Raad behoudt bedenking bij zonnepark op Elhorst-Vloedbelt
BESTEMMING VUILSTORT MOET ER VANAF

Raad behoudt bedenking bij zonnepark op Elhorst-Vloedbelt

Eigenlijk is iedereen wel content met de plannen voor een zonnepark op de vuilstortlocatie Elhorst-Vloedbelt. Twence is voornemens er op 10,5 hectare zonnepanelen te plaatsen. Uit het zicht, een prima plek voor zoiets, vinden ook college en gemeenteraad. En toch moest er maar liefst twee avonden over vergaderd worden. Hoe zit dat?

 

Omdat de provincie, vanwege de mestverwaardingsinstallatie, de regie over de Elhorst-Vloedbelt heeft overgenomen middels een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is het formeel Zwolle die de omgevingsvergunning voor het zonnepark moet afgeven. Maar omdat het plan strijdig is met het huidige bestemmingsplan – er rust nog steeds bestemming ‘vuilstort’ op – moet Borne een zogenaamde Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) afgeven. In principe betekent dit kortgezegd dat er gekeken moet worden of Borne de ruimtelijke inpassing wel vindt kunnen.

 

Bestemming vuilstort

Nu is de raad er veel aan gelegen om uiteindelijk die hele bestemming ‘vuilstort’ van het terrein af te krijgen. In ieder geval voor de 10,5 hectare, zodat er na de levensduur van de zonnepanelen niet weer opnieuw afval gestort zou kunnen worden. Iets wat al jaren niet meer gebeurt, maar zolang de bestemming erop blijft zou het in theorie mogelijk blijven. Liever nog de vermaledijde bestemming maar van het complete gebied af. Een motie van die strekking was al eerder unaniem door de raad aangenomen.

 

Blijkbaar wil ook Twence wel meewerken aan die wijziging, maar dat zou allemaal heel veel tijd in beslag nemen. Onder andere omdat de vuilstortlocatie onderdeel is van landelijke afspraken en je daar niet zomaar onderuit kunt. Gesprekken zijn wel gaande.

 

Torpederen zonnepark

Borne-Nu, CDA, D66 en VVD wilden aan de eerdergenoemde VVGB de voorwaarde verbinden dat de bestemmingswijziging ook daadwerkelijk geëffectueerd wordt. Maar volgens wethouder Michel Kotteman zou dat het plan voor het zonnepark torpederen. “De provincie kan niet aan dat verzoek voldoen en zal dan de VVGB als niet afgegeven beschouwen. Er is een positieve grondhouding, maar Twence kan hier niet op wachten. Dat betekent dat er op korte termijn geen zonnepark kan komen en dan is de bestemmingswijziging nog verder uit beeld. Zo sta je straks helemaal met lege handen.”

 

Compromis

Dat vond iedereen ook weer niet de bedoeling, maar Borne-Nu, VVD, D66 en CDA wilden toch wel een sterk signaal afgeven dat het hen serieus was met het op termijn afkomen van die vuilstort-bestemming. Na diverse schorsingen en een nachtje slapen werd door de VVD een compromis gevonden door de voorwaarde bij de VVGB te wijzigen in een ‘inspanningsverplichting’. Michel Kotteman dacht dat met die handreiking het plan voor het zonnepark alsnog wel doorgang zou kunnen vinden.

 

De raad stemde op die manier in meerderheid met het voorstel in. De tegenstemmers waren het niet oneens met de strekking, maar vonden het onnodig (GrLi/PvdA) of onverstandig (GB90 - deels) de ‘inspanningsverplichting' aan de VVGB te verbinden. Ernst Janssen (D66) vond het amendement niet verstrekkend genoeg en stemde om die reden tegen. (AJ)

 

Foto’s © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 19 nov 2021
@Aaagje niet alleen TUSSEN PV-panelen wordt wordt voedsel gekweekt: de oogst van zacht fruit dat ONDER PV-panelen groeit heeft veel minder last van schade door b.v. hagel: https://groenleven.nl/projecten/zonnedaken/zonne-energie-boven-zachtfruit
Aagje — 18 nov 2021
En leg je die panelen dan zo neer dat de grond er onder een deel van de dag nog direct zonlicht krijgt en begroeiďng daar nog CO2 kan vangen en je nog wat leven in de grond houdt?. Er zijn ook voorbeelden van zonneparken waar voedsel wordt gekweekt tussen de panelen.
Lichtgeel hesje — 18 nov 2021
"Citaat: "Zo sta je straks helemaal met lege handen”, aldus de verantwoordelijke Wethouder. Is er niemand binnen deze huidige Raad die aansluitend de vraag stelt aan deze Wethouder wat hiermee exact wordt bedoeld?? Dat deze Wethouder zijn oren laat hangen naar de zgn. 'belangen' van Twence is inmiddels gevoeglijk bekend, maar dat dit meteen inhoudt dat er dan ook niet wordt doorgevraagd op zijn uitspraken, kan slechts worden betiteld als een zwaktebod van alle Raadspartijen.....

Borne Werkt maakt doorstart

In 2016 ging in Borne het project Borne Werkt van start. Een initiatief vanuit de...
18-07-2024

BTKzorg wordt Twentse Huishoudelijke Hulp

De overname van BiOns door Thuisgenoten/BTKzorg is afgerond en formeel goedgekeurd door de...
15-07-2024

Onderzoek over positieve gezondheid in Borne

ADVERTORIAL. Gemeente Borne wil graag weten hoe verbonden jij je voelt met Borne en samenleving...
11-07-2024

Aan de slag met het gemeentehuis

Het gemeentehuis aan het Rheineplein wordt door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie...
11-07-2024

Standbeeld voor Wout Weghorst?

“Moeten we dan een standbeeld plaatsen voor Wout Weghorst? Afhankelijk van het resultaat...
09-07-2024

Dilemma’s voorzien in opvang vluchtelingen

Op dit moment is het beleid van Borne om zich in te zetten voor de opvang van de grote groep...
28-06-2024