaat of veel drempels bij 15 km/u. Mooi dat het dan rustiger wordt in Borne en langs de Bornse Maten....
Paul Cohn — 14 okt 2021
Ik LEES tot mijn spijt: “naar de bevolking dit einddoel te verzwijgen”, “in de stress kunnen raken” en “speculanten”, maar ZIE in de gemeente Almelo, medio oktober 2021, iets volstrékt anders:

1) verbreding van de Bornsestraat/Van Regteren Limpurgsingel vanaf de Weezebeek

2) de kruising van 6-baans Nijreessingel en 8-baans Henriette Roland Holstlaan wordt verruimd

Dit tracé N743-N349 LIJKT NIET op “een klaverblad Azelo”, wel op verbreden van het, al grotendeels 4-baans-, tracé in de gemeente Almelo om vanuit N-O Twente oprit 30 van de A35 (ALMELO Zuid) te bereiken buiten Zenderen en Borne om, met behoud van de Groene Poort en de rust in Bornerbroek. Bovendien vermindert dit de huidige mesttransporten door Zenderen en ondersteunt het de door Twence gekozen aan- en afvoerroute van de mestverwaarder op Elhorst-Vloedbeld.

Ron Hartman — 14 okt 2021
@Paul: wellicht snap je het wat beter als je de uitleg van Ernst Jansen ook even beluistert en ziet in het 10 minuten gesprek. Dit gaat om de ontvlechting van de A35. De A1 waar jij op duidt zal nog lang dwars door Hengelo razen en heeft hier nu niets mee te maken.
Paul Cohn — 13 okt 2021
…”te bouwen klaverblad van Azelo door het Rijk in Bornerbroek”… …: naar de bevolking dit einddoel te verzwijgen”… …”Bornerbroek in de stress omdat ze tot het klaverblad er is, iets meer overlast kunnen krijgen bij stagnaties elders”….
Whisfull thinking van een beton-dwars-door-de-natuur-liefhebber of ligt dit ergens vast?
Groene Poort, het Weleveld, het Openlucht Theater en het kleine gasveld en een tankstation in Deurningen worden geplaveid, Hertme krijgt een aardwalletje zoals tussen de Aamaatweg en Letterveld, leuk voor de schapen. De Tennet hoogspanningslijn wordt genegeerd…
Duur? Jazeker. Duurzaam? In geen velden of (auto)wegen!
Het verdient aanbeveling dit soort losse flodders te onderbouwen of achterwege te laten.
Ron Hartman — 13 okt 2021
@Herman: HOE gaat het klaverblad Azelo (uitvoering door het Rijk) er uit zien tzt? Juist, met een aansluiting die DAN alsnog gemaakt moet worden! Dubbel getroffen dan, dat gebied. Kort voor de kop met die korte bocht!
Herman — 13 okt 2021
Borne moet niet zeuren en zielig doen. Er is een goed alternatief via het spoortrace om de rondweg direct parallel aan het spoor aan te leggen nadat eerst in de praktijk de resultaten vd korte boog zijn bekeken. Mogelijk is ook dat tracé niet noodzakelijk. De door Borne geplande weg gaat dwars door de Doorbraak en over de mooie es ten westen van de ijsbaan. Borne wilde niet op de resultaten van het onderzoek van Almelo wachten. Alles moest snel snel. En nu het resultaat en dan zeggen teleurgesteld te zijn in Almelo. Een paar maanden meer of minder hadden in goed overleg toch ook gekund. 50 miljoen, maatschappelijk geld en mogelijk straks zelfs nog een tunnel in de Oonksweg worden uitgespaard. Wedden dat Borne nu haast heeft met de aanleg van deze tunnel. Leg hem aan bij de Molenkamp het het oog op het toekomstige spoortrace. Anders hebben we er straks twee naast elkaar uiteindelijk door de burger betaald
Ron Hartman — 13 okt 2021
Het eindresultaat van de Vloedbeltweg die aansluit op het te bouwen klaverblad van Azelo door het Rijk (A35/A1), is tzt schitterend. Door naar de bevolking dit einddoel te verzwijgen, (Het is een Provinciale zaak en ze zouden wel eens in de stress kunnen raken van zoveel verandering of speculanten ??) schieten ze in Bornerbroek in de stress omdat ze tot het klaverblad er is, iets meer overlast kunnen krijgen bij stagnaties elders. Dat Borne en Zenderen zuchten onder de last, is voor die oude Bornschen, geen punt. Jammer dat Borne ooit instemde met de overgang van Bornerbroek naar Almelo, dat nu ten koste van de buurgemeente Borne populistisch scoort.

Borne ziet geen mogelijkheden voor azc

De gemeente Borne wil zich ook in 2023 en 2024 inzetten voor de grote groep Oekraïense...
02-02-2023

Raad: ‘Flexwoningen voor 15 jaar, punt’

De gemeenteraad kreeg met een bijna unaniem aangenomen amendement de gevraagde zekerheid dat...
31-01-2023

Gemeente start met Duurzaam Wonen Lening

Het college van burgemeester en wethouders wil de Duurzaam Wonen Lening invoeren. De lening moet...
30-01-2023

Flexwonen: vergrootglas op communicatie

Voor de raadsleden is goede communicatie en een helder participatietraject van essentieel belang...
26-01-2023

Start onderzoek mogelijke locaties voor flexwonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie Tijdelijke flexwoningen...
26-01-2023

Ontwerp Vloedbeltverbinding ter inzage

Het ontwerp voor het Provinciaal Inpassingsplan Plan (PIP) Vloedbeltverbinding ligt ter inzage...
25-01-2023