‘Beste weg op de beste plek’
PROCES VLOEDBELTVERBINDING GESTAAG VERDER

‘Beste weg op de beste plek’

Naar verwachting zou ergens in 2025 de eerste schop in de grond kunnen voor de aanleg van de nieuwe Vloedbeltverbinding. De provinciale weg die vanaf afslag Borne-West, langs de A1/A35 en vervolgens met een boog om Zenderen zal aansluiten op de N744 richting Albergen, moet het verkeer over de N743 door Zenderen fors verminderen.
 

Procedures

Maar voor het zover is zullen er de nodige procedures doorlopen moeten worden. Stap 1 is afgerond. Het betreft een zogenaamde ‘scopedocument’ dat beschrijft welke activiteiten de provincie Overijssel de komende periode uitvoert om te komen tot een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) Vloedbeltverbinding. Het scopedocument beschrijft onder meer het tracé, het principe van de inpassing in het landschap, de uit te voeren onderzoeken voor het PIP, de wijze van participatie en de reactiemogelijkheid op het document. Eén van die acties is het horen van de gemeenteraden in Borne en Almelo. Dat gebeurde dinsdagavond.
 

Inspraak

Vanuit Borne weinig commentaar te verwachten. De Vloedbeltverbinding staat immers al jaren op het wensenlijstje van de gemeente. Het wordt gezien als een goede optie om Zenderen te ontlasten én zou op termijn de mogelijkheid kunnen bieden de huidige N743 door Borne en Zenderen af te waarderen. Meer commentaar is te verwachten vanuit Almelo. De weg gaat voor een klein deel over Almelo’s grondgebied en heeft hier en daar wat negatieve gevolgen op andere wegen in de stad. Toch staat het tracé van de Vloedbeltverbinding niet meer ter discussie. “Het is de beste weg op de beste plek”, is het oordeel van de projectgroep en de Provincie heeft feitelijk die beslissing ook al genomen. “We gaan door op dezelfde weg.”
 

Toch is er op onderdelen nog voldoende gelegenheid om bezwaar aan te tekenen of mee te praten over de exacte inpassing. Iedere even week kan men op woensdagen vanaf 14.00 uur in De Hondenborg binnenlopen bij het projectteam om de plannen in te zien en in gesprek te gaan. Andere mogelijkheden liggen meer op het juridische vlak van de bezwaar- en beroepsprocedures. (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Sandra Ottolander — 21 sep 2022
Behalve dat de beste weg op de beste plek is geprojecteerd is de weg gewoon noodzakelijk om Zenderen te ontlasten. Gemeente Tubbergen heeft weer grote uitbreidingsplannen waardoor het woon-werkverkeer alleen maar zal toenemen. Zenderen kan deze verkeersbewegingen al heel lang niet meer aan.
Paul Cohn — 21 sep 2022
Nu al zijn ter hoogte van Kluft de jarenlang GEMETEN geluidniveaus op de gevel vele dB(A) hoger zie; www.vandenoever.info/meting/ dan door de gemeente BEREKENDE maar NOOIT GEMETEN waarden in: MILIEUEFFECTRAPPORT ZUIDELIJKE RANDWEG BORNE GEMEENTE BORNE , 3 juni 2013 076387768:C – Def
Vanuit Borne weinig commentaar te verwachten?
Een ezel stoot zich in ’t gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen...

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023

Wat is de opbrengst van de Bornse Dromen Dagen?

Van 25 mei tot 11 juni vonden de Bornse Dromen Dagen plaats. Een participatietraject in het...
21-09-2023

Roelof-Jan Naaktgeboren draagt stokje over

Volgende week neemt GB90 raadslid Roelof-Jan Naaktgeboren na ruim vier jaar afscheid als lid van...
21-09-2023

Op zoek naar het geitenpaadje

De gemeenteraad heeft dinsdagavond in meerderheid besloten om als raad juridisch advies in te...
13-09-2023